Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга Притчей Соломоновых

 
 • При́тчи соломо́на сы́на дави́дова, и́же ца́р­ст­вова во Изра́или,
 • позна́ти прему́дрость и наказа́нiе и уразумѣ́ти словеса́ му́дрости,
 • прiя́ти же изви́тiя слове́съ и разрѣше́нiя гада́нiй, уразумѣ́ти же пра́вду и́стин­ную и су́дъ исправля́ти:
 • да да́стъ незло́бивымъ кова́р­ст­во, отроча́ти же ю́ну чу́в­ст­во же и смы́слъ.
 • Си́хъ бо послу́шавъ, му́дрый прему́дрѣе бу́детъ, а разу́мный стро­и́тел­ст­во стя́жетъ:
 • уразумѣ́етъ же при́тчу и те́мное сло́во, рѣче́нiя же прему́дрыхъ и гада́нiя.
 • Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щымъ его́: благо­че́стiе же въ Бо́га нача́ло чу́в­ст­ва, прему́дрость же и наказа́нiе нечести́вiи уничижа́тъ.
 • Слы́ши, сы́не, наказа́нiе отца́ тво­его́ и не от­ри́ни завѣ́товъ ма́тере тво­ея́:
 • вѣне́цъ бо благода́тей прiи́меши на тво­е́мъ версѣ́ и гри́вну зла́ту о тво­е́й вы́и.
 • Сы́не, да не прельстя́тъ тебе́ му́жiе нечести́вiи, ниже́ да восхо́щеши,
 • а́ще помо́лятъ тя́, глаго́люще: иди́ съ на́ми, при­­общи́ся кро́ве, скры́емъ же въ зе́млю му́жа пра́ведна непра́ведно:
 • пожре́мъ же его́ я́коже а́дъ жи́ва, и во́змемъ па́мять его́ от­ земли́,
 • стяжа́нiе его́ многоцѣ́н­ное прiи́мемъ, испо́лнимъ же до́мы на́шя коры́стей:
 • жре́бiй же тво́й положи́ съ на́ми: о́бще же влага́лище стя́жемъ вси́, и мѣше́цъ еди́нъ да бу́детъ всѣ́мъ на́мъ.
 • Не иди́ въ пу́ть съ ни́ми: уклони́ же но́гу твою́ от­ сте́зь и́хъ:
 • но́зѣ бо и́хъ на зло́ теку́тъ, и ско́ри су́ть излiя́ти кро́вь.
 • Не безъ пра́вды бо простира́ют­ся мре́жи перна́тымъ:
 • ті́и бо убі́й­ст­ву при­­обща́ющеся, сокро́вищ­ст­вуютъ себѣ́ зла́я: разруше́нiе же муже́й законопресту́пныхъ зло́.
 • Сі́и путiе́ су́ть всѣ́хъ творя́щихъ беззако́н­ная: нече́стiемъ бо свою́ ду́шу отъ­е́млютъ.
 • Прему́дрость во исхо́дѣхъ по­е́т­ся, въ сто́гнахъ же дерзнове́нiе во́дитъ,
 • на кра́ехъ же стѣ́нъ проповѣ́дует­ся, у вра́тъ же си́льныхъ при­­сѣди́тъ, во вратѣ́хъ же гра́да дерза́ющи глаго́летъ:
 • ели́ко у́бо вре́мя незло́бивiи держа́т­ся пра́вды, не постыдя́т­ся: безу́мнiи же доса́ды су́ще жела́телiе, нечести́вiи бы́в­ше, воз­ненави́дѣша чу́в­ст­во
 • и пови́н­ни бы́ша обличе́ниемъ. Се́, предложу́ ва́мъ мо­его́ дыха́нiя рѣче́нiе, научу́ же ва́съ мо­ему́ словеси́.
 • Поне́же зва́хъ, и не послу́шасте, и простира́хъ словеса́, и не внима́сте,
 • но от­мета́сте моя́ совѣ́ты и мо­и́мъ обличе́ниемъ не внима́сте:
 • у́бо и а́зъ ва́­шей поги́бели посмѣю́ся, пора́дуюся же, егда́ прiи́детъ ва́мъ па́губа,
 • и егда́ прiи́детъ на вы́ внеза́пу мяте́жъ, низвраще́нiе же подо́бно бу́ри прiи́детъ, или́ егда́ прiи́детъ ва́мъ печа́ль и градоразоре́нiе, или́ егда́ на́йдетъ на вы́ па́губа.
 • Бу́детъ бо егда́ при­­зове́те мя́, а́зъ же не послу́шаю ва́съ: взы́щутъ мене́ злі́и и не обря́щутъ.
 • Возненави́дѣша бо прему́дрость, словесе́ же Госпо́дня не прiя́ша:
 • ниже́ хотѣ́ша внима́ти мо­и́мъ совѣ́томъ, руга́хуся же мо­и́мъ обличе́ниемъ.
 • Тѣ́мже снѣдя́тъ сво­и́хъ путі́й плоды́ и сво­его́ нече́стiя насы́тят­ся:
 • и́бо, зане́ оби́дѣша младе́нцевъ, убiе́ни бу́дутъ, и истяза́нiе нечести́выя погуби́тъ.
 • Мене́ же слу́шаяй всели́т­ся на упова́нiи и почі́етъ безъ стра́ха от­ вся́каго зла́.
 • Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского,
 • чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума;
 • усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты;
 • простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность;
 • послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы;
 • чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
 • Начало мудрости – страх Господень; [доброе разумение у всех, водящихся им; а благоговение к Богу – начало разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление.
 • Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей,
 • потому что это – прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей.
 • Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся;
 • если будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины,
 • живых проглотим их, как преисподняя, и – целых, как нисходящих в могилу;
 • наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею;
 • жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», –
 • сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их,
 • потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
 • В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть,
 • а делают засаду для их крови и подстерегают их души.
 • Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.
 • Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой,
 • в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою:
 • «доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?
 • Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои.
 • Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего;
 • и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли.
 • За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас;
 • когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота.
 • Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня.
 • За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня,
 • не приняли совета моего, презрели все обличения мои;
 • за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их.
 • Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их,
 • а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла».
 • παροιμίαι Σαλωμῶν­τος υἱοῦ Δαυιδ ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ
 • γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί τε λόγους φρονήσεως
 • δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν
 • ἵνα δῷ ἀκάκοις πανουργίαν παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιαν
 • τῶνδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτή­σε­ται
 • νοήσει τε παρα­βολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα
 • ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποι­οῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσιν
 • ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
 • στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ καὶ κλοι­ὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ
 • υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς μηδὲ βουληθῇς ἐὰν παρα­καλέσωσί σε λέγον­τες
 • ἐλθὲ μεθ᾿ ἡμῶν κοινώνησον αἵμα­τος κρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκως
 • κατα­πίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης ζῶν­τα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς
 • τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ κατα­λαβώμεθα πλή­σωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων
 • τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν κοινὸν δὲ βαλλάν­τιον κτησώμεθα πάν­τες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν
 • μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ᾿ αὐτῶν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν
 • οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ ἐκχέαι αἷμα
 • οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς
 • αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχον­τες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά ἡ δὲ κατα­στροφὴ ἀνδρῶν παρα­νόμων κακή
 • αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάν­των τῶν συν­τελούν­των τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦν­ται
 • σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγει
 • ἐπ᾿ ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσ­σεται ἐπι­̀ δὲ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύ­ει ἐπι­̀ δὲ πύλαις πόλεως θαρροῦσα λέγει
 • ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχων­ται τῆς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσον­ται οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄν­τες ἐπι­θυμηταί ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν
 • καὶ ὑπεύ­θυνοι ἐγένον­το ἐλέγχοις ἰδοὺ προ­ήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον
 • ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προ­σείχετε
 • ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλάς τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε
 • τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπι­γελάσομαι κατα­χαροῦμαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
 • καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ κατα­στροφὴ ὁμοίως κατα­ιγίδι παρῇ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
 • ἔσται γὰρ ὅταν ἐπι­καλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσιν
 • ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον τοῦ κυρίου οὐ προ­είλαν­το
 • οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προ­σέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους
 • τοιγαροῦν ἔδον­ται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλη­σθήσον­ται
 • ἀνθ᾿ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσον­ται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ
 • ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατα­σκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπο­̀ παν­τὸς κακοῦ