Скрыть
23:2
23:3
23:5
23:7
23:8
23:12
23:14
23:16
23:18
23:19
23:23
23:25
23:28
23:29
23:31
23:32
23:34
Церковнославянский (рус)
А́ще ся́деши вечеря́ти на трапе́зѣ си́льнаго, разу́мно разумѣва́й предлага́емая тебѣ́,
и налага́й ру́ку твою́, вѣ́дый, я́ко сицева́я тебѣ́ подоба́етъ угото́вити:
а́ще же несы́тнѣйшiй еси́, не жела́й бра́­шенъ его́: сiя́ бо и́мутъ живо́тъ ло́женъ.
Не распростира́йся убо́гъ сы́й съ бога́тымъ, тво­е́ю же мы́слiю удаля́йся.
А́ще устреми́ши на него́ о́ко твое́, никогда́же яви́т­ся: содѣ́ланы бо су́ть ему́ кри́ла я́ко орлу́, и обраща́ет­ся въ до́мъ настоя́теля сво­его́.
Не вечеря́й съ му́жемъ зави́стливымъ, ниже́ похо́щеши пи́щей его́:
и́мже бо о́бразомъ а́ще кто́ поглоти́тъ власы́, си́це я́стъ и пiе́тъ: ниже́ къ себѣ́ да введе́ши его́ и снѣ́си хлѣ́бъ тво́й съ ни́мъ:
изблюе́тъ бо его́ и оскверни́тъ словеса́ твоя́ до́брая.
Во у́шiю безу́мнаго ничто́же глаго́ли, да не когда́ поруга́етъ разу́мная словеса́ твоя́.
Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ и въ стяжа́нiе сиро́тъ не вни́ди:
избавля́яй бо и́хъ Госпо́дь крѣ́покъ е́сть и разсу́дитъ су́дъ и́хъ съ тобо́ю.
Да́ждь въ наказа́нiе се́рдце твое́, ушеса́ же твоя́ угото́вай словесе́мъ чу́в­ст­вен­нымъ.
Не престава́й младе́нца нака́зовати: а́ще бо жезло́мъ бiе́ши его́, не у́мретъ [от­ него́]:
ты́ бо побiе́ши его́ жезло́мъ, ду́шу же его́ изба́виши от­ сме́рти.
Сы́не, а́ще прему́дро бу́детъ се́рдце твое́, воз­весели́ши и мое́ се́рдце,
и пребу́дутъ въ словесѣ́хъ тво­и́ устнѣ́ къ мо­и́мъ устна́мъ, а́ще пра́ва бу́дутъ.
Да не ревну́етъ се́рдце твое́ грѣ́шникомъ, но въ стра́сѣ Госпо́дни бу́ди ве́сь де́нь:
а́ще бо соблюде́ши я́, бу́дутъ ти́ вну́цы, и упова́нiе твое́ не от­сту́питъ.
Слу́шай, сы́не, и прему́дръ быва́й и исправля́й мы́сли тво­его́ се́рдца:
не бу́ди винопі́йца, ниже́ при­­лага́йся къ сложе́ниемъ и купова́ниемъ мя́съ:
вся́къ бо пiя́ница и блудни́къ обнища́етъ, и облече́т­ся въ раздра́н­ная и въ ру́бища вся́къ сонли́вый.
Слу́шай, сы́не, отца́ роди́в­шаго тя́, и не презира́й, егда́ состарѣ́ет­ся ма́ти твоя́.
И́стину стяжи́ и не от­ри́ни му́дрости и уче́нiя и ра́зума.
До́брѣ воспитова́етъ оте́цъ пра́веденъ, о сы́нѣ же прему́дрѣмъ весели́т­ся душа́ его́.
Да весели́т­ся оте́цъ и ма́ти о тебѣ́, и да ра́дует­ся ро́ждшая тя́.
Да́ждь ми́, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же тво­и́ моя́ пути́ да соблюда́ютъ.
Сосу́дъ бо сокруше́нъ чужді́й до́мъ, и студене́цъ тѣ́сенъ чужді́й:
се́й бо вско́рѣ поги́бнетъ, и вся́кiй законопресту́пникъ потреби́т­ся.
Кому́ го́ре? кому́ молва́? кому́ су́дове? кому́ го́рести и сва́ры? кому́ сокруше́нiя вотще́? кому́ си́ни о́чи?
Не пребыва́ющымъ ли въ винѣ́? и не назира́ющымъ ли, гдѣ́ пи́рове быва́ютъ?
Не упива́йтеся вино́мъ, но бесѣ́дуйте ко человѣ́комъ пра́веднымъ, и бесѣ́дуйте во прохо́дѣхъ: а́ще бо на ча́шы и сткля́ницы вда́си о́чи тво­и́, послѣди́ и́маши ходи́ти нажа́йшiй бѣли́лнаго дре́ва:
послѣди́ же я́ко от­ змі́а уя́звенъ простре́т­ся, и я́коже от­ кера́ста разлива́ет­ся ему́ я́дъ.
О́чи тво­и́ егда́ у́зрятъ [жену́] чужду́ю, уста́ твоя́ тогда́ воз­глаго́лютъ стро́потная:
и воз­ля́жеши я́ко въ се́рдцы мо́ря и я́коже ко́рмчiй во мно́зѣ волне́нiи.
Рече́ши же: би́ша мя́, и не поболѣ́хъ, и поруга́шася ми́, а́зъ же не разумѣ́хъ: когда́ у́тро бу́детъ, да ше́дъ взыщу́, съ ни́миже сни́дуся?
1 Не прельщайся лакомствами властелина; 4 «богатство сделает себе крылья»; 6 остерегайся гостеприимства завистливого; 9 «в уши глупого не говори»; 10 «на поля сирот не заходи»; 12 приложи сердце к учению; 13 «не оставляй юноши без наказания»; 15 радость учителя, когда юноша являет мудрость; 17 «да не завидует сердце твое грешникам»; 19 удаляйся от упивающихся и пресыщающихся; 22 слушай родителей даже когда они состарятся; 23 «купи истину и не продавай её»; 24 радость родителей о мудрых детях; 26 предостережение, чтобы не отдавать сердце чужой жене; 29 предостережение против крепких напитков.
Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою,
и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен.
Не прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища.
Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.
Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его;
потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою.
Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно.
В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои.
Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи,
потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою.
Приложи сердце твое к учению и уши твои – к умным словам.
Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;
ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней.
Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь;
она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
[И скажешь:] «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible