Скрыть
18:1
18:2
18:3
18:6
18:8
18:9
18:10
18:15
18:16
18:18
18:19
18:20
Вины́ и́щетъ му́жъ хотя́ от­лучи́тися от­ друго́въ, на вся́ко же вре́мя поноси́мь бу́детъ.
Не тре́буетъ прему́дрости му́жъ скудо­у́менъ, зане́ па́че во́дит­ся безу́мiемъ.
Егда́ прiи́детъ нечести́вый во глубину́ зо́лъ, неради́тъ: нахо́дитъ же ему́ безче́стiе и поноше́нiе.
Вода́ глубока́ сло́во въ се́рдцы му́жа, рѣка́ же изска́чущи и исто́чникъ жи́зни.
Чуди́тися лицу́ нечести́ваго не добро́, ниже́ преподо́бно укланя́ти пра́ведное на судѣ́.
Устнѣ́ безу́мнаго при­­во́дятъ его́ на зло́, уста́ же его́ де́рзостная при­­зыва́ютъ сме́рть.
Уста́ безу́мнаго сокруше́нiе ему́, устнѣ́ же его́ сѣ́ть души́ его́.
Лѣни́выя низлага́етъ стра́хъ: ду́ши же муже́й жена́мъ подо́бныхъ вза́лчутъ.
Не исцѣля́яй себе́ во сво­и́хъ дѣ́лѣхъ бра́тъ е́сть погубля́ющему себе́ сама́го.
Изъ вели́че­ст­ва крѣ́пости и́мя Госпо́дне, къ нему́же при­­тека́юще пра́ведницы воз­но́сят­ся.
Имѣ́нiе бога́ту му́жу гра́дъ тве́рдъ, сла́ва же его́ вельми́ при­­сѣня́етъ.
Пре́жде сокруше́нiя воз­но́сит­ся се́рдце му́жу и пре́жде сла́вы смиря́ет­ся.
И́же от­вѣща́етъ сло́во пре́жде слы́шанiя, безу́мiе ему́ е́сть и поноше́нiе.
Гнѣ́въ му́жа укроща́етъ ра́бъ разу́мный: малоду́шна же человѣ́ка кто́ стерпи́тъ?
Се́рдце разу́мнаго стя́жетъ чу́в­ст­вiе, ушеса́ же му́дрыхъ и́щутъ смы́сла.
Дая́нiе человѣ́ка распространя́етъ его́ и съ си́льными посажда́етъ его́.
Пра́ведный себе́ сама́го оглаго́лникъ во первосло́вiи: егда́ же при­­ложи́тъ супоста́тъ, облича́ет­ся.
Прекосло́вiя утоля́етъ молчали́вый и во власте́хъ опредѣля́етъ.
Бра́тъ от­ бра́та помога́емь, я́ко гра́дъ тве́рдъ и высо́къ, укрѣпля́ет­ся же я́коже основа́ное ца́р­ст­во.
От плодо́въ у́стъ му́жъ насыща́етъ чре́во свое́, и от­ плодо́въ усте́нъ сво­и́хъ насы́тит­ся.
Сме́рть и живо́тъ въ руцѣ́ язы́ка: удержава́ющiи же его́ снѣдя́тъ плоды́ его́.
И́же обрѣ́те жену́ добру́, обрѣ́те благода́ть, прiя́лъ же е́сть от­ Го́спода тишину́.
И́же изгоня́етъ жену́ до́брую, изгоня́етъ блага́я: держа́й же прелюбо­дѣ́йцу безу́менъ и нечести́въ.
Съ моле́нiи глаго́летъ убо́гiй, бога́тый же от­вѣща́етъ же́стоко.
Му́жъ любо­́венъ къ дру́жбѣ, и е́сть дру́гъ при­­лѣпи́выйся па́че бра́та.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible