Скрыть
15:5
15:7
15:9
см.:Пс.5:7;
15:10
15:12
15:14
15:18a
15:21
15:23
15:24
15:26
15:27a
15:28
15:28a
15:29a
15:29b
15:30
15:31
15:32
15:33
Гнѣ́въ губи́тъ и разу́мныя: от­вѣ́тъ же смире́нъ от­враща́етъ я́рость, а сло́во же́стоко воз­виза́етъ гнѣ́вы.
Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть: уста́ же безу́мныхъ воз­вѣща́ютъ зла́я.
На вся́цѣмъ мѣ́стѣ о́чи Госпо́дни сматря́ютъ злы́я же и благі́я.
Исцѣле́нiе язы́ка дре́во жи́зни: храня́й же его́ испо́лнит­ся ду́ха.
Безу́мный руга́ет­ся наказа́нiю о́тчу: храня́й же за́повѣди хитрѣ́йшiй. Во мно́зѣ пра́вдѣ крѣ́пость мно́га: нечести́вiи же от­ земли́ искореня́т­ся.
Въ домѣ́хъ пра́ведныхъ крѣ́пость мно́га: плоды́ же нечести́выхъ погиба́ютъ.
Устнѣ́ му́дрыхъ связу́ют­ся чу́в­ст­вомъ, сердца́ же безу́мныхъ не тве́рда.
Же́ртвы нечести́выхъ ме́рзость Го́сподеви, обѣ́ты же правоходя́щихъ прiя́тни ему́.
Ме́рзость Го́сподеви путiе́ нечести́выхъ: гоня́щыя же пра́вду лю́битъ.
Наказа́нiе незло́биваго познава́ет­ся от­ мимоходя́щихъ: ненави́дящiи же обличе́нiя скончава́ют­ся сра́мно.
А́дъ и па́губа я́вна предъ Го́сподемъ, ка́ко не и сердца́ человѣ́ковъ?
Не воз­лю́битъ ненака́зан­ный облича́ющихъ его́, съ му́дрыми же не побесѣ́дуетъ.
Се́рдцу веселя́щуся, лице́ цвѣте́тъ: въ печа́лехъ же су́щу, сѣ́туетъ.
Се́рдце пра́вое и́щетъ чу́в­ст­ва: уста́ же ненака́зан­ныхъ уразумѣ́ютъ зла́я.
На вся́ко вре́мя о́чи злы́хъ прiе́млютъ зла́я: до́брiи же безмо́лв­ст­вуютъ при́сно.
Лу́чше части́ца ма́лая со стра́хомъ Госпо́днимъ, не́жели сокро́вища ве́лiя безъ боя́зни.
Лу́чше учрежде́нiе от­ зе́лiй съ любо­́вiю и благода́тiю, не́жели представле́нiе телце́въ со враждо́ю.
Терпѣли́вый му́жъ угаси́тъ суды́, нечести́вый же воз­двиза́етъ па́че.
Му́жъ я́рый устроя́етъ бра́ни, долготерпѣли́вый же и бу́дущую укроща́етъ.
Путiе́ пра́здныхъ по́стлани те́рнiемъ, му́же­с­т­вен­ныхъ же угла́ждени.
Сы́нъ прему́дръ весели́тъ отца́, сы́нъ же безу́менъ раздража́етъ ма́терь свою́.
Несмы́слен­наго стези́ ску́дны ума́: му́жъ же разу́менъ исправля́я хо́дитъ.
Отлага́ютъ помышле́нiя не чту́щiи со́нмищъ: въ сердца́хъ же совѣ́тныхъ пребыва́етъ совѣ́тъ.
Не послу́шаетъ злы́й его́, ниже́ рече́тъ поле́зно что́ и добро́ о́бщему.
Путiе́ живота́ помышле́нiя разу́мнаго, да уклони́вся от­ а́да спасе́т­ся.
До́мы досади́телей разоря́етъ Госпо́дь, утверди́ же предѣ́лъ вдови́цы.
Ме́рзость Го́сподеви по́мыслъ непра́ведный, чи́стыхъ же глаго́лы че́стны.
Губи́тъ себе́ мздо­и́мецъ, ненави́дяй же даро́въ прiя́тiя спасе́т­ся:
ми́лостынями и вѣ́рами очища́ют­ся грѣси́, стра́хомъ же Госпо́днимъ уклоня́ет­ся вся́къ от­ зла́.
Сердца́ пра́ведныхъ по­уча́ют­ся вѣ́рѣ, уста́ же нечести́выхъ от­вѣща́ютъ зла́я:
прiя́тни предъ Го́сподемъ путiе́ муже́й пра́ведныхъ, и́миже и врази́ дру́зiе быва́ютъ.
Дале́че от­сто­и́тъ Бо́гъ от­ нечести́выхъ, моли́твы же пра́ведныхъ послу́шаетъ:
лу́чше ма́лое прiя́тiе со пра́вдою, не́жели мно́га жи́та съ непра́вдою:
се́рдце му́жа да мы́слитъ пра́ведная, да от­ Бо́га испра́вят­ся стопы́ его́.
Ви́дящее о́ко до́брая весели́тъ се́рдце, сла́ва же блага́я утучня́етъ ко́сти.
Слу́шаяй обличе́нiй живота́ посредѣ́ прему́дрыхъ водвори́т­ся.
И́же от­мета́етъ наказа́нiе, ненави́дитъ себе́: соблюда́яй же обличе́нiя лю́битъ свою́ ду́шу.
Стра́хъ Госпо́день наказа́нiе и прему́дрость, и нача́ло сла́вы от­вѣща́етъ е́й [,*предъи́детъ же смире́н­нымъ сла́ва].
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible