Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сiя́ глаго́летъ му́жъ вѣ́ру­ю­щымъ богови, и почива́ю:
 • безу́мнѣе бо е́смь от­ всѣ́хъ человѣ́къ, и ра́зума человѣ́ческаго нѣ́сть во мнѣ́:
 • Бо́гъ же научи́ мя прему́дрости, и ра́зумъ святы́хъ уразумѣ́хъ.
 • Кто́ взы́де на не́бо и сни́де? кто́ собра́ вѣ́тры въ нѣ́дра? кто́ воз­врати́ во́ду въ ри́зу? кто́ обдержа́ вся́ концы́ земли́? ко́е и́мя его́? или́ ко́е и́мя сы́ну его́, да разумѣ́еши?
 • Вся́ бо словеса́ Бо́жiя раздеже́на: защища́етъ же са́мъ благоговѣ́ющихъ ему́.
 • Не при­­ложи́ ко словесе́мъ его́, да не обличи́тъ тя́, и ло́жь бу́деши.
 • Дво́е прошу́ у тебе́: не от­ими́ от­ мене́ благода́ти пре́жде уме́ртвiя мо­его́:
 • су́етно сло́во и ло́жно дале́че от­ мене́ сотвори́, бога́т­ст­ва же и нищеты́ не да́ждь ми́: устро́й же ми́ потре́бная и самодово́лная,
 • да не насы́щься ло́жь бу́ду и реку́: кто́ мя ви́дитъ? или́ обнища́въ укра́ду и клену́ся и́менемъ Бо́жiимъ.
 • Не преда́ждь раба́ въ ру́цѣ господи́на, да не когда́ проклене́тъ тя́, и исче́знеши.
 • Ча́до зло́ клене́тъ отца́ и ма́терь не благослови́тъ.
 • Ча́до зло́ пра́ведна себе́ су́дитъ, исхо́да же сво­его́ не измы́.
 • Ча́до зло́ высо́ки о́чи и́мать, вѣ́ждома же сво­и́ма воз­но́сит­ся.
 • Ча́до зло́ ме́чь зу́бы [своя́] и́мать, и члено́вныя я́ко сѣ́чиво, е́же губи́ти и пояда́ти смире́н­ныя от­ земли́ и убо́гiя и́хъ от­ человѣ́къ.
 • Пiя́вица имѣ́ три́ дще́ри, любо­́вiю воз­лю́блены, и три́ сiя́ не насы́тишася ея́, и четве́ртая не удовли́ся рещи́: дово́лно [ми́ е́сть].
 • А́дъ и по́хоть жены́, и земля́ ненапо­е́ная водо́ю и вода́ и о́гнь не реку́тъ: довлѣ́етъ.
 • О́ко руга́ющееся отцу́ и досажда́ющее ста́рости ма́терни, да исто́ргнутъ е́ вра́нове от­ де́брiя и да снѣдя́тъ е́ птенцы́ о́рли.
 • Трiе́ ми су́ть невоз­мо́жная уразумѣ́ти, и четве́ртаго не вѣ́мъ:
 • слѣда́ орла́ паря́ща [по воз­ду́ху] и пути́ змі́а [ползу́ща] по ка́мени, и стези́ корабля́ плову́ща по мо́рю и путі́й му́жа въ ю́ности [его́].
 • Тако́въ пу́ть жены́ блудни́цы: я́же егда́ сотвори́тъ, и измы́в­шися, ничто́же, рече́, содѣ́яхъ нелѣ́по.
 • Тре́ми трясе́т­ся земля́, четве́ртаго же не мо́жетъ понести́:
 • а́ще ра́бъ воцари́т­ся, и безу́мный испо́лнит­ся пи́щею, и раба́ а́ще изжене́тъ свою́ госпожу́,
 • и ме́рзкая жена́ а́ще ключи́т­ся добру́ му́жу.
 • Четы́ри же су́ть малѣ́йшая на земли́, сiя́ же су́ть мудрѣ́йша му́дрыхъ:
 • мра́вие, и́мже нѣ́сть крѣ́пости и уготовля́ютъ въ жа́тву пи́щу:
 • и хирогри́лли, язы́къ не крѣ́покъ, и́же сотвори́ша въ ка́менiихъ до́мы своя́:
 • безца́рни су́ть пру́зiе, и вою́ютъ от­ еди́наго повелѣ́нiя благо­чи́н­но:
 • я́щерица [Евр.: пау́къ.], рука́ми опира́ющися и удо́бь уловля́ема су́щи, живе́тъ во тве́рдехъ царе́выхъ.
 • Трiе́ су́ть, я́же благопоспѣ́шно хо́дятъ, четве́ртое же, е́же до́брѣ прохо́дитъ:
 • ски́менъ льво́въ крѣпча́е звѣре́й, и́же не от­враща́ет­ся, ни устраша́ет­ся скота́,
 • и пѣ́тель ходя́ въ ко́кошѣхъ благоду́шенъ, и козе́лъ предводи́тель ста́ду, и ца́рь глаго́ляй къ наро́ду во язы́цѣ.
 • А́ще вда́си себе́ въ весе́лiе и простре́ши ру́ку твою́ со сва́ромъ, пору́ганъ бу́деши.
 • Мельзи́ млеко́, и бу́детъ ма́сло. А́ще ли но́здри че́шеши, изы́детъ кро́вь: а́ще же извлече́ши словеса́, изы́дутъ су́дове и тя́жбы.
 • Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:
 • подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня,
 • и не научился я мудрости, и познания святых не имею.
 • Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?
 • Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него.
 • Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
 • Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру:
 • суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом,
 • дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.
 • Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым.
 • Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей.
 • Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих.
 • Есть род – о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его!
 • Есть род, у которого зубы – мечи, и челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми.
 • У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: «довольно!»
 • Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: «довольно!»
 • Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют во́роны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
 • Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю:
 • пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице.
 • Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: «я ничего худого не сделала».
 • От трех трясется земля, четырех она не может носить:
 • раба, когда он делается царем; глупого, когда он досыта ест хлеб;
 • позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей.
 • Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых:
 • муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою;
 • горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале;
 • у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно;
 • паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах.
 • Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают:
 • лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем;
 • конь и козел, [предводитель стада,] и царь среди народа своего.
 • Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста;
 • потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.
 • Сїѧ̑ глаго́летъ мꙋ́жъ вѣ́рꙋющымъ бг҃ови, и҆ почива́ю:
 • безꙋ́мнѣе бо є҆́смь ѿ всѣ́хъ человѣ̑къ, и҆ ра́зꙋма человѣ́ческагѡ нѣ́сть во мнѣ̀:
 • бг҃ъ же наꙋчи́ мѧ премꙋ́дрости, и҆ ра́зꙋмъ ст҃ы́хъ ᲂу҆разꙋмѣ́хъ.
 • Кто̀ взы́де на не́бо и҆ сни́де; кто̀ собра̀ вѣ́тры въ нѣ̑дра; кто̀ возвратѝ во́дꙋ въ ри́зꙋ; кто̀ ѡ҆бдержа̀ всѧ̑ концы̑ землѝ; ко́е и҆́мѧ є҆гѡ̀; и҆лѝ ко́е и҆́мѧ сы́нꙋ є҆гѡ̀, да разꙋмѣ́еши;
 • Всѧ̑ бо словеса̀ бж҃їѧ раздежє́на: защища́етъ же са́мъ благоговѣ́ющихъ є҆мꙋ̀.
 • Не приложѝ ко словесє́мъ є҆гѡ̀, да не ѡ҆бличи́тъ тѧ̀, и҆ ло́жь бꙋ́деши.
 • Дво́е прошꙋ̀ ᲂу҆ тебє̀: не ѿимѝ ѿ менє̀ благода́ти пре́жде ᲂу҆ме́ртвїѧ моегѡ̀:
 • сꙋ́етно сло́во и҆ ло́жно дале́че ѿ менє̀ сотворѝ, бога́тства же и҆ нищеты̀ не да́ждь мѝ: ᲂу҆стро́й же мѝ потрє́бнаѧ и҆ самодовѡ́льнаѧ,
 • да не насы́щьсѧ ло́жь бꙋ́дꙋ и҆ рекꙋ̀: кто́ мѧ ви́дитъ; и҆лѝ ѡ҆бнища́въ ᲂу҆кра́дꙋ и҆ кленꙋ́сѧ и҆́менемъ бж҃їимъ.
 • Не преда́ждь раба̀ въ рꙋ́цѣ господи́на, да не когда̀ проклене́тъ тѧ̀, и҆ и҆сче́знеши.
 • Ча́до ѕло̀ клене́тъ ѻ҆тца̀ и҆ ма́терь не благослови́тъ.
 • Ча́до ѕло̀ пра́ведна себѐ сꙋ́дитъ, и҆схо́да же своегѡ̀ не и҆змы̀.
 • Ча́до ѕло̀ высѡ́ки ѻ҆́чи и҆́мать, вѣ́ждома же свои́ма возно́ситсѧ.
 • Ча́до ѕло̀ ме́чь зꙋ́бы (своѧ̑) и҆́мать, и҆ членѡ́вныѧ ꙗ҆́кѡ сѣ́чиво, є҆́же гꙋби́ти и҆ поѧда́ти смирє́нныѧ ѿ землѝ и҆ ᲂу҆бѡ́гїѧ и҆́хъ ѿ человѣ̑къ.
 • Пїѧ́вица и҆мѣ̀ трѝ дщє́ри, любо́вїю возлю́блєны, и҆ трѝ сїѧ̑ не насы́тишасѧ є҆ѧ̀, и҆ четве́ртаѧ не ᲂу҆довли́сѧ рещѝ: дово́льно (мѝ є҆́сть).
 • А҆́дъ и҆ по́хоть жены̀, и҆ землѧ̀ ненапое́наѧ водо́ю и҆ вода̀ и҆ ѻ҆́гнь не рекꙋ́тъ: довлѣ́етъ.
 • Ѻ҆́ко рꙋга́ющеесѧ ѻ҆тцꙋ̀ и҆ досажда́ющее ста́рости ма́терни, да и҆сто́ргнꙋтъ є҆̀ вра́нове ѿ де́брїѧ и҆ да снѣдѧ́тъ є҆̀ птенцы̀ ѡ҆́рли.
 • Трїе́ ми сꙋ́ть невозмѡ́жнаѧ ᲂу҆разꙋмѣ́ти, и҆ четве́ртагѡ не вѣ́мъ:
 • слѣда̀ ѻ҆рла̀ парѧ́ща (по воздꙋ́хꙋ) и҆ пꙋтѝ ѕмі́а (ползꙋ́ща) по ка́мени, и҆ стезѝ кораблѧ̀ пловꙋ́ща по мо́рю и҆ пꙋті́й мꙋ́жа въ ю҆́ности (є҆гѡ̀).
 • Тако́въ пꙋ́ть жены̀ блꙋдни́цы: ꙗ҆́же є҆гда̀ сотвори́тъ, и҆ и҆змы́вшисѧ, ничто́же, речѐ, содѣ́ѧхъ нелѣ́по.
 • Тре́ми трѧсе́тсѧ землѧ̀, четве́ртагѡ же не мо́жетъ понестѝ:
 • а҆́ще ра́бъ воцари́тсѧ, и҆ безꙋ́мный и҆спо́лнитсѧ пи́щею, и҆ раба̀ а҆́ще и҆зжене́тъ свою̀ госпожꙋ̀,
 • и҆ ме́рзкаѧ жена̀ а҆́ще ключи́тсѧ добрꙋ̀ мꙋ́жꙋ.
 • Четы́ри же сꙋ́ть малѣ̑йшаѧ на землѝ, сїѧ̑ же сꙋ́ть мꙋдрѣ̑йша мꙋ́дрыхъ:
 • мра́вїє, и҆̀мже нѣ́сть крѣ́пости и҆ ᲂу҆готовлѧ́ютъ въ жа́твꙋ пи́щꙋ:
 • и҆ хїрогрѵ́лли, ꙗ҆зы́къ не крѣ́покъ, и҆̀же сотвори́ша въ ка́менїихъ до́мы своѧ̑:
 • безца́рни сꙋ́ть прꙋ́зїе, и҆ вою́ютъ ѿ є҆ди́нагѡ повелѣ́нїѧ благочи́ннѡ:
 • ꙗ҆́щерица {Є҆вр.: паꙋ́къ.}, рꙋка́ми ѡ҆пира́ющисѧ и҆ ᲂу҆до́бь ᲂу҆ловлѧ́ема сꙋ́щи, живе́тъ во тве́рдехъ царе́выхъ.
 • Трїѐ сꙋ́ть, ꙗ҆̀же благопоспѣ́шнѡ хо́дѧтъ, четве́ртое же, є҆́же до́брѣ прохо́дитъ:
 • скѵ́менъ льво́въ крѣпча́е ѕвѣре́й, и҆́же не ѿвраща́етсѧ, ни ᲂу҆страша́етсѧ скота̀,
 • и҆ пѣ́тель ходѧ̀ въ ко́кошѣхъ благодꙋ́шенъ, и҆ козе́лъ предводи́тель ста́дꙋ, и҆ ца́рь глаго́лѧй къ наро́дꙋ во ꙗ҆зы́цѣ.
 • А҆́ще вда́си себѐ въ весе́лїе и҆ простре́ши рꙋ́кꙋ твою̀ со сва́ромъ, порꙋ́ганъ бꙋ́деши.
 • Мельзѝ млеко̀, и҆ бꙋ́детъ ма́сло. А҆́ще ли нѡ́здри че́шеши, и҆зы́детъ кро́вь: а҆́ще же и҆звлече́ши словеса̀, и҆зы́дꙋтъ сꙋ́дове и҆ тѧ̑жбы.