Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, мо­и́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце:
 • долготу́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни и ми́ръ при­­ложа́тъ тебѣ́.
 • Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́: обложи́ же я́ на тво­е́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́: и обря́щеши благода́ть.
 • И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ [Бо́гомъ] и человѣ́ки.
 • Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о тво­е́й же прему́дрости не воз­носи́ся:
 • во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́.
 • Не бу́ди му́дръ о себѣ́: бо́йся же Бо́га и уклоня́йся от­ вся́каго зла́:
 • тогда́ исцѣле́нiе бу́детъ тѣ́лу тво­ему́ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ.
 • Чти́ Го́спода от­ пра́ведныхъ тво­и́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й ему́ от­ тво­и́хъ плодо́въ пра́вды:
 • да испо́лнят­ся жи́тницы твоя́ мно́же­с­т­вомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ.
 • Сы́не, не прене­брега́й наказа́нiя Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й от­ него́ облича́емь:
 • его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
 • Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
 • Лу́чше бо сiю́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища:
 • честнѣ́йша же е́сть ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ: не сопротивля́ет­ся е́й ничто́же лука́во, благозна́тна е́сть всѣ́мъ при­­ближа́ющымся е́й: вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
 • Долгота́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́т­ст­во и сла́ва:
 • от­ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ.
 • Путiе́ ея́ путiе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны.
 • Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щымся ея́, и воскланя́ющымся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.
 • Бо́гъ прему́дростiю основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ:
 • въ чу́в­ст­вѣ его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су.
 • Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль:
 • да жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и благода́ть бу́детъ на тво­е́й вы́и:
 • [бу́детъ же исцѣле́нiе пло́темъ тво­и́мъ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ:]
 • да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнет­ся.
 • А́ще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши.
 • И не убо­и́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нiя нечести́выхъ находя́щаго:
 • Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися.
 • Не от­рецы́ся благотвори́ти тре́бу­ю­щему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти.
 • Не рцы́: от­ше́дъ воз­врати́ся, и зау́тра да́мъ, си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ де́нь находя́й.
 • Не соплета́й на дру́га тво­его́ зла́, при­­ше́лца су́ща и упова́юща на тя́.
 • Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е.
 • Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нiя, ни воз­ревну́й путе́мъ и́хъ.
 • Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ет­ся.
 • Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ют­ся.
 • Госпо́дь го́рдымъ проти́вит­ся, смире́н­нымъ же дае́тъ благода́ть.
 • Сла́ву прему́дрiи наслѣ́дятъ, нечести́вiи же воз­несо́ша безче́стiе.
 • Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;
 • ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
 • Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
 • и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
 • Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
 • Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
 • Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:
 • это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
 • Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,
 • и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином.
 • Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его;
 • ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
 • Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, –
 • потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
 • она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
 • Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава;
 • [из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит;]
 • пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
 • Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
 • Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
 • Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.
 • Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность,
 • и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.
 • Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется.
 • Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет.
 • Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет;
 • потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления.
 • Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.
 • Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что́ родит грядущий день.]
 • Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою.
 • Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.
 • Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его;
 • потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение.
 • Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет.
 • Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать.
 • Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.
 • υἱέ ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπι­λανθάνου τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία
 • μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προ­σθήσουσίν σοι
 • ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπι­̀ σῷ τραχήλῳ καὶ εὑρήσεις χάριν
 • καὶ προ­νοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων
 • ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπι­̀ θεῷ ἐπι­̀ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου
 • ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προ­σκόπτῃ
 • μὴ ἴσθι φρόνιμος παρα­̀ σεαυτῷ φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπο­̀ παν­τὸς κακοῦ
 • τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπι­μέλεια τοῖς ὀστέοις σου
 • τίμα τὸν κύριον ἀπο­̀ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπο­̀ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης
 • ἵνα πίμπλη­ται τὰ ταμίειά σου πλη­σμονῆς σίτου οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν
 • υἱέ μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχό­με­νος
 • ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύ­ει μαστιγοῖ δὲ πάν­τα υἱὸν ὃν παρα­δέχεται
 • μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν
 • κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύ­εσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς
 • τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν οὐκ ἀν­τιτάξε­ται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν
 • μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα
 • ἐκ τοῦ στόμα­τος αὐτῆς ἐκπορεύ­εται δικαιοσύνη νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπι­̀ γλώσ­σης φορεῖ
 • αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί καὶ πάν­τες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ
 • ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀν­τεχο­μέ­νοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπερειδο­μέ­νοις ἐπ᾿ αὐτὴν ὡς ἐπι­̀ κύριον ἀσφαλής
 • ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει
 • ἐν αἰσθήσει ἄβυσ­σοι ἐρράγησαν νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους
 • υἱέ μὴ παρα­ρρυῇς τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν
 • ἵνα ζήσῃ ἡ ψυχή σου καὶ χάρις ᾖ περὶ σῷ τραχήλῳ
 • ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπι­μέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις
 • ἵνα πορεύ­ῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προ­σκόψῃ
 • ἐὰν γὰρ κάθῃ ἄφοβος ἔσῃ ἐὰν δὲ καθεύ­δῃς ἡδέως ὑπνώσεις
 • καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας
 • ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπι­̀ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευθῇς
 • μὴ ἀπό­σχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν
 • μὴ εἴπης ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω δυνατοῦ σου ὄν­τος εὖ ποιεῖν οὐ γὰρ οἶδας τί τέξε­ται ἡ ἐπι­οῦσα
 • μὴ τεκτήνῃ ἐπι­̀ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦν­τα καὶ πεποιθότα ἐπι­̀ σοί
 • μὴ φιλεχθρήσῃς προ­̀ς ἄνθρωπον μάτην μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν
 • μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
 • ἀκάθαρτος γὰρ ἔναν­τι κυρίου πᾶς παρα­́νομος ἐν δὲ δικαίοις οὐ συν­εδριάζει
 • κατα­́ρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦν­ται
 • κύριος ὑπερηφάνοις ἀν­τιτάσ­σεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
 • δόξαν σοφοὶ κληρο­νο­μήσουσιν οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν