Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга Притчей Соломоновых

 
 • При́тчи соломо́на сы́на дави́дова, и́же ца́р­ст­вова во Изра́или,
 • позна́ти прему́дрость и наказа́нiе и уразумѣ́ти словеса́ му́дрости,
 • прiя́ти же изви́тiя слове́съ и разрѣше́нiя гада́нiй, уразумѣ́ти же пра́вду и́стин­ную и су́дъ исправля́ти:
 • да да́стъ незло́бивымъ кова́р­ст­во, отроча́ти же ю́ну чу́в­ст­во же и смы́слъ.
 • Си́хъ бо послу́шавъ, му́дрый прему́дрѣе бу́детъ, а разу́мный стро­и́тел­ст­во стя́жетъ:
 • уразумѣ́етъ же при́тчу и те́мное сло́во, рѣче́нiя же прему́дрыхъ и гада́нiя.
 • Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щымъ его́: благо­че́стiе же въ Бо́га нача́ло чу́в­ст­ва, прему́дрость же и наказа́нiе нечести́вiи уничижа́тъ.
 • Слы́ши, сы́не, наказа́нiе отца́ тво­его́ и не от­ри́ни завѣ́товъ ма́тере тво­ея́:
 • вѣне́цъ бо благода́тей прiи́меши на тво­е́мъ версѣ́ и гри́вну зла́ту о тво­е́й вы́и.
 • Сы́не, да не прельстя́тъ тебе́ му́жiе нечести́вiи, ниже́ да восхо́щеши,
 • а́ще помо́лятъ тя́, глаго́люще: иди́ съ на́ми, при­­общи́ся кро́ве, скры́емъ же въ зе́млю му́жа пра́ведна непра́ведно:
 • пожре́мъ же его́ я́коже а́дъ жи́ва, и во́змемъ па́мять его́ от­ земли́,
 • стяжа́нiе его́ многоцѣ́н­ное прiи́мемъ, испо́лнимъ же до́мы на́шя коры́стей:
 • жре́бiй же тво́й положи́ съ на́ми: о́бще же влага́лище стя́жемъ вси́, и мѣше́цъ еди́нъ да бу́детъ всѣ́мъ на́мъ.
 • Не иди́ въ пу́ть съ ни́ми: уклони́ же но́гу твою́ от­ сте́зь и́хъ:
 • но́зѣ бо и́хъ на зло́ теку́тъ, и ско́ри су́ть излiя́ти кро́вь.
 • Не безъ пра́вды бо простира́ют­ся мре́жи перна́тымъ:
 • ті́и бо убі́й­ст­ву при­­обща́ющеся, сокро́вищ­ст­вуютъ себѣ́ зла́я: разруше́нiе же муже́й законопресту́пныхъ зло́.
 • Сі́и путiе́ су́ть всѣ́хъ творя́щихъ беззако́н­ная: нече́стiемъ бо свою́ ду́шу отъ­е́млютъ.
 • Прему́дрость во исхо́дѣхъ по­е́т­ся, въ сто́гнахъ же дерзнове́нiе во́дитъ,
 • на кра́ехъ же стѣ́нъ проповѣ́дует­ся, у вра́тъ же си́льныхъ при­­сѣди́тъ, во вратѣ́хъ же гра́да дерза́ющи глаго́летъ:
 • ели́ко у́бо вре́мя незло́бивiи держа́т­ся пра́вды, не постыдя́т­ся: безу́мнiи же доса́ды су́ще жела́телiе, нечести́вiи бы́в­ше, воз­ненави́дѣша чу́в­ст­во
 • и пови́н­ни бы́ша обличе́ниемъ. Се́, предложу́ ва́мъ мо­его́ дыха́нiя рѣче́нiе, научу́ же ва́съ мо­ему́ словеси́.
 • Поне́же зва́хъ, и не послу́шасте, и простира́хъ словеса́, и не внима́сте,
 • но от­мета́сте моя́ совѣ́ты и мо­и́мъ обличе́ниемъ не внима́сте:
 • у́бо и а́зъ ва́­шей поги́бели посмѣю́ся, пора́дуюся же, егда́ прiи́детъ ва́мъ па́губа,
 • и егда́ прiи́детъ на вы́ внеза́пу мяте́жъ, низвраще́нiе же подо́бно бу́ри прiи́детъ, или́ егда́ прiи́детъ ва́мъ печа́ль и градоразоре́нiе, или́ егда́ на́йдетъ на вы́ па́губа.
 • Бу́детъ бо егда́ при­­зове́те мя́, а́зъ же не послу́шаю ва́съ: взы́щутъ мене́ злі́и и не обря́щутъ.
 • Возненави́дѣша бо прему́дрость, словесе́ же Госпо́дня не прiя́ша:
 • ниже́ хотѣ́ша внима́ти мо­и́мъ совѣ́томъ, руга́хуся же мо­и́мъ обличе́ниемъ.
 • Тѣ́мже снѣдя́тъ сво­и́хъ путі́й плоды́ и сво­его́ нече́стiя насы́тят­ся:
 • и́бо, зане́ оби́дѣша младе́нцевъ, убiе́ни бу́дутъ, и истяза́нiе нечести́выя погуби́тъ.
 • Мене́ же слу́шаяй всели́т­ся на упова́нiи и почі́етъ безъ стра́ха от­ вся́каго зла́.
 • Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского,
 • чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума;
 • усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты;
 • простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность;
 • послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы;
 • чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
 • Начало мудрости – страх Господень; [доброе разумение у всех, водящихся им; а благоговение к Богу – начало разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление.
 • Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей,
 • потому что это – прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей.
 • Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся;
 • если будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины,
 • живых проглотим их, как преисподняя, и – целых, как нисходящих в могилу;
 • наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею;
 • жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», –
 • сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их,
 • потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
 • В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть,
 • а делают засаду для их крови и подстерегают их души.
 • Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.
 • Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой,
 • в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою:
 • «доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?
 • Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои.
 • Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего;
 • и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли.
 • За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас;
 • когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота.
 • Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня.
 • За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня,
 • не приняли совета моего, презрели все обличения мои;
 • за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их.
 • Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их,
 • а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла».
 • МАСАЛҲОИ Сулаймон, ибни Довуд, подшоҳи Исроил,
 • Барои донистани ҳикмат ва насиҳат, барои фаҳмидани суханони хирад,
 • Ва омухтани хулқу адаб, адолат, инсоф ва ҳаққоният,
 • То ки ба соддадилон зиракӣ бахшанд, ба ҷавонон – дониш ва фаросат;
 • Хирадманд бишнавад, ва донишаш биафзояд; ва оқил тадбирсоз гардад,
 • То ки масал ва гуфтори кинояомезро, суханони хирадмандон ва муаммоҳои онҳоро дарк намояд.
 • Худотарсӣ ибтидои дониш аст; беақлон аз ҳикмат ва насиҳат нафрат доранд.
 • Эй писарам! Насиҳати падари худро бишнав, ва таълими модари худро рад накун,
 • Чунки ин – тоҷи латофат аст бар сари ту ва тавқҳо бар гардани ту.
 • Эй писарам! Агар гуноҳкорон туро иғво кунанд, ба онҳо таслим нашав;
 • Агар гуянд: «Бо мо биё, то ки барои рехтани хун камин гирем, аз пайи бегуноҳе ки беайб бошад, бипоем;
 • Онҳоро зинда ба зинда, мисли касоне ки дар гур ва ба сояи дузах фурӯ мераванд; ба коми худ бикашем;
 • Ҳар навъ молу мулки гаронбаҳо ба даст меоварем, хонаҳои худро аз ғанимат пур мекунем;
 • Бо мо ҳамдасту шарик бош, ва ҳамаи моро як ҳамён хоҳад буд», –
 • Эй писарам! Бо онҳо дар як роҳ равона нашав, ва пои худро аз тариқи онҳо нигоҳ дор,
 • Чунки пойҳои онҳо сӯи бадӣ медавад ва барои хунрезӣ мешитобад.
 • Дар назари ҳамаи болдорон дом бар абас ниҳода шудааст,
 • Валекин онҳо барои рехтани хуни худ камин мегиранд ва аз пайи ҷонҳои худ мепоянд.
 • Чунин аст тариқи ҳар касе ки ба чизи дигарон тамаъ кунад: он чизони тасарруфкунандаи худро мегирад.
 • Ҳикмат дар кӯча нидо мекунад, дар майдонҳо овози худро мебарорад,
 • Дар сари гузарҳо даъват менамояд, дар даҳани дарвозаҳо ва дар шаҳр суханонашро мегӯяд:
 • «Эй соддадилон! То ба кай соддагиро дӯст хоҳед дошт? То ба кай масхарабозон аз масхарабозӣ лаззат хоҳанд бурд? Ва аблаҳон ба дониш адоват хоҳанд дошт?
 • Ба мазаммати ман руҷӯъ кунед! Инак, рӯҳи худро ба шумо ифода менамоям, суханонамро ба шумо баён мекунам.
 • Ман даъват намудам, ва шумо эътино накардед, дастамро дароз кардам, ва касе таваҷҷӯҳ накард.
 • Чун ҳамаи машваратҳои маро рад кардед, ва мазаммати маро қабул накардед,
 • Ман низ дар вақти мусибати шумо хоҳам хандид, ва ҳангоме ки тарсу бим бар шумо биёяд, истеҳзо хоҳам кард, –
 • Ҳангоме ки тарсу бим бар шумо мисли тундбод биёяд, ва мусибат шуморо мисли гирдбод фаро гирад, ҳангоме ки андӯҳ ва тангӣ бар шумо биёяд.
 • Он гоҳ маро хоҳанд хонд, ва ман иҷобат нахоҳам кард; аз субҳидам маро ҷустуҷӯ хоҳанд кард, ва маро нахоҳанд ёфт.
 • Азбаски онҳо ба дониш адоват доштанд ва худотарсиро интихоб накарданд,
 • Машварати маро напазируфтанд, аз ҳамаи мазамматҳои ман нафрат карданд, –
 • Бинобар ин аз меваи рафтори худ хоҳанд хӯрд ва аз дасисаҳои худ сер хоҳанд шуд,
 • Чунки каҷравии соддадилон онҳоро хоҳад кушт, ва худписандии аблаҳон онҳоро ба ҳалокат хоҳад расонд.
 • Валекин ҳар кӣ маро бишнавад, дар амният сукунат хоҳад дошт ва аз бими шарорат эмин хоҳад буд»..