Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Гнѣ́въ губи́тъ и разу́мныя: от­вѣ́тъ же смире́нъ от­враща́етъ я́рость, а сло́во же́стоко воз­виза́етъ гнѣ́вы.
 • Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть: уста́ же безу́мныхъ воз­вѣща́ютъ зла́я.
 • На вся́цѣмъ мѣ́стѣ о́чи Госпо́дни сматря́ютъ злы́я же и благі́я.
 • Исцѣле́нiе язы́ка дре́во жи́зни: храня́й же его́ испо́лнит­ся ду́ха.
 • Безу́мный руга́ет­ся наказа́нiю о́тчу: храня́й же за́повѣди хитрѣ́йшiй. Во мно́зѣ пра́вдѣ крѣ́пость мно́га: нечести́вiи же от­ земли́ искореня́т­ся.
 • Въ домѣ́хъ пра́ведныхъ крѣ́пость мно́га: плоды́ же нечести́выхъ погиба́ютъ.
 • Устнѣ́ му́дрыхъ связу́ют­ся чу́в­ст­вомъ, сердца́ же безу́мныхъ не тве́рда.
 • Же́ртвы нечести́выхъ ме́рзость Го́сподеви, обѣ́ты же правоходя́щихъ прiя́тни ему́.
 • Ме́рзость Го́сподеви путiе́ нечести́выхъ: гоня́щыя же пра́вду лю́битъ.
 • Наказа́нiе незло́биваго познава́ет­ся от­ мимоходя́щихъ: ненави́дящiи же обличе́нiя скончава́ют­ся сра́мно.
 • А́дъ и па́губа я́вна предъ Го́сподемъ, ка́ко не и сердца́ человѣ́ковъ?
 • Не воз­лю́битъ ненака́зан­ный облича́ющихъ его́, съ му́дрыми же не побесѣ́дуетъ.
 • Се́рдцу веселя́щуся, лице́ цвѣте́тъ: въ печа́лехъ же су́щу, сѣ́туетъ.
 • Се́рдце пра́вое и́щетъ чу́в­ст­ва: уста́ же ненака́зан­ныхъ уразумѣ́ютъ зла́я.
 • На вся́ко вре́мя о́чи злы́хъ прiе́млютъ зла́я: до́брiи же безмо́лв­ст­вуютъ при́сно.
 • Лу́чше части́ца ма́лая со стра́хомъ Госпо́днимъ, не́жели сокро́вища ве́лiя безъ боя́зни.
 • Лу́чше учрежде́нiе от­ зе́лiй съ любо­́вiю и благода́тiю, не́жели представле́нiе телце́въ со враждо́ю.
 • Му́жъ я́рый устроя́етъ бра́ни, долготерпѣли́вый же и бу́дущую укроща́етъ.
 • Терпѣли́вый му́жъ угаси́тъ суды́, нечести́вый же воз­двиза́етъ па́че.
 • Путiе́ пра́здныхъ по́стлани те́рнiемъ, му́же­с­т­вен­ныхъ же угла́ждени.
 • Сы́нъ прему́дръ весели́тъ отца́, сы́нъ же безу́менъ раздража́етъ ма́терь свою́.
 • Несмы́слен­наго стези́ ску́дны ума́: му́жъ же разу́менъ исправля́я хо́дитъ.
 • Отлага́ютъ помышле́нiя не чту́щiи со́нмищъ: въ сердца́хъ же совѣ́тныхъ пребыва́етъ совѣ́тъ.
 • Не послу́шаетъ злы́й его́, ниже́ рече́тъ поле́зно что́ и добро́ о́бщему.
 • Путiе́ живота́ помышле́нiя разу́мнаго, да уклони́вся от­ а́да спасе́т­ся.
 • До́мы досади́телей разоря́етъ Госпо́дь, утверди́ же предѣ́лъ вдови́цы.
 • Ме́рзость Го́сподеви по́мыслъ непра́ведный, чи́стыхъ же глаго́лы че́стны.
 • Губи́тъ себе́ мздо­и́мецъ, ненави́дяй же даро́въ прiя́тiя спасе́т­ся:
 • ми́лостынями и вѣ́рами очища́ют­ся грѣси́, стра́хомъ же Госпо́днимъ уклоня́ет­ся вся́къ от­ зла́.
 • Сердца́ пра́ведныхъ по­уча́ют­ся вѣ́рѣ, уста́ же нечести́выхъ от­вѣща́ютъ зла́я:
 • прiя́тни предъ Го́сподемъ путiе́ муже́й пра́ведныхъ, и́миже и врази́ дру́зiе быва́ютъ.
 • Дале́че от­сто­и́тъ Бо́гъ от­ нечести́выхъ, моли́твы же пра́ведныхъ послу́шаетъ:
 • лу́чше ма́лое прiя́тiе со пра́вдою, не́жели мно́га жи́та съ непра́вдою:
 • се́рдце му́жа да мы́слитъ пра́ведная, да от­ Бо́га испра́вят­ся стопы́ его́.
 • Ви́дящее о́ко до́брая весели́тъ се́рдце, сла́ва же блага́я утучня́етъ ко́сти.
 • Слу́шаяй обличе́нiй живота́ посредѣ́ прему́дрыхъ водвори́т­ся.
 • И́же от­мета́етъ наказа́нiе, ненави́дитъ себе́: соблюда́яй же обличе́нiя лю́битъ свою́ ду́шу.
 • Стра́хъ Госпо́день наказа́нiе и прему́дрость, и нача́ло сла́вы от­вѣща́етъ е́й [,*предъи́детъ же смире́н­нымъ сла́ва].
 • Человѣ́ку предложе́нiе се́рдца: и от­ Го́спода от­вѣ́тъ язы́ка.
 • Вся́ дѣла́ смире́н­наго явле́н­на предъ Бо́гомъ, и укрѣпля́яй ду́хи Госпо́дь.
 • Прибли́жи ко Го́споду дѣла́ твоя́, и утвердя́т­ся помышле́нiя твоя́.
 • Вся́ содѣ́ла Госпо́дь себе́ ра́ди: нечести́вiи же въ де́нь зо́лъ поги́бнутъ.
 • Нечи́стъ предъ Бо́гомъ вся́къ высокосе́рдый: въ ру́ку же ру́цѣ влага́яй непра́ведно не обезвини́т­ся.
  6Нача́ло пути́ бла́га, е́же твори́ти пра́ведная, прiя́тна же предъ Бо́гомъ па́че, не́жели жре́ти же́ртвы.
  7Ища́й Го́спода обря́щетъ ра́зумъ со пра́вдою:
  8пра́вѣ же и́щущiи его́ обря́щутъ ми́ръ.
 • 9Вся́ дѣла́ Госпо́дня со пра́вдою: храни́т­ся же нечести́вый на де́нь зо́лъ.
 • Проро́че­с­т­во во устнѣ́хъ царе́выхъ, въ суди́щи же не погрѣша́тъ уста́ его́.
 • Превѣ́са мѣ́рила пра́вда у Го́спода: дѣла́ же его́ мѣ́рила пра́ведная.
 • Ме́рзость царе́ви творя́й зла́я: со пра́вдою бо уготовля́ет­ся престо́лъ нача́л­ст­ва.
 • Прiя́тны царю́ устнѣ́ пра́ведны, словеса́ же пра́вая лю́битъ Госпо́дь.
 • Я́рость царе́ва вѣ́ст­никъ сме́рти: му́жъ же прему́дръ утоли́тъ его́.
 • Во свѣ́тѣ жи́зни сы́нъ царе́въ: прiя́тнiи же ему́ я́ко о́блакъ по́зденъ.
 • Угнѣжде́нiя прему́дрости избра́н­нѣе зла́та: вселе́нiя же ра́зума дража́йши сребра́.
 • Путiе́ жи́зни укланя́ют­ся от­ злы́хъ: долгота́ же житiя́ путiе́ пра́ведни. Прiе́мляй наказа́нiе во благи́хъ бу́детъ, храня́й же обличе́нiя умудри́т­ся. И́же храни́тъ своя́ пути́, соблюда́етъ свою́ ду́шу: любя́й же живо́тъ сво́й щади́тъ своя́ уста́.
 • Пре́жде сокруше́нiя предваря́етъ досажде́нiе, пре́жде же паде́нiя злопомышле́нiе.
 • Лу́чше кроткоду́шенъ со смире́нiемъ, не́жели и́же раздѣля́етъ коры́сти съ досади́тельми.
 • Разу́мный въ ве́щехъ обрѣта́тель благи́хъ, надѣ́яйся же на Го́спода блаже́нъ.
 • Прему́дрыя и разу́мныя злы́ми нари́чутъ, сла́дцiи же въ словеси́ мно́жае услы́шани бу́дутъ.
 • Исто́чникъ живо́тенъ ра́зумъ стяжа́в­шымъ, наказа́нiе же безу́мныхъ зло́.
 • Се́рдце прему́драго уразумѣ́етъ я́же от­ сво­и́хъ ему́ у́стъ, во устна́хъ же но́ситъ ра́зумъ.
 • Со́тове медо́внiи словеса́ до́брая, сла́дость же и́хъ исцѣле́нiе души́.
 • Су́ть путiе́ мня́щiися пра́ви бы́ти му́жу, оба́че послѣ́дняя и́хъ зря́тъ во дно́ а́дово.
 • Му́жъ въ трудѣ́хъ тружда́ет­ся себѣ́ и изнужда́етъ поги́бель свою́: стропти́вый во сво­и́хъ уста́хъ но́ситъ поги́бель.
 • Му́жъ безу́менъ копа́етъ себѣ́ зла́я и во устна́хъ сво­и́хъ сокро́вищ­ст­вуетъ о́гнь.
 • Му́жъ стропти́вый разсыла́етъ зла́я, и свѣти́лникъ льсти́ вжига́етъ злы́мъ, и разлуча́етъ дру́ги.
 • Му́жъ законопресту́пенъ прельща́етъ дру́ги и от­во́дитъ и́хъ въ пути́ не бла́ги.
 • Утвержда́яй о́чи сво­и́ мы́слитъ развраще́н­ная, грызы́й же устнѣ́ сво­и́ опредѣля́етъ вся́ зла́я: се́й пе́щь е́сть зло́бы.
 • Вѣне́цъ хвалы́ ста́рость, на путе́хъ же пра́вды обрѣта́ет­ся.
 • Лу́чше му́жъ долготерпѣли́въ па́че крѣ́пкаго, [и му́жъ ра́зумъ имѣ́яй па́че земледѣ́лца вели́каго:] удержава́яй же гнѣ́въ па́че взе́млющаго гра́дъ.
 • Въ нѣ́дра вхо́дятъ вся́ непра́веднымъ: от­ Го́спода же вся́ пра́ведная.
 • [Гнев губит и разумных.] Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.
 • Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость.
 • На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых.
 • Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа.
 • Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает обличениям, тот благоразумен. [В обилии правды великая сила, а нечестивые искоренятся из земли.]
 • В доме праведника – обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство.
 • Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так.
 • Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему.
 • Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит.
 • Злое наказание – уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет.
 • Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих.
 • Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет.
 • Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает.
 • Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью.
 • Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир.
 • Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога.
 • Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть.
 • Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю.
 • Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных – гладкий.
 • Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою.
 • Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою.
 • Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся.
 • Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!
 • Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу.
 • Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит.
 • Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны Ему.
 • Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить.
 • Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло.
 • [Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и враги делаются друзьями.]
 • Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит.
 • Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости.
 • Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.
 • Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум.
 • Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
 • Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка.
 • Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души.
 • Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся.
 • Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия.
 • Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным.
  *[Начало доброго пути – делать правду; это угоднее пред Богом, нежели приносить жертвы.
  *Ищущий Господа найдет знание с правдою;
  *истинно ищущие Его найдут мир.]
 • Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла.
 • Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним.
 • Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою.
 • Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
 • В устах царя – слово вдохновенное; уста его не должны погрешать на суде.
 • Верные весы и весовые чаши – от Господа; от Него же все гири в суме.
 • Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол.
 • Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит.
 • Царский гнев – вестник смерти; но мудрый человек умилостивит его.
 • В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его – как облако с поздним дождем.
 • Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра.
 • Путь праведных – уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой.
 • Погибели предшествует гордость, и падению – надменность.
 • Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.
 • Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
 • Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению.
 • Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость.
 • Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его.
 • Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей.
 • Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.
 • Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его.
 • Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.
 • Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
 • Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый;
 • прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство; [он – печь злобы].
 • Венец славы – седина, которая находится на пути правды.
 • Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
 • В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа.
 • Гнев губит и разумных, а кроткий ответ отвращает гнев, но оскорбительное слово возбуждает ярость.

 • Язык мудрых разумеет доброе, уста же неразумных возвещают худое.

 • На всяком месте очи Господни видят злых и добрых.

 • Врачующий язык - древо жизни, и охраняющий его исполнится духа.

 • Неразумный глумится над наставлением отца, а кто сохраняет заповеди, тот самый блогоразумный. В обилии правды великая сила, а нечестивые с корнем истребятся с земли.

 • В домах праведных - великая сила, а плоды нечестивых погибают.

 • Уста мудрых связуются знанием, сердца же неразумных не тверды.

 • Жертвы нечестивых - мерзость пред Господом, молитвы же праведных приятны Ему.

 • Мерзость пред Господом пути нечестивых, а ищущих правды Он любит.

 • Научение незлобивого познается мимоходящими, а ненавидящие обличение постыдно умирают.

 • Ад и пагуба открыты пред Господом, не тем ли более сердца людей.

 • Невоспитанный не любит обличающих его и с мудрыми он не побеседует.

 • При веселии сердца лице становится цветущим, а в печали оно делается унылым.

 • Правое сердце ищет знания, а уста невоспитанных научаются злому.

 • Во всякое время глаза злых устремлены на злое, а добрые всегда покойны.

 • Лучше немногое со страхом Господним, нежели большия сокровища без страха (Господня).

 • Лучше угощение из зелени с любовию и ласкою, нежели мясное кушанье с враждою.

 • Вспыльчивый человек устрояет распри, а долготерпеливый и возникающую укрощает. Долготерпеливый угашает раздоры, а нечестивый еще более возбуждает (их).

 • Пути праздных устлавы тернием, а - прилежных углажены.

 • Мудрый сын веселит отца, а глупый сын оскорбляет мать свою.

 • Стези глупого лишены смысла, а разумный муж ходит прямою дорогою.

 • Пренебрегают разсуждениями не уважающие собраний, а в сердцах советующихся совет пребывает.

 • Не послушает его злой и не скажет чего-либо полезного и хорошого для общества.

 • Пути жизни - помышления разумного, чтобы, уклонившись от ада, спастись.

 • Дома надменных раззоряет Господь, а межу вдовицы укрепляет.

 • Мерзость пред Господом помысл неправедный, а слова непорочных святы.

 • Принимающий подарки губит себя, а ненавидящий подарки спасется. Милостынями и верностию очищаются грехи, а страхом Господним всякий уклоняется от зла.

 • Сердца праведных поучаются верности, а уста нечестивых изрекают зло. Приятны пред Господом пути людей праведных; чрез них и враги делаются друзьями.

 • Далеко отстоит Бог от нечестивых, а молитвы праведных слышит. Лучше малое получение с правдою, чем большие прибытки с неправдою. Сердце мужа да помышляет о праведном, чтобы от Бога исправились стопы его.

 • Глаз, видящий хорошее, веселит сердце, а добрая весть утучняет кости.

 • Внимательный к обличениям жизни водворится среди мудрых.

 • Кто отвергает наставление, тот ненавидит себя, а внимательный к обличениям любит свою душу.

 • Страх Господень - наставление и мудрость, и начало славы будет соответствовать ей (мудрости) и смиренным будет предшествовать слава.

 • Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка.

 • Все дела смиренного открыты пред Богом и Господь укрепляет души.

 • Предай Господу дела твои и утвердятся помышления твои.

 • Все соделал Господь ради Себя, нечестивые же погибнут в день бедствия.

 • Нечист пред Богом всякий надменный сердцем, а ручающийся незаконно не останется без наказания.

 • Начало доброго пути - творить правду; это угоднее пред Богом, чем приносить жертвы.

 • Ищущий Господа найдет знание с правдою.

 • Истинно ищущие Его найдут мир.

 • Все дела Господни - истинны, а нечестивый соблюдается на день бедствия.

 • Вдохновенное слово - в устах царя, на суде не должны погрешать уста его.

 • Правильный наклон весов - правда у Господа, дела же Его верные весы.

 • Мерзость для царя делающий злое, а правдою утверждается престол власти.

 • Приятны царю уста правдивыя, и слова истинные любит Господь.

 • Гнев царя - вестник смерти, но мудрый муж умилостивит его.

 • Свет жизни - сын царя, а близкие ему, как позднее облако.

 • Усиленное приобретение мудрости гораздо лучше золота, а усиленное приобретение разума превосходнее серебра.

 • Пути жизни уклоняются от зла, а долгота жизни - пути правды. Принимающий наставление будет в добре, а хранящий обличения сделается мудрым. Кто стережет пути свои, тот сохраняет свою душу, а любящий свою жизнь будет беречь уста свои.

 • Гибели предшествует гордость, а падению злоумышленность.

 • Лучше кроткий со смирением, нежели разделяющий добычу с гордыми.

 • Разумный в делах найдет блого, а надеющийся на Бога самый блаженный (человек).

 • Мудрых и разумных называют злыми, а приятных на словах с удовольствием будут слушать.

 • Разум для имеющих (его) - источник жизни, наставление же неразумных - зло.

 • Сердце мудрого уразумеет исходящее из собственных уст его, ибо в устах он носит мудрость.

 • Добрые слова - сотовый мед, сладость их - врачевство для души.

 • Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их смотрит на дно ада.

 • Трудящийся человек трудится для себя и избавляется от своей погибели, а человек коварный в своих устах носит погибель.

 • Человек неразумный копает себе зло, а на устах своих собирает огонь.

 • Человек коварный распространяет зло, возжигает для злых обманчивый светильник и разлучает друзей.

 • Беззаконный человек прельщает друзей и отводит их на недобрые пути.

 • Устремив глаза свои, он придумывает коварство, закусывая губы свои определяет все злое. Он печь злобы.

 • Венец хвалы - старость; обретается же она на путях правды.

 • Долготерпеливый муж лучше сильного, и разумный муж лучше искусного земледельца, а удерживающий гнев лучше завоевывающого город.

 • За пазуху к нечестивым все входит, но от Господа все честное.

 • מַעֲנֶה־רַּךְ יָשִׁיב חֵמָה; וּדְבַר־עֶצֶב, יַעֲלֶה־אָף׃
 • לְשׁוֹן חֲכָמִים תֵּיטִיב דָּעַת; וּפִי כְסִילִים, יַבִּיעַ אִוֶּלֶת׃
 • בְּכָל־מָקוֹם עֵינֵי יְהוָה; צֹפוֹת, רָעִים וְטוֹבִים׃
 • מַרְפֵּא לָשׁוֹן עֵץ חַיִּים; וְסֶלֶף בָּהּ, שֶׁבֶר בְּרוּחַ׃
 • אֱוִיל, יִנְאַץ מוּסַר אָבִיו; וְשֹׁמֵר תּוֹכַחַת יַעְרִם׃
 • בֵּית צַדִּיק חֹסֶן רָב; וּבִתְבוּאַת רָשָׁע נֶעְכָּרֶת׃
 • שִׂפְתֵי חֲכָמִים יְזָרוּ דָעַת; וְלֵב כְּסִילִים לֹא־כֵן׃
 • זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֲבַת יְהוָה; וּתְפִלַּת יְשָׁרִים רְצוֹנוֹ׃
 • תּוֹעֲבַת יְהוָה דֶּרֶךְ רָשָׁע; וּמְרַדֵּף צְדָקָה יֶאֱהָב׃
 • מוּסָר רָע לְעֹזֵב אֹרַח; שׂוֹנֵא תוֹכַחַת יָמוּת׃
 • שְׁאוֹל וַאֲבַדּוֹן נֶגֶד יְהוָה; אַף, כִּי־לִבּוֹת בְּנֵי־אָדָם׃
 • לֹא יֶאֱהַב־לֵץ הוֹכֵחַ לוֹ; אֶל־חֲכָמִים, לֹא יֵלֵךְ׃
 • לֵב שָׂמֵחַ יֵיטִב פָּנִים; וּבְעַצְּבַת־לֵב רוּחַ נְכֵאָה׃
 • לֵב נָבוֹן יְבַקֶּשׁ־דָּעַת; וּפְנֵי (וּפִי) כְסִילִים, יִרְעֶה אִוֶּלֶת׃
 • כָּל־יְמֵי עָנִי רָעִים; וְטוֹב־לֵב, מִשְׁתֶּה תָמִיד׃
 • טוֹב־מְעַט בְּיִרְאַת יְהוָה; מֵאוֹצָר רָב, וּמְהוּמָה בוֹ׃
 • טוֹב אֲרֻחַת יָרָק וְאַהֲבָה־שָׁם; מִשּׁוֹר אָבוּס, וְשִׂנְאָה־בוֹ׃
 • אִישׁ חֵמָה יְגָרֶה מָדוֹן; וְאֶרֶך אַפַּיִם, יַשְׁקִיט רִיב׃
 • דֶּרֶךְ עָצֵל כִּמְשֻׂכַת חָדֶק; וְאֹרַח יְשָׁרִים סְלֻלָה׃
 • בֵּן חָכָם יְשַׂמַּח־אָב; וּכְסִיל אָדָם, בּוֹזֶה אִמּוֹ׃
 • אִוֶּלֶת שִׂמְחָה לַחֲסַר־לֵב; וְאִישׁ תְּבוּנָה, יְיַשֶּׁר־לָכֶת׃
 • הָפֵר מַחֲשָׁבוֹת בְּאֵין סוֹד; וּבְרֹב יוֹעֲצִים תָּקוּם׃
 • שִׂמְחָה לָאִישׁ בְּמַעֲנֵה־פִיו; וְדָבָר בְּעִתּוֹ מַה־טּוֹב׃
 • אֹרַח חַיִּים לְמַעְלָה לְמַשְׂכִּיל; לְמַעַן סוּר, מִשְּׁאוֹל מָטָּה׃
 • בֵּית גֵּאִים יִסַּח יְהוָה; וְיַצֵּב, גְּבוּל אַלְמָנָה׃
 • תּוֹעֲבַת יְהוָה מַחְשְׁבוֹת רָע; וּטְהֹרִים, אִמְרֵי־נֹעַם׃
 • עֹכֵר בֵּיתוֹ בּוֹצֵעַ בָּצַע; וְשׂוֹנֵא מַתָּנֹת יִחְיֶה׃
 • לֵב צַדִּיק יֶהְגֶּה לַעֲנוֹת; וּפִי רְשָׁעִים, יַבִּיעַ רָעוֹת׃
 • רָחוֹק יְהוָה מֵרְשָׁעִים; וּתְפִלַּת צַדִּיקִים יִשְׁמָע׃
 • מְאוֹר־עֵינַיִם יְשַׂמַּח־לֵב; שְׁמוּעָה טוֹבָה, תְּדַשֶּׁן־עָצֶם׃
 • אֹזֶן, שֹׁמַעַת תּוֹכַחַת חַיִּים; בְּקֶרֶב חֲכָמִים תָּלִין׃
 • פּוֹרֵעַ מוּסָר מוֹאֵס נַפְשׁוֹ; וְשׁוֹמֵעַ תּוֹכַחַת, קוֹנֶה לֵּב׃
 • יִרְאַת יְהוָה מוּסַר חָכְמָה; וְלִפְנֵי כָבוֹד עֲנָוָה׃
 • לְאָדָם מַעַרְכֵי־לֵב; וּמֵיְהוָה, מַעֲנֵה לָשׁוֹן׃
 • כָּל־דַּרְכֵי־אִישׁ זַךְ בְּעֵינָיו; וְתֹכֵן רוּחוֹת יְהוָה׃
 • גֹּל אֶל־יְהוָה מַעֲשֶׂיךָ; וְיִכֹּנוּ, מַחְשְׁבֹתֶיךָ׃
 • כֹּל פָּעַל יְהוָה לַמַּעֲנֵהוּ; וְגַם־רָשָׁע, לְיוֹם רָעָה׃
 • תּוֹעֲבַת יְהוָה כָּל־גְּבַהּ־לֵב; יָד לְיָד, לֹא יִנָּקֶה׃
 • בְּחֶסֶד וֶאֱמֶת יְכֻפַּר עָוֹן; וּבְיִרְאַת יְהוָה, סוּר מֵרָע׃
 • בִּרְצוֹת יְהוָה דַּרְכֵי־אִישׁ; גַּם־אוֹיְבָיו, יַשְׁלִם אִתּוֹ׃
 • טוֹב־מְעַט בִּצְדָקָה; מֵרֹב תְּבוּאוֹת, בְּלֹא מִשְׁפָּט׃
 • לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ; וַיהוָה, יָכִין צַעֲדוֹ׃
 • קֶסֶם עַל־שִׂפְתֵי־מֶלֶךְ; בְּמִשְׁפָּט, לֹא יִמְעַל־פִּיו׃
 • פֶּלֶס וּמֹאזְנֵי מִשְׁפָּט לַיהוָה; מַעֲשֵׂהוּ, כָּל־אַבְנֵי־כִיס׃
 • תּוֹעֲבַת מְלָכִים עֲשׂוֹת רֶשַׁע; כִּי בִצְדָקָה, יִכּוֹן כִּסֵּא׃
 • רְצוֹן מְלָכִים שִׂפְתֵי־צֶדֶק; וְדֹבֵר יְשָׁרִים יֶאֱהָב׃
 • חֲמַת־מֶלֶךְ מַלְאֲכֵי־מָוֶת; וְאִישׁ חָכָם יְכַפְּרֶנָּה׃
 • בְּאוֹר־פְּנֵי־מֶלֶךְ חַיִּים; וּרְצוֹנוֹ, כְּעָב מַלְקוֹשׁ׃
 • קְנֹה־חָכְמָה, מַה־טּוֹב מֵחָרוּץ; וּקְנוֹת בִּינָה, נִבְחָר מִכָּסֶף׃
 • מְסִלַּת יְשָׁרִים סוּר מֵרָע; שֹׁמֵר נַפְשׁוֹ, נֹצֵר דַּרְכּוֹ׃
 • לִפְנֵי־שֶׁבֶר גָּאוֹן; וְלִפְנֵי כִשָּׁלוֹן, גֹּבַהּ רוּחַ׃
 • טוֹב שְׁפַל־רוּחַ אֶת־עֲנִיִּים (עֲנָוִים); מֵחַלֵּק שָׁלָל, אֶת־גֵּאִים׃
 • מַשְׂכִּיל עַל־דָּבָר יִמְצָא־טוֹב; וּבוֹטֵחַ בַּיהוָה אַשְׁרָיו׃
 • לַחֲכַם־לֵב יִקָּרֵא נָבוֹן; וּמֶתֶק שְׂפָתַיִם, יֹסִיף לֶקַח׃
 • מְקוֹר חַיִּים שֵׂכֶל בְּעָלָיו; וּמוּסַר אֱוִלִים אִוֶּלֶת׃
 • לֵב חָכָם יַשְׂכִּיל פִּיהוּ; וְעַל־שְׂפָתָיו, יֹסִיף לֶקַח׃
 • צוּף־דְּבַשׁ אִמְרֵי־נֹעַם; מָתוֹק לַנֶּפֶשׁ וּמַרְפֵּא לָעָצֶם׃
 • יֵשׁ דֶּרֶךְ יָשָׁר לִפְנֵי־אִישׁ; וְאַחֲרִיתָהּ, דַּרְכֵי־מָוֶת׃
 • נֶפֶשׁ עָמֵל עָמְלָה לּוֹ; כִּי־אָכַף עָלָיו פִּיהוּ׃
 • אִישׁ בְּלִיַּעַל כֹּרֶה רָעָה; וְעַל־שְׂפָתָיו (שְׂפָתוֹ), כְּאֵשׁ צָרָבֶת׃
 • אִישׁ תַּהְפֻּכוֹת יְשַׁלַּח מָדוֹן; וְנִרְגָּן, מַפְרִיד אַלּוּף׃
 • אִישׁ חָמָס יְפַתֶּה רֵעֵהוּ; וְהוֹלִיכוֹ, בְּדֶרֶךְ לֹא־טוֹב׃
 • עֹצֶה עֵינָיו לַחְשֹׁב תַּהְפֻּכוֹת; קֹרֵץ שְׂפָתָיו, כִּלָּה רָעָה׃
 • עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת שֵׂיבָה; בְּדֶרֶךְ צְדָקָה, תִּמָּצֵא׃
 • טוֹב אֶרֶךְ אַפַּיִם מִגִּבּוֹר; וּמֹשֵׁל בְּרוּחוֹ, מִלֹּכֵד עִיר׃
 • בַּחֵיק יוּטַל אֶת־הַגּוֹרָל; וּמֵיְהוָה, כָּל־מִשְׁפָּטוֹ׃