Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга Притчей Соломоновых

 
 • При́тчи соломо́на сы́на дави́дова, и́же ца́р­ст­вова во Изра́или,
 • позна́ти прему́дрость и наказа́нiе и уразумѣ́ти словеса́ му́дрости,
 • прiя́ти же изви́тiя слове́съ и разрѣше́нiя гада́нiй, уразумѣ́ти же пра́вду и́стин­ную и су́дъ исправля́ти:
 • да да́стъ незло́бивымъ кова́р­ст­во, отроча́ти же ю́ну чу́в­ст­во же и смы́слъ.
 • Си́хъ бо послу́шавъ, му́дрый прему́дрѣе бу́детъ, а разу́мный стро­и́тел­ст­во стя́жетъ:
 • уразумѣ́етъ же при́тчу и те́мное сло́во, рѣче́нiя же прему́дрыхъ и гада́нiя.
 • Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щымъ его́: благо­че́стiе же въ Бо́га нача́ло чу́в­ст­ва, прему́дрость же и наказа́нiе нечести́вiи уничижа́тъ.
 • Слы́ши, сы́не, наказа́нiе отца́ тво­его́ и не от­ри́ни завѣ́товъ ма́тере тво­ея́:
 • вѣне́цъ бо благода́тей прiи́меши на тво­е́мъ версѣ́ и гри́вну зла́ту о тво­е́й вы́и.
 • Сы́не, да не прельстя́тъ тебе́ му́жiе нечести́вiи, ниже́ да восхо́щеши,
 • а́ще помо́лятъ тя́, глаго́люще: иди́ съ на́ми, при­­общи́ся кро́ве, скры́емъ же въ зе́млю му́жа пра́ведна непра́ведно:
 • пожре́мъ же его́ я́коже а́дъ жи́ва, и во́змемъ па́мять его́ от­ земли́,
 • стяжа́нiе его́ многоцѣ́н­ное прiи́мемъ, испо́лнимъ же до́мы на́шя коры́стей:
 • жре́бiй же тво́й положи́ съ на́ми: о́бще же влага́лище стя́жемъ вси́, и мѣше́цъ еди́нъ да бу́детъ всѣ́мъ на́мъ.
 • Не иди́ въ пу́ть съ ни́ми: уклони́ же но́гу твою́ от­ сте́зь и́хъ:
 • но́зѣ бо и́хъ на зло́ теку́тъ, и ско́ри су́ть излiя́ти кро́вь.
 • Не безъ пра́вды бо простира́ют­ся мре́жи перна́тымъ:
 • ті́и бо убі́й­ст­ву при­­обща́ющеся, сокро́вищ­ст­вуютъ себѣ́ зла́я: разруше́нiе же муже́й законопресту́пныхъ зло́.
 • Сі́и путiе́ су́ть всѣ́хъ творя́щихъ беззако́н­ная: нече́стiемъ бо свою́ ду́шу отъ­е́млютъ.
 • Прему́дрость во исхо́дѣхъ по­е́т­ся, въ сто́гнахъ же дерзнове́нiе во́дитъ,
 • на кра́ехъ же стѣ́нъ проповѣ́дует­ся, у вра́тъ же си́льныхъ при­­сѣди́тъ, во вратѣ́хъ же гра́да дерза́ющи глаго́летъ:
 • ели́ко у́бо вре́мя незло́бивiи держа́т­ся пра́вды, не постыдя́т­ся: безу́мнiи же доса́ды су́ще жела́телiе, нечести́вiи бы́в­ше, воз­ненави́дѣша чу́в­ст­во
 • и пови́н­ни бы́ша обличе́ниемъ. Се́, предложу́ ва́мъ мо­его́ дыха́нiя рѣче́нiе, научу́ же ва́съ мо­ему́ словеси́.
 • Поне́же зва́хъ, и не послу́шасте, и простира́хъ словеса́, и не внима́сте,
 • но от­мета́сте моя́ совѣ́ты и мо­и́мъ обличе́ниемъ не внима́сте:
 • у́бо и а́зъ ва́­шей поги́бели посмѣю́ся, пора́дуюся же, егда́ прiи́детъ ва́мъ па́губа,
 • и егда́ прiи́детъ на вы́ внеза́пу мяте́жъ, низвраще́нiе же подо́бно бу́ри прiи́детъ, или́ егда́ прiи́детъ ва́мъ печа́ль и градоразоре́нiе, или́ егда́ на́йдетъ на вы́ па́губа.
 • Бу́детъ бо егда́ при­­зове́те мя́, а́зъ же не послу́шаю ва́съ: взы́щутъ мене́ злі́и и не обря́щутъ.
 • Возненави́дѣша бо прему́дрость, словесе́ же Госпо́дня не прiя́ша:
 • ниже́ хотѣ́ша внима́ти мо­и́мъ совѣ́томъ, руга́хуся же мо­и́мъ обличе́ниемъ.
 • Тѣ́мже снѣдя́тъ сво­и́хъ путі́й плоды́ и сво­его́ нече́стiя насы́тят­ся:
 • и́бо, зане́ оби́дѣша младе́нцевъ, убiе́ни бу́дутъ, и истяза́нiе нечести́выя погуби́тъ.
 • Мене́ же слу́шаяй всели́т­ся на упова́нiи и почі́етъ безъ стра́ха от­ вся́каго зла́.
 • Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского,
 • чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума;
 • усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты;
 • простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность;
 • послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы;
 • чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
 • Начало мудрости – страх Господень; [доброе разумение у всех, водящихся им; а благоговение к Богу – начало разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление.
 • Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей,
 • потому что это – прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей.
 • Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся;
 • если будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины,
 • живых проглотим их, как преисподняя, и – целых, как нисходящих в могилу;
 • наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею;
 • жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», –
 • сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их,
 • потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
 • В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть,
 • а делают засаду для их крови и подстерегают их души.
 • Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.
 • Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой,
 • в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою:
 • «доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?
 • Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои.
 • Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего;
 • и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли.
 • За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас;
 • когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота.
 • Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня.
 • За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня,
 • не приняли совета моего, презрели все обличения мои;
 • за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их.
 • Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их,
 • а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла».
 • Ысрайыл падышасы Дљљттєн уулу Сулаймандын накыл сљздљрє.
 • Бул сљздљр акылмандыкка жетиш єчєн, акыл-насаатты угуш єчєн, накыл кептерди тєшєнєш єчєн,
 • эстєєлєктєн, адилеттєєлєктєн, соттун, чындыктын эрежелерин љздљштєрєш єчєн,
 • жљнљкљйлљргљ зээндєєлєк, жаш жигитке билим жана эстєєлєк бериш єчєн жазылган.
 • Бул сљздљргљ акылман адам кулак тљшљп, билимин арттырат, акылдуу адам акылдуу кењештерди табат.
 • Ошондо ал накыл сљздљрдє, нуска кептерди, даанышмандардын сљздљрєн жана табышмактарын тєшєнљт.
 • Акылмандыктын башталышы – Тењирден коркуу. Акылмандык менен акыл-насаатты акылы жоктор гана жек кљрєшљт.
 • Уулум, атањдын акыл-насаатын ук, энењдин кењешин четке какпа.
 • Анткени бул – башыња кооз таажы, мойнуња мончок.
 • Уулум! Эгерде сени кєнљљкљрлљр азгырса, макул болбо.
 • Эгерде алар мындай дей турган болсо: «Жєр биз менен, киши љлтєрєш єчєн буктурма коёбуз, айыпсыз, таза адамды ањдыйбыз,
 • аларды љлгљндљр жаткан жай жуткансып, тирєєлљй жутуп алабыз, кљргљ тєшкљндљргљ окшотуп, бєкєлє жутуп алабыз.
 • Ар кыл асыл буюмдарды жыйып алабыз, єйлљрєбєздє олжого толтурабыз.
 • Биз менен бирге љкчљмљ таш ыргытасыњ, баарыбыздын казынабыз бир болот!»
 • Уулум! Аларга кошулба, алардын жолуна тєшпљ.
 • Анткени алардын буттары кыянаттык кылууга чуркайт, кан тљгєєгљ шашат.
 • Канаттуулардын кљзєнчљ тор жаюу бекер,
 • алардын канын тљгєш єчєн буктурма коюшат, алардын жанын алыш єчєн ањдып турушат.
 • Бирљљнєн байлыгына кљз арткан ар бир адамдын жолу ушундай болот: тартып алган байлыгы аны љмєрєнљн ажыратат.
 • Акылмандык кљчљлљрдљ жар салып жєрљт, аянттарда угуза сєйлљп жатат,
 • кљп эл чогулган жерлерде жар салып, шаар дарбазасынын кире беришинде мындай деп сєйлљп жатат:
 • «Тєркљйлљр, качанга чейин тєркљйлєктє жакшы кљрљ бересињер? Шылдыњчылдар качанга чейин љздљрєнєн шылдыњдоолоруна маашырлана беришет? Акылсыздар качанга чейин билимди жек кљрєшљт?
 • Мен ашкерелеп жатам, кљњєл бургула: мына, мен силерге љз рухумду тљгљм, љз сљзємдє жарыя кылам.
 • Мен силерди чакырдым, бирок силер укпай койдуњар. Силерге колумду сундум, бирок силер кљњєл бурбай койдуњар.
 • Менин кењештеримдин бардыгын четке кактыњар, ашкере кылганымды кабыл албай койдуњар.
 • Ошон єчєн мен да силердин љлємєњљргљ кєлљм, башыњарга мєшкєл тєшкљндљ сєйєнљм.
 • Силерди коркунуч бороондой каптаганда, кырсык бурганактай басканда, башыњарга кайгы жана кыйынчылык келгенде,
 • мени чакырасыњар, бирок мен силерди укпайм. Мени тањ заардан издейсињер, бирок таппайсыњар.
 • Анткени алар билимди жек кљрєштє, Тењирден коркууну тандап алышкан жок.
 • Менин кењештеримди кабыл алышкан жок, менин ашкере кылганымды жек кљрєштє.
 • Ошон єчєн алар љздљрєнєн жолунун жемиштеринен жешет, љздљрєнєн ойлорунун жемишине тоюшат.
 • Анткени наадандарды љжљрлєгє љлтєрљт, акылсызды камырабастыгы љлтєрљт.
 • Мени уккандар болсо жамандыктан коркпой, коопсуз, бейкапар жашашат».
 • При̑тчи соломѡ́на сы́на даві́дова, и҆́же ца́рствова во і҆и҃ли,
 • позна́ти премꙋ́дрость и҆ наказа́нїе и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ти словеса̀ мꙋ́дрости,
 • прїѧ́ти же и҆зви̑тїѧ слове́съ и҆ разрѣшє́нїѧ гада́нїй, ᲂу҆разꙋмѣ́ти же пра́вдꙋ и҆́стиннꙋю и҆ сꙋ́дъ и҆справлѧ́ти:
 • да да́стъ неѕлѡ́бивымъ кова́рство, ѻ҆троча́ти же ю҆́нꙋ чꙋ́вство же и҆ смы́слъ.
 • Си́хъ бо послꙋ́шавъ, мꙋ́дрый премꙋ́дрѣе бꙋ́детъ, а҆ разꙋ́мный строи́тельство стѧ́жетъ:
 • ᲂу҆разꙋмѣ́етъ же при́тчꙋ и҆ те́мное сло́во, речє́нїѧ же премꙋ́дрыхъ и҆ гада̑нїѧ.
 • Нача́ло премꙋ́дрости стра́хъ гдⷭ҇ень, ра́зꙋмъ же бла́гъ всѣ̑мъ творѧ́щымъ є҆го̀: бл҃гоче́стїе же въ бг҃а нача́ло чꙋ́вства, премꙋ́дрость же и҆ наказа́нїе нечести́вїи ᲂу҆ничижа́тъ.
 • Слы́ши, сы́не, наказа́нїе ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ и҆ не ѿри́ни завѣ́тѡвъ ма́тере твоеѧ̀:
 • вѣне́цъ бо благода́тей прїи́меши на твое́мъ версѣ̀ и҆ гри́внꙋ зла́тꙋ ѡ҆ твое́й вы́и.
 • Сы́не, да не прельстѧ́тъ тебѐ мꙋ́жїе нечести́вїи, нижѐ да восхо́щеши,
 • а҆́ще помо́лѧтъ тѧ̀, глаго́люще: и҆дѝ съ на́ми, приѡбщи́сѧ кро́ве, скры́емъ же въ зе́млю мꙋ́жа првⷣна непра́веднѡ:
 • пожре́мъ же є҆го̀ ꙗ҆́коже а҆́дъ жи́ва, и҆ во́змемъ па́мѧть є҆гѡ̀ ѿ землѝ,
 • стѧжа́нїе є҆гѡ̀ многоцѣ́нное прїи́мемъ, и҆спо́лнимъ же до́мы на́шѧ коры́стей:
 • жре́бїй же тво́й положѝ съ на́ми: ѻ҆́бще же влага́лище стѧ́жемъ всѝ, и҆ мѣше́цъ є҆ди́нъ да бꙋ́детъ всѣ̑мъ на́мъ.
 • Не и҆дѝ въ пꙋ́ть съ ни́ми: ᲂу҆клони́ же но́гꙋ твою̀ ѿ сте́зь и҆́хъ:
 • но́зѣ бо и҆́хъ на ѕло̀ текꙋ́тъ, и҆ ско́ри сꙋ́ть и҆злїѧ́ти кро́вь.
 • Не без̾ пра́вды бо простира́ютсѧ мрє́жи перна̑тымъ:
 • ті́и бо ᲂу҆бі́йствꙋ приѡбща́ющесѧ, сокро́вищствꙋютъ себѣ̀ ѕла̑ѧ: разрꙋше́нїе же мꙋже́й законопрестꙋ́пныхъ ѕло̀.
 • Сі́и пꙋтїѐ сꙋ́ть всѣ́хъ творѧ́щихъ беззакѡ́ннаѧ: нече́стїемъ бо свою̀ дꙋ́шꙋ ѿе́млютъ.
 • Премꙋ́дрость во и҆схо́дѣхъ пое́тсѧ, въ сто́гнахъ же дерзнове́нїе во́дитъ,
 • на кра́ехъ же стѣ́нъ проповѣ́дꙋетсѧ, ᲂу҆ вра́тъ же си́льныхъ присѣди́тъ, во вратѣ́хъ же гра́да дерза́ющи глаго́летъ:
 • є҆ли́ко ᲂу҆́бѡ вре́мѧ неѕло́бивїи держа́тсѧ пра́вды, не постыдѧ́тсѧ: безꙋ́мнїи же доса́ды сꙋ́ще жела́телїе, нечести́вїи бы́вше, возненави́дѣша чꙋ́вство
 • и҆ пови́нни бы́ша ѡ҆бличе́нїємъ. Сѐ, предложꙋ̀ ва́мъ моегѡ̀ дыха́нїѧ рече́нїе, наꙋчꙋ́ же ва́съ моемꙋ̀ словесѝ.
 • Поне́же зва́хъ, и҆ не послꙋ́шасте, и҆ простира́хъ словеса̀, и҆ не внима́сте,
 • но ѿмета́сте моѧ̑ совѣ́ты и҆ мои̑мъ ѡ҆бличе́нїємъ не внима́сте:
 • ᲂу҆̀бо и҆ а҆́зъ ва́шей поги́бели посмѣю́сѧ, пора́дꙋюсѧ же, є҆гда̀ прїи́детъ ва́мъ па́гꙋба,
 • и҆ є҆гда̀ прїи́детъ на вы̀ внеза́пꙋ мѧте́жъ, низвраще́нїе же подо́бно бꙋ́ри прїи́детъ, и҆лѝ є҆гда̀ прїи́детъ ва́мъ печа́ль и҆ градоразоре́нїе, и҆лѝ є҆гда̀ на́йдетъ на вы̀ па́гꙋба.
 • Бꙋ́детъ бо є҆гда̀ призове́те мѧ̀, а҆́зъ же не послꙋ́шаю ва́съ: взы́щꙋтъ менѐ ѕлі́и и҆ не ѡ҆брѧ́щꙋтъ.
 • Возненави́дѣша бо премꙋ́дрость, словесе́ же гдⷭ҇нѧ не прїѧ́ша:
 • нижѐ хотѣ́ша внима́ти мои̑мъ совѣ́тѡмъ, рꙋга́хꙋсѧ же мои̑мъ ѡ҆бличе́нїємъ.
 • Тѣ́мже снѣдѧ́тъ свои́хъ пꙋті́й плоды̀ и҆ своегѡ̀ нече́стїѧ насы́тѧтсѧ:
 • и҆́бо, занѐ ѡ҆би́дѣша младе́нцєвъ, ᲂу҆бїе́ни бꙋ́дꙋтъ, и҆ и҆стѧза́нїе нечести̑выѧ погꙋби́тъ.
 • Мене́ же слꙋ́шаѧй всели́тсѧ на ᲂу҆пова́нїи и҆ почі́етъ без̾ стра́ха ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀.