Скрыть
6:2
6:6
6:7
6:8
6:8a
6:8b
6:8c
6:11
6:11a
6:12
6:16
6:18
6:27
6:28
6:30
6:33
6:34
6:35
Глава 24 
24:3
24:4
24:5
24:8
24:9
24:10
24:13
24:14
24:18
24:22
24:22a
24:22b
24:22c
24:22d
24:22e
24:22f
24:25
24:26
24:27
24:28
24:30
24:32
Церковнославянский (рус)
Сы́не, а́ще поручи́шися за тво­его́ дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́.
Сѣ́ть бо крѣпка́ му́жу сво­и́ устнѣ́, и плѣня́ет­ся устна́ми сво­и́хъ у́стъ.
Твори́, сы́не, я́же а́зъ заповѣ́дую ти́, и спаса́йся: и́деши бо въ ру́цѣ злы́хъ за тво­его́ дру́га: бу́ди не ослабѣва́я, поощря́й же и тво­его́ дру́га, его́же испоручи́лъ еси́.
Не да́ждь сна́ тво­и́ма очи́ма, ниже́ да воз­дре́млеши тво­и́ма вѣ́ждома,
да спасе́шися а́ки се́рна от­ тене́тъ и я́ко пти́ца от­ сѣ́ти.
Иди́ ко мра́вiю, о, лѣни́ве, и поревну́й ви́дѣвъ пути́ его́, и бу́ди о́наго мудрѣ́йшiй:
о́нъ бо, не су́щу ему́ земледѣ́лцу, ниже́ ну́дящаго его́ имѣ́яй, ниже́ подъ влады́кою сы́й,
гото́витъ въ жа́тву пи́щу и мно́гое въ лѣ́то твори́тъ угото́ванiе.
Или́ иди́ ко пчелѣ́ и увѣ́ждь, ко́ль дѣ́лателница е́сть, дѣ́ланiе же ко́ль честно́е твори́тъ:
ея́же трудо́въ ца́рiе и прості́и во здра́вiе употребля́ютъ, люби́ма же е́сть всѣ́ми и сла́вна:
а́ще си́лою и немощна́ су́щи, [но] прему́дростiю почте́на про­изведе́ся.
Доко́лѣ, о, лѣни́ве, лежи́ши? когда́ же от­ сна́ воста́неши?
Ма́ло у́бо спи́ши, ма́ло же сѣди́ши, ма́ло же дре́млеши, ма́ло же объе́млеши пе́рси рука́ма:
пото́мъ же на́йдетъ тебѣ́ а́ки зо́лъ пу́тникъ убо́же­с­т­во: ску́дость же а́ки благі́й тече́цъ.
А́ще же не лѣни́въ бу́деши, прiи́детъ я́ко исто́чникъ жа́тва твоя́, ску́дость же а́ки злы́й тече́цъ [от­ тебе́] от­бѣжи́тъ.
Му́жъ безу́менъ и законопресту́пный хо́дитъ въ пути́ не бла́ги:
то́й же намиза́етъ о́комъ и зна́менiе дае́тъ ного́ю, учи́тъ же помава́нiемъ пе́рстовъ.
Развраще́н­но же се́рдце куе́тъ зла́я: на вся́кое вре́мя таковы́й мяте́жы составля́етъ гра́ду.
Сего́ ра́ди внеза́пу при­­хо́дитъ ему́ поги́бель, разсѣче́нiе и сокруше́нiе неисцѣ́льное.
Я́ко ра́дует­ся о всѣ́хъ, и́хже ненави́дитъ Бо́гъ, сокруша́ет­ся же за нечистоту́ души́:
о́ко досади́теля, язы́къ непра́ведный, ру́цѣ пролива́ющя кро́вь пра́веднаго,
и се́рдце кую́щее мы́сли злы́, и но́зѣ тща́щыяся зло́ твори́ти потребя́т­ся.
Разжиза́етъ лжы́ свидѣ́тель непра́веденъ и насыла́етъ суды́ посредѣ́ бра́тiй.
Сы́не, храни́ зако́ны отца́ тво­его́ и не от­ри́ни наказа́нiя ма́тере тво­ея́:
навяжи́ же я́ на твою́ ду́шу при́сно и обяжи́ и́хъ о тво­е́й вы́и.
Егда́ хо́диши, води́ ю́, и съ тобо́ю да бу́детъ: егда́ же спи́ши, да храни́тъ тя́, да востаю́щу ти́ глаго́летъ съ тобо́ю.
Зане́ свѣти́лникъ за́повѣдь зако́на и свѣ́тъ, и пу́ть жи́зни, и обличе́нiе, и наказа́нiе,
е́же сохрани́ти тя́ от­ жены́ мужа́ты и от­ наважде́нiя язы́ка чужда́го.
Сы́не, да не побѣди́тъ тя́ добро́ты по́хоть, ниже́ уловле́нъ бу́ди тво­и́ма очи́ма, ниже́ да совосхи́тишися вѣ́ждами ея́.
Цѣна́ бо блудни́цы, ели́ка еди́наго хлѣ́ба: жена́ же муже́й честны́я ду́шы уловля́етъ.
Ввя́жетъ ли кто́ о́гнь въ нѣ́дра, ри́зъ же [сво­и́хъ] не сожже́тъ ли?
Или́ ходи́ти кто́ бу́детъ на у́глiехъ о́гнен­ныхъ, но́гъ же не сожже́тъ ли?
Та́ко в­ше́дый къ женѣ́ мужа́тѣй не безъ вины́ бу́детъ, ниже́ вся́къ при­­каса́йся е́й.
Не ди́вно, а́ще кто́ я́тъ бу́детъ крады́й: кра́детъ бо, да насы́титъ ду́шу свою́ а́лчущую:
а́ще же я́тъ бу́детъ, воз­да́стъ седмери́цею, и вся́ имѣ́нiя своя́ да́въ, изба́витъ себе́.
Прелюбо­дѣ́й же за ску́дость ума́ поги́бель души́ сво­е́й содѣва́етъ,
болѣ́зни же и безче́стiе понесе́тъ: поноше́нiе же его́ не загла́дит­ся во вѣ́къ:
испо́лнена бо ре́вности я́рость му́жа ея́: не пощади́тъ въ де́нь суда́,
не измѣни́тъ ни еди́ною цѣно́ю вражды́, ниже́ разрѣши́т­ся мно́гими дарми́.
Сы́не, не ревну́й муже́мъ злы́мъ, ниже́ воз­желѣ́й бы́ти съ ни́ми:
лжа́мъ бо по­уча́ет­ся се́рдце и́хъ, и болѣ́зни устнѣ́ и́хъ глаго́лютъ.
Съ прему́дростiю зи́ждет­ся до́мъ и съ ра́зумомъ исправля́ет­ся.
Съ чу́в­ст­вiемъ исполня́ют­ся сокро́вища от­ вся́каго бога́т­ст­ва честна́го и до́браго.
Лу́чше му́дрый крѣ́пкаго, и му́жъ ра́зумъ имѣ́яй земледѣ́лца вели́ка.
Со управле́нiемъ быва́етъ бра́нь, по́мощь же съ се́рдцемъ совѣ́тнымъ.
Прему́дрость и мы́сль бла́га во вратѣ́хъ прему́дрыхъ: смы́слен­нiи не укланя́ют­ся от­ зако́на Госпо́дня,
но совѣ́туютъ въ со́нмищихъ. Ненака́зан­ныхъ срѣта́етъ сме́рть,
умира́етъ же безу́мный во грѣсѣ́хъ. Нечистота́ му́жу губи́телю:
оскверни́т­ся въ де́нь зо́лъ и въ де́нь печа́ли, до́ндеже оскудѣ́етъ.
Изба́ви ведо́мыя на сме́рть и искупи́ убива́емыхъ, не щади́.
А́ще же рече́ши: не вѣ́мъ сего́: разумѣ́й, я́ко Госпо́дь всѣ́хъ сердца́ вѣ́сть, и созда́вый дыха́нiе всѣ́мъ, се́й вѣ́сть вся́ческая, и́же воз­да́стъ кому́ждо по дѣло́мъ его́.
Я́ждь ме́дъ, сы́не, бла́гъ бо е́сть со́тъ, да наслади́т­ся горта́нь тво́й:
си́це уразумѣ́еши прему́дрость душе́ю тво­е́ю: а́ще бо обря́щеши, бу́детъ добра́ кончи́на твоя́, и упова́нiе не оста́витъ тебе́.
Не при­­води́ нечести́ваго на па́жить пра́ведныхъ, ниже́ прельща́йся насыще́нiемъ чре́ва:
седмери́цею бо паде́тъ пра́ведный и воста́нетъ, нечести́вiи же изнемо́гутъ въ злы́хъ.
А́ще паде́тъ вра́гъ тво́й, не обра́дуйся ему́, въ преткнове́нiи же его́ не воз­носи́ся:
я́ко у́зритъ Госпо́дь, и не уго́дно ему́ бу́детъ, и от­врати́тъ я́рость свою́ от­ него́.
Не ра́дуйся о злодѣ́ющихъ и не ревну́й грѣ́шнымъ,
не пребу́дутъ бо вну́цы лука́выхъ, свѣти́ло же нечести́выхъ уга́снетъ.
Бо́йся Бо́га, сы́не, и царя́, и ни еди́ному же и́хъ проти́вися:
внеза́пу бо истя́жутъ нечести́выхъ, муче́нiя же обо­и́хъ кто́ увѣ́сть?
Сло́во сохраня́яй сы́нъ кромѣ́ поги́бели бу́детъ: прiе́мляй же прiя́тъ о́ное.
Ничто́же ло́жно от­ язы́ка царе́ви да глаго́лет­ся, и ни еди́на лжа́ от­ язы́ка его́ да изы́детъ:
ме́чь [е́сть] язы́къ царе́въ, а не пло́тянъ: и и́же а́ще пре́данъ бу́детъ, сокруши́т­ся:
а́ще бо раздражи́т­ся я́рость его́, со жи́лами человѣ́ки губи́тъ,
и ко́сти человѣ́ческiя пояда́етъ и сожига́етъ я́ко пла́мень, я́ко не ядо́мымъ бы́ти птенца́ми о́рлими.
Мо­и́хъ слове́съ, сы́не, бо́йся, и прiи́мъ я́ пока́йся.
Сiя́ же ва́мъ смы́слен­нымъ глаго́лю разумѣ́ти: срамля́тися лица́ на судѣ́ не добро́.
Глаго́ляй нечести́ваго, я́ко пра́веденъ е́сть, про́клятъ от­ люді́й бу́детъ и воз­ненави́дѣнъ во язы́цѣхъ:
облича́ющiи же лу́чшiи явя́т­ся, на ня́же прiи́детъ благослове́нiе бла́го:
и устнѣ́ облобыза́ютъ от­вѣща́ющыя словеса́ бла́га.
Уготовля́й на исхо́дъ дѣла́ твоя́, и угото́вися на село́, и ходи́ вслѣ́дъ мене́, и сози́ждеши до́мъ тво́й.
Не бу́ди свидѣ́тель лжи́въ на тво­его́ граждани́на, ниже́ пространя́йся тво­и́ма устна́ма.
Не рцы́: и́мже о́бразомъ сотвори́ ми, сотворю́ ему́ и от­мщу́ ему́, и́миже мя́ преоби́дѣ.
Я́коже ни́ва му́жъ безу́мный, и я́ко виногра́дъ человѣ́къ скудо­у́мный:
а́ще оста́виши его́, опустѣ́етъ и траво́ю порасте́тъ ве́сь, и бу́детъ оста́вленъ, огра́ды же ка́мен­ныя его́ раскопа́ют­ся.
Послѣди́ а́зъ пока́яхся, воз­зрѣ́хъ избра́ти наказа́нiе:
ма́ло дремлю́, ма́ло же сплю́ и ма́ло объе́млю рука́ма пе́рси:
а́ще же сiе́ твори́ши, прiи́детъ предъиду́щи нищета́ твоя́ и ску́дость твоя́, я́ко бла́гъ тече́цъ.
Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, –
ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.
Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего твоего;
не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим;
спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова.
Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым.
Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя;
но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
[Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит;
ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна;
хотя силою она слаба, но мудростью почтена.]
Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?
Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь:
и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник.
[Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]
Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами,
мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;
коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит – без исцеления.
Вот шесть, что́ ненавидит Господь, даже семь, что́ мерзость душе Его:
глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,
сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,
лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями.
Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей;
навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою.
Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою:
ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни,
чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой.
Не пожелай красоты ее в сердце твоем, [да не уловлен будешь очами твоими,] и да не увлечет она тебя ресницами своими;
потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу.
Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?
Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?
То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины.
Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден;
но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего.
Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это:
побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится,
потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения,
не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров.
Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний.
Для глупого слишком высока мудрость; у ворот не откроет он уст своих.
Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником.
Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей.
Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя.
Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?
Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий сердца́ разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст человеку по делам его.
Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей:
таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его,
ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель.
Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется.
Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его, и Он отвратит от него гнев Свой.
Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым,
потому что злой не имеет будущности, – светильник нечестивых угаснет.
Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся,
потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает?
Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде – нехорошо.
Кто говорит виновному: «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена;
а обличающие будут любимы, и на них придет благословение.
В уста целует, кто отвечает словами верными.
Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой.
Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего: к чему тебе обманывать устами твоими?
Не говори: «как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его».
Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного:
и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась.
И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок:
«немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, –
и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный».
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible