Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга Притчей Соломоновых

 
 • При́тчи соломо́на сы́на дави́дова, и́же ца́р­ст­вова во Изра́или,
 • позна́ти прему́дрость и наказа́нiе и уразумѣ́ти словеса́ му́дрости,
 • прiя́ти же изви́тiя слове́съ и разрѣше́нiя гада́нiй, уразумѣ́ти же пра́вду и́стин­ную и су́дъ исправля́ти:
 • да да́стъ незло́бивымъ кова́р­ст­во, отроча́ти же ю́ну чу́в­ст­во же и смы́слъ.
 • Си́хъ бо послу́шавъ, му́дрый прему́дрѣе бу́детъ, а разу́мный стро­и́тел­ст­во стя́жетъ:
 • уразумѣ́етъ же при́тчу и те́мное сло́во, рѣче́нiя же прему́дрыхъ и гада́нiя.
 • Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щымъ его́: благо­че́стiе же въ Бо́га нача́ло чу́в­ст­ва, прему́дрость же и наказа́нiе нечести́вiи уничижа́тъ.
 • Слы́ши, сы́не, наказа́нiе отца́ тво­его́ и не от­ри́ни завѣ́товъ ма́тере тво­ея́:
 • вѣне́цъ бо благода́тей прiи́меши на тво­е́мъ версѣ́ и гри́вну зла́ту о тво­е́й вы́и.
 • Сы́не, да не прельстя́тъ тебе́ му́жiе нечести́вiи, ниже́ да восхо́щеши,
 • а́ще помо́лятъ тя́, глаго́люще: иди́ съ на́ми, при­­общи́ся кро́ве, скры́емъ же въ зе́млю му́жа пра́ведна непра́ведно:
 • пожре́мъ же его́ я́коже а́дъ жи́ва, и во́змемъ па́мять его́ от­ земли́,
 • стяжа́нiе его́ многоцѣ́н­ное прiи́мемъ, испо́лнимъ же до́мы на́шя коры́стей:
 • жре́бiй же тво́й положи́ съ на́ми: о́бще же влага́лище стя́жемъ вси́, и мѣше́цъ еди́нъ да бу́детъ всѣ́мъ на́мъ.
 • Не иди́ въ пу́ть съ ни́ми: уклони́ же но́гу твою́ от­ сте́зь и́хъ:
 • но́зѣ бо и́хъ на зло́ теку́тъ, и ско́ри су́ть излiя́ти кро́вь.
 • Не безъ пра́вды бо простира́ют­ся мре́жи перна́тымъ:
 • ті́и бо убі́й­ст­ву при­­обща́ющеся, сокро́вищ­ст­вуютъ себѣ́ зла́я: разруше́нiе же муже́й законопресту́пныхъ зло́.
 • Сі́и путiе́ су́ть всѣ́хъ творя́щихъ беззако́н­ная: нече́стiемъ бо свою́ ду́шу отъ­е́млютъ.
 • Прему́дрость во исхо́дѣхъ по­е́т­ся, въ сто́гнахъ же дерзнове́нiе во́дитъ,
 • на кра́ехъ же стѣ́нъ проповѣ́дует­ся, у вра́тъ же си́льныхъ при­­сѣди́тъ, во вратѣ́хъ же гра́да дерза́ющи глаго́летъ:
 • ели́ко у́бо вре́мя незло́бивiи держа́т­ся пра́вды, не постыдя́т­ся: безу́мнiи же доса́ды су́ще жела́телiе, нечести́вiи бы́в­ше, воз­ненави́дѣша чу́в­ст­во
 • и пови́н­ни бы́ша обличе́ниемъ. Се́, предложу́ ва́мъ мо­его́ дыха́нiя рѣче́нiе, научу́ же ва́съ мо­ему́ словеси́.
 • Поне́же зва́хъ, и не послу́шасте, и простира́хъ словеса́, и не внима́сте,
 • но от­мета́сте моя́ совѣ́ты и мо­и́мъ обличе́ниемъ не внима́сте:
 • у́бо и а́зъ ва́­шей поги́бели посмѣю́ся, пора́дуюся же, егда́ прiи́детъ ва́мъ па́губа,
 • и егда́ прiи́детъ на вы́ внеза́пу мяте́жъ, низвраще́нiе же подо́бно бу́ри прiи́детъ, или́ егда́ прiи́детъ ва́мъ печа́ль и градоразоре́нiе, или́ егда́ на́йдетъ на вы́ па́губа.
 • Бу́детъ бо егда́ при­­зове́те мя́, а́зъ же не послу́шаю ва́съ: взы́щутъ мене́ злі́и и не обря́щутъ.
 • Возненави́дѣша бо прему́дрость, словесе́ же Госпо́дня не прiя́ша:
 • ниже́ хотѣ́ша внима́ти мо­и́мъ совѣ́томъ, руга́хуся же мо­и́мъ обличе́ниемъ.
 • Тѣ́мже снѣдя́тъ сво­и́хъ путі́й плоды́ и сво­его́ нече́стiя насы́тят­ся:
 • и́бо, зане́ оби́дѣша младе́нцевъ, убiе́ни бу́дутъ, и истяза́нiе нечести́выя погуби́тъ.
 • Мене́ же слу́шаяй всели́т­ся на упова́нiи и почі́етъ безъ стра́ха от­ вся́каго зла́.
 • 以 色 列 王 大 卫 儿 子 所 罗 门 的 箴 言 。
 • 要 使 人 晓 得 智 慧 和 训 诲 。 分 辨 通 达 的 言 语 。
 • 使 人 处 世 , 领 受 智 慧 , 仁 义 , 公 平 , 正 直 的 训 诲 。
 • 使 愚 人 灵 明 , 使 少 年 人 有 知 识 和 谋 略 。
 • 使 智 慧 人 听 见 , 增 长 学 问 。 使 聪 明 人 得 着 智 谋 。
 • 使 人 明 白 箴 言 和 譬 喻 , 懂 得 智 慧 人 的 言 词 和 谜 语 。
 • 敬 畏 耶 和 华 是 知 识 的 开 端 。 愚 妄 人 藐 视 智 慧 和 训 诲 。
 • 我 儿 , 要 听 你 父 亲 的 训 诲 , 不 可 离 弃 你 母 亲 的 法 则 。 ( 或 作 指 教 )
 • 因 为 这 要 作 为 你 头 上 的 华 冠 , 项 上 的 金 链 。
 • 我 儿 , 恶 人 若 引 诱 你 , 你 不 可 随 从 。
 • 他 们 若 说 , 你 与 我 们 同 去 , 我 们 要 埋 伏 流 人 之 血 , 要 蹲 伏 害 无 罪 之 人 。
 • 我 们 好 像 阴 间 , 把 他 们 活 活 吞 下 。 他 们 如 同 下 坑 的 人 , 被 我 们 囫 囵 吞 了 。
 • 我 们 必 得 各 样 宝 物 , 将 所 掳 来 的 装 满 房 屋 。
 • 你 与 我 们 大 家 同 分 。 我 们 共 用 一 各 囊 袋 。
 • 我 儿 , 不 要 与 他 们 同 行 一 道 。 禁 止 你 脚 走 他 们 的 路 。
 • 因 为 他 们 的 脚 奔 跑 行 恶 , 他 们 急 速 流 人 的 血 。
 • 好 像 飞 鸟 , 网 罗 设 在 眼 前 仍 不 躲 避 。
 • 这 些 人 埋 伏 , 是 为 自 流 己 血 。 蹲 伏 是 为 自 害 己 命 。
 • 凡 贪 恋 财 利 的 , 所 行 之 路 , 都 是 如 此 。 这 贪 恋 之 心 , 乃 夺 去 得 财 者 之 命 。
 • 智 慧 在 街 市 上 呼 喊 , 在 宽 阔 处 发 声 。
 • 在 热 闹 街 头 喊 叫 , 在 城 门 口 , 在 城 中 发 出 言 语 。
 • 说 你 们 愚 昧 人 喜 爱 愚 昧 , 亵 慢 人 喜 欢 亵 慢 , 愚 顽 人 恨 恶 知 识 , 要 到 几 时 呢 。
 • 你 们 当 因 我 的 责 备 回 转 。 我 要 将 我 的 灵 浇 灌 你 们 , 将 我 的 话 指 示 你 们 。
 • 我 呼 唤 你 们 不 肯 听 从 。 我 伸 手 , 无 人 理 会 。
 • 反 轻 弃 我 一 切 的 劝 戒 , 不 肯 受 我 的 责 备 。
 • 你 们 遭 灾 难 , 我 就 发 笑 惊 恐 临 到 你 们 , 我 必 嗤 笑 。
 • 惊 恐 临 到 你 们 , 好 像 狂 风 , 灾 难 来 到 , 如 同 暴 风 。 急 难 痛 苦 临 到 你 们 身 上 。
 • 那 时 , 你 们 必 呼 求 我 , 我 却 不 答 应 , 恳 切 的 寻 梢 我 , 却 寻 不 见 。
 • 因 为 你 们 恨 恶 知 识 , 不 喜 爱 敬 畏 耶 和 华 ,
 • 不 听 我 的 劝 戒 , 藐 视 我 一 切 的 责 备 ,
 • 所 以 必 吃 自 结 的 果 子 , 充 满 自 设 的 计 谋 。
 • 愚 昧 人 背 道 , 必 杀 己 身 , 愚 顽 人 安 逸 , 必 害 己 命 。
 • 惟 有 听 从 我 的 , 必 安 然 居 住 , 得 享 安 静 , 不 怕 灾 祸 。
 • Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского,
 • чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума;
 • усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты;
 • простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность;
 • послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы;
 • чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
 • Начало мудрости – страх Господень; [доброе разумение у всех, водящихся им; а благоговение к Богу – начало разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление.
 • Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей,
 • потому что это – прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей.
 • Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся;
 • если будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины,
 • живых проглотим их, как преисподняя, и – целых, как нисходящих в могилу;
 • наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею;
 • жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», –
 • сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их,
 • потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
 • В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть,
 • а делают засаду для их крови и подстерегают их души.
 • Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.
 • Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой,
 • в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою:
 • «доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?
 • Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои.
 • Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего;
 • и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли.
 • За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас;
 • когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота.
 • Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня.
 • За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня,
 • не приняли совета моего, презрели все обличения мои;
 • за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их.
 • Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их,
 • а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла».