Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сiя́ глаго́летъ му́жъ вѣ́ру­ю­щымъ богови, и почива́ю:
 • безу́мнѣе бо е́смь от­ всѣ́хъ человѣ́къ, и ра́зума человѣ́ческаго нѣ́сть во мнѣ́:
 • Бо́гъ же научи́ мя прему́дрости, и ра́зумъ святы́хъ уразумѣ́хъ.
 • Кто́ взы́де на не́бо и сни́де? кто́ собра́ вѣ́тры въ нѣ́дра? кто́ воз­врати́ во́ду въ ри́зу? кто́ обдержа́ вся́ концы́ земли́? ко́е и́мя его́? или́ ко́е и́мя сы́ну его́, да разумѣ́еши?
 • Вся́ бо словеса́ Бо́жiя раздеже́на: защища́етъ же са́мъ благоговѣ́ющихъ ему́.
 • Не при­­ложи́ ко словесе́мъ его́, да не обличи́тъ тя́, и ло́жь бу́деши.
 • Дво́е прошу́ у тебе́: не от­ими́ от­ мене́ благода́ти пре́жде уме́ртвiя мо­его́:
 • су́етно сло́во и ло́жно дале́че от­ мене́ сотвори́, бога́т­ст­ва же и нищеты́ не да́ждь ми́: устро́й же ми́ потре́бная и самодово́лная,
 • да не насы́щься ло́жь бу́ду и реку́: кто́ мя ви́дитъ? или́ обнища́въ укра́ду и клену́ся и́менемъ Бо́жiимъ.
 • Не преда́ждь раба́ въ ру́цѣ господи́на, да не когда́ проклене́тъ тя́, и исче́знеши.
 • Ча́до зло́ клене́тъ отца́ и ма́терь не благослови́тъ.
 • Ча́до зло́ пра́ведна себе́ су́дитъ, исхо́да же сво­его́ не измы́.
 • Ча́до зло́ высо́ки о́чи и́мать, вѣ́ждома же сво­и́ма воз­но́сит­ся.
 • Ча́до зло́ ме́чь зу́бы [своя́] и́мать, и члено́вныя я́ко сѣ́чиво, е́же губи́ти и пояда́ти смире́н­ныя от­ земли́ и убо́гiя и́хъ от­ человѣ́къ.
 • Пiя́вица имѣ́ три́ дще́ри, любо­́вiю воз­лю́блены, и три́ сiя́ не насы́тишася ея́, и четве́ртая не удовли́ся рещи́: дово́лно [ми́ е́сть].
 • А́дъ и по́хоть жены́, и земля́ ненапо­е́ная водо́ю и вода́ и о́гнь не реку́тъ: довлѣ́етъ.
 • О́ко руга́ющееся отцу́ и досажда́ющее ста́рости ма́терни, да исто́ргнутъ е́ вра́нове от­ де́брiя и да снѣдя́тъ е́ птенцы́ о́рли.
 • Трiе́ ми су́ть невоз­мо́жная уразумѣ́ти, и четве́ртаго не вѣ́мъ:
 • слѣда́ орла́ паря́ща [по воз­ду́ху] и пути́ змі́а [ползу́ща] по ка́мени, и стези́ корабля́ плову́ща по мо́рю и путі́й му́жа въ ю́ности [его́].
 • Тако́въ пу́ть жены́ блудни́цы: я́же егда́ сотвори́тъ, и измы́в­шися, ничто́же, рече́, содѣ́яхъ нелѣ́по.
 • Тре́ми трясе́т­ся земля́, четве́ртаго же не мо́жетъ понести́:
 • а́ще ра́бъ воцари́т­ся, и безу́мный испо́лнит­ся пи́щею, и раба́ а́ще изжене́тъ свою́ госпожу́,
 • и ме́рзкая жена́ а́ще ключи́т­ся добру́ му́жу.
 • Четы́ри же су́ть малѣ́йшая на земли́, сiя́ же су́ть мудрѣ́йша му́дрыхъ:
 • мра́вие, и́мже нѣ́сть крѣ́пости и уготовля́ютъ въ жа́тву пи́щу:
 • и хирогри́лли, язы́къ не крѣ́покъ, и́же сотвори́ша въ ка́менiихъ до́мы своя́:
 • безца́рни су́ть пру́зiе, и вою́ютъ от­ еди́наго повелѣ́нiя благо­чи́н­но:
 • я́щерица [Евр.: пау́къ.], рука́ми опира́ющися и удо́бь уловля́ема су́щи, живе́тъ во тве́рдехъ царе́выхъ.
 • Трiе́ су́ть, я́же благопоспѣ́шно хо́дятъ, четве́ртое же, е́же до́брѣ прохо́дитъ:
 • ски́менъ льво́въ крѣпча́е звѣре́й, и́же не от­враща́ет­ся, ни устраша́ет­ся скота́,
 • и пѣ́тель ходя́ въ ко́кошѣхъ благоду́шенъ, и козе́лъ предводи́тель ста́ду, и ца́рь глаго́ляй къ наро́ду во язы́цѣ.
 • А́ще вда́си себе́ въ весе́лiе и простре́ши ру́ку твою́ со сва́ромъ, пору́ганъ бу́деши.
 • Мельзи́ млеко́, и бу́детъ ма́сло. А́ще ли но́здри че́шеши, изы́детъ кро́вь: а́ще же извлече́ши словеса́, изы́дутъ су́дове и тя́жбы.
 • Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:
 • подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня,
 • и не научился я мудрости, и познания святых не имею.
 • Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?
 • Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него.
 • Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
 • Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру:
 • суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом,
 • дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.
 • Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым.
 • Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей.
 • Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих.
 • Есть род – о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его!
 • Есть род, у которого зубы – мечи, и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми.
 • У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: «довольно!»
 • Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: «довольно!»
 • Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют во́роны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
 • Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
 • пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице.
 • Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: «я ничего худого не сделала».
 • От трех трясется земля, четырех она не может носить:
 • раба, когда он делается царем; глупого, когда он досыта ест хлеб;
 • позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей.
 • Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых:
 • муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою;
 • горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале;
 • у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно;
 • паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах.
 • Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают:
 • лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем;
 • конь и козел, [предводитель стада,] и царь среди народа своего.
 • Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста;
 • потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.
 • كلام اجور ابن متقية مسّا. وحي هذا الرجل الى ايثيئيل. الى ايثيئيل وأكّال

 • اني ابلد من كل انسان وليس لي فهم انسان.

 • ولم اتعلّم الحكمة ولم اعرف معرفة القدوس.

 • من صعد الى السموات ونزل. من جمع الريح في حفنتيه. من صرّ المياه في ثوب. من ثبت جميع اطراف الارض. ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت.

 • كل كلمة من الله نقية. ترس هو للمحتمين به.

 • لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذّب

 • اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل ان اموت.

 • ابعد عني الباطل والكذب. لا تعطني فقرا ولا غنى. اطعمني خبز فريضتي.

 • لئلا اشبع واكفر واقول من هو الرب. او لئلا افتقر واسرق واتخذ اسم الهي باطلا

 • لا تشك عبدا الى سيده لئلا يلعنك فتأثم.

 • جيل يلعن اباه ولا يبارك امه.

 • جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره.

 • جيل ما ارفع عينيه وحواجبه مرتفعة.

 • جيل اسنانه سيوف واضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الارض والفقراء من بين الناس

 • للعلوقة بنتان هات هات. ثلاثة لا تشبع. اربعة لا تقول كفا

 • الهاوية والرحم العقيم وارض لا تشبع ماء والنار لا تقول كفا

 • العين المستهزئة بابيها والمحتقرة اطاعة امها تقوّرها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر

 • ثلاثة عجيبة فوقي واربعة لا اعرفها.

 • طريق نسر في السموات وطريق حيّة على صخر وطريق سفينة في قلب البحر وطريق رجل بفتاة.

 • كذلك طريق المرأة الزانية. اكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت اثما

 • تحت ثلاثة تضطرب الارض واربعة لا تستطيع احتمالها.

 • تحت عبد اذا ملك واحمق اذا شبع خبزا

 • تحت شنيعة اذا تزوجت وأمة اذا ورثت سيدتها

 • اربعة هي الاصغر في الارض ولكنها حكيمة جدا.

 • النمل طائفة غير قوية ولكنه يعدّ طعامه في الصيف.

 • الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر.

 • الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا.

 • العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك

 • ثلاثة هي حسنة التخطي واربعة مشيها مستحسن

 • الاسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام احد

 • ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم

 • ان حمقت بالترفع وان تآمرت فضع يدك على فمك.

 • لان عصر اللبن يخرج جبنا وعصر الانف يخرج دما وعصر الغضب يخرج خصاما

 • Paroles d'Agur, fils de Jaké. Sentences prononcées par cet homme pour Ithiel, pour Ithiel et pour Ucal.
 • Certes, je suis plus stupide que personne, Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme;
 • Je n'ai pas appris la sagesse, Et je ne connais pas la science des saints.
 • Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils? Le sais-tu?
 • Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge.
 • N'ajoute rien à ses paroles, De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.
 • Je te demande deux choses: Ne me les refuse pas, avant que je meure!
 • Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère; Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire.
 • De peur que, dans l'abondance, je ne te renie Et ne dise: Qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, Et ne m'attaque au nom de mon Dieu.
 • Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, De peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable.
 • Il est une race qui maudit son père, Et qui ne bénit point sa mère.
 • Il est une race qui se croit pure, Et qui n'est pas lavée de sa souillure.
 • Il est une race dont les yeux sont hautains, Et les paupières élevées.
 • Il est une race dont les dents sont des glaives Et les mâchoires des couteaux, Pour dévorer le malheureux sur la terre Et les indigents parmi les hommes.
 • La sangsue a deux filles: Donne! donne! Trois choses sont insatiables, Quatre ne disent jamais: Assez!
 • Le séjour des morts, la femme stérile, La terre, qui n'est pas rassasiée d'eau, Et le feu, qui ne dit jamais: Assez!
 • L'oeil qui se moque d'un père Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, Les corbeaux du torrent le perceront, Et les petits de l'aigle le mangeront.
 • Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, Même quatre que je ne puis comprendre:
 • La trace de l'aigle dans les cieux, La trace du serpent sur le rocher, La trace du navire au milieu de la mer, Et la trace de l'homme chez la jeune femme.
 • Telle est la voie de la femme adultère: Elle mange, et s'essuie la bouche, Puis elle dit: Je n'ai point fait de mal.
 • Trois choses font trembler la terre, Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter:
 • Un esclave qui vient à régner, Un insensé qui est rassasié de pain,
 • Une femme dédaignée qui se marie, Et une servante qui hérite de sa maîtresse.
 • Il y a sur la terre quatre animaux petits, Et cependant des plus sages;
 • Les fourmis, peuple sans force, Préparent en été leur nourriture;
 • Les damans, peuple sans puissance, Placent leur demeure dans les rochers;
 • Les sauterelles n'ont point de roi, Et elles sortent toutes par divisions;
 • Le lézard saisit avec les mains, Et se trouve dans les palais des rois.
 • Il y en a trois qui ont une belle allure, Et quatre qui ont une belle démarche:
 • Le lion, le héros des animaux, Ne reculant devant qui que ce soit;
 • Le cheval tout équipé; ou le bouc; Et le roi à qui personne ne résiste.
 • Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, Et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche:
 • Car la pression du lait produit de la crème, La pression du nez produit du sang, Et la pression de la colère produit des querelles.