Скрыть
3:22a
Церковнославянский (рус)
Сы́не, мо­и́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце:
долготу́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни и ми́ръ при­­ложа́тъ тебѣ́.
Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́: обложи́ же я́ на тво­е́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́: и обря́щеши благода́ть.
И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ [Бо́гомъ] и человѣ́ки.
Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о тво­е́й же прему́дрости не воз­носи́ся:
во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́.
Не бу́ди му́дръ о себѣ́: бо́йся же Бо́га и уклоня́йся от­ вся́каго зла́:
тогда́ исцѣле́нiе бу́детъ тѣ́лу тво­ему́ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ.
Чти́ Го́спода от­ пра́ведныхъ тво­и́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й ему́ от­ тво­и́хъ плодо́въ пра́вды:
да испо́лнят­ся жи́тницы твоя́ мно́же­с­т­вомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ.
Сы́не, не прене­брега́й наказа́нiя Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й от­ него́ облича́емь:
его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
Лу́чше бо сiю́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища:
честнѣ́йша же е́сть ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ: не сопротивля́ет­ся е́й ничто́же лука́во, благозна́тна е́сть всѣ́мъ при­­ближа́ющымся е́й: вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
Долгота́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́т­ст­во и сла́ва:
от­ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ.
Путiе́ ея́ путiе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны.
Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щымся ея́, и воскланя́ющымся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.
Бо́гъ прему́дростiю основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ:
въ чу́в­ст­вѣ его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су.
Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль:
да жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и благода́ть бу́детъ на тво­е́й вы́и:
[бу́детъ же исцѣле́нiе пло́темъ тво­и́мъ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ:]
да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнет­ся.
А́ще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши.
И не убо­и́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нiя нечести́выхъ находя́щаго:
Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися.
Не от­рецы́ся благотвори́ти тре́бу­ю­щему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти.
Не рцы́: от­ше́дъ воз­врати́ся, и зау́тра да́мъ, си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ де́нь находя́й.
Не соплета́й на дру́га тво­его́ зла́, при­­ше́лца су́ща и упова́юща на тя́.
Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е.
Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нiя, ни воз­ревну́й путе́мъ и́хъ.
Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ет­ся.
Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ют­ся.
Госпо́дь го́рдымъ проти́вит­ся, смире́н­нымъ же дае́тъ благода́ть.
Сла́ву прему́дрiи наслѣ́дятъ, нечести́вiи же воз­несо́ша безче́стiе.
Синодальный
Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;
ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:
это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,
и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином.
Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его;
ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, –
потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава;
[из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит;]
пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.
Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность,
и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.
Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется.
Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет.
Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет;
потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления.
Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.
Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что́ родит грядущий день.]
Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою.
Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.
Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его;
потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение.
Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет.
Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать.
Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.
Сербский
Сине мој, не заборављај науке моје, и заповести моје нека хране срце твоје.
Јер ће ти донети дуг живот, добре године и мир.
Милост и истина нека те не оставља; привежи их себи на грло, упиши их на плочи срца свог.
Те ћеш наћи милост и добру мисао пред Богом и пред људима.
Уздај се у Господа свим срцем својим, а на свој разум не ослањај се.
На свим путевима својим имај Га на уму, и Он ће управљати стазе твоје.
Не мисли сам о себи да си мудар; бој се Господа и уклањај се ода зла.
То ће бити здравље пупку твом и заливање костима твојим.
Поштуј Господа имањем својим и првинама од свега дохотка свог;
И биће пуне житнице твоје обиља, и пресипаће се вино из каца твојих.
Сине мој, не одбацуј наставе Господње, и немој да ти досади карање Његово.
Јер кога љуби Господ оног кара, и као отац сина који му је мио.
Благо човеку који нађе мудрост, и човеку који добије разум.
Јер је боље њом трговати него трговати сребром, и добитак на њој бољи је од злата.
Скупља је од драгог камења, и шта је год најмилијих ствари твојих не могу се изједначити с њом.
Дуг живот у десници јој је, а у левици богатство и слава.
Путеви су њени мили путеви и све стазе њене мирне.
Дрво је животно онима који се хватају за њу, и ко је год држи срећан је.
Господ је мудрошћу основао земљу, утврдио небеса разумом.
Његовом мудрошћу развалише се бездане и облаци капљу росом.
Сине мој, да ти то не одлази из очију; чувај праву мудрост и разборитост;
И биће живот души твојој и накит грлу твом.
Тада ћеш ићи без бриге путем својим, и нога твоја неће се спотаћи.
Кад лежеш, нећеш се плашити, и кад почиваш, сладак ће ти бити сан.
Нећеш се плашити од нагле страхоте ни од погибли безбожничке кад дође.
Јер ће ти Господ бити узданица и чуваће ти ногу да се не ухвати.
Не одреци добра онима којима треба, кад можеш учинити.
Не говори ближњему свом: Иди, и дођи други пут, и сутра ћу ти дати, кад имаш.
Не куј зло ближњему свом који живи с тобом без бриге.
Не свађај се ни с ким без узрока, ако ти није учинио зло.
Немој завидети насилнику, ни изабрати који пут његов.
Јер је мрзак Господу зликовац, а у праведних је тајна његова.
Проклетство је Господње у кући безбожниковој, а стан праведнички благосиља.
Јер подсмевачима Он се подсмева, а кроткима даје милост.
Мудри ће наследити славу, а безумнике ће однети срамота.
Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe; behalte meine Anweisungen im Gedächtnis!
Dadurch sicherst du dir ein langes, erfülltes Leben.
An Liebe und Treue zu anderen soll es bei dir niemals fehlen. Schmücke dich damit wie mit einer Halskette!
So findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den Menschen.
Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den HERRN!
Denk an ihn bei allem, was du tust; er wird dir den richtigen Weg zeigen.
Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den HERRN ernst und bleib allem Unrecht fern!
Das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt.
Ehre den HERRN mit deinen Opfergaben; bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit.
Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen.
Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der HERR dich hart anfasst; werde nicht unwillig, wenn er dich ermahnt.
Denn wenn der HERR jemand liebt, dann erzieht er ihn mit Strenge, genauso wie ein Vater seinen Sohn.
Wie glücklich ist ein Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat!
Weisheit besitzen ist besser als Silber, wertvoller als das reinste Gold.
Sie ist kostbarer als Edelsteine; nichts, was man sich wünschen könnte, ist mit ihr vergleichbar.
Mit der rechten Hand bietet sie dir langes Leben und mit der linken Wohlstand und Ansehen.
Sie erfüllt dein Leben mit Glück und Sicherheit.
Sie ist der wahre »Baum des Lebens«; wer sie erlangt und festhält, kann sich glücklich preisen!
Mit Weisheit hat der HERR die Erde gegründet,
mit Verstand das Himmelsgewölbe gebaut.
Sein Können ließ Flüsse aus der Tiefe quellen
und Regen aus den Wolken rieseln.
Mein Sohn, lass dich stets von der Weisheit leiten, trenne dich nie von Besonnenheit und Klugheit!
Sie geben dir ein glückliches Leben und schmücken dich wie eine Halskette.
Durch sie gehst du deinen Weg in Sicherheit und stolperst über kein Hindernis.
Abends legst du dich ohne Angst zu Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch fest und ruhig.
Katastrophen brauchst du nicht zu fürchten, wie sie plötzlich über Menschen kommen, die Gott missachten.
Denn der HERR ist dein sicherer Schutz, er lässt dich nicht in eine Falle laufen.
Wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun.
Und wenn du ihm sofort helfen kannst, dann sage nicht, er soll morgen wiederkommen.
Schmiede keine bösen Pläne gegen deinen Nachbarn, der dir vertraut.
Streite dich nicht grundlos mit jemand, der dir gar nichts getan hat.
Beneide keinen gewalttätigen Menschen um seine Erfolge und nimm ihn nicht zum Vorbild!
Denn der HERR verabscheut alle, die krumme Wege gehen; aber die Rechtschaffenen macht er zu seinem Vertrauten.
Auf dem Haus der Unheilstifter liegt der Fluch des HERRN; aber sein Segen kommt über die Wohnstätte der Menschen, die ihm die Treue halten.
Die überheblichen Spötter trifft sein Spott; aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu.
Weise kommen zu Ehren, aber Narren ernten nichts als Schande.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки