Скрыть
1:1
1:2
1:4
1:5
1:7
1:8
1:9
1:12
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:22
1:24
1:25
2:12
2:18
2:20
2:23
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:30
[Зач. 235.] Па́велъ и Тимоѳе́й, раби́ Иису́съ Христо́вы, всѣ́мъ святы́мъ о Христѣ́ Иису́сѣ су́щымъ въ Фили́ппѣхъ, съ епи́скопы и дiа́коны:
благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего и Го́спода Иису́са Христа́.
Благодарю́ Бо́га мо­его́ о все́й па́мяти ва́­шей,
всегда́ во вся́цѣй моли́твѣ мо­е́й за всѣ́хъ ва́съ съ ра́достiю моли́тву мою́ творя́,
о обще́нiи ва́­шемъ въ благовѣ­ст­вова́нiе от­ пе́рваго дне́ да́же и доны́нѣ,
надѣ́явся на сiе́ и́стое, я́ко начны́й дѣ́ло благо въ ва́съ соверши́тъ е́ да́же до дне́ Иису́съ Христо́ва:
я́коже е́сть пра́ведно мнѣ́ сiе́ му́др­ст­вовати о всѣ́хъ ва́съ, за е́же имѣ́ти ми́ въ се́рдцы ва́съ, во у́захъ мо­и́хъ и во от­вѣ́тѣ и извѣще́нiи благовѣ́стiя, соо́бщниковъ мнѣ́ благода́ти всѣ́хъ ва́съ су́щихъ.
[Зач. 236.] Свидѣ́тель бо ми́ е́сть Бо́гъ, я́ко люблю́ всѣ́хъ ва́съ по ми́лости Иису́съ Христо́вѣ {утро́бою Иису́съ Христо́вою}:
и о се́мъ молю́ся, да любо­́вь ва́ша еще́ па́че и па́че избы́точе­ст­вуетъ въ ра́зумѣ и во вся́цѣмъ чу́в­ст­вiи,
во е́же искуша́ти ва́мъ лу́чшая, да бу́дете чи́сти и непреткнове́н­ни въ де́нь Христо́въ,
испо́лнени плодо́въ пра́вды Иису́съ Христо́мъ, въ сла́ву и похвалу́ Бо́жiю.
[Зач. 237.] Разумѣ́ти же хощу́ ва́мъ, бра́тiе, я́ко я́же о мнѣ́ па́че во успѣ́хъ благовѣ­ст­вова́нiя прiидо́ша,
я́ко у́зы моя́ явле́н­ны о Христѣ́ бы́ша во все́мъ суди́щи и въ про́чихъ всѣ́хъ,
и мно́жайшiи бра́тiя о Го́сподѣ, надѣ́яв­шiися о у́захъ мо­и́хъ, па́че дерза́ютъ безъ стра́ха сло́во Бо́жiе глаго́лати.
Нѣ́цыи у́бо по за́висти и ре́вности, друзі́и же и за благоволе́нiе Христа́ проповѣ́даютъ:
о́ви у́бо от­ рве́нiя Христа́ воз­вѣща́ютъ нечи́стѣ, мня́ще печа́ль нанести́ у́замъ мо­и́мъ:
о́ви же от­ любве́, вѣ́дяще, я́ко во от­вѣ́тѣ благовѣ­ст­вова́нiя лежу́ {во от­вѣ́тъ благовѣ­ст­вова́нiя учине́нъ е́смь}.
Что́ у́бо? Оба́че вся́цѣмъ о́бразомъ, а́ще вино́ю {лицемѣ́рiемъ}, а́ще и́стиною Христо́съ проповѣ́даемь е́сть, и о се́мъ ра́дуюся, но и воз­ра́дуюся:
вѣ́мъ бо, я́ко сiе́ сбу́дет­ся ми́ во спасе́нiе ва́­шею моли́твою и подая́нiемъ Ду́ха Иису́съ Христо́ва,
по ча́янiю и упова́нiю мо­ему́, [Зач. 238.] я́ко ни о еди́нѣмъ же постыжу́ся, но во вся́цѣмъ дерзнове́нiи, я́коже всегда́, и ны́нѣ воз­вели́чит­ся Христо́съ въ тѣ́лѣ мо­е́мъ, а́ще живото́мъ, а́ще ли сме́ртiю.
Мнѣ́ бо е́же жи́ти, Христо́съ, и е́же умре́ти, при­­обрѣ́тенiе [е́сть].
А́ще же, е́же жи́ти [ми́] тѣ́ломъ, сiе́ мнѣ́ пло́дъ дѣ́ла: и что́ изво́лю, не вѣ́мъ.
Обдержи́мь же е́смь от­ обою́, жела́нiе имы́й разрѣши́тися и со Христо́мъ бы́ти, мно́го па́че лу́чше:
а е́же пребыва́ти во пло́ти, ну́жнѣйше [е́сть] ва́съ ра́ди.
И сiе́ извѣ́стнѣ вѣ́мъ, я́ко бу́ду и спребу́ду ва́мъ всѣ́мъ въ ва́шъ успѣ́хъ и ра́дость вѣ́ры,
я́ко да похвала́ ва́ша избы́точе­ст­вуетъ о Христѣ́ Иису́сѣ во мнѣ́, мо­и́мъ при­­ше́­ст­вiемъ па́ки къ ва́мъ.
[Зач. 239.] То́чiю досто́йнѣ благовѣ­ст­вова́нiю Христо́ву жи́тел­ст­вуйте, да а́ще при­­ше́дъ и ви́дѣвъ ва́съ, а́ще и не сы́й у ва́съ, услы́шу я́же о ва́съ, я́ко [и́стиною] сто­ите́ во еди́нѣмъ ду́сѣ, и единоду́шнѣ сподвиза́ющеся по вѣ́рѣ благовѣ­ст­вова́нiя [во́лею],
и не коле́блющеся ни о еди́нѣмъ же от­ сопроти́вныхъ: е́же тѣ́мъ у́бо е́сть явле́нiе поги́бели, ва́мъ же спасе́нiя. И сiе́ от­ Бо́га:
я́ко ва́мъ дарова́ся, е́же о Христѣ́, не то́кмо е́же въ него́ вѣ́ровати, но и е́же по не́мъ страда́ти,
то́йже по́двигъ иму́ще, яко́въ же во мнѣ́ ви́дѣсте и ны́нѣ слы́шите о мнѣ́.
А́ще у́бо ко́е утѣше́нiе о Христѣ́, [или́] а́ще ка́я утѣ́ха любве́, а́ще ко́е обще́нiе ду́ха, а́ще ко́е милосе́рдiе и щедро́ты,
испо́лните мою́ ра́дость, да то́жде му́др­ст­вуете, ту́ же любо­́вь иму́ще, единоду́шни, единому́дрен­ни:
ничто́же по рве́нiю или́ тщесла́вiю, но смиреному́дрiемъ дру́гъ дру́га че́стiю бо́лша себе́ творя́ще.
Не сво­и́хъ си́ кі́йждо, но и дру́жнихъ кі́йждо смотря́йте.
[Зач. 240.] Сiе́ бо да му́др­ст­вует­ся въ ва́съ, е́же и во Христѣ́ Иису́сѣ:
и́же, во о́бразѣ Бо́жiи сы́й, не восхище́нiемъ непщева́ бы́ти ра́венъ Бо́гу:
но себе́ ума́лилъ {истощи́лъ}, зра́къ раба́ прiи́мъ, въ подо́бiи человѣ́честѣмъ бы́въ, и о́бразомъ обрѣ́теся я́коже человѣ́къ:
смири́лъ себе́, послушли́въ бы́въ да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя.
Тѣ́мже и Бо́гъ его́ превоз­несе́ и дарова́ ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене,
да о и́мени Иису́совѣ вся́ко колѣ́но поклони́т­ся небе́сныхъ и земны́хъ и преиспо́днихъ,
и вся́къ язы́къ исповѣ́сть, я́ко Госпо́дь Иису́съ Христо́съ въ сла́ву Бо́га Отца́.
[Зач. 241.] Тѣ́мже, воз­лю́блен­нiи мо­и́, я́коже всегда́ послу́шасте мене́, не я́коже въ при­­ше́­ст­вiи мо­е́мъ то́чiю, но ны́нѣ мно́го па́че во от­ше́­ст­вiи мо­е́мъ, со стра́хомъ и тре́петомъ свое́ спасе́нiе содѣва́йте:
Бо́гъ бо е́сть дѣ́й­ст­вуяй въ ва́съ и е́же хотѣ́ти и е́же дѣ́яти о благоволе́нiи.
Вся́ твори́те безъ ропта́нiя и размышле́нiя,
да бу́дете непови́н­ни и цѣ́ли, ча́да Бо́жiя непоро́чна посредѣ́ ро́да стропти́ва и развраще́на, въ ни́хже явля́етеся я́коже свѣти́ла въ мíрѣ,
сло́во живо́тно при­­держа́ще, въ похвалу́ мнѣ́ въ де́нь Христо́въ, [Зач. 242.] я́ко не вотще́ теко́хъ, ни вотще́ труди́хся.
Но а́ще и жре́нъ быва́ю о же́ртвѣ и слу́жбѣ вѣ́ры ва́­шея, ра́дуюся и сора́дуюся всѣ́мъ ва́мъ:
та́кожде и вы́ ра́дуйтеся и сора́дуйтеся мнѣ́.
Упова́ю же о Го́сподѣ Иису́сѣ тимоѳе́а вско́рѣ посла́ти къ ва́мъ, да и а́зъ благоду́ш­ст­вую, увѣ́дѣвъ я́же о ва́съ.
Ни еди́наго бо и́мамъ равноду́шна, и́же при́снѣе о ва́съ попече́т­ся:
вси́ бо сво­и́хъ си́ и́щутъ, [а] не я́же Христа́ Иису́са.
Иску́с­ст­во же его́ зна́ете, зане́ я́коже отцу́ ча́до, со мно́ю порабо́талъ въ благовѣ́стiи.
Сего́ же у́бо упова́ю посла́ти а́бiе, повнегда́ увѣ́мъ я́же о мнѣ́.
[Зач. 243.] Надѣ́юся же о Го́сподѣ, я́ко и са́мъ ско́ро прiиду́ къ ва́мъ.
Потре́бнѣе же воз­мнѣ́хъ епафроди́та бра́та и споспѣ́шника и сво́ин­ника мо­его́, ва́­шего же посла́н­ника и служи́теля потре́бѣ мо­е́й, посла́ти къ ва́мъ,
поне́же жела́нiемъ жела́­ше ви́дѣти всѣ́хъ ва́съ, и тужа́­ше, зане́ слы́шасте, я́ко болѣ́.
И́бо болѣ́ бли́зъ сме́рти: но Бо́гъ поми́лова его́, не его́ же то́кмо, но и мене́, да не ско́рбь на ско́рбь прiиму́.
Скорѣ́е у́бо посла́хъ его́, да ви́дѣв­ше его́ па́ки, воз­ра́дуетеся, и а́зъ безпеча́ленъ пребу́ду.
Прiими́те у́бо его́ о Го́сподѣ со вся́кою ра́достiю, и таковы́я че́стны имѣ́йте,
зане́ за дѣ́ло Христо́во да́же до сме́рти при­­бли́жися, пону́дивъ себе́ вседу́шно {презрѣ́въ ду́шу свою́}, да испо́лнитъ ва́­ше лише́нiе слу́жбы я́же ко мнѣ́.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов