Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к филиппийцам

 
 • [Зач. 235.] Па́велъ и Тимоѳе́й, раби́ Иису́съ Христо́вы, всѣ́мъ святы́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ су́щымъ въ Фили́ппѣхъ, съ епи́скопы и дiа́коны:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благодарю́ Бо́га мо­его́ о все́й па́мяти ва́­шей,
 • всегда́ во вся́цѣй моли́твѣ мо­е́й за всѣ́хъ ва́съ съ ра́достiю моли́тву мою́ творя́,
 • о обще́нiи ва́­шемъ въ благовѣ­ст­вова́нiе от­ пе́рваго дне́ да́же и доны́нѣ,
 • надѣ́явся на сiе́ и́стое, я́ко начны́й дѣ́ло благо въ ва́съ соверши́тъ е́ да́же до дне́ Иису́съ Христо́ва:
 • я́коже е́сть пра́ведно мнѣ́ сiе́ му́др­ст­вовати о всѣ́хъ ва́съ, за е́же имѣ́ти ми́ въ се́рдцы ва́съ, во у́захъ мо­и́хъ и во от­вѣ́тѣ и извѣще́нiи благовѣ́стiя, соо́бщниковъ мнѣ́ благода́ти всѣ́хъ ва́съ су́щихъ.
 • [Зач. 236.] Свидѣ́тель бо ми́ е́сть Бо́гъ, я́ко люблю́ всѣ́хъ ва́съ по ми́лости Иису́съ Христо́вѣ {утро́бою Иису́съ Христо́вою}:
 • и о се́мъ молю́ся, да любо­́вь ва́ша еще́ па́че и па́че избы́точе­ст­вуетъ въ ра́зумѣ и во вся́цѣмъ чу́в­ст­вiи,
 • во е́же искуша́ти ва́мъ лу́чшая, да бу́дете чи́сти и непреткнове́н­ни въ де́нь Христо́въ,
 • испо́лнени плодо́въ пра́вды Иису́съ Христо́мъ, въ сла́ву и похвалу́ Бо́жiю.
 • [Зач. 237.] Разумѣ́ти же хощу́ ва́мъ, бра́тiе, я́ко я́же о мнѣ́ па́че во успѣ́хъ благовѣ­ст­вова́нiя прiидо́ша,
 • я́ко у́зы моя́ явле́н­ны о Христѣ́ бы́ша во все́мъ суди́щи и въ про́чихъ всѣ́хъ,
 • и мно́жайшiи бра́тiя о Го́сподѣ, надѣ́яв­шiися о у́захъ мо­и́хъ, па́че дерза́ютъ безъ стра́ха сло́во Бо́жiе глаго́лати.
 • Нѣ́цыи у́бо по за́висти и ре́вности, друзі́и же и за благоволе́нiе Христа́ проповѣ́даютъ:
 • о́ви у́бо от­ рве́нiя Христа́ воз­вѣща́ютъ нечи́стѣ, мня́ще печа́ль нанести́ у́замъ мо­и́мъ:
 • о́ви же от­ любве́, вѣ́дяще, я́ко во от­вѣ́тѣ благовѣ­ст­вова́нiя лежу́ {во от­вѣ́тъ благовѣ­ст­вова́нiя учине́нъ е́смь}.
 • Что́ у́бо? Оба́че вся́цѣмъ о́бразомъ, а́ще вино́ю {лицемѣ́рiемъ}, а́ще и́стиною Христо́съ проповѣ́даемь е́сть, и о се́мъ ра́дуюся, но и воз­ра́дуюся:
 • вѣ́мъ бо, я́ко сiе́ сбу́дет­ся ми́ во спасе́нiе ва́­шею моли́твою и подая́нiемъ Ду́ха Иису́съ Христо́ва,
 • по ча́янiю и упова́нiю мо­ему́, [Зач. 238.] я́ко ни о еди́нѣмъ же постыжу́ся, но во вся́цѣмъ дерзнове́нiи, я́коже всегда́, и ны́нѣ воз­вели́чит­ся Христо́съ въ тѣ́лѣ мо­е́мъ, а́ще живото́мъ, а́ще ли сме́ртiю.
 • Мнѣ́ бо е́же жи́ти, Христо́съ, и е́же умре́ти, при­­обрѣ́тенiе [е́сть].
 • А́ще же, е́же жи́ти [ми́] тѣ́ломъ, сiе́ мнѣ́ пло́дъ дѣ́ла: и что́ изво́лю, не вѣ́мъ.
 • Обдержи́мь же е́смь от­ обою́, жела́нiе имы́й разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти, мно́го па́че лу́чше:
 • а е́же пребыва́ти во пло́ти, ну́жнѣйше [е́сть] ва́съ ра́ди.
 • И сiе́ извѣ́стнѣ вѣ́мъ, я́ко бу́ду и спребу́ду ва́мъ всѣ́мъ въ ва́шъ успѣ́хъ и ра́дость вѣ́ры,
 • я́ко да похвала́ ва́ша избы́точе­ст­вуетъ о Христѣ́ Иису́сѣ во мнѣ́, мо­и́мъ при­­ше́­ст­вiемъ па́ки къ ва́мъ.
 • [Зач. 239.] То́чiю досто́йнѣ благовѣ­ст­вова́нiю Христо́ву жи́тел­ст­вуйте, да а́ще при­­ше́дъ и ви́дѣвъ ва́съ, а́ще и не сы́й у ва́съ, услы́шу я́же о ва́съ, я́ко [и́стиною] сто­ите́ во еди́нѣмъ ду́сѣ, и единоду́шнѣ сподвиза́ющеся по вѣ́рѣ благовѣ­ст­вова́нiя [во́лею],
 • и не коле́блющеся ни о еди́нѣмъ же от­ сопроти́вныхъ: е́же тѣ́мъ у́бо е́сть явле́нiе поги́бели, ва́мъ же спасе́нiя. И сiе́ от­ Бо́га:
 • я́ко ва́мъ дарова́ся, е́же о Христѣ́, не то́кмо е́же въ него́ вѣ́ровати, но и е́же по не́мъ страда́ти,
 • то́йже по́двигъ иму́ще, яко́въ же во мнѣ́ ви́дѣсте и ны́нѣ слы́шите о мнѣ́.
 • А́ще у́бо ко́е утѣше́нiе о Христѣ́, [или́] а́ще ка́я утѣ́ха любве́, а́ще ко́е обще́нiе ду́ха, а́ще ко́е милосе́рдiе и щедро́ты,
 • испо́лните мою́ ра́дость, да то́жде му́др­ст­вуете, ту́ же любо­́вь иму́ще, единоду́шни, единому́дрен­ни:
 • ничто́же по рве́нiю или́ тщесла́вiю, но смиреному́дрiемъ дру́гъ дру́га че́стiю бо́лша себе́ творя́ще.
 • Не сво­и́хъ си́ кі́йждо, но и дру́жнихъ кі́йждо смотря́йте.
 • [Зач. 240.] Сiе́ бо да му́др­ст­вует­ся въ ва́съ, е́же и во Христѣ́ Иису́сѣ:
 • и́же, во о́бразѣ Бо́жiи сы́й, не восхище́нiемъ непщева́ бы́ти ра́венъ Бо́гу:
 • но себе́ ума́лилъ {истощи́лъ}, зра́къ раба́ прiи́мъ, въ подо́бiи человѣ́честѣмъ бы́въ, и о́бразомъ обрѣ́теся я́коже человѣ́къ:
 • смири́лъ себе́, послушли́въ бы́въ да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя.
 • Тѣ́мже и Бо́гъ его́ превоз­несе́ и дарова́ ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене,
 • да о и́мени Иису́совѣ вся́ко колѣ́но поклони́т­ся небе́сныхъ и земны́хъ и преиспо́днихъ,
 • и вся́къ язы́къ исповѣ́сть, я́ко Госпо́дь Иису́съ Христо́съ въ сла́ву Бо́га Отца́.
 • [Зач. 241.] Тѣ́мже, воз­лю́блен­нiи мо­и́, я́коже всегда́ послу́шасте мене́, не я́коже въ при­­ше́­ст­вiи мо­е́мъ то́чiю, но ны́нѣ мно́го па́че во от­ше́­ст­вiи мо­е́мъ, со стра́хомъ и тре́петомъ свое́ спасе́нiе содѣва́йте:
 • Бо́гъ бо е́сть дѣ́й­ст­вуяй въ ва́съ и е́же хотѣ́ти и е́же дѣ́яти о благоволе́нiи.
 • Вся́ твори́те безъ ропта́нiя и размышле́нiя,
 • да бу́дете непови́н­ни и цѣ́ли, ча́да Бо́жiя непоро́чна посредѣ́ ро́да стропти́ва и развраще́на, въ ни́хже явля́етеся я́коже свѣти́ла въ мíрѣ,
 • сло́во живо́тно при­­держа́ще, въ похвалу́ мнѣ́ въ де́нь Христо́въ, [Зач. 242.] я́ко не вотще́ теко́хъ, ни вотще́ труди́хся.
 • Но а́ще и жре́нъ быва́ю о же́ртвѣ и слу́жбѣ вѣ́ры ва́­шея, ра́дуюся и сора́дуюся всѣ́мъ ва́мъ:
 • та́кожде и вы́ ра́дуйтеся и сора́дуйтеся мнѣ́.
 • Упова́ю же о Го́сподѣ Иису́сѣ тимоѳе́а вско́рѣ посла́ти къ ва́мъ, да и а́зъ благоду́ш­ст­вую, увѣ́дѣвъ я́же о ва́съ.
 • Ни еди́наго бо и́мамъ равноду́шна, и́же при́снѣе о ва́съ попече́т­ся:
 • вси́ бо сво­и́хъ си́ и́щутъ, [а] не я́же Христа́ Иису́са.
 • Иску́с­ст­во же его́ зна́ете, зане́ я́коже отцу́ ча́до, со мно́ю порабо́талъ въ благовѣ́стiи.
 • Сего́ же у́бо упова́ю посла́ти а́бiе, повнегда́ увѣ́мъ я́же о мнѣ́.
 • [Зач. 243.] Надѣ́юся же о Го́сподѣ, я́ко и са́мъ ско́ро прiиду́ къ ва́мъ.
 • Потре́бнѣе же воз­мнѣ́хъ епафроди́та бра́та и споспѣ́шника и сво́ин­ника мо­его́, ва́­шего же посла́н­ника и служи́теля потре́бѣ мо­е́й, посла́ти къ ва́мъ,
 • поне́же жела́нiемъ жела́­ше ви́дѣти всѣ́хъ ва́съ, и тужа́­ше, зане́ слы́шасте, я́ко болѣ́.
 • И́бо болѣ́ бли́зъ сме́рти: но Бо́гъ поми́лова его́, не его́ же то́кмо, но и мене́, да не ско́рбь на ско́рбь прiиму́.
 • Скорѣ́е у́бо посла́хъ его́, да ви́дѣв­ше его́ па́ки, воз­ра́дуетеся, и а́зъ безпеча́ленъ пребу́ду.
 • Прiими́те у́бо его́ о Го́сподѣ со вся́кою ра́достiю, и таковы́я че́стны имѣ́йте,
 • зане́ за дѣ́ло Христо́во да́же до сме́рти при­­бли́жися, пону́дивъ себе́ вседу́шно {презрѣ́въ ду́шу свою́}, да испо́лнитъ ва́­ше лише́нiе слу́жбы я́же ко мнѣ́.
 • Тѣ́мже, бра́тiе моя́ воз­лю́блен­ная и вожделѣ́н­ная, ра́досте и вѣ́нче мо́й, та́ко сто́йте о Го́сподѣ, воз­лю́блен­нiи.
 • Ево́дiю молю́ и синти́хiю молю́ то́жде му́др­ст­вовати о Го́сподѣ:
 • е́й, молю́ и тебе́, супру́жниче при́сный, споспѣ́ше­ст­вуй и́мъ, я́же во благовѣ­ст­вова́нiи сподвиза́шася со мно́ю и съ кли́ментомъ и съ про́чими споспѣ́шники мо­и́ми, и́хже имена́ въ кни́гахъ живо́тныхъ.
 • [Зач. 247.] Ра́дуйтеся всегда́ о Го́сподѣ: и па́ки реку́: ра́дуйтеся.
 • Кро́тость ва́ша разу́мна да бу́детъ всѣ́мъ человѣ́комъ. Госпо́дь бли́зъ.
 • Ни о че́мже пецы́теся, но во все́мъ моли́твою и моле́нiемъ со благодаре́нiемъ проше́нiя ва́ша да сказу́ют­ся къ Бо́гу:
 • и ми́ръ Бо́жiй, превосходя́й вся́къ у́мъ, да соблюде́тъ сердца́ ва́ша и разумѣ́нiя ва́ша о Христѣ́ Иису́сѣ.
 • Про́чее же, бра́тiе [моя́], ели́ка су́ть и́стин­на, ели́ка честна, ели́ка пра́ведна, ели́ка пречи́ста, ели́ка прелюбе́зна, ели́ка доброхва́льна, а́ще ка́я добродѣ́тель и а́ще ка́я похвала́, сiя́ помышля́йте.
 • И́мже и научи́стеся, и прiя́сте, и слы́шасте, и ви́дѣсте во мнѣ́, сiя́ твори́те: и Бо́гъ ми́ра бу́детъ съ ва́ми.
 • [Зач. 248.] Возра́довахся же о Го́сподѣ вельми́, я́ко уже́ когда́ воспомяну́сте пещи́ся о мнѣ́: поне́же и печа́стеся, но непого́днымъ {неудо́бнымъ} вре́менемъ обдержа́стеся.
 • Не я́ко по ску́дости глаго́лю: а́зъ бо навыко́хъ, въ ни́хже е́смь, дово́ленъ бы́ти:
 • вѣ́мъ и смири́тися, вѣ́мъ и избы́точе­с­т­вовати: во все́мъ и во всѣ́хъ навыко́хъ, и насыща́тися и алка́ти, и избы́точе­с­т­вовати и лиша́тися.
 • Вся́ могу́ о укрѣпля́ющемъ мя́ [Иису́сѣ] Христѣ́.
 • Оба́че до́брѣ сотвори́сте, сприобщи́в­шеся печа́ли мо­е́й.
 • Вѣ́сте же и вы́, Филипписі́ане, я́ко въ нача́лѣ благовѣ­ст­вова́нiя, егда́ изыдо́хъ от­ македо́нiи, ни еди́на ми́ це́рковь общева́ся въ сло́во дая́нiя и прiя́тiя, то́чiю вы́ еди́ни:
 • я́ко и въ солу́нь и еди́ною и два́щи въ тре́бованiе [мое́] посла́сте ми́.
 • Не я́ко ищу́ дая́нiя, но ищу́ плода́ мно́жащагося въ сло́во ва́­ше {въ по́льзу ва́шу}.
 • Прiя́хъ же вся́ и избы́точе­ст­вую: испо́лнихся, прiе́мь от­ епафроди́та по́слан­ная от­ ва́съ, воню́ благо­уха́нiя, же́ртву прiя́тну, благо­уго́дну Бо́гу.
 • Бо́гъ же мо́й да испо́лнитъ вся́кое тре́бованiе ва́­ше по бога́т­ст­ву сво­ему́ въ сла́вѣ, о Христѣ́ Иису́сѣ.
 • Бо́гу же и Отцу́ на́­шему сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.
 • Цѣлу́йте вся́каго свя́та о Христѣ́ Иису́сѣ. Цѣлу́ютъ вы́ су́щая со мно́ю бра́тiя.
 • Цѣлу́ютъ вы́ святі́и вси́, па́че же и́же от­ ке́сарева до́му.
 • Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.

  Коне́цъ посла́нiю е́же къ Филипписи́емъ: и́мать въ себѣ́ главы́ 4, зача́лъ же церко́вныхъ 14.
 • [Зач. 235.] Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас,
 • всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою,
 • за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне,
 • будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,
 • как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати.
 • [Зач. 236.] Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;
 • и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,
 • чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,
 • исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
 • [Зач. 237.] Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования,
 • так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим,
 • и бо́льшая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие.
 • Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа.
 • Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих;
 • а другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование.
 • Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,
 • ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
 • при уверенности и надежде моей, || [Зач. 238.] что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.
 • Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение.
 • Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать.
 • Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше;
 • а оставаться во плоти нужнее для вас.
 • И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,
 • дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к вам пришествии.
 • [Зач. 239.] Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,
 • и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога,
 • потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него
 • таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
 • Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность,
 • то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны;
 • ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
 • Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
 • [Зач. 240.] Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
 • Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
 • но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
 • смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
 • Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
 • дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
 • и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
 • [Зач. 241.] Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение,
 • потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.
 • Всё делайте без ропота и сомнения,
 • чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире,
 • содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, || [Зач. 242.] что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился.
 • Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам.
 • О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне.
 • Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом.
 • Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас,
 • потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу.
 • А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании.
 • Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узна́ю, что будет со мною.
 • [Зач. 243.] Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам.
 • Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей,
 • потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни.
 • Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали.
 • Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален.
 • Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении,
 • ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.
 • Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.
 • Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе.
 • Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена – в книге жизни.
 • [Зач. 247.] Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
 • Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
 • Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,
 • и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
 • Наконец, братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте.
 • Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте, – и Бог мира будет с вами.
 • [Зач. 248.] Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства.
 • Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть.
 • Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
 • Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
 • Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби.
 • Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних;
 • вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.
 • Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу.
 • Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу.
 • Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
 • Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь.
 • Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братия.
 • Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома.
 • Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.