Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • А́ще ся́деши вечеря́ти на трапе́зѣ си́льнаго, разу́мно разумѣва́й предлага́емая тебѣ́,
 • и налага́й ру́ку твою́, вѣ́дый, я́ко сицева́я тебѣ́ подоба́етъ угото́вити:
 • а́ще же несы́тнѣйшiй еси́, не жела́й бра́­шенъ его́: сiя́ бо и́мутъ живо́тъ ло́женъ.
 • Не распростира́йся убо́гъ сы́й съ бога́тымъ, тво­е́ю же мы́слiю удаля́йся.
 • А́ще устреми́ши на него́ о́ко твое́, никогда́же яви́т­ся: содѣ́ланы бо су́ть ему́ кри́ла я́ко орлу́, и обраща́ет­ся въ до́мъ настоя́теля сво­его́.
 • Не вечеря́й съ му́жемъ зави́стливымъ, ниже́ похо́щеши пи́щей его́:
 • и́мже бо о́бразомъ а́ще кто́ поглоти́тъ власы́, си́це я́стъ и пiе́тъ: ниже́ къ себѣ́ да введе́ши его́ и снѣ́си хлѣ́бъ тво́й съ ни́мъ:
 • изблюе́тъ бо его́ и оскверни́тъ словеса́ твоя́ до́брая.
 • Во у́шiю безу́мнаго ничто́же глаго́ли, да не когда́ поруга́етъ разу́мная словеса́ твоя́.
 • Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ и въ стяжа́нiе сиро́тъ не вни́ди:
 • избавля́яй бо и́хъ Госпо́дь крѣ́покъ е́сть и разсу́дитъ су́дъ и́хъ съ тобо́ю.
 • Да́ждь въ наказа́нiе се́рдце твое́, ушеса́ же твоя́ угото́вай словесе́мъ чу́в­ст­вен­нымъ.
 • Не престава́й младе́нца нака́зовати: а́ще бо жезло́мъ бiе́ши его́, не у́мретъ [от­ него́]:
 • ты́ бо побiе́ши его́ жезло́мъ, ду́шу же его́ изба́виши от­ сме́рти.
 • Сы́не, а́ще прему́дро бу́детъ се́рдце твое́, воз­весели́ши и мое́ се́рдце,
 • и пребу́дутъ въ словесѣ́хъ тво­и́ устнѣ́ къ мо­и́мъ устна́мъ, а́ще пра́ва бу́дутъ.
 • Да не ревну́етъ се́рдце твое́ грѣ́шникомъ, но въ стра́сѣ Госпо́дни бу́ди ве́сь де́нь:
 • а́ще бо соблюде́ши я́, бу́дутъ ти́ вну́цы, и упова́нiе твое́ не от­сту́питъ.
 • Слу́шай, сы́не, и прему́дръ быва́й и исправля́й мы́сли тво­его́ се́рдца:
 • не бу́ди винопі́йца, ниже́ при­­лага́йся къ сложе́ниемъ и купова́ниемъ мя́съ:
 • вся́къ бо пiя́ница и блудни́къ обнища́етъ, и облече́т­ся въ раздра́н­ная и въ ру́бища вся́къ сонли́вый.
 • Слу́шай, сы́не, отца́ роди́в­шаго тя́, и не презира́й, егда́ состарѣ́ет­ся ма́ти твоя́.
 • И́стину стяжи́ и не от­ри́ни му́дрости и уче́нiя и ра́зума.
 • До́брѣ воспитова́етъ оте́цъ пра́веденъ, о сы́нѣ же прему́дрѣмъ весели́т­ся душа́ его́.
 • Да весели́т­ся оте́цъ и ма́ти о тебѣ́, и да ра́дует­ся ро́ждшая тя́.
 • Да́ждь ми́, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же тво­и́ моя́ пути́ да соблюда́ютъ.
 • Сосу́дъ бо сокруше́нъ чужді́й до́мъ, и студене́цъ тѣ́сенъ чужді́й:
 • се́й бо вско́рѣ поги́бнетъ, и вся́кiй законопресту́пникъ потреби́т­ся.
 • Кому́ го́ре? кому́ молва́? кому́ су́дове? кому́ го́рести и сва́ры? кому́ сокруше́нiя вотще́? кому́ си́ни о́чи?
 • Не пребыва́ющымъ ли въ винѣ́? и не назира́ющымъ ли, гдѣ́ пи́рове быва́ютъ?
 • Не упива́йтеся вино́мъ, но бесѣ́дуйте ко человѣ́комъ пра́веднымъ, и бесѣ́дуйте во прохо́дѣхъ: а́ще бо на ча́шы и сткля́ницы вда́си о́чи тво­и́, послѣди́ и́маши ходи́ти нажа́йшiй бѣли́лнаго дре́ва:
 • послѣди́ же я́ко от­ змі́а уя́звенъ простре́т­ся, и я́коже от­ кера́ста разлива́ет­ся ему́ я́дъ.
 • О́чи тво­и́ егда́ у́зрятъ [жену́] чужду́ю, уста́ твоя́ тогда́ воз­глаго́лютъ стро́потная:
 • и воз­ля́жеши я́ко въ се́рдцы мо́ря и я́коже ко́рмчiй во мно́зѣ волне́нiи.
 • Рече́ши же: би́ша мя́, и не поболѣ́хъ, и поруга́шася ми́, а́зъ же не разумѣ́хъ: когда́ у́тро бу́детъ, да ше́дъ взыщу́, съ ни́миже сни́дуся?
 • Сiя́ при́тчи соломо́ни бы́в­шыя нерасположе́н­ны, я́же списа́ша дру́зiе езекі́и царя́ Иуде́йска.
 • Сла́ва Бо́жiя кры́етъ сло́во, сла́ва же царе́ва почита́етъ повелѣ́нiя его́.
 • Не́бо высоко́, земля́ же глубока́: се́рдце же царе́во необличи́телно.
 • Ку́й неискуше́н­ное сребро́, и очи́стит­ся чи́сто все́.
 • Убива́й нечести́выя от­ лица́ царе́ва, и испра́вит­ся въ пра́вдѣ престо́лъ его́.
 • Не горди́ся предъ лице́мъ царе́вымъ и на мѣ́стѣ си́льныхъ не ста́ни:
 • лу́чше бо ти́ е́сть, егда́ рече́тъ: взы́ди ко мнѣ́: не́жели смири́тися тебѣ́ предъ лице́мъ си́льнаго.
 • Я́же ви́дѣста о́чи тво­и́, глаго́ли. Не впа́дай въ тя́жбу ско́ро, да не раска́ешися по́слѣжди, егда́ тебѣ́ досади́тъ дру́гъ тво́й.
 • Вступа́й вспя́ть, не неради́, да не поно́ситъ у́бо тебѣ́ дру́гъ:
 • сва́ра же твоя́ и вражда́ твоя́ не от­сту́питъ, но бу́детъ ти́ ра́вна со сме́ртiю.
 • Благода́ть и любы́ свобожда́етъ, въ ни́хже утверди́ себе́, да не въ поноше́нiи бу́деши, но сохрани́ пути́ твоя́ до́брѣ устро́ены.
 • [Я́коже] я́блоко зла́то во усеря́зи сарді́йскаго ка́мене, си́це рещи́ сло́во при­­ при­­ли́чныхъ ему́.
 • И [я́коже] во усеря́зь златы́й сарді́йскiй ка́мень многоцѣ́н­ный вя́жет­ся, [си́це] сло́во прему́дро во у́хо благопослу́шно.
 • Я́коже исхо́дище снѣ́га въ жа́тву зно́я по́льзуетъ, та́ко вѣ́ст­никъ вѣ́ренъ посла́в­шихъ его́: ду́шы бо употребля́ющихъ его́ по́льзуетъ.
 • Я́коже вѣ́три и о́блацы и дожде́ве явля́ющiися, та́ко и хва́лящiйся о дая́нiи ло́жнѣмъ.
 • Въ долготерпѣ́нiи благополу́чiе царе́мъ: язы́къ же мя́кокъ сокруша́етъ ко́сти.
 • Ме́дъ обрѣ́тъ я́ждь умѣ́рен­но, да не ка́ко пресыще́нъ изблюе́ши.
 • Не учаща́й вноси́ти но́гу твою́ ко дру́гу тво­ему́, да не когда́ насы́щься тебе́, воз­ненави́дитъ тя́.
 • Дреко́ль и ме́чь и стрѣла́ остра́, та́ко и му́жъ свидѣ́тел­ст­вуяй на дру́га сво­его́ свидѣ́тел­ст­во ло́жное.
 • Пу́ть зла́го и нога́ законопресту́пнаго поги́бнутъ въ де́нь зо́лъ.
 • Я́коже о́цетъ неполе́зенъ вре́ду и ды́мъ очи́ма, та́ко при­­па́дшая стра́сть въ тѣлеси́ се́рдце оскорбля́етъ.
 • Я́коже мо́лiе въ ри́зѣ и че́рвiе въ дре́вѣ, та́ко печа́ль му́жу вреди́тъ се́рдце.
 • 22А́ще а́лчетъ вра́гъ тво́й, ухлѣ́би его́: а́ще ли жа́ждетъ, напо́й его́:
 • 23сiе́ бо творя́, у́глiе о́гнен­ное собира́еши на главу́ его́, Госпо́дь же воз­да́стъ тебѣ́ блага́я.
 • 24Вѣ́тръ сѣ́верный воз­двиза́етъ о́блаки, лице́ же безсту́дно язы́къ раздража́етъ.
 • 25Лу́чше жи́ти во у́глѣ непокры́тѣмъ, не́же во хра́минѣ о́бщей со жено́ю клеветли́вою.
 • 26Я́коже вода́ студе́ная души́ жа́ждущей благопрiя́тна, та́ко вѣ́сть блага́я от­ земли́ издале́ча.
 • 27Я́коже а́ще кто́ исто́чникъ загражда́етъ и исхо́дище воды́ губи́тъ, та́ко не лѣ́по пра́веднику па́сти предъ нечести́вымъ.
 • 28Я́сти ме́дъ мно́го не добро́: почита́ти же подоба́етъ словеса́ сла́вна.
 • 29Я́коже гра́дъ стѣна́ми разоре́нъ и не огражде́нъ, та́ко му́жъ творя́й что́ безъ совѣ́та.
 • Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою,
 • и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен.
 • Не прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища.
 • Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
 • Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.
 • Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его;
 • потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою.
 • Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно.
 • В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои.
 • Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи,
 • потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою.
 • Приложи сердце твое к учению и уши твои – к умным словам.
 • Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;
 • ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней.
 • Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
 • и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
 • Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
 • потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
 • Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
 • Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
 • потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
 • Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
 • Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
 • Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
 • Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
 • Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
 • потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь;
 • она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
 • У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
 • У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
 • Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
 • впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
 • глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
 • и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
 • [И скажешь:] «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».
 • И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского.
 • Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследывать дело.
 • Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей – неисследимо.
 • Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд:
 • удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою.
 • Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись;
 • потому что лучше, когда скажут тебе: «пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои.
 • Не вступай поспешно в тяжбу: иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?
 • Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай,
 • дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя.
 • [Любовь и дружба освобождают: сбереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным поношения; сохрани пути твои благоустроенными.]
 • Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично.
 • Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха.
 • Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его: он доставляет душе господина своего отраду.
 • Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками.
 • Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость.
 • Нашел ты мед, – ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не изблевать его.
 • Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя.
 • Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего.
 • Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного [человека] в день бедствия.
 • Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу.
 • [Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека.]
 • Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою:
 • ибо, [делая сие,] ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе.
 • Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица.
 • Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме.
 • Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны.
 • Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым.
 • Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава.
 • Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим.