Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, мо­и́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце:
 • долготу́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни и ми́ръ при­­ложа́тъ тебѣ́.
 • Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́: обложи́ же я́ на тво­е́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́: и обря́щеши благода́ть.
 • И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ [Бо́гомъ] и человѣ́ки.
 • Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о тво­е́й же прему́дрости не воз­носи́ся:
 • во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́.
 • Не бу́ди му́дръ о себѣ́: бо́йся же Бо́га и уклоня́йся от­ вся́каго зла́:
 • тогда́ исцѣле́нiе бу́детъ тѣ́лу тво­ему́ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ.
 • Чти́ Го́спода от­ пра́ведныхъ тво­и́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й ему́ от­ тво­и́хъ плодо́въ пра́вды:
 • да испо́лнят­ся жи́тницы твоя́ мно́же­с­т­вомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ.
 • Сы́не, не прене­брега́й наказа́нiя Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й от­ него́ облича́емь:
 • его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
 • Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
 • Лу́чше бо сiю́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища:
 • честнѣ́йша же е́сть ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ: не сопротивля́ет­ся е́й ничто́же лука́во, благозна́тна е́сть всѣ́мъ при­­ближа́ющымся е́й: вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
 • Долгота́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́т­ст­во и сла́ва:
 • от­ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ.
 • Путiе́ ея́ путiе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны.
 • Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щымся ея́, и воскланя́ющымся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.
 • Бо́гъ прему́дростiю основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ:
 • въ чу́в­ст­вѣ его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су.
 • Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль:
 • да жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и благода́ть бу́детъ на тво­е́й вы́и:
 • [бу́детъ же исцѣле́нiе пло́темъ тво­и́мъ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ:]
 • да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнет­ся.
 • А́ще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши.
 • И не убо­и́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нiя нечести́выхъ находя́щаго:
 • Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися.
 • Не от­рецы́ся благотвори́ти тре́бу­ю­щему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти.
 • Не рцы́: от­ше́дъ воз­врати́ся, и зау́тра да́мъ, си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ де́нь находя́й.
 • Не соплета́й на дру́га тво­его́ зла́, при­­ше́лца су́ща и упова́юща на тя́.
 • Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е.
 • Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нiя, ни воз­ревну́й путе́мъ и́хъ.
 • Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ет­ся.
 • Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ют­ся.
 • Госпо́дь го́рдымъ проти́вит­ся, смире́н­нымъ же дае́тъ благода́ть.
 • Сла́ву прему́дрiи наслѣ́дятъ, нечести́вiи же воз­несо́ша безче́стiе.
 • Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;
 • ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
 • Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
 • и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
 • Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
 • Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
 • Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:
 • это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
 • Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,
 • и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином.
 • Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его;
 • ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
 • Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, –
 • потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
 • она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
 • Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава;
 • [из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит;]
 • пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
 • Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
 • Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
 • Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.
 • Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность,
 • и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.
 • Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется.
 • Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет.
 • Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет;
 • потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления.
 • Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.
 • Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что́ родит грядущий день.]
 • Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою.
 • Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.
 • Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его;
 • потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение.
 • Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет.
 • Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать.
 • Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.
 • Fili mi, ne obliviscaris legis meae, et praecepta mea cor tuum custodiat;
 • longitudinem enim dierum et annos vitae et pacem apponent tibi.
 • Misericordia et veritas te non deserant; circumda eas gutturi tuo et describe in tabulis cordis tui,
 • et invenies gratiam et successum bonum coram Deo et hominibus.
 • Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo et ne innitaris prudentiae tuae.
 • In omnibus viis tuis cogita illum, et ipse diriget gressus tuos.
 • Ne sis sapiens apud temetipsum; time Dominum et recede a malo.
 • Sanitas quippe erit umbilico tuo, et irrigatio ossibus tuis.
 • Honora Dominum de tua substantia et de primitiis omnium frugum tuarum,
 • et implebuntur horrea tua frumento, et vino torcularia tua redundabunt.
 • Disciplinam Domini, fili mi, ne abicias nec asperneris, cum ab eo corriperis:
 • quem enim diligit, Dominus corripit et quasi pater in filio complacet sibi.
 • Beatus homo, qui invenit sapientiam et qui affluit prudentia:
 • melior est acquisitio eius negotiatione argenti, et auro primo fructus eius.
 • Pretiosior est cunctis gemmis, et omnia pretiosa tua huic non valent comparari;
 • longitudo dierum in dextera eius, et in sinistra illius divitiae et gloria.
 • Viae eius viae pulchrae, et omnes semitae illius pacificae.
 • Lignum vitae est his, qui apprehenderint eam; et, qui tenuerit eam, beatus.
 • Dominus sapientia fundavit terram, stabilivit caelos prudentia;
 • sapientia illius eruperunt abyssi, et nubes rorem stillant.
 • Fili mi, ne effluant haec ab oculis tuis; custodi prudentiam atque consilium,
 • et erit vita animae tuae, et gratia collo tuo;
 • tunc ambulabis fiducialiter in via tua, et pes tuus non impinget.
 • Si dormieris, non timebis; quiesces, et suavis erit somnus tuus.
 • Ne paveas repentino terrore et irruentem tibi turbinem impiorum, cum venerit.
 • Dominus enim erit in latere tuo et custodiet pedem tuum, ne capiaris.
 • Noli prohibere beneficium ab eo, cui debetur, si in potestate manus tuae est, ut facias.
 • Ne dicas amico tuo: «Vade et revertere, cras dabo tibi», cum statim possis dare.
 • Ne moliaris amico tuo malum, cum ille apud te sedeat cum fiducia.
 • Ne contendas adversus hominem frustra, cum ipse tibi nihil mali fecerit.
 • Ne aemuleris hominem iniustum nec imiteris omnes vias eius,
 • quia abominatio Domini est omnis pravus, et cum simplicibus societas eius.
 • Maledictio a Domino in domo impii, habitacula autem iustorum benedicentur.
 • Ipse deludet illusores et mansuetis dabit gratiam;
 • gloriam sapientes possidebunt, stultorum exaltatio ignominia.
 • »Hijo mío, no te olvides de mi Ley,
  y que tu corazón guarde mis mandamientos,
 • porque muchos días y años de vida
  y de paz te aumentarán.
 • Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad:
  átalas a tu cuello,
  escríbelas en la tabla de tu corazón
 • y hallarás gracia y buena opinión
  ante los ojos de Dios y de los hombres.

 • »Confía en Jehová con todo tu corazón
  y no te apoyes en tu propia prudencia.
 • Reconócelo en todos tus caminos
  y él hará derechas tus veredas.
 • No seas sabio en tu propia opinión,
  sino teme a Jehová y apártate del mal,
 • porque esto será medicina para tus músculos
  y refrigerio para tus huesos.

 • »Honra a Jehová con tus bienes
  y con las primicias de todos tus frutos;
 • entonces tus graneros estarán colmados con abundancia
  y tus lagares rebosarán de mosto.

 • »No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
  no te canses de que él te corrija,
 • porque Jehová al que ama castiga,
  como el padre al hijo a quien quiere.

 • »¡Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría
  y obtiene la inteligencia,
 • porque su ganancia es más que la ganancia de la plata,
  sus beneficios más que los del oro fino!
 • Más preciosa es que las piedras preciosas:
  ¡nada que puedas desear se puede comparar con ella!
 • Larga vida hay en su mano derecha,
  y en su izquierda, riquezas y honra.
 • Sus caminos son caminos deleitosos;
  todas sus veredas, paz.
 • Es árbol de vida para los que de ella echan mano,
  y bienaventurados son los que la retienen.

 • »Jehová fundó la tierra con sabiduría,
  afirmó los cielos con inteligencia.
 • Con su ciencia, los mares fueron divididos
  y destilan rocío los cielos.

 • »Hijo mío, no se aparten de tus ojos estas cosas:
  guarda la Ley y el consejo,
 • que serán vida para tu alma
  y gracia para tu cuello.
 • Entonces andarás por tu camino confiadamente
  y tu pie no tropezará.
 • Cuando te acuestes, no tendrás temor,
  sino que te acostarás y tu sueño será grato.
 • No tendrás temor de un pavor repentino
  ni de la ruina de los impíos, cuando llegue,
 • porque Jehová será tu confianza:
  él evitará que tu pie quede atrapado.

 • »Si tienes poder para hacer el bien,
  no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite;
 • no digas a tu prójimo: “Vete, vuelve de nuevo,
  mañana te daré”,
  cuando tengas contigo qué darle.
 • No intentes hacer daño a tu prójimo
  que vive confiado junto a ti.
 • No pleitees sin razón con nadie,
  a no ser que te hayan agraviado.
 • No envidies al hombre injusto
  ni escojas ninguno de sus caminos.
 • Porque Jehová abomina al perverso;
  su comunión íntima es con los justos.
 • La maldición de Jehová está en la casa del malvado,
  pero bendice la morada de los justos.
 • Ciertamente él escarnece a los escarnecedores
  y da gracia a los humildes.
 • Los sabios heredan la honra,
  pero los necios cargan con su ignominia.


 • Сын мой, моего учения не забывай и мой наказ сохрани в сердце.
 • Ибо это продлит тебе дни и годы, благоденствие твое умножит.
 • Да не покинут тебя вера и правда: надень их, как ожерелье, на шею, запиши на скрижаль сердца —
 • и будут тебе милости и почести от Бога и от людей.
 • Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся.
 • Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
 • Не считай себя мудрецом, бойся Господа, сторонись зла —
 • это будет целительно для твоего тела и прибавит силы костям твоим.
 • Уделяй Господу от своего достояния и от первых плодов любого дела,
 • и наполнятся твои кладовые изобилия, переполнит давильни молодое вино.
 • Наставления Господня, сын мой, не отвергай, от упреков Его не отвращайся.
 • Ведь Господь порицает того, кого любит, как отец — драгоценного сына.
 • Счастлив человек, обретший мудрость, человек, достигший разумения.
 • Лучше мудрость обрести, чем серебро, ибо она золота ценнее,
 • дороже она, чем самоцветы, ничто желанное с ней не сравнится.
 • В правой руке у нее — долголетие, а богатство и почет — в левой.
 • Дороги ее — дороги радости, все ее пути благополучны.
 • Она — древо жизни для тех, кто ей привержен, и блажен, кто с ней неразлучен.
 • Господь мудростью основал землю, небеса утвердил разумом,
 • Его ведением разверзаются бездны, и облака источают росу.
 • Сын, да не скроется это от тебя, и сохранишь благоразумие и прозорливость.
 • И будет это жизнью для твоей души, и станет людская милость твоим ожерельем.
 • Тогда безопасна будет твоя дорога, и нога твоя не оступится.
 • Ляжешь спать без боязни, заснешь — и сон будет сладок.
 • Не бойся внезапного несчастья, погибели, что готовят нечестивцы;
 • ибо Господь — на твоей стороне, Он не даст тебе ступить в западню.
 • Не скрывай добра от законного владельца, если это в твоей власти;
 • не говори ближнему: «Ступай, придешь потом, завтра дам», — если есть, чем поделиться.
 • Не замышляй ничего против человека, который тебе доверяет.
 • Не ссорься попусту с тем, кто не причинил тебе зла.
 • Не завидуй творящему насилие и не выбирай его дороги,
 • ибо мерзок Господу коварный, а честные — у Него в доверии.
 • Проклятие Господа — на доме нечестивца; а жилище праведных Он благословляет.
 • Над насмешниками Он посмеется, а кротким дарует милость.
 • Мудрые обретут славу, а глупцы погрязнут в позоре.