Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • А́ще ся́деши вечеря́ти на трапе́зѣ си́льнаго, разу́мно разумѣва́й предлага́емая тебѣ́,
 • и налага́й ру́ку твою́, вѣ́дый, я́ко сицева́я тебѣ́ подоба́етъ угото́вити:
 • а́ще же несы́тнѣйшiй еси́, не жела́й бра́­шенъ его́: сiя́ бо и́мутъ живо́тъ ло́женъ.
 • Не распростира́йся убо́гъ сы́й съ бога́тымъ, тво­е́ю же мы́слiю удаля́йся.
 • А́ще устреми́ши на него́ о́ко твое́, никогда́же яви́т­ся: содѣ́ланы бо су́ть ему́ кри́ла я́ко орлу́, и обраща́ет­ся въ до́мъ настоя́теля сво­его́.
 • Не вечеря́й съ му́жемъ зави́стливымъ, ниже́ похо́щеши пи́щей его́:
 • и́мже бо о́бразомъ а́ще кто́ поглоти́тъ власы́, си́це я́стъ и пiе́тъ: ниже́ къ себѣ́ да введе́ши его́ и снѣ́си хлѣ́бъ тво́й съ ни́мъ:
 • изблюе́тъ бо его́ и оскверни́тъ словеса́ твоя́ до́брая.
 • Во у́шiю безу́мнаго ничто́же глаго́ли, да не когда́ поруга́етъ разу́мная словеса́ твоя́.
 • Не прелага́й предѣ́лъ вѣ́чныхъ и въ стяжа́нiе сиро́тъ не вни́ди:
 • избавля́яй бо и́хъ Госпо́дь крѣ́покъ е́сть и разсу́дитъ су́дъ и́хъ съ тобо́ю.
 • Да́ждь въ наказа́нiе се́рдце твое́, ушеса́ же твоя́ угото́вай словесе́мъ чу́в­ст­вен­нымъ.
 • Не престава́й младе́нца нака́зовати: а́ще бо жезло́мъ бiе́ши его́, не у́мретъ [от­ него́]:
 • ты́ бо побiе́ши его́ жезло́мъ, ду́шу же его́ изба́виши от­ сме́рти.
 • Сы́не, а́ще прему́дро бу́детъ се́рдце твое́, воз­весели́ши и мое́ се́рдце,
 • и пребу́дутъ въ словесѣ́хъ тво­и́ устнѣ́ къ мо­и́мъ устна́мъ, а́ще пра́ва бу́дутъ.
 • Да не ревну́етъ се́рдце твое́ грѣ́шникомъ, но въ стра́сѣ Госпо́дни бу́ди ве́сь де́нь:
 • а́ще бо соблюде́ши я́, бу́дутъ ти́ вну́цы, и упова́нiе твое́ не от­сту́питъ.
 • Слу́шай, сы́не, и прему́дръ быва́й и исправля́й мы́сли тво­его́ се́рдца:
 • не бу́ди винопі́йца, ниже́ при­­лага́йся къ сложе́ниемъ и купова́ниемъ мя́съ:
 • вся́къ бо пiя́ница и блудни́къ обнища́етъ, и облече́т­ся въ раздра́н­ная и въ ру́бища вся́къ сонли́вый.
 • Слу́шай, сы́не, отца́ роди́в­шаго тя́, и не презира́й, егда́ состарѣ́ет­ся ма́ти твоя́.
 • И́стину стяжи́ и не от­ри́ни му́дрости и уче́нiя и ра́зума.
 • До́брѣ воспитова́етъ оте́цъ пра́веденъ, о сы́нѣ же прему́дрѣмъ весели́т­ся душа́ его́.
 • Да весели́т­ся оте́цъ и ма́ти о тебѣ́, и да ра́дует­ся ро́ждшая тя́.
 • Да́ждь ми́, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же тво­и́ моя́ пути́ да соблюда́ютъ.
 • Сосу́дъ бо сокруше́нъ чужді́й до́мъ, и студене́цъ тѣ́сенъ чужді́й:
 • се́й бо вско́рѣ поги́бнетъ, и вся́кiй законопресту́пникъ потреби́т­ся.
 • Кому́ го́ре? кому́ молва́? кому́ су́дове? кому́ го́рести и сва́ры? кому́ сокруше́нiя вотще́? кому́ си́ни о́чи?
 • Не пребыва́ющымъ ли въ винѣ́? и не назира́ющымъ ли, гдѣ́ пи́рове быва́ютъ?
 • Не упива́йтеся вино́мъ, но бесѣ́дуйте ко человѣ́комъ пра́веднымъ, и бесѣ́дуйте во прохо́дѣхъ: а́ще бо на ча́шы и сткля́ницы вда́си о́чи тво­и́, послѣди́ и́маши ходи́ти нажа́йшiй бѣли́лнаго дре́ва:
 • послѣди́ же я́ко от­ змі́а уя́звенъ простре́т­ся, и я́коже от­ кера́ста разлива́ет­ся ему́ я́дъ.
 • О́чи тво­и́ егда́ у́зрятъ [жену́] чужду́ю, уста́ твоя́ тогда́ воз­глаго́лютъ стро́потная:
 • и воз­ля́жеши я́ко въ се́рдцы мо́ря и я́коже ко́рмчiй во мно́зѣ волне́нiи.
 • Рече́ши же: би́ша мя́, и не поболѣ́хъ, и поруга́шася ми́, а́зъ же не разумѣ́хъ: когда́ у́тро бу́детъ, да ше́дъ взыщу́, съ ни́миже сни́дуся?
 • Бѣ́гаетъ нечести́вый ни еди́ному же гоня́щу, пра́ведный же я́ко ле́въ упова́я.
 • За грѣхи́ нечести́выхъ су́дове востаю́тъ: му́жъ же хи́трый угаси́тъ я́.
 • Проде́рзый въ нече́стiихъ оклевета́етъ ни́щыя, я́коже до́ждь си́льный не поле́зенъ:
 • та́ко оста́вив­шiи зако́нъ хва́лятъ нече́стiе, лю́бящiи же зако́нъ огражда́ютъ себѣ́ стѣ́ну.
 • Му́жiе злі́и не уразумѣ́ютъ суда́, и́щущiи же Го́спода уразумѣ́ютъ о все́мъ.
 • Лу́чше ни́щь ходя́й во и́стинѣ, не́жели бога́тъ ло́жь.
 • Храни́тъ зако́нъ сы́нъ разу́мный: а и́же пасе́тъ несы́тость, безче́ститъ отца́ сво­его́.
 • Умножа́яй бога́т­ст­во свое́ съ ли́хвами и при­­бы́тки ми́лу­ю­щему ни́щыя собира́етъ е́.
 • Укланя́яй у́хо свое́ не послу́шати зако́на и са́мъ моли́тву свою́ омерзи́лъ.
 • И́же льсти́тъ пра́выя на пути́ злѣ́мъ, во истлѣ́нiе са́мъ впаде́тъ: беззако́н­нiи же мину́ютъ блага́я и не вни́дутъ въ ня́.
 • Прему́дръ у себе́ му́жъ бога́тый, убо́гiй же разуми́въ пре́зритъ его́.
 • По́мощiю пра́ведныхъ мно́га быва́етъ сла́ва, на мѣ́стѣхъ же нечести́выхъ погиба́ютъ человѣ́цы.
 • Покрыва́яй нече́стiе свое́ не успѣ́етъ во блага́я, повѣ́дая же обличе́нiя воз­лю́бленъ бу́детъ.
 • Блаже́нъ му́жъ, и́же бо­и́т­ся всѣ́хъ за благоговѣ́нiе, а жестосе́рдый впа́даетъ во зла́я.
 • Ле́въ а́лченъ и во́лкъ жа́жденъ, и́же тира́н­ствуетъ {мучи́тель­ски облада́етъ}, ни́щь сы́й, надъ язы́комъ убо́гимъ.
 • Ца́рь ску́денъ уро́комъ вели́къ клеветни́къ [быва́етъ], а ненави́дяй непра́вды до́лго лѣ́тъ поживе́тъ.
 • Му́жа, и́же въ винѣ́ сме́ртнѣ, выруча́яй бѣгле́цъ бу́детъ, а не утвержде́нъ.
 • Наказу́й сы́на, и воз­лю́битъ тя́ и да́стъ лѣ́поту тво­е́й души́, не послу́шаетъ язы́ка законопресту́пна.
 • Ходя́й пра́ведно по́мощь прiи́метъ, ходя́й же въ стро́потны пути́ увя́знетъ.
 • Дѣ́лаяй свою́ зе́млю насы́тит­ся хлѣ́бовъ, гоня́й же пра́здность насы́тит­ся нищеты́.
 • Му́жъ вѣ́ры досто́йный мно́го благослови́т­ся, злы́й же не безъ муче́нiя бу́детъ.
 • И́же не срамля́ет­ся лица́ пра́ведныхъ, не бла́гъ: таковы́й за укру́хъ хлѣ́ба прода́стъ му́жа.
 • Тщи́т­ся обогати́тися му́жъ зави́дливъ, и не вѣ́сть, я́ко ми́лостивый воз­облада́етъ и́мъ.
 • Облича́яй человѣ́чы пути́ благода́ть и́мать па́че язы́комъ ласка́ющаго.
 • И́же от­верга́етъ отца́ или́ ма́терь и мни́т­ся не согрѣша́ти, се́й соприча́ст­никъ е́сть му́жу нечести́ву.
 • Невѣ́рный му́жъ су́дитъ ту́не, а и́же надѣ́ет­ся на Го́спода, въ при­­лѣжа́нiи бу́детъ.
 • И́же надѣ́ет­ся на де́рзо се́рдце, таковы́й безу́менъ: а и́же хо́дитъ въ прему́дрости, спасе́т­ся.
 • И́же дае́тъ убо́гимъ, не оскудѣ́етъ: а и́же от­враща́етъ о́ко свое́, въ ску́дости бу́детъ мно́зѣ.
 • На мѣ́стѣхъ нечести́выхъ стеня́тъ пра́веднiи, въ поги́бели же и́хъ умно́жат­ся пра́веднiи.
 • Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою,
 • и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен.
 • Не прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища.
 • Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
 • Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.
 • Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его;
 • потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей», говорит он тебе, а сердце его не с тобою.
 • Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно.
 • В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои.
 • Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи,
 • потому что Защитник их силен; Он вступится в дело их с тобою.
 • Приложи сердце твое к учению и уши твои – к умным словам.
 • Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;
 • ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней.
 • Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
 • и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
 • Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
 • потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
 • Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
 • Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
 • потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
 • Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
 • Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
 • Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
 • Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
 • Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
 • потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь;
 • она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
 • У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
 • У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
 • Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
 • впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
 • глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
 • и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
 • [И скажешь:] «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».
 • Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник смел, как лев.
 • Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а при разумном и знающем муже она долговечна.
 • Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной дождь, смывающий хлеб.
 • Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них.
 • Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют всё.
 • Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат.
 • Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего.
 • Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных.
 • Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость.
 • Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро.
 • Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его.
 • Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются.
 • Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.
 • Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду.
 • Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом.
 • Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни.
 • Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его.
 • Кто ходит непорочно, то будет невредим; а ходящий кривыми путями упадет на одном из них.
 • Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою.
 • Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным.
 • Быть лицеприятным – нехорошо: такой человек и за кусок хлеба сделает неправду.
 • Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его.
 • Обличающий человека найдет после бо́льшую приязнь, нежели тот, кто льстит языком.
 • Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: «это не грех», тот – сообщник грабителям.
 • Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать.
 • Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот будет цел.
 • Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий.
 • Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники.