Скрыть
9:3
9:4
9:7
9:8
9:9
9:10
9:13
9:19
9:20
9:21
9:22
9:23
28:1
28:4
28:6
28:7
28:8
28:9
28:10
28:12
28:13
28:18
28:20
28:22
28:23
28:24
28:25
28:27
28:28
28:29
28:30
28:31
Церковнославянский (рус)
И глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю въ пусты́ни Сина́йстѣй, во второ́е лѣ́то изше́дшымъ и́мъ изъ земли́ Еги́петскiя, въ пе́рвый ме́сяцъ, глаго́ля:
рцы́ да сотворя́тъ сы́нове Изра́илстiи па́сху во вре́мя ея́,
въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго къ ве́черу, и сотвори́ши ю́ во вре́мя ея́: по зако́ну ея́ и по уста́ву ея́ сотвори́ши ю́.
И рече́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илтескимъ сотвори́ти па́сху.
И сотвори́ша па́сху, начина́ющуся пе́рвому ме́сяцу въ четвертый­на́­де­сять де́нь въ пусты́ни Сина́йстѣй: я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы.
И прiидо́ша му́жiе, и́же бя́ху нечи́сти о души́ человѣ́чи, и не можа́ху сотвори́ти па́схи въ то́й де́нь: и прiидо́ша предъ Моисе́а и Ааро́на въ то́й де́нь.
И реко́ша му́жiе о́нiи къ нему́: мы́ нечи́сти есмы́ о души́ человѣ́чи: еда́ у́бо лиши́мся при­­нести́ да́ръ Го́споду во вре́мя свое́ посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ?
И рече́ Моисе́й къ ни́мъ: ста́ните ту́, да услы́шу, что́ повели́тъ Госпо́дь о ва́съ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: человѣ́къ человѣ́къ, и́же а́ще бу́детъ нечи́стъ о души́ человѣ́чи, или́ на пути́ дале́че, или́ въ ва́съ, или́ въ ро́дѣхъ ва́шихъ, и да сотвори́тъ па́сху Го́споду,
въ ме́сяцъ вторы́й, въ четвертый­на́­де­сять де́нь [ме́сяца] къ ве́черу да сотворя́тъ ю́, со опрѣсно́ки и съ го́рькимъ зе́лiемъ да снѣдя́тъ ю́:
да не оста́вятъ от­ нея́ на у́трiе, и ко́сти да не сокруша́тъ от­ нея́, по всему́ зако́ну па́схи да сотворя́тъ ю́.
И человѣ́къ, и́же а́ще чи́стъ бу́детъ, и на пути́ дале́че нѣ́сть, и оста́витъ сотвори́ти па́сху, потреби́т­ся душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ: я́ко да́ра Го́сподеви не при­­несе́ во вре́мя свое́, грѣ́хъ сво́й прiи́метъ человѣ́къ то́й.
А́ще же прiи́детъ къ ва́мъ при­­шле́цъ въ зе́млю ва́шу и сотвори́тъ па́сху Го́споду, по зако́ну па́схи и по чи́ну ея́, та́ко сотвори́тъ ю́: зако́нъ еди́нъ да бу́детъ ва́мъ и при­­ше́лцу и тузе́мцу.
И въ де́нь, въ о́ньже поста́вися ски́нiя, покры́ о́блакъ ски́нiю и до́мъ свидѣ́нiя: от­ ве́чера же бя́ше надъ ски́нiею а́ки ви́дъ о́гненъ до зау́трiя:
та́ко быва́­ше всегда́: о́блакъ покрыва́­ше ю́ въ де́нь, и ви́дъ о́гненъ но́щiю:
и егда́ восхожда́­ше о́блакъ от­ ски́нiи, и по си́хъ воз­двиза́хуся сы́нове Изра́илтестiи: и на мѣ́стѣ, на не́мже стоя́ше о́блакъ, та́мо ополча́хуся сы́нове Изра́илевы.
По повелѣ́нiю Госпо́дню да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы и повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ да воз­двиза́ют­ся: во вся́ дни́, въ ня́же осѣня́етъ о́блакъ надъ ски́нiею, да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы:
и егда́ преме́длитъ о́блакъ надъ ски́нiею дни́ мно́ги, да стрегу́тъ сы́нове Изра́илтестiи стра́жу Госпо́дню и да не воз­дви́жут­ся:
и бу́детъ егда́ покры́етъ о́блакъ дни́ числа́ надъ ски́нiею, глаго́ломъ Госпо́днимъ да ополча́ют­ся и повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ да воз­дви́жут­ся:
и бу́детъ егда́ пребу́детъ о́блакъ от­ ве́чера до зау́трiя, и а́ще воз­дви́гнет­ся о́блакъ зау́тра, да воз­дви́гнут­ся дне́мъ или́ но́щiю,
и а́ще воз­дви́гнет­ся о́блакъ, да по́йдутъ: или́ де́нь или́ ме́сяцъ дні́й умно́житъ о́блакъ осѣня́ющь надъ не́ю, да ополча́т­ся сы́нове Изра́илевы, и да не воз­двиза́ют­ся: во от­ступле́нiи его́, воз­двиза́хуся:
я́ко повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ да ополча́ют­ся и повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ да воз­двиза́ют­ся: стра́жу Госпо́дню стрежа́ху по повелѣ́нiю Госпо́дню руко́ю Моисе́овою.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
заповѣ́ждь сыно́мъ Изра́илевымъ, и рече́ши къ ни́мъ, глаго́ля: да́ры моя́, дая́нiя моя́, при­­но́сы моя́, въ воню́ благово́нiя соблюди́те при­­носи́ти мнѣ́ на пра́здники моя́.
И да рече́ши къ ни́мъ: сiя́ при­­ноше́нiя, я́же при­­несе́те Го́споду, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ непоро́чныхъ два́ на де́нь во всесожже́нiе вы́ну:
а́гнца еди́наго сотвори́те ра́но, и а́гнца втора́го сотвори́те въ ве́черъ:
и да сотвори́ши деся́тую ча́сть е́фи [мѣ́ры] муки́ пшени́чны на же́ртву, вмѣ́шану въ еле́и четве́ртую ча́сть [мѣ́ры] и́на:
всесожже́нiе непреста́н­ное, я́коже бы́сть въ горѣ́ Сина́йстѣй, въ воню́ благово́нiя Го́споду.
И воз­лiя́нiе его́ четве́ртую ча́сть [мѣ́ры] и́на а́гнцу еди́ному: во святѣ́мъ да воз­лiе́ши воз­лiя́нiе Сике́ру Го́споду:
и а́гнца втора́го сотвори́ши къ ве́черу: по же́ртвѣ его́ и по воз­лiя́нiю его́ да сотвори́ши, въ воню́ благово́нiя Го́споду.
И въ де́нь суббо́тъ при­­веде́те два́ а́гнца единолѣ́тна непоро́чна и двѣ́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и на же́ртву и воз­лiя́нiе,
всесожже́нiя суббо́ты въ суббо́тахъ, на всесожже́нiе всегда́шнее и воз­лiя́нiе его́.
И въ новоме́сячiихъ да при­­несе́те во всесожже́нiе Го́споду телца́ два́ от­ говя́дъ и овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ:
три́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и телцу́ еди́ному, и двѣ́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и овну́ еди́ному,
по десяти́нѣ муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и а́гнцу еди́ному: же́ртву въ воню́ благово́нiя при­­но́съ Го́споду.
Возлiя́нiе и́хъ от­ вина́ по́лъ [мѣ́ры] и́на да бу́детъ телцу́ еди́ному: и тре́тiя ча́сть [мѣ́ры] и́на да бу́детъ овну́ еди́ному: и четве́ртая ча́сть [мѣ́ры] и́на да бу́детъ а́гнцу еди́ному: сiе́ всесожже́нiе от­ ме́сяца до ме́сяца въ ме́сяцы лѣ́та.
И козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди Го́споду на всесожже́нiе при́сное сотвори́те и воз­лiя́нiе его́.
И въ ме́сяцѣ пе́рвѣмъ въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца па́сха Го́споду:
и въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца сего́ пра́здникъ: се́дмь дні́й опрѣсно́ки да я́сте.
И де́нь пе́рвый наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́.
И при­­несе́те всесожже́нiя при­­но́съ Го́споду, телца́ от­ воло́въ два́, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь: непоро́чни бу́дутъ ва́мъ.
И же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному да сотвори́те:
по десяти́нѣ сотвори́ши а́гнцу еди́ному, седми́ а́гнцемъ:
и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ.
Кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго у́трен­няго, е́же е́сть всесожже́нiе всегда́шнее, сотвори́те сiя́.
По сему́ сотвори́те на [вся́къ] де́нь, въ се́дмь дні́й, да́ръ, при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду: на всесожже́нiе всегда́шнее сотвори́ши воз­лiя́нiе его́.
И де́нь седмы́й наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бнаго да не сотворите́ въ о́нь.
И де́нь но́выхъ [плодо́въ], егда́ при­­несе́те Го́сподеви же́ртву но́ву седми́цъ, наро́читъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́.
И да при­­несе́те всесожже́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду, телца́ от­ воло́въ два́, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ.
Же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному:
по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, седми́ а́гнцемъ:
и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ.
Кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, и же́ртву и́хъ сотвори́те мнѣ́, непоро́чни да бу́дутъ ва́мъ, и воз­лiя́нiя и́хъ.
И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли Египетской, в первый месяц, говоря:
пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время:
в четырнадцатый день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее.
И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху.
И совершили они Пасху в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером, в пустыне Синайской: во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы.
Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день; и пришли они к Моисею и Аарону в тот день,
и сказали ему те люди: мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим; для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?
И сказал им Моисей: постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь.
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню;
в четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и с опресноками и горькими травами пусть едят ее;
и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не сокрушают; пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе;
а кто чист и не находится в [дальней] дороге и не совершит Пасхи, – истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время: понесет на себе грех человек тот;
если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню: по уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершить ее; один устав пусть будет у вас и для пришельца и для туземца.
В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скиниею как бы огонь виден был до самого утра.
Так было и всегда: облако покрывало ее [днем] и подобие огня ночью.
И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы.
По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались: во все то время, когда облако стояло над скиниею, и они стояли;
и если облако долгое время было над скиниею, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись;
иногда же облако немного времени было над скиниею: они по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь;
иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись; или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись;
или, если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скиниею, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь; а когда оно поднималось, тогда отправлялись;
по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь: следовали указанию Господню по повелению Господню, данному чрез Моисея.
И сказал Господь Моисею, говоря:
повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение Мое, хлеб Мой в жертву Мне, в приятное благоухание Мне, приносимо было Мне в свое время.
И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу: два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное;
одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером;
и в приношение хлебное [приноси] десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея;
это – всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу;
и возлияния при ней четверть гина на одного агнца: на святом месте возливай возлияние, вино Господу.
Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу.
А в субботу [приносите] двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем:
это – субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем.
И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока,
и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна,
и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца; это – всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу;
и возлияния при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца; это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года.
И одного козла приносите Господу в жертву за грех; сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его.
В первый месяц, в четырнадцатый день месяца – Пасха Господня.
И в пятнадцатый день сего месяца праздник; семь дней должно есть опресноки.
В первый день [да будет у вас] священное собрание; никакой работы не работайте;
и приносите жертву, всесожжение Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев; без порока они должны быть у вас;
и при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, и две десятых части ефы на овна,
и по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев,
и одного козла в жертву за грех, для очищения вас;
сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие.
Так приносите и в каждый из семи дней; это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу; сверх всесожжения постоянного и возлияния его, должно приносить сие.
И в седьмой день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте.
И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте;
и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев [без порока],
и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна,
и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,
и одного козла [в жертву за грех], для очищения вас;
сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите [сие Мне] с возлиянием их; без порока должны быть они у вас.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов