Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сiя́ глаго́летъ му́жъ вѣ́ру­ю­щымъ богови, и почива́ю:
 • безу́мнѣе бо е́смь от­ всѣ́хъ человѣ́къ, и ра́зума человѣ́ческаго нѣ́сть во мнѣ́:
 • Бо́гъ же научи́ мя прему́дрости, и ра́зумъ святы́хъ уразумѣ́хъ.
 • Кто́ взы́де на не́бо и сни́де? кто́ собра́ вѣ́тры въ нѣ́дра? кто́ воз­врати́ во́ду въ ри́зу? кто́ обдержа́ вся́ концы́ земли́? ко́е и́мя его́? или́ ко́е и́мя сы́ну его́, да разумѣ́еши?
 • Вся́ бо словеса́ Бо́жiя раздеже́на: защища́етъ же са́мъ благоговѣ́ющихъ ему́.
 • Не при­­ложи́ ко словесе́мъ его́, да не обличи́тъ тя́, и ло́жь бу́деши.
 • Дво́е прошу́ у тебе́: не от­ими́ от­ мене́ благода́ти пре́жде уме́ртвiя мо­его́:
 • су́етно сло́во и ло́жно дале́че от­ мене́ сотвори́, бога́т­ст­ва же и нищеты́ не да́ждь ми́: устро́й же ми́ потре́бная и самодово́лная,
 • да не насы́щься ло́жь бу́ду и реку́: кто́ мя ви́дитъ? или́ обнища́въ укра́ду и клену́ся и́менемъ Бо́жiимъ.
 • Не преда́ждь раба́ въ ру́цѣ господи́на, да не когда́ проклене́тъ тя́, и исче́знеши.
 • Ча́до зло́ клене́тъ отца́ и ма́терь не благослови́тъ.
 • Ча́до зло́ пра́ведна себе́ су́дитъ, исхо́да же сво­его́ не измы́.
 • Ча́до зло́ высо́ки о́чи и́мать, вѣ́ждома же сво­и́ма воз­но́сит­ся.
 • Ча́до зло́ ме́чь зу́бы [своя́] и́мать, и члено́вныя я́ко сѣ́чиво, е́же губи́ти и пояда́ти смире́н­ныя от­ земли́ и убо́гiя и́хъ от­ человѣ́къ.
 • Пiя́вица имѣ́ три́ дще́ри, любо­́вiю воз­лю́блены, и три́ сiя́ не насы́тишася ея́, и четве́ртая не удовли́ся рещи́: дово́лно [ми́ е́сть].
 • А́дъ и по́хоть жены́, и земля́ ненапо­е́ная водо́ю и вода́ и о́гнь не реку́тъ: довлѣ́етъ.
 • О́ко руга́ющееся отцу́ и досажда́ющее ста́рости ма́терни, да исто́ргнутъ е́ вра́нове от­ де́брiя и да снѣдя́тъ е́ птенцы́ о́рли.
 • Трiе́ ми су́ть невоз­мо́жная уразумѣ́ти, и четве́ртаго не вѣ́мъ:
 • слѣда́ орла́ паря́ща [по воз­ду́ху] и пути́ змі́а [ползу́ща] по ка́мени, и стези́ корабля́ плову́ща по мо́рю и путі́й му́жа въ ю́ности [его́].
 • Тако́въ пу́ть жены́ блудни́цы: я́же егда́ сотвори́тъ, и измы́в­шися, ничто́же, рече́, содѣ́яхъ нелѣ́по.
 • Тре́ми трясе́т­ся земля́, четве́ртаго же не мо́жетъ понести́:
 • а́ще ра́бъ воцари́т­ся, и безу́мный испо́лнит­ся пи́щею, и раба́ а́ще изжене́тъ свою́ госпожу́,
 • и ме́рзкая жена́ а́ще ключи́т­ся добру́ му́жу.
 • Четы́ри же су́ть малѣ́йшая на земли́, сiя́ же су́ть мудрѣ́йша му́дрыхъ:
 • мра́вие, и́мже нѣ́сть крѣ́пости и уготовля́ютъ въ жа́тву пи́щу:
 • и хирогри́лли, язы́къ не крѣ́покъ, и́же сотвори́ша въ ка́менiихъ до́мы своя́:
 • безца́рни су́ть пру́зiе, и вою́ютъ от­ еди́наго повелѣ́нiя благо­чи́н­но:
 • я́щерица [Евр.: пау́къ.], рука́ми опира́ющися и удо́бь уловля́ема су́щи, живе́тъ во тве́рдехъ царе́выхъ.
 • Трiе́ су́ть, я́же благопоспѣ́шно хо́дятъ, четве́ртое же, е́же до́брѣ прохо́дитъ:
 • ски́менъ льво́въ крѣпча́е звѣре́й, и́же не от­враща́ет­ся, ни устраша́ет­ся скота́,
 • и пѣ́тель ходя́ въ ко́кошѣхъ благоду́шенъ, и козе́лъ предводи́тель ста́ду, и ца́рь глаго́ляй къ наро́ду во язы́цѣ.
 • А́ще вда́си себе́ въ весе́лiе и простре́ши ру́ку твою́ со сва́ромъ, пору́ганъ бу́деши.
 • Мельзи́ млеко́, и бу́детъ ма́сло. А́ще ли но́здри че́шеши, изы́детъ кро́вь: а́ще же извлече́ши словеса́, изы́дутъ су́дове и тя́жбы.
 • Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:
 • подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня,
 • и не научился я мудрости, и познания святых не имею.
 • Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?
 • Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него.
 • Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
 • Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру:
 • суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом,
 • дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.
 • Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым.
 • Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей.
 • Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих.
 • Есть род – о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его!
 • Есть род, у которого зубы – мечи, и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми.
 • У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: «довольно!»
 • Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: «довольно!»
 • Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют во́роны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
 • Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
 • пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице.
 • Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: «я ничего худого не сделала».
 • От трех трясется земля, четырех она не может носить:
 • раба, когда он делается царем; глупого, когда он досыта ест хлеб;
 • позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей.
 • Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых:
 • муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою;
 • горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале;
 • у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно;
 • паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах.
 • Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают:
 • лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем;
 • конь и козел, [предводитель стада,] и царь среди народа своего.
 • Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста;
 • потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.
 • Palabras de Agur hijo de Jaqué. La profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal.

 • Ciertamente yo soy más rudo que nadie:
  no tengo entendimiento humano.
 • No aprendí sabiduría
  ni conozco la ciencia del Santo.
 • ¿Quién subió al cielo y descendió?
  ¿Quién encerró los vientos en sus puños?
  ¿Quién recogió las aguas en un paño?
  ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra?
  ¿Cuál es su nombre y, si lo sabes, el nombre de su hijo?

 • Toda palabra de Dios es limpia;
  él es escudo para los que en él esperan.
 • No añadas a sus palabras, para que no te reprenda
  y seas hallado mentiroso.

 • Dos cosas te he pedido,
  no me las niegues antes que muera:
 • Vanidad y mentira aparta de mí,
  y no me des pobreza ni riquezas,
  sino susténtame con el pan necesario,
 • no sea que, una vez saciado, te niegue y diga: «¿Quién es Jehová?»,
  o que, siendo pobre, robe
  y blasfeme contra el nombre de mi Dios.

 • No acuses al siervo ante su señor,
  no sea que te maldiga y lleves el castigo.

 • Hay generación que maldice a su padre
  y que a su madre no bendice.
 • Hay generación limpia en su propia opinión,
  si bien no se ha limpiado de su inmundicia.
 • Hay generación de ojos altivos
  y párpados altaneros.
 • Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas muelas son cuchillos,
  para devorar de entre los hombres a los pobres de la tierra y a los menesterosos.

 • La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: «¡Dame! ¡dame!»
  Tres cosas hay que nunca están hartas,
  y aun la cuarta nunca dice: «¡Basta!»:
 • el seol, la matriz estéril,
  la tierra, que no se sacia de agua,
  y el fuego, que jamás dice: «¡Basta!»

 • El ojo que se burla de su padre
  y menosprecia la enseñanza de la madre,
  sáquenlo los cuervos de la cañada
  y devórenlo las crías del águila.
 • Tres cosas me son ocultas,
  y una cuarta tampoco conozco:
 • el rastro del águila en el aire,
  el rastro de la culebra sobre la peña,
  el rastro de la nave en medio del mar
  y el rastro del hombre en la muchacha.

 • La mujer adúltera procede así:
  come, se limpia la boca
  y dice: «No he hecho ningún mal.»

 • Por tres cosas tiembla la tierra,
  y por una cuarta que no puede sufrir:
 • por el siervo llegado a rey,
  por el necio saciado de pan,
 • por la mujer aborrecida, cuando se casa,
  y por la sierva cuando hereda a su señora.

 • Cuatro de las cosas más pequeñas de la tierra
  son más sabias que los sabios:
 • las hormigas, pueblo que no es fuerte,
  pero en verano preparan su comida;
 • los conejos, pueblo que no es vigoroso,
  pero hacen su casa en la piedra;
 • las langostas, que no tienen rey,
  pero salen todas por cuadrillas;
 • la araña, que la atrapas con la mano,
  pero está en los palacios reales.

 • Tres cosas hay de hermoso andar,
  y una cuarta que pasea con elegancia:
 • El león, fuerte entre todos los animales,
  que no retrocede ante nada;
 • el gallo altivo, y también el macho cabrío,
  y el rey, a quien nadie resiste.

 • Si neciamente te has enaltecido
  y te has propuesto hacer mal,
  ponte la mano sobre la boca.
 • Ciertamente el que bate la leche saca mantequilla,
  el que con fuerza se suena la nariz saca sangre
  y el que provoca la ira causa contienda.


 • Слова Агýра, сына Яке́, массаи́та . Вот что возвестил этот муж Итиэ́лу, Итиэлу и Ухáлу.
 • Конечно, я тупее всех людей, и нет во мне человеческого разумения,
 • не выучился я мудрости и священному знанию непричастен.
 • Кто взошел на небо и спустился? Кто удержал ветер в горсти? Кто завернул воду в накидку? Кто установил пределы земли? Как ему имя? Как имя его сыну? Ты, конечно, знаешь?
 • Все речения Божьи непорочны и чисты; Он — Щит для прибегающих к Нему.
 • Не прибавляй лишнего к Его словам, не то уличит тебя, и окажешься лжецом.
 • О двух вещах прошу Тебя, не откажи в них, пока я жив:
 • пустое и лживое слово удали от меня, не давай мне ни бедности, ни богатства, отмеряй мне мою долю хлеба;
 • чтобы, пресытившись, я не отрекся, не сказал бы: «А кто это — Господь?» или, обнищав, не стал бы воровать, оскверняя имя Бога моего.
 • Не клевещи на слугу перед его господином, не то падет на тебя его проклятие.
 • Бывает, что проклинают отцов и матерей не благословляют;
 • бывает, что мнят себя чистыми, но от собственного кала не омылись;
 • бывает, что смотрят надменно, высоко возносят взоры;
 • бывает, что зубы — как мечи, и челюсти — как ножи мясника, чтоб пожирать меж людьми бедных и обездоленных со свету сживать.
 • У пиявки — две дочери: дай! дай! Три вещи никогда не насытятся, и четвертая не скажет «хватит!»:
 • Шеол, бесплодное чрево, и земля, что никак не насытится водой, и огонь, что никогда не скажет «хватит!»
 • Если око с насмешкой глядит на отца и мать ни во что не ставит — выклюет его ворон в долине, сожрет его стервятник.
 • Три вещи меня поражают, и четвертой я не понимаю:
 • пути орла в небесах, пути змеи на скале, пути корабля среди моря, пути мужчины к девушке.
 • А путь развратницы таков: поест, губы утрет и скажет: «Ничего я худого не сделала».
 • От трех вещей содрогается земля и четвертой вынести не может:
 • раба, что стал царем, глупца, что досыта ест,
 • позорную женщину, что вышла замуж, служанку, что заняла место госпожи.
 • Есть на земле четверо малых, но они — мудрее мудрых:
 • муравьи — народец слабосильный, а пищей запасаются с лета;
 • зверьки–даманы — народец не могучий, а жилища устраивают среди скал;
 • у саранчи нет царя, но выступает она единым строем;
 • ящерица лапками цепляется, но бывает и в царских чертогах.
 • У троих — статная осанка, и у четвертого — твердая поступь:
 • у льва, богатыря среди зверей — никому дороги не уступит;
 • у петуха–вожака, у козла, и у царя во главе войска.
 • Если ты по глупости превознес сам себя, если замыслил недоброе — зажми себе ладонью рот,
 • ибо от сбивания молока бывает масло, от битья по носу — кровь, а от биения гнева — вражда.