Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к филиппийцам

 
 • [Зач. 235.] Па́велъ и Тимоѳе́й, раби́ Иису́съ Христо́вы, всѣ́мъ святы́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ су́щымъ въ Фили́ппѣхъ, съ епи́скопы и дiа́коны:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благодарю́ Бо́га мо­его́ о все́й па́мяти ва́­шей,
 • всегда́ во вся́цѣй моли́твѣ мо­е́й за всѣ́хъ ва́съ съ ра́достiю моли́тву мою́ творя́,
 • о обще́нiи ва́­шемъ въ благовѣ­ст­вова́нiе от­ пе́рваго дне́ да́же и доны́нѣ,
 • надѣ́явся на сiе́ и́стое, я́ко начны́й дѣ́ло благо въ ва́съ соверши́тъ е́ да́же до дне́ Иису́съ Христо́ва:
 • я́коже е́сть пра́ведно мнѣ́ сiе́ му́др­ст­вовати о всѣ́хъ ва́съ, за е́же имѣ́ти ми́ въ се́рдцы ва́съ, во у́захъ мо­и́хъ и во от­вѣ́тѣ и извѣще́нiи благовѣ́стiя, соо́бщниковъ мнѣ́ благода́ти всѣ́хъ ва́съ су́щихъ.
 • [Зач. 236.] Свидѣ́тель бо ми́ е́сть Бо́гъ, я́ко люблю́ всѣ́хъ ва́съ по ми́лости Иису́съ Христо́вѣ {утро́бою Иису́съ Христо́вою}:
 • и о се́мъ молю́ся, да любо­́вь ва́ша еще́ па́че и па́че избы́точе­ст­вуетъ въ ра́зумѣ и во вся́цѣмъ чу́в­ст­вiи,
 • во е́же искуша́ти ва́мъ лу́чшая, да бу́дете чи́сти и непреткнове́н­ни въ де́нь Христо́въ,
 • испо́лнени плодо́въ пра́вды Иису́съ Христо́мъ, въ сла́ву и похвалу́ Бо́жiю.
 • [Зач. 237.] Разумѣ́ти же хощу́ ва́мъ, бра́тiе, я́ко я́же о мнѣ́ па́че во успѣ́хъ благовѣ­ст­вова́нiя прiидо́ша,
 • я́ко у́зы моя́ явле́н­ны о Христѣ́ бы́ша во все́мъ суди́щи и въ про́чихъ всѣ́хъ,
 • и мно́жайшiи бра́тiя о Го́сподѣ, надѣ́яв­шiися о у́захъ мо­и́хъ, па́че дерза́ютъ безъ стра́ха сло́во Бо́жiе глаго́лати.
 • Нѣ́цыи у́бо по за́висти и ре́вности, друзі́и же и за благоволе́нiе Христа́ проповѣ́даютъ:
 • о́ви у́бо от­ рве́нiя Христа́ воз­вѣща́ютъ нечи́стѣ, мня́ще печа́ль нанести́ у́замъ мо­и́мъ:
 • о́ви же от­ любве́, вѣ́дяще, я́ко во от­вѣ́тѣ благовѣ­ст­вова́нiя лежу́ {во от­вѣ́тъ благовѣ­ст­вова́нiя учине́нъ е́смь}.
 • Что́ у́бо? Оба́че вся́цѣмъ о́бразомъ, а́ще вино́ю {лицемѣ́рiемъ}, а́ще и́стиною Христо́съ проповѣ́даемь е́сть, и о се́мъ ра́дуюся, но и воз­ра́дуюся:
 • вѣ́мъ бо, я́ко сiе́ сбу́дет­ся ми́ во спасе́нiе ва́­шею моли́твою и подая́нiемъ Ду́ха Иису́съ Христо́ва,
 • по ча́янiю и упова́нiю мо­ему́, [Зач. 238.] я́ко ни о еди́нѣмъ же постыжу́ся, но во вся́цѣмъ дерзнове́нiи, я́коже всегда́, и ны́нѣ воз­вели́чит­ся Христо́съ въ тѣ́лѣ мо­е́мъ, а́ще живото́мъ, а́ще ли сме́ртiю.
 • Мнѣ́ бо е́же жи́ти, Христо́съ, и е́же умре́ти, при­­обрѣ́тенiе [е́сть].
 • А́ще же, е́же жи́ти [ми́] тѣ́ломъ, сiе́ мнѣ́ пло́дъ дѣ́ла: и что́ изво́лю, не вѣ́мъ.
 • Обдержи́мь же е́смь от­ обою́, жела́нiе имы́й разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти, мно́го па́че лу́чше:
 • а е́же пребыва́ти во пло́ти, ну́жнѣйше [е́сть] ва́съ ра́ди.
 • И сiе́ извѣ́стнѣ вѣ́мъ, я́ко бу́ду и спребу́ду ва́мъ всѣ́мъ въ ва́шъ успѣ́хъ и ра́дость вѣ́ры,
 • я́ко да похвала́ ва́ша избы́точе­ст­вуетъ о Христѣ́ Иису́сѣ во мнѣ́, мо­и́мъ при­­ше́­ст­вiемъ па́ки къ ва́мъ.
 • [Зач. 239.] То́чiю досто́йнѣ благовѣ­ст­вова́нiю Христо́ву жи́тел­ст­вуйте, да а́ще при­­ше́дъ и ви́дѣвъ ва́съ, а́ще и не сы́й у ва́съ, услы́шу я́же о ва́съ, я́ко [и́стиною] сто­ите́ во еди́нѣмъ ду́сѣ, и единоду́шнѣ сподвиза́ющеся по вѣ́рѣ благовѣ­ст­вова́нiя [во́лею],
 • и не коле́блющеся ни о еди́нѣмъ же от­ сопроти́вныхъ: е́же тѣ́мъ у́бо е́сть явле́нiе поги́бели, ва́мъ же спасе́нiя. И сiе́ от­ Бо́га:
 • я́ко ва́мъ дарова́ся, е́же о Христѣ́, не то́кмо е́же въ него́ вѣ́ровати, но и е́же по не́мъ страда́ти,
 • то́йже по́двигъ иму́ще, яко́въ же во мнѣ́ ви́дѣсте и ны́нѣ слы́шите о мнѣ́.
 • [Зач. 235.] Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас,
 • всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою,
 • за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне,
 • будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,
 • как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати.
 • [Зач. 236.] Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;
 • и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,
 • чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,
 • исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
 • [Зач. 237.] Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования,
 • так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим,
 • и бо́льшая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие.
 • Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа.
 • Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих;
 • а другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование.
 • Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,
 • ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
 • при уверенности и надежде моей, || [Зач. 238.] что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.
 • Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение.
 • Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать.
 • Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше;
 • а оставаться во плоти нужнее для вас.
 • И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,
 • дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к вам пришествии.
 • [Зач. 239.] Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,
 • и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога,
 • потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него
 • таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
 • Филипидеги Жыйын башчылары жана диакондор менен бирге эле Машайак Ыйсанын бардык ыйыктарына Машайак Ыйсанын кулдары Пабыл менен Тиметейден салам!
 • Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!
 • Силерди эстеген сайын, Кудайыма ыраазычылык билдирем.
 • Сыйынган сайын, баарыњар єчєн ар дайым кубаныч менен сыйынам.
 • Себеби силер биринчи кєндљн тартып азыркыга чейин Жакшы Кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыњар.
 • Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машайактын кєнєнљ чейин аягына чыгарарына бекем ишенем.
 • Баарыњар жљнєндљ мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жєрљгємдљсєњљр, анткени кишенде жєргљнємдљ болобу, Жакшы Кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыњар мени менен бирге ырайымга шериктешсињер.
 • Баарыњарды Ыйса Машайактын сєйєєсє менен сєйљрємљ Кудай кєбљ.
 • Силердин сєйєєњљр таанып билєє жана ар кандай сезимталдык жагынан љсљ бериши єчєн сыйынам.
 • Эњ жакшысын ажырата билип, Машайактын кєнєндљ таза жана кемчиликсиз болушуњар єчєн,
 • Кудай дањкталышы жана макталышы єчєн, Ыйса Машайак аркылуу адилдиктин жемишине артыгы менен ээ болушуњар єчєн сыйынам.
 • Бир туугандар, мен туш болгон жагдайлар Жакшы Кабар таратылышы єчєн жакшы шарт тєзєп бергенин билишињерди каалайм.
 • Машайак єчєн кишенделгеним падыша сарайынын бардык сакчыларына жана башкаларга маалым болду.
 • Менин кишендерим Тењир жолундагы бир туугандардын кљбєнљ дем берди. Алар Кудай Сљзєн кайраттуулук менен, коркпостон тарата башташты.
 • Ырас, кээ бирљљлљрє Машайак жљнєндљ таза ниет менен, кээ бирљљлљрє ичи тардык жана атаандаштык менен жар салып жатышат.
 • Жакшы Кабарды коргоо мага дайындалганын билишип, кээ бирљљлљрє сєйєє менен жар салып жатышат.
 • Дагы бирљљлљрє болсо туткунда жаткан мага азап тарттыруу єчєн, Машайак жљнєндљ таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып жатышат.
 • Анткорлонуп болобу же чын жєрљктљн болобу, кандай болсо да, Машайак жљнєндљ жар салып жатышат. Мен буга кубанам жана кубана бермекчимин.
 • Анткени силердин сыйынууњар жана Тењир Ыйсанын Рухунун колдоосу менин кутулуума шарт тєзљрєн билем.
 • Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана ємєттљнљм. Машайак менин денем аркылуу ар дайым дањкталып келгендей, мындан ары да, жашасам да, љлсљм да дањкталат деп, кайраттуулук менен айта алам.
 • Мен єчєн љмєр – Машайак, ал эми љлєм – утуп алуу.
 • Эгерде жердеги жашоом єзєрлєє эмгек менен коштолуп жатса, анда кайсынысын тандап алууну билбейм.
 • Мен тигинисине да, мунусуна да тартылам. Бул дєйнљдљн кетип, Машайак менен бирге болгум келет, анткени бул эњ жакшы.
 • Бирок калганым силер єчєн пайдалуу.
 • Ишеним жолунда ийгиликке жетип, кубанычка ээ болушуњар єчєн, каларымды жана баарыњар менен бирге болорумду жакшы билем.
 • Ошентип, силерге экинчи ирет барганымда, мен аркылуу Машайак Ыйсаны кљбєрљљк мактай аласыњар.
 • Бирок Машайактын Жакшы Кабарына татыктуу жашагыла. Барып, силерди кљрсљм да, силерден алыс жєрсљм да, силер тууралуу «Жакшы Кабар таратылышы єчєн бир ой, бир тилек менен бардык кєч-аракетин жумшап жатышат» деген сљздє уккандай болоюн.
 • Силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул – алар єчєн љлємдєн, ал эми силер єчєн куткарылуунун белгиси, бул Кудайдан.
 • Анткени силерге Машайакка ишенєє гана эмес, Ал єчєн азап чегєє артыкчылыгы да берилген.
 • Мындай кєрљштє мурун менин жашоомдон кљргљн болсоњор, азыр угуп жатасыњар.
 • Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ, To all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacons:
 • Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
 • I thank my God upon every remembrance of you,
 • always in every prayer of mine making request for you all with joy,
 • for your fellowship in the gospel from the first day until now,
 • being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ;
 • just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace.
 • For God is my witness, how greatly I long for you all with the affection of Jesus Christ.
 • And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment,
 • that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ,
 • being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God.
 • But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel,
 • so that it has become evident to the whole palace guard, and to all the rest, that my chains are in Christ;
 • and most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear.
 • Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill:
 • The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains;
 • but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel.
 • What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached; and in this I rejoice, yes, and will rejoice.
 • For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ,
 • according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death.
 • For to me, to live is Christ, and to die is gain.
 • But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor; yet what I shall choose I cannot tell.
 • For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better.
 • Nevertheless to remain in the flesh is more needful for you.
 • And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith,
 • that your rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again.
 • Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel,
 • and not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God.
 • For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake,
 • having the same conflict which you saw in me and now hear is in me.