Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Лу́чше и́мя до́брое, не́же бога́т­ст­во мно́го, па́че же сребра́ и зла́та благода́ть блага́я.
 • Бога́тъ и ни́щь срѣто́ста дру́гъ дру́га, обо­и́хъ же Госпо́дь сотвори́.
 • Худо́гъ, ви́дѣвъ лука́ваго му́чима крѣ́пко, са́мъ наказу́ет­ся: безу́мнiи же мимоше́дше отщети́шася.
 • Ро́дъ прему́дрости стра́хъ Госпо́день, и бога́т­ст­во и сла́ва и живо́тъ.
 • Волчцы́ и сѣ́ти на путе́хъ стро́потныхъ, храня́й же свою́ ду́шу избѣжи́тъ и́хъ.
 • 6Бога́тiи убо́гими и́мутъ облада́ти, 7и раби́ сво­и́мъ господе́мъ взаи́мъ даду́тъ.
 • Сѣ́явый зла́я по́жнетъ зла́я, я́зву же дѣ́лъ сво­и́хъ соверши́тъ.
 • 9Му́жа ти́ха и дая́теля лю́битъ Госпо́дь, суету́ же дѣ́лъ его́ сконча́етъ.
 • 10Ми́луяй ни́щаго са́мъ препита́ет­ся: от­ сво­и́хъ бо хлѣ́бовъ даде́ убо́гому.
 • Побѣ́ду и че́сть устроя́етъ дая́й да́ры, оба́че ду́шу погубля́етъ стяжа́в­шихъ.
 • 11Изжени́ от­ со́нмища губи́теля, и изы́детъ съ ни́мъ прѣ́нiе: егда́ бо ся́детъ въ со́нмищи, всѣ́хъ безче́ститъ.
 • 12Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прiя́тни же ему́ вси́ непоро́чнiи въ путе́хъ сво­и́хъ: устна́ма пасе́тъ ца́рь [лю́ди своя́].
 • 13О́чи Госпо́дни соблюда́ютъ чу́в­ст­во: презира́етъ словеса́ законопресту́пный.
 • 14Вины́ и́щетъ и глаго́летъ лѣни́вый: ле́въ на стезя́хъ, на путе́хъ же разбо́йницы.
 • 15Я́ма глубока́ уста́ законопресту́пныхъ: воз­ненави́дѣный же от­ Го́спода впаде́т­ся въ ню́.
 • Су́ть путiе́ злі́и предъ му́жемъ, и не лю́битъ воз­врати́тися от­ ни́хъ: воз­врати́тися же подоба́етъ от­ пути́ стро́потна и зла́го.
 • 16Безу́мiе ви́ситъ на се́рдцы ю́наго: же́злъ же и наказа́нiе дале́че [от­го́нитъ] от­ него́.
 • 17Оби́дяй убо́гаго мно́гая себѣ́ зла́ твори́тъ, дае́тъ же бога́тому во оскудѣ́нiе [себѣ́].
 • 18Ко словесе́мъ му́дрыхъ при­­лага́й твое́ у́хо, и услы́ши моя́ словеса́: сво­е́ же се́рдце утверди́ [къ ни́мъ], да разумѣ́еши, я́ко добра́ су́ть.
 • 19И а́ще вложи́ши я́ въ се́рдце твое́, воз­веселя́тъ тебе́ ку́пно во тво­и́хъ устнѣ́хъ.
 • 20Да бу́детъ ти́ на Го́спода наде́жда, и пока́жетъ ти́ пу́ть сво́й.
 • 21Ты́ же напиши́ я́ себѣ́ три́жды, на совѣ́тъ и смы́слъ и ра́зумъ, на широтѣ́ се́рдца тво­его́:
 • учу́ бо тя́ и́стин­ному словеси́, и ра́зума блага́го слу́шати на от­вѣ́ты словесе́мъ и́стин­нымъ предлага́емымъ тебѣ́.
 • Не наси́л­ст­вуй ни́щаго, зане́ убо́гъ е́сть, и не досажда́й немощно́му во вратѣ́хъ:
 • Госпо́дь бо и́мать суди́ти его́ су́дъ, и изба́виши твою́ безбѣ́дную ду́шу.
 • Не быва́й дру́гъ му́жу гнѣвли́ву и со дру́гомъ жестокосе́рдымъ не соводворя́йся:
 • да не когда́ научи́шися путе́мъ его́ и прiи́меши тене́та души́ тво­е́й.
 • Не вдава́йся въ поруче́нiе, стыдя́ся лица́:
 • егда́ бо не бу́деши имѣ́ти чи́мъ искупи́тися, во́змутъ посте́лю, я́же подъ ре́бры тво­и́ми.
 • Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ, я́же положи́ша отцы́ тво­и́.
 • Прозри́телну человѣ́ку и о́строму въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ предъ царьми́ подоба́етъ стоя́ти, и не стоя́ти предъ мужми́ просты́ми.
 • А́ще ся́деши вечеря́ти на трапе́зѣ си́льнаго, разу́мно разумѣва́й предлага́емая тебѣ́,
 • и налага́й ру́ку твою́, вѣ́дый, я́ко сицева́я тебѣ́ подоба́етъ угото́вити:
 • а́ще же несы́тнѣйшiй еси́, не жела́й бра́­шенъ его́: сiя́ бо и́мутъ живо́тъ ло́женъ.
 • Не распростира́йся убо́гъ сы́й съ бога́тымъ, тво­е́ю же мы́слiю удаля́йся.
 • А́ще устреми́ши на него́ о́ко твое́, никогда́же яви́т­ся: содѣ́ланы бо су́ть ему́ кри́ла я́ко орлу́, и обраща́ет­ся въ до́мъ настоя́теля сво­его́.
 • Не вечеря́й съ му́жемъ зави́стливымъ, ниже́ похо́щеши пи́щей его́:
 • и́мже бо о́бразомъ а́ще кто́ поглоти́тъ власы́, си́це я́стъ и пiе́тъ: ниже́ къ себѣ́ да введе́ши его́ и снѣ́си хлѣ́бъ тво́й съ ни́мъ:
 • изблюе́тъ бо его́ и оскверни́тъ словеса́ твоя́ до́брая.
 • Во у́шiю безу́мнаго ничто́же глаго́ли, да не когда́ поруга́етъ разу́мная словеса́ твоя́.
 • Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ и въ стяжа́нiе сиро́тъ не вни́ди:
 • избавля́яй бо и́хъ Госпо́дь крѣ́покъ е́сть и разсу́дитъ су́дъ и́хъ съ тобо́ю.
 • Да́ждь въ наказа́нiе се́рдце твое́, ушеса́ же твоя́ угото́вай словесе́мъ чу́в­ст­вен­нымъ.
 • Не престава́й младе́нца нака́зовати: а́ще бо жезло́мъ бiе́ши его́, не у́мретъ [от­ него́]:
 • ты́ бо побiе́ши его́ жезло́мъ, ду́шу же его́ изба́виши от­ сме́рти.
 • Сы́не, а́ще прему́дро бу́детъ се́рдце твое́, воз­весели́ши и мое́ се́рдце,
 • и пребу́дутъ въ словесѣ́хъ тво­и́ устнѣ́ къ мо­и́мъ устна́мъ, а́ще пра́ва бу́дутъ.
 • Да не ревну́етъ се́рдце твое́ грѣ́шникомъ, но въ стра́сѣ Госпо́дни бу́ди ве́сь де́нь:
 • а́ще бо соблюде́ши я́, бу́дутъ ти́ вну́цы, и упова́нiе твое́ не от­сту́питъ.
 • Слу́шай, сы́не, и прему́дръ быва́й и исправля́й мы́сли тво­его́ се́рдца:
 • не бу́ди винопі́йца, ниже́ при­­лага́йся къ сложе́ниемъ и купова́ниемъ мя́съ:
 • вся́къ бо пiя́ница и блудни́къ обнища́етъ, и облече́т­ся въ раздра́н­ная и въ ру́бища вся́къ сонли́вый.
 • Слу́шай, сы́не, отца́ роди́в­шаго тя́, и не презира́й, егда́ состарѣ́ет­ся ма́ти твоя́.
 • И́стину стяжи́ и не от­ри́ни му́дрости и уче́нiя и ра́зума.
 • До́брѣ воспитова́етъ оте́цъ пра́веденъ, о сы́нѣ же прему́дрѣмъ весели́т­ся душа́ его́.
 • Да весели́т­ся оте́цъ и ма́ти о тебѣ́, и да ра́дует­ся ро́ждшая тя́.
 • Да́ждь ми́, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же тво­и́ моя́ пути́ да соблюда́ютъ.
 • Сосу́дъ бо сокруше́нъ чужді́й до́мъ, и студене́цъ тѣ́сенъ чужді́й:
 • се́й бо вско́рѣ поги́бнетъ, и вся́кiй законопресту́пникъ потреби́т­ся.
 • Кому́ го́ре? кому́ молва́? кому́ су́дове? кому́ го́рести и сва́ры? кому́ сокруше́нiя вотще́? кому́ си́ни о́чи?
 • Не пребыва́ющымъ ли въ винѣ́? и не назира́ющымъ ли, гдѣ́ пи́рове быва́ютъ?
 • Не упива́йтеся вино́мъ, но бесѣ́дуйте ко человѣ́комъ пра́веднымъ, и бесѣ́дуйте во прохо́дѣхъ: а́ще бо на ча́шы и сткля́ницы вда́си о́чи тво­и́, послѣди́ и́маши ходи́ти нажа́йшiй бѣли́лнаго дре́ва:
 • послѣди́ же я́ко от­ змі́а уя́звенъ простре́т­ся, и я́коже от­ кера́ста разлива́ет­ся ему́ я́дъ.
 • О́чи тво­и́ егда́ у́зрятъ [жену́] чужду́ю, уста́ твоя́ тогда́ воз­глаго́лютъ стро́потная:
 • и воз­ля́жеши я́ко въ се́рдцы мо́ря и я́коже ко́рмчiй во мно́зѣ волне́нiи.
 • Рече́ши же: би́ша мя́, и не поболѣ́хъ, и поруга́шася ми́, а́зъ же не разумѣ́хъ: когда́ у́тро бу́детъ, да ше́дъ взыщу́, съ ни́миже сни́дуся?
 • Сы́не, не ревну́й муже́мъ злы́мъ, ниже́ воз­желѣ́й бы́ти съ ни́ми:
 • лжа́мъ бо по­уча́ет­ся се́рдце и́хъ, и болѣ́зни устнѣ́ и́хъ глаго́лютъ.
 • Съ прему́дростiю зи́ждет­ся до́мъ и съ ра́зумомъ исправля́ет­ся.
 • Съ чу́в­ст­вiемъ исполня́ют­ся сокро́вища от­ вся́каго бога́т­ст­ва честна́го и до́браго.
 • Лу́чше му́дрый крѣ́пкаго, и му́жъ ра́зумъ имѣ́яй земледѣ́лца вели́ка.
 • Со управле́нiемъ быва́етъ бра́нь, по́мощь же съ се́рдцемъ совѣ́тнымъ.
 • Прему́дрость и мы́сль бла́га во вратѣ́хъ прему́дрыхъ: смы́слен­нiи не укланя́ют­ся от­ зако́на Госпо́дня,
 • но совѣ́туютъ въ со́нмищихъ. Ненака́зан­ныхъ срѣта́етъ сме́рть,
 • умира́етъ же безу́мный во грѣсѣ́хъ. Нечистота́ му́жу губи́телю:
 • оскверни́т­ся въ де́нь зо́лъ и въ де́нь печа́ли, до́ндеже оскудѣ́етъ.
 • Изба́ви ведо́мыя на сме́рть и искупи́ убива́емыхъ, не щади́.
 • А́ще же рече́ши: не вѣ́мъ сего́: разумѣ́й, я́ко Госпо́дь всѣ́хъ сердца́ вѣ́сть, и созда́вый дыха́нiе всѣ́мъ, се́й вѣ́сть вся́ческая, и́же воз­да́стъ кому́ждо по дѣло́мъ его́.
 • Я́ждь ме́дъ, сы́не, бла́гъ бо е́сть со́тъ, да наслади́т­ся горта́нь тво́й:
 • си́це уразумѣ́еши прему́дрость душе́ю тво­е́ю: а́ще бо обря́щеши, бу́детъ добра́ кончи́на твоя́, и упова́нiе не оста́витъ тебе́.
 • Не при­­води́ нечести́ваго на па́жить пра́ведныхъ, ниже́ прельща́йся насыще́нiемъ чре́ва:
 • седмери́цею бо паде́тъ пра́ведный и воста́нетъ, нечести́вiи же изнемо́гутъ въ злы́хъ.
 • А́ще паде́тъ вра́гъ тво́й, не обра́дуйся ему́, въ преткнове́нiи же его́ не воз­носи́ся:
 • я́ко у́зритъ Госпо́дь, и не уго́дно ему́ бу́детъ, и от­врати́тъ я́рость свою́ от­ него́.
 • Не ра́дуйся о злодѣ́ющихъ и не ревну́й грѣ́шнымъ,
 • не пребу́дутъ бо вну́цы лука́выхъ, свѣти́ло же нечести́выхъ уга́снетъ.
 • Бо́йся Бо́га, сы́не, и царя́, и ни еди́ному же и́хъ проти́вися:
 • внеза́пу бо истя́жутъ нечести́выхъ, муче́нiя же обо­и́хъ кто́ увѣ́сть?
 • Сло́во сохраня́яй сы́нъ кромѣ́ поги́бели бу́детъ: прiе́мляй же прiя́тъ о́ное.
 • Ничто́же ло́жно от­ язы́ка царе́ви да глаго́лет­ся, и ни еди́на лжа́ от­ язы́ка его́ да изы́детъ:
 • ме́чь [е́сть] язы́къ царе́въ, а не пло́тянъ: и и́же а́ще пре́данъ бу́детъ, сокруши́т­ся:
 • а́ще бо раздражи́т­ся я́рость его́, со жи́лами человѣ́ки губи́тъ,
 • и ко́сти человѣ́ческiя пояда́етъ и сожига́етъ я́ко пла́мень, я́ко не ядо́мымъ бы́ти птенца́ми о́рлими.
 • Мо­и́хъ слове́съ, сы́не, бо́йся, и прiи́мъ я́ пока́йся.
 • Сiя́ же ва́мъ смы́слен­нымъ глаго́лю разумѣ́ти: срамля́тися лица́ на судѣ́ не добро́.
 • Глаго́ляй нечести́ваго, я́ко пра́веденъ е́сть, про́клятъ от­ люді́й бу́детъ и воз­ненави́дѣнъ во язы́цѣхъ:
 • облича́ющiи же лу́чшiи явя́т­ся, на ня́же прiи́детъ благослове́нiе бла́го:
 • и устнѣ́ облобыза́ютъ от­вѣща́ющыя словеса́ бла́га.
 • Уготовля́й на исхо́дъ дѣла́ твоя́, и угото́вися на село́, и ходи́ вслѣ́дъ мене́, и сози́ждеши до́мъ тво́й.
 • Не бу́ди свидѣ́тель лжи́въ на тво­его́ граждани́на, ниже́ пространя́йся тво­и́ма устна́ма.
 • Не рцы́: и́мже о́бразомъ сотвори́ ми, сотворю́ ему́ и от­мщу́ ему́, и́миже мя́ преоби́дѣ.
 • Я́коже ни́ва му́жъ безу́мный, и я́ко виногра́дъ человѣ́къ скудо­у́мный:
 • а́ще оста́виши его́, опустѣ́етъ и траво́ю порасте́тъ ве́сь, и бу́детъ оста́вленъ, огра́ды же ка́мен­ныя его́ раскопа́ют­ся.
 • Послѣди́ а́зъ пока́яхся, воз­зрѣ́хъ избра́ти наказа́нiе:
 • ма́ло дремлю́, ма́ло же сплю́ и ма́ло объе́млю рука́ма пе́рси:
 • а́ще же сiе́ твори́ши, прiи́детъ предъиду́щи нищета́ твоя́ и ску́дость твоя́, я́ко бла́гъ тече́цъ.
 • Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота.
 • Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь.
 • Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются.
 • За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.
 • Терны и сети на пути коварного; кто бережет душу свою, удались от них.
 • Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
 • Богатый господствует над бедным, *и должник делается рабом заимодавца.
 • Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет.
 • [Человека, доброхотно дающего, любит Бог, и недостаток дел его восполнит.]
 • Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего.
 • [Победу и честь приобретает дающий дары, и даже овладевает душею получающих оные.]
 • Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань.
 • Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг.
 • Очи Господа охраняют знание, а слова законопреступника Он ниспровергает.
 • Ленивец говорит: «лев на улице! посреди площади убьют меня!»
 • Глубокая пропасть – уста блудниц: на кого прогневается Господь, тот упадет туда.
 • Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него.
 • Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет.
 • Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию;
 • потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих.
 • Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни.
 • Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении,
 • чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?
 • Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот,
 • потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их.
 • Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым,
 • чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою.
 • Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги:
 • если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?
 • Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои.
 • Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми.
 • Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою,
 • и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен.
 • Не прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища.
 • Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
 • Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.
 • Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его;
 • потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою.
 • Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно.
 • В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои.
 • Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи,
 • потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою.
 • Приложи сердце твое к учению и уши твои – к умным словам.
 • Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;
 • ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней.
 • Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
 • и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
 • Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
 • потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
 • Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
 • Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
 • потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
 • Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
 • Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
 • Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
 • Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
 • Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
 • потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь;
 • она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
 • У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
 • У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
 • Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
 • впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
 • глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
 • и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
 • [И скажешь:] «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».
 • Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
 • потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
 • Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
 • и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
 • Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
 • Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний.
 • Для глупого слишком высока мудрость; у ворот не откроет он уст своих.
 • Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником.
 • Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей.
 • Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя.
 • Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?
 • Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий сердца́ разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст человеку по делам его.
 • Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей:
 • таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
 • Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его,
 • ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель.
 • Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется.
 • Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он отвратит от него гнев Свой.
 • Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым,
 • потому что злой не имеет будущности, – светильник нечестивых угаснет.
 • Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся,
 • потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает?
 • Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде – нехорошо.
 • Кто говорит виновному: «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена;
 • а обличающие будут любимы, и на них придет благословение.
 • В уста целует, кто отвечает словами верными.
 • Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой.
 • Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего: к чему тебе обманывать устами твоими?
 • Не говори: «как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его».
 • Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного:
 • и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась.
 • И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок:
 • «немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, –
 • и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный».