Скрыть
3:1
3:3
3:6
3:8
3:10
3:12
3:13
3:15
3:16a
3:17
3:20
3:21
3:22a
3:22
3:26
3:29
3:30
3:32
3:35
12:2
12:4
12:5
12:7
12:8
12:9
12:11a
12:12
12:13a
12:19
12:20
12:21
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
Церковнославянский (рус)
Сы́не, мо­и́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце:
долготу́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни и ми́ръ при­­ложа́тъ тебѣ́.
Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́: обложи́ же я́ на тво­е́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́: и обря́щеши благода́ть.
И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ [Бо́гомъ] и человѣ́ки.
Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о тво­е́й же прему́дрости не воз­носи́ся:
во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́.
Не бу́ди му́дръ о себѣ́: бо́йся же Бо́га и уклоня́йся от­ вся́каго зла́:
тогда́ исцѣле́нiе бу́детъ тѣ́лу тво­ему́ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ.
Чти́ Го́спода от­ пра́ведныхъ тво­и́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й ему́ от­ тво­и́хъ плодо́въ пра́вды:
да испо́лнят­ся жи́тницы твоя́ мно́же­с­т­вомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ.
Сы́не, не прене­брега́й наказа́нiя Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й от­ него́ облича́емь:
его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
Лу́чше бо сiю́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища:
честнѣ́йша же е́сть ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ: не сопротивля́ет­ся е́й ничто́же лука́во, благозна́тна е́сть всѣ́мъ при­­ближа́ющымся е́й: вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
Долгота́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́т­ст­во и сла́ва:
от­ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ.
Путiе́ ея́ путiе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны.
Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щымся ея́, и воскланя́ющымся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.
Бо́гъ прему́дростiю основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ:
въ чу́в­ст­вѣ его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су.
Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль:
[бу́детъ же исцѣле́нiе пло́темъ тво­и́мъ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ:]
да жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и благода́ть бу́детъ на тво­е́й вы́и:
да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнет­ся.
А́ще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши.
И не убо­и́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нiя нечести́выхъ находя́щаго:
Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися.
Не от­рецы́ся благотвори́ти тре́бу­ю­щему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти.
Не рцы́: от­ше́дъ воз­врати́ся, и зау́тра да́мъ, си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ де́нь находя́й.
Не соплета́й на дру́га тво­его́ зла́, при­­ше́лца су́ща и упова́юща на тя́.
Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е.
Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нiя, ни воз­ревну́й путе́мъ и́хъ.
Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ет­ся.
Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ют­ся.
Госпо́дь го́рдымъ проти́вит­ся, смире́н­нымъ же дае́тъ благода́ть.
Сла́ву прему́дрiи наслѣ́дятъ, нечести́вiи же воз­несо́ша безче́стiе.
Любя́й наказа́нiе лю́битъ чу́в­ст­во: ненави́дяй же обличе́нiя безу́менъ.
Лу́чше обрѣты́й благода́ть от­ Го́спода Бо́га: му́жъ же законопресту́пенъ премолча́нъ бу́детъ.
Не испра́вит­ся человѣ́къ от­ беззако́н­наго: коре́нiя же пра́ведныхъ не от­и́мут­ся.
Жена́ му́же­с­т­вен­ная вѣне́цъ му́жу сво­ему́: я́коже въ дре́вѣ че́рвь, та́ко му́жа погубля́етъ жена́ злотво́рная.
Мы́сли пра́ведныхъ судьбы́: управля́ютъ же нечести́вiи ле́сти.
Словеса́ нечести́выхъ льсти́ва въ кро́вь, уста́ же пра́выхъ изба́вятъ и́хъ.
А́може обрати́т­ся нечести́вый, исчеза́етъ: хра́мины же пра́ведныхъ пребыва́ютъ.
Уста́ разу́мнаго хвали́ма быва́ютъ от­ му́жа: слабосе́рдъ же поруга́емь быва́етъ.
Лу́чше му́жъ въ безче́стiи рабо́таяй себѣ́, не́жели че́сть себѣ́ обложи́въ и лиша́яйся хлѣ́ба.
Пра́ведникъ ми́луетъ ду́шы ското́въ сво­и́хъ: утро́бы же нечести́выхъ неми́лостивны.
Дѣ́лаяй свою́ зе́млю испо́лнит­ся хлѣ́бовъ: гоня́щiи же су́етная лише́ни ра́зума.
И́же е́сть сла́достенъ въ ви́н­нѣмъ пребыва́нiи, во сво­и́хъ тверды́нехъ оста́витъ безче́стiе.
Жела́нiя нечести́выхъ зла́: коре́нiе же благо­чести́выхъ въ тве́рдостехъ.
За грѣ́хъ усте́нъ впа́даетъ въ сѣ́ти грѣ́шникъ: избѣга́етъ же от­ ни́хъ пра́ведникъ.
Сматря́яй кро́тко поми́лованъ бу́детъ, а срѣта́яй во вратѣ́хъ оскорби́тъ ду́шы.
От плодо́въ у́стъ душа́ му́жа напо́лнит­ся благи́хъ, воз­дая́нiе же усте́нъ его́ воз­да́ст­ся ему́.
Путiе́ безу́мныхъ пра́ви предъ ни́ми: послу́шаетъ совѣ́товъ му́дрый.
Безу́мный а́бiе исповѣ́сть гнѣ́въ сво́й: кры́етъ же свое́ безче́стiе хи́трый.
Явле́н­ную вѣ́ру воз­вѣща́етъ пра́ведный: свидѣ́тель же непра́ведныхъ льсти́въ.
Су́ть, и́же глаго́люще уязвля́ютъ а́ки мечи́: язы́цы же прему́дрыхъ исцѣля́ютъ.
Устнѣ́ и́стин­ны исправля́ютъ свидѣ́тел­ст­во: свидѣ́тель же ско́ръ язы́къ и́мать непра́веденъ.
Ле́сть въ се́рдцы кую́щаго зла́я: хотя́щiи же ми́ра воз­веселя́т­ся.
Ничто́же непра́ведное уго́дно е́сть пра́ведному: нечести́вiи же испо́лнят­ся злы́хъ.
Ме́рзость Го́сподеви устнѣ́ лжи́вы: творя́й же вѣ́рно прiя́тенъ ему́.
Му́жъ разуми́вый престо́лъ чу́в­ст­вiя: се́рдце же безу́мныхъ сря́щетъ кля́твы.
Рука́ избра́н­ныхъ одержи́тъ удо́бь: льсти́вiи же бу́дутъ во плѣне́нiи.
Стра́шное сло́во се́рдце му́жа пра́ведна смуща́етъ, вѣ́сть же блага́я весели́тъ его́.
Разуми́въ пра́ведникъ себѣ́ дру́гъ бу́детъ: мы́сли же нечести́выхъ некро́тки: согрѣша́ющихъ пости́гнутъ зла́я, пу́ть же нечести́выхъ прельсти́тъ я́.
Не улучи́тъ льсти́вый лови́твы: стяжа́нiе же честно́е му́жъ чи́стый.
Въ путе́хъ пра́вды живо́тъ, путiе́ же злопо́мнящихъ въ сме́рть.
Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;
ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:
это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,
и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином.
Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его;
ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, –
потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава;
[из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит;]
пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.
Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность,
и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.
Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется.
Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет.
Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет;
потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления.
Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.
Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что́ родит грядущий день.]
Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою.
Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.
Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его;
потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение.
Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет.
Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать.
Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.
Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение, тот невежда.
Добрый приобретает благоволение от Господа; а человека коварного Он осудит.
Не утвердит себя человек беззаконием; корень же праведников неподвижен.
Добродетельная жена – венец для мужа своего; а позорная – как гниль в костях его.
Промышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство.
Речи нечестивых – засада для пролития крови, уста же праведных спасают их.
Коснись нечестивых несчастие – и нет их, а дом праведных стоит.
Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении.
Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе.
Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко.
Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен.
[Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в своем доме оставит бесславие.]
Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень праведных тверд.
Нечестивый уловляется грехами уст своих; но праведник выйдет из беды.
[Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других.]
От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку – по делам рук его.
Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр.
У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление.
Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у свидетеля ложного – обман.
Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует.
Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык – только на мгновение.
Коварство – в сердце злоумышленников, радость – у миротворцев.
Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол.
Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему.
Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость.
Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью.
Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его.
Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение.
Ленивый не жарит своей дичи; а имущество человека прилежного многоценно.
На пути правды – жизнь, и на стезе ее нет смерти.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов