Скрыть
31:1
31:2
31:4
31:7
31:13
31:14
31:15
31:16
31:17
31:18
31:19
31:20
31:22
31:24
31:27
31:28
31:29
Моя́ словеса́ реко́шася от­ Бо́га, царе́во проро́че­с­т­во, его́же наказа́ ма́ти его́:
что́, ча́до, [соблюде́ши,] что́ рѣче́нiе Бо́жiе? перворо́дне, тебѣ́ глаго́лю, сы́не: что́, ча́до мо­его́ чре́ва? что́, ча́до мо­и́хъ моли́твъ?
Не да́ждь жена́мъ тво­его́ бога́т­ст­ва и тво­его́ ума́ и житiя́ въ послѣ́днiй совѣ́тъ.
Съ совѣ́томъ все́ твори́, съ совѣ́томъ пі́й вино́: си́льнiи гнѣвли́ви су́ть, вина́ да не пiю́тъ,
да напи́в­шеся не забу́дутъ му́дрости и пра́во суди́ти немощны́мъ не воз­мо́гутъ.
Дади́те Сике́ра су́щымъ въ печа́лехъ и вино́ пи́ти су́щымъ въ болѣ́знехъ,
да забу́дутъ убоже́­ст­ва и болѣ́зней не воспомя́нутъ ктому́.
Сы́не, от­верза́й уста́ твоя́ сло́ву Бо́жiю и суди́ вся́ здра́во:
от­верза́й уста́ твоя́ и суди́ пра́ведно, разсужда́й же убо́га и не́мощна.
Жену́ до́блю кто́ обря́щетъ, дража́йши е́сть ка́менiя многоцѣ́н­наго такова́я:
дерза́етъ на ню́ се́рдце му́жа ея́: такова́я до́брыхъ коры́стей не лиши́т­ся:
дѣ́лаетъ бо му́жу сво­ему́ блага́я во все́ житiе́:
обрѣ́тши во́лну и ле́нъ, сотвори́ благопотре́бное рука́ма сво­и́ма.
Бы́сть я́ко кора́бль ку́плю дѣ́я, издале́ча собира́етъ себѣ́ бога́т­ст­во:
и востае́тъ изъ но́щи, и даде́ бра́шна до́му и дѣла́ рабы́нямъ.
Узрѣ́в­ши село́ купи́, от­ плодо́въ же ру́къ сво­и́хъ насади́ стяжа́нiе.
Препоя́сав­ши крѣ́пко чре́сла своя́, утверди́тъ мы́шцы своя́ на дѣ́ло,
и вкуси́, я́ко добро́ е́сть дѣ́лати, и не угаса́етъ свѣти́лникъ ея́ всю́ но́щь.
Ла́кти своя́ простира́етъ на поле́зная, ру́цѣ же сво­и́ утвержда́етъ на вретено́,
и ру́цѣ сво­и́ от­верза́етъ убо́гому, дла́нь же простре́ ни́щу.
Не пече́т­ся о су́щихъ въ дому́ му́жъ ея́, егда́ гдѣ́ заме́длитъ: вси́ бо у нея́ одѣ́яни су́ть.
Сугу́ба одѣя́нiя сотвори́ му́жу сво­ему́, от­ виссо́на же и порфи́ры себѣ́ одѣя́нiя.
Сла́венъ быва́етъ во вратѣ́хъ му́жъ ея́, внегда́ а́ще ся́детъ въ со́нмищи со старѣ́йшины жи́тельми земли́.
Плащани́цы сотвори́ и продаде́ Финикі́аномъ, опоя́санiя же Ханане́омъ.
25Уста́ своя́ от­ве́рзе внима́телно и зако́н­но и чи́нъ заповѣ́да язы́ку сво­ему́.
26Крѣ́постiю и лѣ́потою облече́ся, и воз­весели́ся во дни́ послѣ́днiя.
Тѣ́сны стези́ до́му ея́, бра́шна же лѣ́ностнаго не яде́. 28Уста́ своя́ от­ве́рзе му́дро и зако́н­но.
29Ми́лостыня же ея́ *воз­ста́ви ча́да ея́, и обогати́шася: и му́жъ ея́ похвали́ ю́:
30мно́ги дще́ри стяжа́ша бога́т­ст­во, мно́ги сотвори́ша си́лу: ты́ же предуспѣ́ла и превоз­несла́ся еси́ надъ всѣ́ми:
31ло́жнаго угожде́нiя и су́етныя добро́ты же́нскiя нѣ́сть въ тебѣ́: жена́ бо разу́мная благослове́на е́сть: стра́хъ же Госпо́день сiя́ да хва́литъ.
32Дади́те е́й от­ плодо́въ усте́нъ ея́, и да хвали́мь бу́детъ во вратѣ́хъ му́жъ ея́.
Коне́цъ кни́зѣ при́тчей Соломо́нихъ: и́мать въ себѣ́гла́въ 31.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible