Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, мо­и́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце:
 • долготу́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни и ми́ръ при­­ложа́тъ тебѣ́.
 • Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́: обложи́ же я́ на тво­е́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́: и обря́щеши благода́ть.
 • И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ [Бо́гомъ] и человѣ́ки.
 • Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о тво­е́й же прему́дрости не воз­носи́ся:
 • во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́.
 • Не бу́ди му́дръ о себѣ́: бо́йся же Бо́га и уклоня́йся от­ вся́каго зла́:
 • тогда́ исцѣле́нiе бу́детъ тѣ́лу тво­ему́ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ.
 • Чти́ Го́спода от­ пра́ведныхъ тво­и́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й ему́ от­ тво­и́хъ плодо́въ пра́вды:
 • да испо́лнят­ся жи́тницы твоя́ мно́же­с­т­вомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ.
 • Сы́не, не прене­брега́й наказа́нiя Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й от­ него́ облича́емь:
 • его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
 • Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
 • Лу́чше бо сiю́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища:
 • честнѣ́йша же е́сть ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ: не сопротивля́ет­ся е́й ничто́же лука́во, благозна́тна е́сть всѣ́мъ при­­ближа́ющымся е́й: вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
 • Долгота́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́т­ст­во и сла́ва:
 • от­ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ.
 • Путiе́ ея́ путiе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны.
 • Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щымся ея́, и воскланя́ющымся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.
 • Бо́гъ прему́дростiю основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ:
 • въ чу́в­ст­вѣ его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су.
 • Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль:
 • да жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и благода́ть бу́детъ на тво­е́й вы́и:
 • [бу́детъ же исцѣле́нiе пло́темъ тво­и́мъ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ:]
 • да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнет­ся.
 • А́ще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши.
 • И не убо­и́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нiя нечести́выхъ находя́щаго:
 • Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися.
 • Не от­рецы́ся благотвори́ти тре́бу­ю­щему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти.
 • Не рцы́: от­ше́дъ воз­врати́ся, и зау́тра да́мъ, си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ де́нь находя́й.
 • Не соплета́й на дру́га тво­его́ зла́, при­­ше́лца су́ща и упова́юща на тя́.
 • Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е.
 • Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нiя, ни воз­ревну́й путе́мъ и́хъ.
 • Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ет­ся.
 • Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ют­ся.
 • Госпо́дь го́рдымъ проти́вит­ся, смире́н­нымъ же дае́тъ благода́ть.
 • Сла́ву прему́дрiи наслѣ́дятъ, нечести́вiи же воз­несо́ша безче́стiе.
 • 我 儿 , 不 要 忘 记 我 的 法 则 。 ( 或 作 指 教 ) 你 心 要 谨 守 我 的 诫 命 。
 • 因 为 他 必 将 长 久 的 日 子 , 生 命 的 年 数 , 与 平 安 , 加 给 你 。
 • 不 可 使 慈 爱 诚 实 离 开 你 。 要 系 在 你 颈 项 上 , 刻 在 你 心 版 上 。
 • 这 样 , 你 必 在 神 和 世 人 眼 前 蒙 恩 宠 , 有 聪 明 。
 • 你 要 专 心 仰 赖 耶 和 华 , 不 可 倚 靠 自 己 的 聪 明 。
 • 在 你 一 切 所 行 的 事 上 , 都 要 认 定 他 , 他 必 指 引 你 的 路 。
 • 不 要 自 以 为 有 智 慧 。 要 敬 畏 耶 和 华 , 远 离 恶 事 。
 • 这 便 医 治 你 的 肚 脐 , 滋 润 你 的 百 骨 。
 • 你 要 以 财 物 , 和 一 切 初 熟 的 土 产 , 尊 荣 耶 和 华 。
 • 这 样 , 你 的 仓 房 , 必 充 满 有 馀 , 你 的 酒 榨 , 有 新 酒 盈 溢 。
 • 我 儿 , 你 不 可 轻 看 耶 和 华 的 管 教 , ( 或 作 惩 治 ) 也 不 可 厌 烦 他 的 责 备 。
 • 因 为 耶 和 华 所 爱 的 , 他 必 责 备 。 正 如 父 亲 责 备 所 喜 爱 的 儿 子 。
 • 得 智 慧 , 得 聪 明 的 , 这 人 便 为 有 福 。
 • 因 为 得 智 慧 胜 过 得 银 子 , 其 利 益 强 如 精 金 。
 • 比 珍 珠 ( 或 作 红 宝 石 ) 宝 贵 。 你 一 切 所 喜 爱 的 , 都 不 足 比 较 。
 • 他 右 手 有 长 寿 。 左 手 有 富 贵 。
 • 他 的 道 是 安 乐 , 他 的 路 全 是 平 安 。
 • 他 与 持 守 他 的 作 生 命 树 。 持 定 他 的 俱 各 有 福 。
 • 耶 和 华 以 智 慧 立 地 。 以 聪 明 定 天 。
 • 以 知 识 使 深 渊 裂 开 , 使 天 空 滴 下 甘 露 。
 • 我 儿 , 要 谨 守 真 智 慧 和 谋 略 。 不 可 使 他 离 开 你 的 眼 目 。
 • 这 样 , 他 必 作 你 的 生 命 , 颈 项 的 美 饰 。
 • 你 就 坦 然 行 路 , 不 至 碰 脚 。
 • 你 躺 下 , 必 不 惧 怕 。 你 躺 卧 , 睡 得 香 甜 。
 • 忽 然 来 的 惊 恐 , 不 要 害 怕 。 恶 人 遭 毁 灭 , 也 不 要 恐 惧 。
 • 因 为 耶 和 华 是 你 所 倚 靠 的 。 他 必 保 守 你 的 脚 不 陷 入 网 罗 。
 • 你 手 若 有 行 善 的 力 量 , 不 可 推 辞 , 就 当 向 那 应 得 的 人 施 行 。
 • 你 那 里 若 有 现 成 的 , 不 可 对 邻 舍 说 , 去 吧 , 明 天 再 来 , 我 必 给 你 。
 • 你 的 邻 舍 , 既 在 你 附 近 安 居 , 你 不 可 设 计 害 他 。
 • 人 未 曾 加 害 与 你 , 不 可 无 故 与 他 相 争 。
 • 不 可 嫉 妒 强 暴 的 人 , 也 不 可 选 择 他 所 行 的 路 。
 • 因 为 乖 僻 人 为 耶 和 华 所 憎 恶 。 正 直 人 为 他 所 亲 密 。
 • 耶 和 华 咒 诅 恶 人 的 家 庭 , 赐 福 与 义 人 的 居 所 。
 • 他 讥 诮 那 好 讥 诮 的 人 , 赐 恩 给 谦 卑 的 人 。
 • 智 慧 人 必 承 受 尊 荣 。 愚 昧 人 高 升 也 成 为 羞 辱 。
 • Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;
 • ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
 • Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
 • и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
 • Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
 • Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
 • Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:
 • это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
 • Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,
 • и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином.
 • Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его;
 • ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
 • Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, –
 • потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
 • она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
 • Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава;
 • [из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит;]
 • пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
 • Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
 • Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
 • Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.
 • Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность,
 • и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.
 • Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется.
 • Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет.
 • Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет;
 • потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления.
 • Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.
 • Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что́ родит грядущий день.]
 • Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою.
 • Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.
 • Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его;
 • потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение.
 • Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет.
 • Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать.
 • Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.