Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сiя́ глаго́летъ му́жъ вѣ́ру­ю­щымъ богови, и почива́ю:
 • безу́мнѣе бо е́смь от­ всѣ́хъ человѣ́къ, и ра́зума человѣ́ческаго нѣ́сть во мнѣ́:
 • Бо́гъ же научи́ мя прему́дрости, и ра́зумъ святы́хъ уразумѣ́хъ.
 • Кто́ взы́де на не́бо и сни́де? кто́ собра́ вѣ́тры въ нѣ́дра? кто́ воз­врати́ во́ду въ ри́зу? кто́ обдержа́ вся́ концы́ земли́? ко́е и́мя его́? или́ ко́е и́мя сы́ну его́, да разумѣ́еши?
 • Вся́ бо словеса́ Бо́жiя раздеже́на: защища́етъ же са́мъ благоговѣ́ющихъ ему́.
 • Не при­­ложи́ ко словесе́мъ его́, да не обличи́тъ тя́, и ло́жь бу́деши.
 • Дво́е прошу́ у тебе́: не от­ими́ от­ мене́ благода́ти пре́жде уме́ртвiя мо­его́:
 • су́етно сло́во и ло́жно дале́че от­ мене́ сотвори́, бога́т­ст­ва же и нищеты́ не да́ждь ми́: устро́й же ми́ потре́бная и самодово́лная,
 • да не насы́щься ло́жь бу́ду и реку́: кто́ мя ви́дитъ? или́ обнища́въ укра́ду и клену́ся и́менемъ Бо́жiимъ.
 • Не преда́ждь раба́ въ ру́цѣ господи́на, да не когда́ проклене́тъ тя́, и исче́знеши.
 • Ча́до зло́ клене́тъ отца́ и ма́терь не благослови́тъ.
 • Ча́до зло́ пра́ведна себе́ су́дитъ, исхо́да же сво­его́ не измы́.
 • Ча́до зло́ высо́ки о́чи и́мать, вѣ́ждома же сво­и́ма воз­но́сит­ся.
 • Ча́до зло́ ме́чь зу́бы [своя́] и́мать, и члено́вныя я́ко сѣ́чиво, е́же губи́ти и пояда́ти смире́н­ныя от­ земли́ и убо́гiя и́хъ от­ человѣ́къ.
 • Пiя́вица имѣ́ три́ дще́ри, любо­́вiю воз­лю́блены, и три́ сiя́ не насы́тишася ея́, и четве́ртая не удовли́ся рещи́: дово́лно [ми́ е́сть].
 • А́дъ и по́хоть жены́, и земля́ ненапо­е́ная водо́ю и вода́ и о́гнь не реку́тъ: довлѣ́етъ.
 • О́ко руга́ющееся отцу́ и досажда́ющее ста́рости ма́терни, да исто́ргнутъ е́ вра́нове от­ де́брiя и да снѣдя́тъ е́ птенцы́ о́рли.
 • Трiе́ ми су́ть невоз­мо́жная уразумѣ́ти, и четве́ртаго не вѣ́мъ:
 • слѣда́ орла́ паря́ща [по воз­ду́ху] и пути́ змі́а [ползу́ща] по ка́мени, и стези́ корабля́ плову́ща по мо́рю и путі́й му́жа въ ю́ности [его́].
 • Тако́въ пу́ть жены́ блудни́цы: я́же егда́ сотвори́тъ, и измы́в­шися, ничто́же, рече́, содѣ́яхъ нелѣ́по.
 • Тре́ми трясе́т­ся земля́, четве́ртаго же не мо́жетъ понести́:
 • а́ще ра́бъ воцари́т­ся, и безу́мный испо́лнит­ся пи́щею, и раба́ а́ще изжене́тъ свою́ госпожу́,
 • и ме́рзкая жена́ а́ще ключи́т­ся добру́ му́жу.
 • Четы́ри же су́ть малѣ́йшая на земли́, сiя́ же су́ть мудрѣ́йша му́дрыхъ:
 • мра́вие, и́мже нѣ́сть крѣ́пости и уготовля́ютъ въ жа́тву пи́щу:
 • и хирогри́лли, язы́къ не крѣ́покъ, и́же сотвори́ша въ ка́менiихъ до́мы своя́:
 • безца́рни су́ть пру́зiе, и вою́ютъ от­ еди́наго повелѣ́нiя благо­чи́н­но:
 • я́щерица [Евр.: пау́къ.], рука́ми опира́ющися и удо́бь уловля́ема су́щи, живе́тъ во тве́рдехъ царе́выхъ.
