Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сiя́ глаго́летъ му́жъ вѣ́ру­ю­щымъ богови, и почива́ю:
 • безу́мнѣе бо е́смь от­ всѣ́хъ человѣ́къ, и ра́зума человѣ́ческаго нѣ́сть во мнѣ́:
 • Бо́гъ же научи́ мя прему́дрости, и ра́зумъ святы́хъ уразумѣ́хъ.
 • Кто́ взы́де на не́бо и сни́де? кто́ собра́ вѣ́тры въ нѣ́дра? кто́ воз­врати́ во́ду въ ри́зу? кто́ обдержа́ вся́ концы́ земли́? ко́е и́мя его́? или́ ко́е и́мя сы́ну его́, да разумѣ́еши?
 • Вся́ бо словеса́ Бо́жiя раздеже́на: защища́етъ же са́мъ благоговѣ́ющихъ ему́.
 • Не при­­ложи́ ко словесе́мъ его́, да не обличи́тъ тя́, и ло́жь бу́деши.
 • Дво́е прошу́ у тебе́: не от­ими́ от­ мене́ благода́ти пре́жде уме́ртвiя мо­его́:
 • су́етно сло́во и ло́жно дале́че от­ мене́ сотвори́, бога́т­ст­ва же и нищеты́ не да́ждь ми́: устро́й же ми́ потре́бная и самодово́лная,
 • да не насы́щься ло́жь бу́ду и реку́: кто́ мя ви́дитъ? или́ обнища́въ укра́ду и клену́ся и́менемъ Бо́жiимъ.
 • Не преда́ждь раба́ въ ру́цѣ господи́на, да не когда́ проклене́тъ тя́, и исче́знеши.
 • Ча́до зло́ клене́тъ отца́ и ма́терь не благослови́тъ.
 • Ча́до зло́ пра́ведна себе́ су́дитъ, исхо́да же сво­его́ не измы́.
 • Ча́до зло́ высо́ки о́чи и́мать, вѣ́ждома же сво­и́ма воз­но́сит­ся.
 • Ча́до зло́ ме́чь зу́бы [своя́] и́мать, и члено́вныя я́ко сѣ́чиво, е́же губи́ти и пояда́ти смире́н­ныя от­ земли́ и убо́гiя и́хъ от­ человѣ́къ.
 • Пiя́вица имѣ́ три́ дще́ри, любо­́вiю воз­лю́блены, и три́ сiя́ не насы́тишася ея́, и четве́ртая не удовли́ся рещи́: дово́лно [ми́ е́сть].
 • А́дъ и по́хоть жены́, и земля́ ненапо­е́ная водо́ю и вода́ и о́гнь не реку́тъ: довлѣ́етъ.
 • О́ко руга́ющееся отцу́ и досажда́ющее ста́рости ма́терни, да исто́ргнутъ е́ вра́нове от­ де́брiя и да снѣдя́тъ е́ птенцы́ о́рли.
 • Трiе́ ми су́ть невоз­мо́жная уразумѣ́ти, и четве́ртаго не вѣ́мъ:
 • слѣда́ орла́ паря́ща [по воз­ду́ху] и пути́ змі́а [ползу́ща] по ка́мени, и стези́ корабля́ плову́ща по мо́рю и путі́й му́жа въ ю́ности [его́].
 • Тако́въ пу́ть жены́ блудни́цы: я́же егда́ сотвори́тъ, и измы́в­шися, ничто́же, рече́, содѣ́яхъ нелѣ́по.
 • Тре́ми трясе́т­ся земля́, четве́ртаго же не мо́жетъ понести́:
 • а́ще ра́бъ воцари́т­ся, и безу́мный испо́лнит­ся пи́щею, и раба́ а́ще изжене́тъ свою́ госпожу́,
 • и ме́рзкая жена́ а́ще ключи́т­ся добру́ му́жу.
 • Четы́ри же су́ть малѣ́йшая на земли́, сiя́ же су́ть мудрѣ́йша му́дрыхъ:
 • мра́вие, и́мже нѣ́сть крѣ́пости и уготовля́ютъ въ жа́тву пи́щу:
 • и хирогри́лли, язы́къ не крѣ́покъ, и́же сотвори́ша въ ка́менiихъ до́мы своя́:
 • безца́рни су́ть пру́зiе, и вою́ютъ от­ еди́наго повелѣ́нiя благо­чи́н­но:
 • я́щерица [Евр.: пау́къ.], рука́ми опира́ющися и удо́бь уловля́ема су́щи, живе́тъ во тве́рдехъ царе́выхъ.
 • Трiе́ су́ть, я́же благопоспѣ́шно хо́дятъ, четве́ртое же, е́же до́брѣ прохо́дитъ:
 • ски́менъ льво́въ крѣпча́е звѣре́й, и́же не от­враща́ет­ся, ни устраша́ет­ся скота́,
 • и пѣ́тель ходя́ въ ко́кошѣхъ благоду́шенъ, и козе́лъ предводи́тель ста́ду, и ца́рь глаго́ляй къ наро́ду во язы́цѣ.
 • А́ще вда́си себе́ въ весе́лiе и простре́ши ру́ку твою́ со сва́ромъ, пору́ганъ бу́деши.
 • Мельзи́ млеко́, и бу́детъ ма́сло. А́ще ли но́здри че́шеши, изы́детъ кро́вь: а́ще же извлече́ши словеса́, изы́дутъ су́дове и тя́жбы.
 • 雅 基 的 儿 子 亚 古 珥 的 言 语 , 就 是 真 言 。
 • 这 人 对 以 铁 和 乌 甲 说 , 我 比 众 人 更 蠢 笨 , 也 没 有 人 的 聪 明 。
 • 我 没 有 学 好 智 慧 。 也 不 认 识 至 圣 者 。
 • 谁 升 天 又 降 下 来 。 谁 聚 风 在 掌 中 。 谁 包 水 在 衣 服 里 。 谁 立 定 地 的 四 极 。 他 名 叫 什 么 。 他 儿 子 叫 名 叫 什 么 。 你 知 道 麽 。
 • 神 的 言 语 , 句 句 都 是 炼 净 的 , 投 靠 他 的 , 他 便 作 他 们 的 盾 牌 。
 • 他 的 言 语 , 你 不 可 加 添 。 恐 怕 他 责 备 你 , 你 就 显 为 说 谎 言 的 。
 • 我 求 你 两 件 事 , 在 我 未 死 之 先 , 不 要 不 赐 给 我 。
 • 求 你 使 虚 假 和 谎 言 远 离 我 。 使 我 也 不 贫 穷 , 也 不 富 足 , 赐 给 我 需 用 的 饮 食 。
 • 恐 怕 我 饱 足 不 认 你 , 说 , 耶 和 华 是 谁 呢 。 又 恐 怕 我 贫 穷 就 偷 窃 , 以 致 亵 渎 我 神 的 名 。
 • 你 不 要 向 主 人 谗 谤 仆 人 。 恐 怕 他 咒 诅 你 , 你 便 算 为 有 罪 。
 • 有 一 宗 人 , ( 宗 原 文 作 代 下 同 ) 咒 诅 父 亲 , 不 给 母 亲 祝 福 。
 • 有 一 宗 人 , 自 以 为 清 洁 , 却 没 有 洗 去 自 己 的 污 秽 。
 • 有 一 宗 人 , 眼 目 何 其 高 傲 , 眼 皮 也 是 高 举 。
 • 有 一 宗 人 , 牙 如 剑 , 齿 如 刀 , 要 吞 灭 地 上 的 困 苦 人 , 和 世 间 的 穷 乏 人 。
 • 蚂 蟥 有 两 个 女 儿 , 常 说 , 给 呀 给 呀 。 有 三 样 不 知 足 的 , 连 不 说 够 的 共 有 四 样 。
 • 就 是 阴 间 , 和 石 胎 , 浸 水 不 足 的 地 , 并 火 。
 • 戏 笑 父 亲 , 藐 视 而 不 听 从 母 亲 的 , 他 的 眼 睛 , 必 为 谷 中 的 乌 鸦 啄 出 来 , 为 鹰 雏 所 吃 。
 • 我 所 测 不 透 的 奇 妙 有 三 样 , 连 我 所 不 知 道 的 共 有 四 样 。
 • 就 是 鹰 在 空 中 飞 的 道 , 蛇 在 磐 石 上 爬 的 道 , 船 在 海 中 行 的 道 , 男 与 女 交 合 的 道 。
 • 淫 妇 的 道 , 也 是 这 样 , 他 吃 了 把 嘴 一 擦 , 就 说 , 我 没 有 行 恶 。
 • 使 地 震 动 的 有 三 样 , 连 地 担 不 起 的 共 有 四 样 。
 • 就 是 仆 人 作 王 。 愚 顽 人 吃 饱 。
 • 丑 恶 的 女 子 出 嫁 。 婢 女 接 续 主 母 。
 • 地 上 有 四 样 小 物 , 却 甚 聪 明 。
 • 蚂 蚁 是 无 力 之 类 , 却 在 夏 天 豫 备 粮 食 。
 • 沙 番 是 软 弱 之 类 , 却 在 磐 石 中 造 房 。
 • 蝗 虫 没 有 君 王 , 却 分 队 而 出 。
 • 守 宫 用 爪 抓 墙 , 却 住 在 王 宫 。
 • 步 行 威 武 的 有 三 样 , 连 行 走 威 武 的 共 有 四 样 。
 • 就 是 狮 子 乃 百 兽 中 最 为 猛 烈 , 无 所 躲 避 的 。
 • 猎 狗 , 公 山 羊 , 和 无 人 能 敌 的 君 王 。
 • 你 若 行 事 愚 顽 , 自 高 自 傲 , 或 是 坏 了 恶 念 , 就 当 用 手 捂 口 。
 • 摇 牛 奶 必 成 奶 油 。 扭 鼻 子 必 出 血 。 照 样 , 激 动 怒 气 必 起 争 端 。
 • Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:
 • подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня,
 • и не научился я мудрости, и познания святых не имею.
 • Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?
 • Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него.
 • Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
 • Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру:
 • суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом,
 • дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.
 • Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым.
 • Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей.
 • Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих.
 • Есть род – о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его!
 • Есть род, у которого зубы – мечи, и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми.
 • У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: «довольно!»
 • Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: «довольно!»
 • Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют во́роны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
 • Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
 • пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице.
 • Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: «я ничего худого не сделала».
 • От трех трясется земля, четырех она не может носить:
 • раба, когда он делается царем; глупого, когда он досыта ест хлеб;
 • позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей.
 • Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых:
 • муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою;
 • горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале;
 • у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно;
 • паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах.
 • Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают:
 • лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем;
 • конь и козел, [предводитель стада,] и царь среди народа своего.
 • Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста;
 • потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.