Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к филиппийцам

 
 • [Зач. 235.] Па́велъ и Тимоѳе́й, раби́ Иису́съ Христо́вы, всѣ́мъ святы́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ су́щымъ въ Фили́ппѣхъ, съ епи́скопы и дiа́коны:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благодарю́ Бо́га мо­его́ о все́й па́мяти ва́­шей,
 • всегда́ во вся́цѣй моли́твѣ мо­е́й за всѣ́хъ ва́съ съ ра́достiю моли́тву мою́ творя́,
 • о обще́нiи ва́­шемъ въ благовѣ­ст­вова́нiе от­ пе́рваго дне́ да́же и доны́нѣ,
 • надѣ́явся на сiе́ и́стое, я́ко начны́й дѣ́ло благо въ ва́съ соверши́тъ е́ да́же до дне́ Иису́съ Христо́ва:
 • я́коже е́сть пра́ведно мнѣ́ сiе́ му́др­ст­вовати о всѣ́хъ ва́съ, за е́же имѣ́ти ми́ въ се́рдцы ва́съ, во у́захъ мо­и́хъ и во от­вѣ́тѣ и извѣще́нiи благовѣ́стiя, соо́бщниковъ мнѣ́ благода́ти всѣ́хъ ва́съ су́щихъ.
 • [Зач. 236.] Свидѣ́тель бо ми́ е́сть Бо́гъ, я́ко люблю́ всѣ́хъ ва́съ по ми́лости Иису́съ Христо́вѣ {утро́бою Иису́съ Христо́вою}:
 • и о се́мъ молю́ся, да любо­́вь ва́ша еще́ па́че и па́че избы́точе­ст­вуетъ въ ра́зумѣ и во вся́цѣмъ чу́в­ст­вiи,
 • во е́же искуша́ти ва́мъ лу́чшая, да бу́дете чи́сти и непреткнове́н­ни въ де́нь Христо́въ,
 • испо́лнени плодо́въ пра́вды Иису́съ Христо́мъ, въ сла́ву и похвалу́ Бо́жiю.
 • [Зач. 237.] Разумѣ́ти же хощу́ ва́мъ, бра́тiе, я́ко я́же о мнѣ́ па́че во успѣ́хъ благовѣ­ст­вова́нiя прiидо́ша,
 • я́ко у́зы моя́ явле́н­ны о Христѣ́ бы́ша во все́мъ суди́щи и въ про́чихъ всѣ́хъ,
 • и мно́жайшiи бра́тiя о Го́сподѣ, надѣ́яв­шiися о у́захъ мо­и́хъ, па́че дерза́ютъ безъ стра́ха сло́во Бо́жiе глаго́лати.
 • Нѣ́цыи у́бо по за́висти и ре́вности, друзі́и же и за благоволе́нiе Христа́ проповѣ́даютъ:
 • о́ви у́бо от­ рве́нiя Христа́ воз­вѣща́ютъ нечи́стѣ, мня́ще печа́ль нанести́ у́замъ мо­и́мъ:
 • о́ви же от­ любве́, вѣ́дяще, я́ко во от­вѣ́тѣ благовѣ­ст­вова́нiя лежу́ {во от­вѣ́тъ благовѣ­ст­вова́нiя учине́нъ е́смь}.
 • Что́ у́бо? Оба́че вся́цѣмъ о́бразомъ, а́ще вино́ю {лицемѣ́рiемъ}, а́ще и́стиною Христо́съ проповѣ́даемь е́сть, и о се́мъ ра́дуюся, но и воз­ра́дуюся:
 • вѣ́мъ бо, я́ко сiе́ сбу́дет­ся ми́ во спасе́нiе ва́­шею моли́твою и подая́нiемъ Ду́ха Иису́съ Христо́ва,
 • по ча́янiю и упова́нiю мо­ему́, [Зач. 238.] я́ко ни о еди́нѣмъ же постыжу́ся, но во вся́цѣмъ дерзнове́нiи, я́коже всегда́, и ны́нѣ воз­вели́чит­ся Христо́съ въ тѣ́лѣ мо­е́мъ, а́ще живото́мъ, а́ще ли сме́ртiю.
 • Мнѣ́ бо е́же жи́ти, Христо́съ, и е́же умре́ти, при­­обрѣ́тенiе [е́сть].
 • А́ще же, е́же жи́ти [ми́] тѣ́ломъ, сiе́ мнѣ́ пло́дъ дѣ́ла: и что́ изво́лю, не вѣ́мъ.
 • Обдержи́мь же е́смь от­ обою́, жела́нiе имы́й разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти, мно́го па́че лу́чше:
 • а е́же пребыва́ти во пло́ти, ну́жнѣйше [е́сть] ва́съ ра́ди.
 • И сiе́ извѣ́стнѣ вѣ́мъ, я́ко бу́ду и спребу́ду ва́мъ всѣ́мъ въ ва́шъ успѣ́хъ и ра́дость вѣ́ры,
 • я́ко да похвала́ ва́ша избы́точе­ст­вуетъ о Христѣ́ Иису́сѣ во мнѣ́, мо­и́мъ при­­ше́­ст­вiемъ па́ки къ ва́мъ.
 • [Зач. 239.] То́чiю досто́йнѣ благовѣ­ст­вова́нiю Христо́ву жи́тел­ст­вуйте, да а́ще при­­ше́дъ и ви́дѣвъ ва́съ, а́ще и не сы́й у ва́съ, услы́шу я́же о ва́съ, я́ко [и́стиною] сто­ите́ во еди́нѣмъ ду́сѣ, и единоду́шнѣ сподвиза́ющеся по вѣ́рѣ благовѣ­ст­вова́нiя [во́лею],
 • и не коле́блющеся ни о еди́нѣмъ же от­ сопроти́вныхъ: е́же тѣ́мъ у́бо е́сть явле́нiе поги́бели, ва́мъ же спасе́нiя. И сiе́ от­ Бо́га:
 • я́ко ва́мъ дарова́ся, е́же о Христѣ́, не то́кмо е́же въ него́ вѣ́ровати, но и е́же по не́мъ страда́ти,
 • то́йже по́двигъ иму́ще, яко́въ же во мнѣ́ ви́дѣсте и ны́нѣ слы́шите о мнѣ́.
 • [Зач. 235.] Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас,
 • всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою,
 • за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне,
 • будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,
 • как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати.
 • [Зач. 236.] Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;
 • и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,
 • чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,
 • исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
 • [Зач. 237.] Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования,
 • так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим,
 • и бо́льшая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие.
 • Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа.
 • Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих;
 • а другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование.
 • Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,
 • ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
 • при уверенности и надежде моей, || [Зач. 238.] что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.
 • Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение.
 • Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать.
 • Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше;
 • а оставаться во плоти нужнее для вас.
 • И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,
 • дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к вам пришествии.
 • [Зач. 239.] Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,
 • и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога,
 • потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него
 • таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
 • Филипидеги Жыйын башчылары жана диакондор менен бирге эле Машайак Ыйсанын бардык ыйыктарына Машайак Ыйсанын кулдары Пабыл менен Тиметейден салам!
 • Кудай Атабыз жана Тењирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын тљгєп, тынчтыгын бере берсин!
 • Силерди эстеген сайын, Кудайыма ыраазычылык билдирем.
 • Сыйынган сайын, баарыњар єчєн ар дайым кубаныч менен сыйынам.
 • Себеби силер биринчи кєндљн тартып азыркыга чейин Жакшы Кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыњар.
 • Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машайактын кєнєнљ чейин аягына чыгарарына бекем ишенем.
 • Баарыњар жљнєндљ мен ушундай ойлоого тийишмин. Силер ар дайым менин жєрљгємдљсєњљр, анткени кишенде жєргљнємдљ болобу, Жакшы Кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыњар мени менен бирге ырайымга шериктешсињер.
 • Баарыњарды Ыйса Машайактын сєйєєсє менен сєйљрємљ Кудай кєбљ.
 • Силердин сєйєєњљр таанып билєє жана ар кандай сезимталдык жагынан љсљ бериши єчєн сыйынам.
 • Эњ жакшысын ажырата билип, Машайактын кєнєндљ таза жана кемчиликсиз болушуњар єчєн,
 • Кудай дањкталышы жана макталышы єчєн, Ыйса Машайак аркылуу адилдиктин жемишине артыгы менен ээ болушуњар єчєн сыйынам.
 • Бир туугандар, мен туш болгон жагдайлар Жакшы Кабар таратылышы єчєн жакшы шарт тєзєп бергенин билишињерди каалайм.
 • Машайак єчєн кишенделгеним падыша сарайынын бардык сакчыларына жана башкаларга маалым болду.
 • Менин кишендерим Тењир жолундагы бир туугандардын кљбєнљ дем берди. Алар Кудай Сљзєн кайраттуулук менен, коркпостон тарата башташты.
 • Ырас, кээ бирљљлљрє Машайак жљнєндљ таза ниет менен, кээ бирљљлљрє ичи тардык жана атаандаштык менен жар салып жатышат.
 • Жакшы Кабарды коргоо мага дайындалганын билишип, кээ бирљљлљрє сєйєє менен жар салып жатышат.
 • Дагы бирљљлљрє болсо туткунда жаткан мага азап тарттыруу єчєн, Машайак жљнєндљ таза ниет менен эмес, атаандаштык менен жар салып жатышат.
 • Анткорлонуп болобу же чын жєрљктљн болобу, кандай болсо да, Машайак жљнєндљ жар салып жатышат. Мен буга кубанам жана кубана бермекчимин.
 • Анткени силердин сыйынууњар жана Тењир Ыйсанын Рухунун колдоосу менин кутулуума шарт тєзљрєн билем.
 • Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана ємєттљнљм. Машайак менин денем аркылуу ар дайым дањкталып келгендей, мындан ары да, жашасам да, љлсљм да дањкталат деп, кайраттуулук менен айта алам.
 • Мен єчєн љмєр – Машайак, ал эми љлєм – утуп алуу.
 • Эгерде жердеги жашоом єзєрлєє эмгек менен коштолуп жатса, анда кайсынысын тандап алууну билбейм.
 • Мен тигинисине да, мунусуна да тартылам. Бул дєйнљдљн кетип, Машайак менен бирге болгум келет, анткени бул эњ жакшы.
 • Бирок калганым силер єчєн пайдалуу.
 • Ишеним жолунда ийгиликке жетип, кубанычка ээ болушуњар єчєн, каларымды жана баарыњар менен бирге болорумду жакшы билем.
 • Ошентип, силерге экинчи ирет барганымда, мен аркылуу Машайак Ыйсаны кљбєрљљк мактай аласыњар.
 • Бирок Машайактын Жакшы Кабарына татыктуу жашагыла. Барып, силерди кљрсљм да, силерден алыс жєрсљм да, силер тууралуу «Жакшы Кабар таратылышы єчєн бир ой, бир тилек менен бардык кєч-аракетин жумшап жатышат» деген сљздє уккандай болоюн.
 • Силерге каршы чыккан адамдардан эч коркпогула. Бул – алар єчєн љлємдєн, ал эми силер єчєн куткарылуунун белгиси, бул Кудайдан.
 • Анткени силерге Машайакка ишенєє гана эмес, Ал єчєн азап чегєє артыкчылыгы да берилген.
 • Мындай кєрљштє мурун менин жашоомдон кљргљн болсоњор, азыр угуп жатасыњар.
 • Paulus et Timotheus servi Christi Iesu omnibus sanctis in Christo Iesu, qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconis:
 • gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo.
 • Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri,
 • semper in omni oratione mea pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens
 • super communione vestra in evangelio a prima die usque nunc;
 • confidens hoc ipsum, quia, qui coepit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Iesu;
 • sicut est mihi iustum hoc sentire pro omnibus vobis, eo quod habeam in corde vos et in vinculis meis et in defensione et confirmatione evangelii socios gratiae meae omnes vos esse.
 • Testis enim mihi Deus, quomodo cupiam omnes vos in visceribus Christi Iesu.
 • Et hoc oro, ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia et omni sensu,
 • ut probetis potiora, ut sitis sinceri et sine offensa in diem Christi,
 • repleti fructu iustitiae, qui est per Iesum Christum, in gloriam et laudem Dei.
 • Scire autem vos volo, fratres, quia, quae circa me sunt, magis ad profectum venerunt evangelii,
 • ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni praetorio et in ceteris omnibus;
 • et plures e fratribus in Domino confidentes vinculis meis, abundantius audere sine timore verbum loqui.
 • Quidam quidem et propter invidiam et contentionem, quidam autem et propter bonam voluntatem Christum praedicant;
 • hi quidem ex caritate scientes quoniam in defensionem evangelii positus sum,
 • illi autem ex contentione Christum annuntiant, non sincere, existimantes pressuram se suscitare vinculis meis.
 • Quid enim? Dum omni modo, sive sub obtentu sive in veritate, Christus annuntietur, et in hoc gaudeo; sed et gaudebo,
 • scio enim quia hoc mihi proveniet in salutem per vestram orationem et subministrationem Spiritus Iesu Christi,
 • secundum exspectationem et spem meam quia in nullo confundar, sed in omni fiducia, sicut semper et nunc, magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam sive per mortem.
 • Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum.
 • Quod si vivere in carne, hic mihi fructus operis est, et quid eligam ignoro.
 • Coartor autem ex his duobus: desiderium habens dissolvi et cum Christo esse, multo magis melius;
 • permanere autem in carne, magis necessarium est propter vos.
 • Et hoc confidens, scio quia manebo et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum et gaudium fidei,
 • ut gloriatio vestra abundet in Christo Iesu in me, per meum adventum iterum ad vos.
 • Tantum digne evangelio Christi conversamini, ut sive cum venero et videro vos, sive absens audiam de vobis quia statis in uno Spiritu unanimes, concertantes fide evangelii;
 • et in nullo perterriti ab adversariis, quod est illis indicium perditionis, vobis autem salutis, et hoc a Deo;
 • quia vobis hoc donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo patiamini
 • idem certamen habentes, quale vidistis in me et nunc auditis in me.