 • Трiе́ су́ть, я́же благопоспѣ́шно хо́дятъ, четве́ртое же, е́же до́брѣ прохо́дитъ:
 • ски́менъ льво́въ крѣпча́е звѣре́й, и́же не от­враща́ет­ся, ни устраша́ет­ся скота́,
 • и пѣ́тель ходя́ въ ко́кошѣхъ благоду́шенъ, и козе́лъ предводи́тель ста́ду, и ца́рь глаго́ляй къ наро́ду во язы́цѣ.
 • А́ще вда́си себе́ въ весе́лiе и простре́ши ру́ку твою́ со сва́ромъ, пору́ганъ бу́деши.
 • Мельзи́ млеко́, и бу́детъ ма́сло. А́ще ли но́здри че́шеши, изы́детъ кро́вь: а́ще же извлече́ши словеса́, изы́дутъ су́дове и тя́жбы.
 • Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:
 • подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня,
 • и не научился я мудрости, и познания святых не имею.
 • Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?
 • Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него.
 • Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
 • Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру:
 • суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом,
 • дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.
 • Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым.
 • Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей.
 • Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих.
 • Есть род – о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его!
 • Есть род, у которого зубы – мечи, и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми.
 • У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: «довольно!»
 • Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: «довольно!»
 • Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют во́роны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
 • Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
 • пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице.
 • Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: «я ничего худого не сделала».
 • От трех трясется земля, четырех она не может носить:
 • раба, когда он делается царем; глупого, когда он досыта ест хлеб;
 • позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей.
 • Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых:
 • муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою;
 • горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале;
 • у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно;
 • паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах.
 • Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают:
 • лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем;
 • конь и козел, [предводитель стада,] и царь среди народа своего.
 • Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста;
 • потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.
 • τοὺς ἐμοὺς λόγους υἱέ φοβήθητι καὶ δεξά­με­νος αὐτοὺς μετανόει τάδε λέγει ὁ ἀνὴρ τοῖς πιστεύ­ουσιν θεῷ καὶ παύομαι
 • ἀφρονέστα­τος γάρ εἰμι πάν­των ἀνθρώπων καὶ φρόνησις ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί
 • θεὸς δεδίδαχέν με σοφίαν καὶ γνῶσιν ἁγίων ἔγνωκα
 • τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κατέβη τίς συν­ήγαγεν ἀνέμους ἐν κόλπῳ τίς συν­έστρεψεν ὕδωρ ἐν ἱματίῳ τίς ἐκράτησεν πάν­των τῶν ἄκρων τῆς γῆς τί ὄνομα αὐτῷ ἢ τί ὄνομα τοῖς τέκνοις αὐτοῦ ἵνα γνῷς
 • πάν­τες λόγοι θεοῦ πεπυρω­μέ­νοι ὑπερασπίζει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαβουμένων αὐτόν
 • μὴ προ­σθῇς τοῖς λόγοις αὐτοῦ ἵνα μὴ ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ
 • δύο αἰτοῦμαι παρα­̀ σοῦ μὴ ἀφέλῃς μου χάριν προ­̀ τοῦ ἀπο­θανεῖν με
 • μάταιον λόγον καὶ ψευδῆ μακράν μου ποίησον πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μή μοι δῷς σύν­ταξον δέ μοι τὰ δέον­τα καὶ τὰ αὐτάρκη
 • ἵνα μὴ πλη­σθεὶς ψευδὴς γένωμαι καὶ εἴπω τίς με ὁρᾷ ἢ πενηθεὶς κλέψω καὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
 • μὴ παρα­δῷς οἰκέτην εἰς χεῖρας δεσπότου μήποτε καταράσηταί σε καὶ ἀφανισθῇς
 • ἔκγονον κακὸν πατέρα καταρᾶται τὴν δὲ μητέρα οὐκ εὐλογεῖ
 • ἔκγονον κακὸν δίκαιον ἑαυτὸν κρίνει τὴν δὲ ἔξοδον αὐτοῦ οὐκ ἀπένιψεν
 • ἔκγονον κακὸν ὑψηλοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει τοῖς δὲ βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται
 • ἔκγονον κακὸν μαχαίρας τοὺς ὀδόν­τας ἔχει καὶ τὰς μύλας τομίδας ὥστε ἀναλίσκειν καὶ κατεσθίειν τοὺς ταπεινοὺς ἀπο­̀ τῆς γῆς καὶ τοὺς πένητας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων
 • τῇ βδέλλῃ τρεῖς θυγατέρες ἦσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι καὶ αἱ τρεῖς αὗται οὐκ ἐνεπίμπλασαν αὐτήν καὶ ἡ τετάρτη οὐκ ἠρκέσθη εἰπεῖν ἱκανόν
 • ᾅδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ τάρταρος καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδα­τος καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν ἀρκεῖ
 • ὀφθαλμὸν κατα­γελῶν­τα πατρὸς καὶ ἀτιμάζον­τα γῆρας μητρός ἐκκόψαισαν αὐτὸν κόρακες ἐκ τῶν φαράγγων καὶ κατα­φάγοισαν αὐτὸν νεοσ­σοὶ ἀετῶν
 • τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπι­γινώσκω
 • ἴχνη ἀετοῦ πετο­μέ­νου καὶ ὁδοὺς ὄφεως ἐπι­̀ πέτρας καὶ τρίβους νηὸς πον­τοπορούσης καὶ ὁδοὺς ἀνδρὸς ἐν νεότητι
 • τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος ἥ ὅταν πράξῃ ἀπο­νιψαμένη οὐδέν φησιν πεπραχέναι ἄτοπον
 • δια­̀ τριῶν σείεται ἡ γῆ τὸ δὲ τέταρτον οὐ δύναται φέρειν
 • ἐὰν οἰκέτης βασιλεύ­σῃ καὶ ἄφρων πλη­σθῇ σιτίων
 • καὶ οἰκέτις ἐὰν ἐκβάλῃ τὴν ἑαυτῆς κυρίαν καὶ μισητὴ γυνὴ ἐὰν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ
 • τέσ­σαρα δέ ἐστιν ἐλάχιστα ἐπι­̀ τῆς γῆς ταῦτα δέ ἐστιν σοφώτερα τῶν σοφῶν
 • οἱ μύρμηκες οἷς μὴ ἔστιν ἰσχὺς καὶ ἑτοιμάζον­ται θέρους τὴν τροφήν
 • καὶ οἱ χοιρογρύλλιοι ἔθνος οὐκ ἰσχυρόν οἳ ἐποιήσαν­το ἐν πέτραις τοὺς ἑαυτῶν οἴκους
 • ἀβασίλευτόν ἐστιν ἡ ἀκρὶς καὶ ἐκστρατεύ­ει ἀφ᾿ ἑνὸς κελεύ­σμα­τος εὐτάκτως
 • καὶ καλαβώτης χερσὶν ἐρειδό­με­νος καὶ εὐάλωτος ὢν κατοικεῖ ἐν ὀχυρώμασιν βασιλέως
 • τρία δέ ἐστιν ἃ εὐόδως πορεύ­εται καὶ τὸ τέταρτον ὃ καλῶς δια­βαίνει
 • σκύμνος λέον­τος ἰσχυρότερος κτηνῶν ὃς οὐκ ἀπο­στρέφεται οὐδὲ κατα­πτήσ­σει κτῆνος
 • καὶ ἀλέκτωρ ἐμπεριπατῶν θηλείαις εὔψυχος καὶ τράγος ἡγού­με­νος αἰπολίου καὶ βασιλεὺς δημηγορῶν ἐν ἔθνει
 • ἐὰν προ­́ῃ σεαυτὸν εἰς εὐφροσύνην καὶ ἐκτείνῃς τὴν χεῖρά σου μετὰ μάχης ἀτιμασθήσῃ
 • ἄμελγε γάλα καὶ ἔσται βούτυρον ἐὰν δὲ ἐκπιέζῃς μυκτῆρας ἐξελεύ­­σε­ται αἷμα ἐὰν δὲ ἐξέλκῃς λόγους ἐξελεύ­σον­ται κρίσεις καὶ μάχαι