Скрыть
22:4
22:8a
22:9a
22:10
22:11
22:12
22:14
22:14a
22:15
22:16
22:17
22:18
22:19
22:21
22:29
Лу́чше и́мя до́брое, не́же бога́т­ст­во мно́го, па́че же сребра́ и зла́та благода́ть блага́я.
Бога́тъ и ни́щь срѣто́ста дру́гъ дру́га, обо­и́хъ же Госпо́дь сотвори́.
Худо́гъ, ви́дѣвъ лука́ваго му́чима крѣ́пко, са́мъ наказу́ет­ся: безу́мнiи же мимоше́дше отщети́шася.
Ро́дъ прему́дрости стра́хъ Госпо́день, и бога́т­ст­во и сла́ва и живо́тъ.
Волчцы́ и сѣ́ти на путе́хъ стро́потныхъ, храня́й же свою́ ду́шу избѣжи́тъ и́хъ.
6Бога́тiи убо́гими и́мутъ облада́ти, 7и раби́ сво­и́мъ господе́мъ взаи́мъ даду́тъ.
Сѣ́явый зла́я по́жнетъ зла́я, я́зву же дѣ́лъ сво­и́хъ соверши́тъ.
9Му́жа ти́ха и дая́теля лю́битъ Госпо́дь, суету́ же дѣ́лъ его́ сконча́етъ.
10Ми́луяй ни́щаго са́мъ препита́ет­ся: от­ сво­и́хъ бо хлѣ́бовъ даде́ убо́гому.
Побѣ́ду и че́сть устроя́етъ дая́й да́ры, оба́че ду́шу погубля́етъ стяжа́в­шихъ.
11Изжени́ от­ со́нмища губи́теля, и изы́детъ съ ни́мъ прѣ́нiе: егда́ бо ся́детъ въ со́нмищи, всѣ́хъ безче́ститъ.
12Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прiя́тни же ему́ вси́ непоро́чнiи въ путе́хъ сво­и́хъ: устна́ма пасе́тъ ца́рь [лю́ди своя́].
13О́чи Госпо́дни соблюда́ютъ чу́в­ст­во: презира́етъ словеса́ законопресту́пный.
14Вины́ и́щетъ и глаго́летъ лѣни́вый: ле́въ на стезя́хъ, на путе́хъ же разбо́йницы.
15Я́ма глубока́ уста́ законопресту́пныхъ: воз­ненави́дѣный же от­ Го́спода впаде́т­ся въ ню́.
Су́ть путiе́ злі́и предъ му́жемъ, и не лю́битъ воз­врати́тися от­ ни́хъ: воз­врати́тися же подоба́етъ от­ пути́ стро́потна и зла́го.
16Безу́мiе ви́ситъ на се́рдцы ю́наго: же́злъ же и наказа́нiе дале́че [от­го́нитъ] от­ него́.
17Оби́дяй убо́гаго мно́гая себѣ́ зла́ твори́тъ, дае́тъ же бога́тому во оскудѣ́нiе [себѣ́].
18Ко словесе́мъ му́дрыхъ при­­лага́й твое́ у́хо, и услы́ши моя́ словеса́: сво­е́ же се́рдце утверди́ [къ ни́мъ], да разумѣ́еши, я́ко добра́ су́ть.
19И а́ще вложи́ши я́ въ се́рдце твое́, воз­веселя́тъ тебе́ ку́пно во тво­и́хъ устнѣ́хъ.
20Да бу́детъ ти́ на Го́спода наде́жда, и пока́жетъ ти́ пу́ть сво́й.
21Ты́ же напиши́ я́ себѣ́ три́жды, на совѣ́тъ и смы́слъ и ра́зумъ, на широтѣ́ се́рдца тво­его́:
учу́ бо тя́ и́стин­ному словеси́, и ра́зума блага́го слу́шати на от­вѣ́ты словесе́мъ и́стин­нымъ предлага́емымъ тебѣ́.
Не наси́л­ст­вуй ни́щаго, зане́ убо́гъ е́сть, и не досажда́й немощно́му во вратѣ́хъ:
Госпо́дь бо и́мать суди́ти его́ су́дъ, и изба́виши твою́ безбѣ́дную ду́шу.
Не быва́й дру́гъ му́жу гнѣвли́ву и со дру́гомъ жестокосе́рдымъ не соводворя́йся:
да не когда́ научи́шися путе́мъ его́ и прiи́меши тене́та души́ тво­е́й.
Не вдава́йся въ поруче́нiе, стыдя́ся лица́:
егда́ бо не бу́деши имѣ́ти чи́мъ искупи́тися, во́змутъ посте́лю, я́же подъ ре́бры тво­и́ми.
Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ, я́же положи́ша отцы́ тво­и́.
Прозри́телну человѣ́ку и о́строму въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ предъ царьми́ подоба́етъ стоя́ти, и не стоя́ти предъ мужми́ просты́ми.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible