Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Лу́чше и́мя до́брое, не́же бога́т­ст­во мно́го, па́че же сребра́ и зла́та благода́ть блага́я.
 • Бога́тъ и ни́щь срѣто́ста дру́гъ дру́га, обо­и́хъ же Госпо́дь сотвори́.
 • Худо́гъ, ви́дѣвъ лука́ваго му́чима крѣ́пко, са́мъ наказу́ет­ся: безу́мнiи же мимоше́дше отщети́шася.
 • Ро́дъ прему́дрости стра́хъ Госпо́день, и бога́т­ст­во и сла́ва и живо́тъ.
 • Волчцы́ и сѣ́ти на путе́хъ стро́потныхъ, храня́й же свою́ ду́шу избѣжи́тъ и́хъ.
 • 6Бога́тiи убо́гими и́мутъ облада́ти, 7и раби́ сво­и́мъ господе́мъ взаи́мъ даду́тъ.
 • Сѣ́явый зла́я по́жнетъ зла́я, я́зву же дѣ́лъ сво­и́хъ соверши́тъ.
 • 9Му́жа ти́ха и дая́теля лю́битъ Госпо́дь, суету́ же дѣ́лъ его́ сконча́етъ.
 • 10Ми́луяй ни́щаго са́мъ препита́ет­ся: от­ сво­и́хъ бо хлѣ́бовъ даде́ убо́гому.
 • Побѣ́ду и че́сть устроя́етъ дая́й да́ры, оба́че ду́шу погубля́етъ стяжа́в­шихъ.
 • 11Изжени́ от­ со́нмища губи́теля, и изы́детъ съ ни́мъ прѣ́нiе: егда́ бо ся́детъ въ со́нмищи, всѣ́хъ безче́ститъ.
 • 12Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прiя́тни же ему́ вси́ непоро́чнiи въ путе́хъ сво­и́хъ: устна́ма пасе́тъ ца́рь [лю́ди своя́].
 • 13О́чи Госпо́дни соблюда́ютъ чу́в­ст­во: презира́етъ словеса́ законопресту́пный.
 • 14Вины́ и́щетъ и глаго́летъ лѣни́вый: ле́въ на стезя́хъ, на путе́хъ же разбо́йницы.
 • 15Я́ма глубока́ уста́ законопресту́пныхъ: воз­ненави́дѣный же от­ Го́спода впаде́т­ся въ ню́.
 • Су́ть путiе́ злі́и предъ му́жемъ, и не лю́битъ воз­врати́тися от­ ни́хъ: воз­врати́тися же подоба́етъ от­ пути́ стро́потна и зла́го.
 • 16Безу́мiе ви́ситъ на се́рдцы ю́наго: же́злъ же и наказа́нiе дале́че [от­го́нитъ] от­ него́.
 • 17Оби́дяй убо́гаго мно́гая себѣ́ зла́ твори́тъ, дае́тъ же бога́тому во оскудѣ́нiе [себѣ́].
 • 18Ко словесе́мъ му́дрыхъ при­­лага́й твое́ у́хо, и услы́ши моя́ словеса́: сво­е́ же се́рдце утверди́ [къ ни́мъ], да разумѣ́еши, я́ко добра́ су́ть.
 • 19И а́ще вложи́ши я́ въ се́рдце твое́, воз­веселя́тъ тебе́ ку́пно во тво­и́хъ устнѣ́хъ.
 • 20Да бу́детъ ти́ на Го́спода наде́жда, и пока́жетъ ти́ пу́ть сво́й.
 • 21Ты́ же напиши́ я́ себѣ́ три́жды, на совѣ́тъ и смы́слъ и ра́зумъ, на широтѣ́ се́рдца тво­его́:
 • учу́ бо тя́ и́стин­ному словеси́, и ра́зума блага́го слу́шати на от­вѣ́ты словесе́мъ и́стин­нымъ предлага́емымъ тебѣ́.
 • Не наси́л­ст­вуй ни́щаго, зане́ убо́гъ е́сть, и не досажда́й немощно́му во вратѣ́хъ:
 • Госпо́дь бо и́мать суди́ти его́ су́дъ, и изба́виши твою́ безбѣ́дную ду́шу.
 • Не быва́й дру́гъ му́жу гнѣвли́ву и со дру́гомъ жестокосе́рдымъ не соводворя́йся:
 • да не когда́ научи́шися путе́мъ его́ и прiи́меши тене́та души́ тво­е́й.
 • Не вдава́йся въ поруче́нiе, стыдя́ся лица́:
 • егда́ бо не бу́деши имѣ́ти чи́мъ искупи́тися, во́змутъ посте́лю, я́же подъ ре́бры тво­и́ми.
 • Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ, я́же положи́ша отцы́ тво­и́.
 • Прозри́телну человѣ́ку и о́строму въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ предъ царьми́ подоба́етъ стоя́ти, и не стоя́ти предъ мужми́ просты́ми.
 • А́ще ся́деши вечеря́ти на трапе́зѣ си́льнаго, разу́мно разумѣва́й предлага́емая тебѣ́,
 • и налага́й ру́ку твою́, вѣ́дый, я́ко сицева́я тебѣ́ подоба́етъ угото́вити:
 • а́ще же несы́тнѣйшiй еси́, не жела́й бра́­шенъ его́: сiя́ бо и́мутъ живо́тъ ло́женъ.
 • Не распростира́йся убо́гъ сы́й съ бога́тымъ, тво­е́ю же мы́слiю удаля́йся.
 • А́ще устреми́ши на него́ о́ко твое́, никогда́же яви́т­ся: содѣ́ланы бо су́ть ему́ кри́ла я́ко орлу́, и обраща́ет­ся въ до́мъ настоя́теля сво­его́.
 • Не вечеря́й съ му́жемъ зави́стливымъ, ниже́ похо́щеши пи́щей его́:
 • и́мже бо о́бразомъ а́ще кто́ поглоти́тъ власы́, си́це я́стъ и пiе́тъ: ниже́ къ себѣ́ да введе́ши его́ и снѣ́си хлѣ́бъ тво́й съ ни́мъ:
 • изблюе́тъ бо его́ и оскверни́тъ словеса́ твоя́ до́брая.
 • Во у́шiю безу́мнаго ничто́же глаго́ли, да не когда́ поруга́етъ разу́мная словеса́ твоя́.
 • Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ и въ стяжа́нiе сиро́тъ не вни́ди:
 • избавля́яй бо и́хъ Госпо́дь крѣ́покъ е́сть и разсу́дитъ су́дъ и́хъ съ тобо́ю.
 • Да́ждь въ наказа́нiе се́рдце твое́, ушеса́ же твоя́ угото́вай словесе́мъ чу́в­ст­вен­нымъ.
 • Не престава́й младе́нца нака́зовати: а́ще бо жезло́мъ бiе́ши его́, не у́мретъ [от­ него́]:
 • ты́ бо побiе́ши его́ жезло́мъ, ду́шу же его́ изба́виши от­ сме́рти.
 • Сы́не, а́ще прему́дро бу́детъ се́рдце твое́, воз­весели́ши и мое́ се́рдце,
 • и пребу́дутъ въ словесѣ́хъ тво­и́ устнѣ́ къ мо­и́мъ устна́мъ, а́ще пра́ва бу́дутъ.
 • Да не ревну́етъ се́рдце твое́ грѣ́шникомъ, но въ стра́сѣ Госпо́дни бу́ди ве́сь де́нь:
 • а́ще бо соблюде́ши я́, бу́дутъ ти́ вну́цы, и упова́нiе твое́ не от­сту́питъ.
 • Слу́шай, сы́не, и прему́дръ быва́й и исправля́й мы́сли тво­его́ се́рдца:
 • не бу́ди винопі́йца, ниже́ при­­лага́йся къ сложе́ниемъ и купова́ниемъ мя́съ:
 • вся́къ бо пiя́ница и блудни́къ обнища́етъ, и облече́т­ся въ раздра́н­ная и въ ру́бища вся́къ сонли́вый.
 • Слу́шай, сы́не, отца́ роди́в­шаго тя́, и не презира́й, егда́ состарѣ́ет­ся ма́ти твоя́.
 • И́стину стяжи́ и не от­ри́ни му́дрости и уче́нiя и ра́зума.
 • До́брѣ воспитова́етъ оте́цъ пра́веденъ, о сы́нѣ же прему́дрѣмъ весели́т­ся душа́ его́.
 • Да весели́т­ся оте́цъ и ма́ти о тебѣ́, и да ра́дует­ся ро́ждшая тя́.
 • Да́ждь ми́, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же тво­и́ моя́ пути́ да соблюда́ютъ.
 • Сосу́дъ бо сокруше́нъ чужді́й до́мъ, и студене́цъ тѣ́сенъ чужді́й:
 • се́й бо вско́рѣ поги́бнетъ, и вся́кiй законопресту́пникъ потреби́т­ся.
 • Кому́ го́ре? кому́ молва́? кому́ су́дове? кому́ го́рести и сва́ры? кому́ сокруше́нiя вотще́? кому́ си́ни о́чи?
 • Не пребыва́ющымъ ли въ винѣ́? и не назира́ющымъ ли, гдѣ́ пи́рове быва́ютъ?
 • Не упива́йтеся вино́мъ, но бесѣ́дуйте ко человѣ́комъ пра́веднымъ, и бесѣ́дуйте во прохо́дѣхъ: а́ще бо на ча́шы и сткля́ницы вда́си о́чи тво­и́, послѣди́ и́маши ходи́ти нажа́йшiй бѣли́лнаго дре́ва:
 • послѣди́ же я́ко от­ змі́а уя́звенъ простре́т­ся, и я́коже от­ кера́ста разлива́ет­ся ему́ я́дъ.
 • О́чи тво­и́ егда́ у́зрятъ [жену́] чужду́ю, уста́ твоя́ тогда́ воз­глаго́лютъ стро́потная:
 • и воз­ля́жеши я́ко въ се́рдцы мо́ря и я́коже ко́рмчiй во мно́зѣ волне́нiи.
 • Рече́ши же: би́ша мя́, и не поболѣ́хъ, и поруга́шася ми́, а́зъ же не разумѣ́хъ: когда́ у́тро бу́детъ, да ше́дъ взыщу́, съ ни́миже сни́дуся?
 • Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота.
 • Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь.
 • Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются.
 • За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.
 • Терны и сети на пути коварного; кто бережет душу свою, удались от них.
 • Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
 • Богатый господствует над бедным, *и должник делается рабом заимодавца.
 • Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет.
 • [Человека, доброхотно дающего, любит Бог, и недостаток дел его восполнит.]
 • Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего.
 • [Победу и честь приобретает дающий дары, и даже овладевает душею получающих оные.]
 • Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань.
 • Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг.
 • Очи Господа охраняют знание, а слова законопреступника Он ниспровергает.
 • Ленивец говорит: «лев на улице! посреди площади убьют меня!»
 • Глубокая пропасть – уста блудниц: на кого прогневается Господь, тот упадет туда.
 • Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него.
 • Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет.
 • Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию;
 • потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих.
 • Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни.
 • Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении,
 • чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?
 • Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот,
 • потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их.
 • Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым,
 • чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою.
 • Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги:
 • если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?
 • Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои.
 • Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми.
 • Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою,
 • и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен.
 • Не прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища.
 • Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
 • Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.
 • Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его;
 • потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою.
 • Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно.
 • В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои.
 • Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи,
 • потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою.
 • Приложи сердце твое к учению и уши твои – к умным словам.
 • Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;
 • ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней.
 • Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
 • и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
 • Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
 • потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
 • Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
 • Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
 • потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
 • Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
 • Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
 • Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
 • Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
 • Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
 • потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь;
 • она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
 • У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
 • У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
 • Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
 • впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
 • глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
 • и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
 • [И скажешь:] «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».