Скрыть
23:2
23:3
23:5
23:7
23:8
23:12
23:14
23:16
23:18
23:19
23:23
23:25
23:28
23:29
23:31
23:32
23:34
Глава 24 
24:3
24:4
24:5
24:8
24:9
24:10
24:13
24:14
24:18
24:22f
24:22e
24:22d
24:22b
24:22a
24:22c
24:22
24:25
24:26
24:27
24:28
24:30
24:32
Церковнославянский (рус)
А́ще ся́деши вечеря́ти на трапе́зѣ си́льнаго, разу́мно разумѣва́й предлага́емая тебѣ́,
и налага́й ру́ку твою́, вѣ́дый, я́ко сицева́я тебѣ́ подоба́етъ угото́вити:
а́ще же несы́тнѣйшiй еси́, не жела́й бра́­шенъ его́: сiя́ бо и́мутъ живо́тъ ло́женъ.
Не распростира́йся убо́гъ сы́й съ бога́тымъ, тво­е́ю же мы́слiю удаля́йся.
А́ще устреми́ши на него́ о́ко твое́, никогда́же яви́т­ся: содѣ́ланы бо су́ть ему́ кри́ла я́ко орлу́, и обраща́ет­ся въ до́мъ настоя́теля сво­его́.
Не вечеря́й съ му́жемъ зави́стливымъ, ниже́ похо́щеши пи́щей его́:
и́мже бо о́бразомъ а́ще кто́ поглоти́тъ власы́, си́це я́стъ и пiе́тъ: ниже́ къ себѣ́ да введе́ши его́ и снѣ́си хлѣ́бъ тво́й съ ни́мъ:
изблюе́тъ бо его́ и оскверни́тъ словеса́ твоя́ до́брая.
Во у́шiю безу́мнаго ничто́же глаго́ли, да не когда́ поруга́етъ разу́мная словеса́ твоя́.
Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ и въ стяжа́нiе сиро́тъ не вни́ди:
избавля́яй бо и́хъ Госпо́дь крѣ́покъ е́сть и разсу́дитъ су́дъ и́хъ съ тобо́ю.
Да́ждь въ наказа́нiе се́рдце твое́, ушеса́ же твоя́ угото́вай словесе́мъ чу́в­ст­вен­нымъ.
Не престава́й младе́нца нака́зовати: а́ще бо жезло́мъ бiе́ши его́, не у́мретъ [от­ него́]:
ты́ бо побiе́ши его́ жезло́мъ, ду́шу же его́ изба́виши от­ сме́рти.
Сы́не, а́ще прему́дро бу́детъ се́рдце твое́, воз­весели́ши и мое́ се́рдце,
и пребу́дутъ въ словесѣ́хъ тво­и́ устнѣ́ къ мо­и́мъ устна́мъ, а́ще пра́ва бу́дутъ.
Да не ревну́етъ се́рдце твое́ грѣ́шникомъ, но въ стра́сѣ Госпо́дни бу́ди ве́сь де́нь:
а́ще бо соблюде́ши я́, бу́дутъ ти́ вну́цы, и упова́нiе твое́ не от­сту́питъ.
Слу́шай, сы́не, и прему́дръ быва́й и исправля́й мы́сли тво­его́ се́рдца:
не бу́ди винопі́йца, ниже́ при­­лага́йся къ сложе́ниемъ и купова́ниемъ мя́съ:
вся́къ бо пiя́ница и блудни́къ обнища́етъ, и облече́т­ся въ раздра́н­ная и въ ру́бища вся́къ сонли́вый.
Слу́шай, сы́не, отца́ роди́в­шаго тя́, и не презира́й, егда́ состарѣ́ет­ся ма́ти твоя́.
И́стину стяжи́ и не от­ри́ни му́дрости и уче́нiя и ра́зума.
До́брѣ воспитова́етъ оте́цъ пра́веденъ, о сы́нѣ же прему́дрѣмъ весели́т­ся душа́ его́.
Да весели́т­ся оте́цъ и ма́ти о тебѣ́, и да ра́дует­ся ро́ждшая тя́.
Да́ждь ми́, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же тво­и́ моя́ пути́ да соблюда́ютъ.
Сосу́дъ бо сокруше́нъ чужді́й до́мъ, и студене́цъ тѣ́сенъ чужді́й:
се́й бо вско́рѣ поги́бнетъ, и вся́кiй законопресту́пникъ потреби́т­ся.
Кому́ го́ре? кому́ молва́? кому́ су́дове? кому́ го́рести и сва́ры? кому́ сокруше́нiя вотще́? кому́ си́ни о́чи?
Не пребыва́ющымъ ли въ винѣ́? и не назира́ющымъ ли, гдѣ́ пи́рове быва́ютъ?
Не упива́йтеся вино́мъ, но бесѣ́дуйте ко человѣ́комъ пра́веднымъ, и бесѣ́дуйте во прохо́дѣхъ: а́ще бо на ча́шы и сткля́ницы вда́си о́чи тво­и́, послѣди́ и́маши ходи́ти нажа́йшiй бѣли́лнаго дре́ва:
послѣди́ же я́ко от­ змі́а уя́звенъ простре́т­ся, и я́коже от­ кера́ста разлива́ет­ся ему́ я́дъ.
О́чи тво­и́ егда́ у́зрятъ [жену́] чужду́ю, уста́ твоя́ тогда́ воз­глаго́лютъ стро́потная:
и воз­ля́жеши я́ко въ се́рдцы мо́ря и я́коже ко́рмчiй во мно́зѣ волне́нiи.
Рече́ши же: би́ша мя́, и не поболѣ́хъ, и поруга́шася ми́, а́зъ же не разумѣ́хъ: когда́ у́тро бу́детъ, да ше́дъ взыщу́, съ ни́миже сни́дуся?
Сы́не, не ревну́й муже́мъ злы́мъ, ниже́ воз­желѣ́й бы́ти съ ни́ми:
лжа́мъ бо по­уча́ет­ся се́рдце и́хъ, и болѣ́зни устнѣ́ и́хъ глаго́лютъ.
Съ прему́дростiю зи́ждет­ся до́мъ и съ ра́зумомъ исправля́ет­ся.
Съ чу́в­ст­вiемъ исполня́ют­ся сокро́вища от­ вся́каго бога́т­ст­ва честна́го и до́браго.
Лу́чше му́дрый крѣ́пкаго, и му́жъ ра́зумъ имѣ́яй земледѣ́лца вели́ка.
Со управле́нiемъ быва́етъ бра́нь, по́мощь же съ се́рдцемъ совѣ́тнымъ.
Прему́дрость и мы́сль бла́га во вратѣ́хъ прему́дрыхъ: смы́слен­нiи не укланя́ют­ся от­ зако́на Госпо́дня,
но совѣ́туютъ въ со́нмищихъ. Ненака́зан­ныхъ срѣта́етъ сме́рть,
умира́етъ же безу́мный во грѣсѣ́хъ. Нечистота́ му́жу губи́телю:
оскверни́т­ся въ де́нь зо́лъ и въ де́нь печа́ли, до́ндеже оскудѣ́етъ.
Изба́ви ведо́мыя на сме́рть и искупи́ убива́емыхъ, не щади́.
А́ще же рече́ши: не вѣ́мъ сего́: разумѣ́й, я́ко Госпо́дь всѣ́хъ сердца́ вѣ́сть, и созда́вый дыха́нiе всѣ́мъ, се́й вѣ́сть вся́ческая, и́же воз­да́стъ кому́ждо по дѣло́мъ его́.
Я́ждь ме́дъ, сы́не, бла́гъ бо е́сть со́тъ, да наслади́т­ся горта́нь тво́й:
си́це уразумѣ́еши прему́дрость душе́ю тво­е́ю: а́ще бо обря́щеши, бу́детъ добра́ кончи́на твоя́, и упова́нiе не оста́витъ тебе́.
Не при­­води́ нечести́ваго на па́жить пра́ведныхъ, ниже́ прельща́йся насыще́нiемъ чре́ва:
седмери́цею бо паде́тъ пра́ведный и воста́нетъ, нечести́вiи же изнемо́гутъ въ злы́хъ.
А́ще паде́тъ вра́гъ тво́й, не обра́дуйся ему́, въ преткнове́нiи же его́ не воз­носи́ся:
я́ко у́зритъ Госпо́дь, и не уго́дно ему́ бу́детъ, и от­врати́тъ я́рость свою́ от­ него́.
Не ра́дуйся о злодѣ́ющихъ и не ревну́й грѣ́шнымъ,
не пребу́дутъ бо вну́цы лука́выхъ, свѣти́ло же нечести́выхъ уга́снетъ.
Бо́йся Бо́га, сы́не, и царя́, и ни еди́ному же и́хъ проти́вися:
Мо­и́хъ слове́съ, сы́не, бо́йся, и прiи́мъ я́ пока́йся.
и ко́сти человѣ́ческiя пояда́етъ и сожига́етъ я́ко пла́мень, я́ко не ядо́мымъ бы́ти птенца́ми о́рлими.
а́ще бо раздражи́т­ся я́рость его́, со жи́лами человѣ́ки губи́тъ,
Ничто́же ло́жно от­ язы́ка царе́ви да глаго́лет­ся, и ни еди́на лжа́ от­ язы́ка его́ да изы́детъ:
Сло́во сохраня́яй сы́нъ кромѣ́ поги́бели бу́детъ: прiе́мляй же прiя́тъ о́ное.
ме́чь [е́сть] язы́къ царе́въ, а не пло́тянъ: и и́же а́ще пре́данъ бу́детъ, сокруши́т­ся:
внеза́пу бо истя́жутъ нечести́выхъ, муче́нiя же обо­и́хъ кто́ увѣ́сть?
Сiя́ же ва́мъ смы́слен­нымъ глаго́лю разумѣ́ти: срамля́тися лица́ на судѣ́ не добро́.
Глаго́ляй нечести́ваго, я́ко пра́веденъ е́сть, про́клятъ от­ люді́й бу́детъ и воз­ненави́дѣнъ во язы́цѣхъ:
облича́ющiи же лу́чшiи явя́т­ся, на ня́же прiи́детъ благослове́нiе бла́го:
и устнѣ́ облобыза́ютъ от­вѣща́ющыя словеса́ бла́га.
Уготовля́й на исхо́дъ дѣла́ твоя́, и угото́вися на село́, и ходи́ вслѣ́дъ мене́, и сози́ждеши до́мъ тво́й.
Не бу́ди свидѣ́тель лжи́въ на тво­его́ граждани́на, ниже́ пространя́йся тво­и́ма устна́ма.
Не рцы́: и́мже о́бразомъ сотвори́ ми, сотворю́ ему́ и от­мщу́ ему́, и́миже мя́ преоби́дѣ.
Я́коже ни́ва му́жъ безу́мный, и я́ко виногра́дъ человѣ́къ скудо­у́мный:
а́ще оста́виши его́, опустѣ́етъ и траво́ю порасте́тъ ве́сь, и бу́детъ оста́вленъ, огра́ды же ка́мен­ныя его́ раскопа́ют­ся.
Послѣди́ а́зъ пока́яхся, воз­зрѣ́хъ избра́ти наказа́нiе:
ма́ло дремлю́, ма́ло же сплю́ и ма́ло объе́млю рука́ма пе́рси:
а́ще же сiе́ твори́ши, прiи́детъ предъиду́щи нищета́ твоя́ и ску́дость твоя́, я́ко бла́гъ тече́цъ.
1 Не прельщайся лакомствами властелина; 4 «богатство сделает себе крылья»; 6 остерегайся гостеприимства завистливого; 9 «в уши глупого не говори»; 10 «на поля сирот не заходи»; 12 приложи сердце к учению; 13 «не оставляй юноши без наказания»; 15 радость учителя, когда юноша являет мудрость; 17 «да не завидует сердце твое грешникам»; 19 удаляйся от упивающихся и пресыщающихся; 22 слушай родителей даже когда они состарятся; 23 «купи истину и не продавай её»; 24 радость родителей о мудрых детях; 26 предостережение, чтобы не отдавать сердце чужой жене; 29 предостережение против крепких напитков.
Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою,
и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен.
Не прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища.
Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.
Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его;
потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою.
Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно.
В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои.
Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи,
потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою.
Приложи сердце твое к учению и уши твои – к умным словам.
Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;
ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней.
Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь;
она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
[И скажешь:] «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».
1 «Не ревнуй злым людям»; 3 приятно устроенный дом мудрого; 5 разум придает силу войне; 7 двустишия о мудрости и глупости; 11 повеление Божие о спасении других; 13 мудрость сладка, как мед; 15 злые умыслы против праведника; 17 «Не радуйся, когда упадет враг твой»; 19 «светильник нечестивых угаснет»; «с мятежниками не сообщайся»; 23 против лицеприятия на суде; 26 две притчи; 28 не будь лжесвидетелем ради мести; 30 поле человека ленивого.
Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний.
Для глупого слишком высока мудрость; у ворот не откроет он уст своих.
Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником.
Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей.
Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя.
Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?
Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий сердца́ разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст человеку по делам его.
Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей:
таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его,
ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель.
Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется.
Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он отвратит от него гнев Свой.
Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым,
потому что злой не имеет будущности, – светильник нечестивых угаснет.
Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся,
потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает?
Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде – нехорошо.
Кто говорит виновному: «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена;
а обличающие будут любимы, и на них придет благословение.
В уста целует, кто отвечает словами верными.
Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой.
Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего: к чему тебе обманывать устами твоими?
Не говори: «как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его».
Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного:
и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась.
И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок:
«немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, –
и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный».
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible