Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к филиппийцам

 
 • [Зач. 235.] Па́велъ и Тимоѳе́й, раби́ Иису́съ Христо́вы, всѣ́мъ святы́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ су́щымъ въ Фили́ппѣхъ, съ епи́скопы и дiа́коны:
 • благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
 • Благодарю́ Бо́га мо­его́ о все́й па́мяти ва́­шей,
 • всегда́ во вся́цѣй моли́твѣ мо­е́й за всѣ́хъ ва́съ съ ра́достiю моли́тву мою́ творя́,
 • о обще́нiи ва́­шемъ въ благовѣ­ст­вова́нiе от­ пе́рваго дне́ да́же и доны́нѣ,
 • надѣ́явся на сiе́ и́стое, я́ко начны́й дѣ́ло благо въ ва́съ соверши́тъ е́ да́же до дне́ Иису́съ Христо́ва:
 • я́коже е́сть пра́ведно мнѣ́ сiе́ му́др­ст­вовати о всѣ́хъ ва́съ, за е́же имѣ́ти ми́ въ се́рдцы ва́съ, во у́захъ мо­и́хъ и во от­вѣ́тѣ и извѣще́нiи благовѣ́стiя, соо́бщниковъ мнѣ́ благода́ти всѣ́хъ ва́съ су́щихъ.
 • [Зач. 236.] Свидѣ́тель бо ми́ е́сть Бо́гъ, я́ко люблю́ всѣ́хъ ва́съ по ми́лости Иису́съ Христо́вѣ {утро́бою Иису́съ Христо́вою}:
 • и о се́мъ молю́ся, да любо­́вь ва́ша еще́ па́че и па́че избы́точе­ст­вуетъ въ ра́зумѣ и во вся́цѣмъ чу́в­ст­вiи,
 • во е́же искуша́ти ва́мъ лу́чшая, да бу́дете чи́сти и непреткнове́н­ни въ де́нь Христо́въ,
 • испо́лнени плодо́въ пра́вды Иису́съ Христо́мъ, въ сла́ву и похвалу́ Бо́жiю.
 • [Зач. 237.] Разумѣ́ти же хощу́ ва́мъ, бра́тiе, я́ко я́же о мнѣ́ па́че во успѣ́хъ благовѣ­ст­вова́нiя прiидо́ша,
 • я́ко у́зы моя́ явле́н­ны о Христѣ́ бы́ша во все́мъ суди́щи и въ про́чихъ всѣ́хъ,
 • и мно́жайшiи бра́тiя о Го́сподѣ, надѣ́яв­шiися о у́захъ мо­и́хъ, па́че дерза́ютъ безъ стра́ха сло́во Бо́жiе глаго́лати.
 • Нѣ́цыи у́бо по за́висти и ре́вности, друзі́и же и за благоволе́нiе Христа́ проповѣ́даютъ:
 • о́ви у́бо от­ рве́нiя Христа́ воз­вѣща́ютъ нечи́стѣ, мня́ще печа́ль нанести́ у́замъ мо­и́мъ:
 • о́ви же от­ любве́, вѣ́дяще, я́ко во от­вѣ́тѣ благовѣ­ст­вова́нiя лежу́ {во от­вѣ́тъ благовѣ­ст­вова́нiя учине́нъ е́смь}.
 • Что́ у́бо? Оба́че вся́цѣмъ о́бразомъ, а́ще вино́ю {лицемѣ́рiемъ}, а́ще и́стиною Христо́съ проповѣ́даемь е́сть, и о се́мъ ра́дуюся, но и воз­ра́дуюся:
 • вѣ́мъ бо, я́ко сiе́ сбу́дет­ся ми́ во спасе́нiе ва́­шею моли́твою и подая́нiемъ Ду́ха Иису́съ Христо́ва,
 • по ча́янiю и упова́нiю мо­ему́, [Зач. 238.] я́ко ни о еди́нѣмъ же постыжу́ся, но во вся́цѣмъ дерзнове́нiи, я́коже всегда́, и ны́нѣ воз­вели́чит­ся Христо́съ въ тѣ́лѣ мо­е́мъ, а́ще живото́мъ, а́ще ли сме́ртiю.
 • Мнѣ́ бо е́же жи́ти, Христо́съ, и е́же умре́ти, при­­обрѣ́тенiе [е́сть].
 • А́ще же, е́же жи́ти [ми́] тѣ́ломъ, сiе́ мнѣ́ пло́дъ дѣ́ла: и что́ изво́лю, не вѣ́мъ.
 • Обдержи́мь же е́смь от­ обою́, жела́нiе имы́й разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти, мно́го па́че лу́чше:
 • а е́же пребыва́ти во пло́ти, ну́жнѣйше [е́сть] ва́съ ра́ди.
 • И сiе́ извѣ́стнѣ вѣ́мъ, я́ко бу́ду и спребу́ду ва́мъ всѣ́мъ въ ва́шъ успѣ́хъ и ра́дость вѣ́ры,
 • я́ко да похвала́ ва́ша избы́точе­ст­вуетъ о Христѣ́ Иису́сѣ во мнѣ́, мо­и́мъ при­­ше́­ст­вiемъ па́ки къ ва́мъ.
 • [Зач. 239.] То́чiю досто́йнѣ благовѣ­ст­вова́нiю Христо́ву жи́тел­ст­вуйте, да а́ще при­­ше́дъ и ви́дѣвъ ва́съ, а́ще и не сы́й у ва́съ, услы́шу я́же о ва́съ, я́ко [и́стиною] сто­ите́ во еди́нѣмъ ду́сѣ, и единоду́шнѣ сподвиза́ющеся по вѣ́рѣ благовѣ­ст­вова́нiя [во́лею],
 • и не коле́блющеся ни о еди́нѣмъ же от­ сопроти́вныхъ: е́же тѣ́мъ у́бо е́сть явле́нiе поги́бели, ва́мъ же спасе́нiя. И сiе́ от­ Бо́га:
 • я́ко ва́мъ дарова́ся, е́же о Христѣ́, не то́кмо е́же въ него́ вѣ́ровати, но и е́же по не́мъ страда́ти,
 • то́йже по́двигъ иму́ще, яко́въ же во мнѣ́ ви́дѣсте и ны́нѣ слы́шите о мнѣ́.
 • [Зач. 235.] Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:
 • благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
 • Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас,
 • всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою,
 • за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне,
 • будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,
 • как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати.
 • [Зач. 236.] Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;
 • и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,
 • чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,
 • исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
 • [Зач. 237.] Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования,
 • так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим,
 • и бо́льшая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие.
 • Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа.
 • Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих;
 • а другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование.
 • Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,
 • ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
 • при уверенности и надежде моей, || [Зач. 238.] что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.
 • Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение.
 • Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать.
 • Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше;
 • а оставаться во плоти нужнее для вас.
 • И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,
 • дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня, при моем вторичном к вам пришествии.
 • [Зач. 239.] Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую,
 • и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога,
 • потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него
 • таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
 • Пαῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπι­σκόποις καὶ δια­κόνοις
 • χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπο­̀ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
 • εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπι­̀ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν
 • πάν­τοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάν­των ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποι­ού­με­νος
 • ἐπι­̀ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπο­̀ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν
 • πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξά­με­νος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπι­τελέσει ἄχρι ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ
 • καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάν­των ὑμῶν δια­̀ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπο­λογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάν­τας ὑμᾶς ὄν­τας
 • μάρτυς γάρ μου ὁ θεός ὡς ἐπι­ποθῶ πάν­τας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ
 • καὶ τοῦτο προ­σεύ­χομαι ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισ­σεύ­ῃ ἐν ἐπι­γνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει
 • εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ δια­φέρον­τα ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρο­́σκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ
 • πεπλη­ρω­μέ­νοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν δια­̀ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ
 • γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι ἀδελφοί ὅτι τὰ κατ᾿ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προ­κοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν
 • ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν
 • καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισ­σοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν
 • τινὲς μὲν καὶ δια­̀ φθόνον καὶ ἔριν τινὲς δὲ καὶ δι᾿ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσ­σουσιν
 • οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης εἰδότες ὅτι εἰς ἀπο­λογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι
 • οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν κατα­γγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου
 • τί γάρ πλη­̀ν ὅτι παν­τὶ τρόπῳ εἴτε προ­φάσει εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς κατα­γγέλλεται καὶ ἐν τούτῳ χαίρω ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι
 • οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀπο­βή­σε­ται εἰς σωτηρίαν δια­̀ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπι­χορηγίας τοῦ πνεύ­μα­τος Ἰησοῦ Χριστοῦ
 • κατα­̀ τὴν ἀπο­καραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι ἀλλ᾿ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάν­τοτε καὶ νῦν μεγαλυνθή­σε­ται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου εἴτε δια­̀ ζωῆς εἴτε δια­̀ θανάτου
 • ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀπο­θανεῖν κέρδος
 • εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω
 • συν­έχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο τὴν ἐπι­θυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσ­σον
 • τὸ δὲ ἐπι­μένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾿ ὑμᾶς
 • καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παρα­μενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προ­κοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως
 • ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισ­σεύ­ῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ δια­̀ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν προ­̀ς ὑμᾶς
 • μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύ­εσθε ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύ­ματι μιᾷ ψυχῇ συν­αθλοῦν­τες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου
 • καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀν­τικειμένων ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας ὑμῶν δὲ σωτηρίας καὶ τοῦτο ἀπο­̀ θεοῦ
 • ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύ­ειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν
 • τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχον­τες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί
 • Филиппи шаҳридаги Исо Масиҳ уммати бўлган барча Худонинг азизларига, айниқса имонлилар жамоатининг бошлиқлари ва хизматкорларига, Исо Масиҳнинг қуллари биз – Павлус ва Тимўтийдан салом!
 • Отамиз Худо ва Раббимиз Исо Масиҳдан сизларга иноят ва тинчлик бўлсин.
 • Сизларни ҳар сафар хотирлаганимда, Худойимга шукроналар дейман.
 • Ҳар қачон ҳамма ибодатларимда барчаларингиз учун севинч билан илтижо қиламан.
 • Чунки сизлар биринчи кундан то ҳозирга қадар Инжил Хушхабарини ёйишимда иштирок этиб келмоқдасизлар.
 • Худо сизларда бошлаган хайрли ишини то Исо Масиҳнинг келадиган кунигача тамом қилишига аминман.
 • Менинг ҳаммаларингиз ҳақингизда шундай фикр қилишим ўринлидир. Сизлар менинг кўнглимдасизлар. Чунки кишанбандлигимга қарамасдан, ҳар бирингиз Хушхабарни ҳимоя қилиш ва қарор топтиришимда мени ёқлаб келмоқдасизлар, шу тариқа Худонинг менга берган иноятидан ҳам баҳраманд бўлиб келмоқдасизлар.
 • Мен Исо Масиҳнинг меҳр-муҳаббати билан сизларнинг ҳаммаларингизга иштиёқманд бўлганимга Худо шоҳиддир.
 • Сизларнинг муҳаббатингиз ҳам ҳар қандай билим ва сезгида такомиллашиб, яна кўпдан-кўп ортиб боришини Худодан сўрайман.
 • Сизлар юқори қадриятни қадрламоғингиз лозим, токи Масиҳнинг келадиган кунида пок ва беайб бўлинглар
 • ва Исо Масиҳ орқали униб-ўсадиган солиҳлик самараларига бой бўлиб, Худога шон-шараф келтиринглар.
 • Эй биродарлар, шуни билишингизни истайманки, менинг бошимга тушган шароитлар Инжил Хушхабари янада кўпроқ муваффақият қозонишига хизмат қилди.
 • Мана, менинг Масиҳ учун қамалганлигим бутун сарой аҳлига ва қолган ҳамма одамларга ҳам маълум бўлди.
 • Шунингдек, Раббимиз Исога қарашли бўлган биродарларимизнинг кўпчилик қисми ҳам менинг кишанбандлигимдан руҳланиб, Раббимиз каломини янада ботирлик билан тарғиб қила бошладилар.
 • Тўғри, баъзилар ҳасад ва рақобат руҳи билан Масиҳни тарғиб қиляптилар, бошқалар эса яхши ният билан тарғиб қиляптилар.
 • Баъзилар мен Хушхабарни ҳимоя қилиш учун тайин этилганимни тан олиб, муҳаббат билан ҳаракат қиляптилар.
 • Бошқалар эса менинг кишандаги қийинчилигимни орттиришни ўйлаб, рақобат руҳида, нопок ният билан Масиҳни тарғиб қилмоқдалар.
 • Хўш, унда нима бўпти? Хоҳ мунофиқлик билан, хоҳ самимийлик билан бўлсин, ҳар ҳолда Масиҳ тарғиб этилмоқда. Мен бунга севиняпман. Ва яна севинаман,
 • чунки биламанки, сизнинг дуоларингиз орқали ва Исо Масиҳнинг Руҳи ёрдамида мен озодликка чиқаман.
 • Яшасам ҳам, ўлсам ҳам, ҳар ҳолда хижолатда қолмаслигимга қаноат ҳосил қилдим. Ҳар доим бўлиб келганидек, ҳозир ҳам Масиҳ менинг вужудимда улуғлансин, деган умидда яна жасурлик билан фаолият кўрсатишга жазм қилдим.
 • Мен учун ҳаёт – Масиҳдир, ўлим эса – ютуқдир.
 • Агарда бу баданда яшаётганим менинг ишимга самара келтираётган бўлса, унда нима танлашимни ҳам билмайман.
 • Мени униси ҳам, буниси ҳам тортади. Бир ёқдан тугаб, Масиҳ билан бирга бўлишни орзу қиламан, чунки бу жуда ҳам яхши бўларди.
 • Аммо иккинчи ёқдан менинг баданда қолишим сизлар учун яна ҳам кераклидир.
 • Бунга ишончим комил, шунинг учун қолишимни биламан. Сизлар имонда ривож топиб қувонишингиз учун, мен ҳаммаларингиз билан бирга қоламан.
 • Шундай қилиб, олдингизга иккинчи дафъа келишимда, сизлар мен сабабли Исо Масиҳ ҳузурида яна кўпроқ фахрлана оласизлар.
 • Фақат Масиҳнинг Хушхабарига муносиб равишда кун кечиринглар. Мен хоҳ келиб дийдорингизни кўрсам ҳам, хоҳ сизлардан узоқ бўлсам ҳам, аллақачон эшитганимдек, сизлар имонда собитқадам бўлиб, Инжил йўлида якдиллик билан курашиб бораётганингизни билиб олай.
 • Сизларга қаршилик кўрсатаётганларнинг ҳеч қандай дўқ-пўписаларидан чўчиманглар. Ана шу уларнинг ҳалок бўлишидан, сизларнинг эса халос бўлишингиздан далолат бермоқда. Зотан бу – Худонинг иши.
 • Худо сизларга Масиҳга ишонишнигина эмас, балки Масиҳ учун азоб чекиш тақдирини ҳам насиб этган.
 • Менинг сиз кўрган ва ҳозир ҳам эшитаётган курашимга сизлар шериксизлар.
 • Павло й Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах, з єпископами та дияконами:
 • благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа!
 • Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас,
 • і завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами,
 • за участь вашу в Євангелії від першого дня аж дотепер.
 • Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса.
 • Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники мої в благодаті.
 • Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса.
 • І молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні й усякім дослідженні,
 • щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня,
 • наповнені плодів праведности через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу.
 • Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталось мені, вийшло більше на успіх Євангелії,
 • бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа.
 • А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно.
 • Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують;
 • а інші з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії;
 • а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх.
 • Але що ж?
  У всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти.
 • Бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву й допомогу Духа Ісуса Христа,
 • через чекання й надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю.
 • Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання.
 • А коли життя в тілі то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати.
 • Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше.
 • А щоб полишатися в тілі, то це потрібніш ради вас.
 • І оце знаю певно, що залишусь я, і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі в вірі,
 • щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас.
 • Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб, чи прийду я й побачу вас, чи й не бувши почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську,
 • і ні в чому не боячися противників;
  це їм доказ загибелі, вам же спасіння.
  А це від Бога!
 • Бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в Нього, але і страждати за Нього,
 • маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене.