Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, мо­и́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце:
 • долготу́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни и ми́ръ при­­ложа́тъ тебѣ́.
 • Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́: обложи́ же я́ на тво­е́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́: и обря́щеши благода́ть.
 • И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ [Бо́гомъ] и человѣ́ки.
 • Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о тво­е́й же прему́дрости не воз­носи́ся:
 • во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́.
 • Не бу́ди му́дръ о себѣ́: бо́йся же Бо́га и уклоня́йся от­ вся́каго зла́:
 • тогда́ исцѣле́нiе бу́детъ тѣ́лу тво­ему́ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ.
 • Чти́ Го́спода от­ пра́ведныхъ тво­и́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й ему́ от­ тво­и́хъ плодо́въ пра́вды:
 • да испо́лнят­ся жи́тницы твоя́ мно́же­с­т­вомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ.
 • Сы́не, не прене­брега́й наказа́нiя Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й от­ него́ облича́емь:
 • его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
 • Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
 • Лу́чше бо сiю́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища:
 • честнѣ́йша же е́сть ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ: не сопротивля́ет­ся е́й ничто́же лука́во, благозна́тна е́сть всѣ́мъ при­­ближа́ющымся е́й: вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
 • Долгота́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́т­ст­во и сла́ва:
 • от­ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ.
 • Путiе́ ея́ путiе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны.
 • Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щымся ея́, и воскланя́ющымся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.
 • Бо́гъ прему́дростiю основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ:
 • въ чу́в­ст­вѣ его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су.
 • Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль:
 • да жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и благода́ть бу́детъ на тво­е́й вы́и:
 • [бу́детъ же исцѣле́нiе пло́темъ тво­и́мъ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ:]
 • да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнет­ся.
 • А́ще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши.
 • И не убо­и́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нiя нечести́выхъ находя́щаго:
 • Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися.
 • Не от­рецы́ся благотвори́ти тре́бу­ю­щему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти.
 • Не рцы́: от­ше́дъ воз­врати́ся, и зау́тра да́мъ, си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ де́нь находя́й.
 • Не соплета́й на дру́га тво­его́ зла́, при­­ше́лца су́ща и упова́юща на тя́.
 • Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е.
 • Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нiя, ни воз­ревну́й путе́мъ и́хъ.
 • Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ет­ся.
 • Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ют­ся.
 • Госпо́дь го́рдымъ проти́вит­ся, смире́н­нымъ же дае́тъ благода́ть.
 • Сла́ву прему́дрiи наслѣ́дятъ, нечести́вiи же воз­несо́ша безче́стiе.
 • Сы́нъ прему́дръ весели́тъ отца́, сы́нъ же безу́менъ печа́ль ма́тери.
 • Не по́льзуютъ сокро́вища беззако́н­ныхъ, пра́вда же изба́витъ от­ сме́рти.
 • Не убiе́тъ гла́домъ Госпо́дь ду́шу пра́ведную, живо́тъ же нечести́выхъ низврати́тъ.
 • Нищета́ му́жа смиря́етъ: ру́цѣ же му́же­с­т­вен­ныхъ обогаща́ют­ся.
 • Сы́нъ нака́занъ прему́дръ бу́детъ, безу́мный же слуго́ю употреби́т­ся: спасе́т­ся от­ зно́я сы́нъ разу́мный, вѣтротлѣ́ненъ же быва́етъ на жа́твѣ сы́нъ беззако́н­ный.
 • Благослове́нiе Госпо́дне на главѣ́ пра́веднаго: уста́ же нечести́выхъ покры́етъ пла́чь безвре́мен­ный.
 • Па́мять пра́ведныхъ съ похвала́ми: и́мя же нечести́выхъ угаса́етъ.
 • Прему́дръ се́рдцемъ прiи́метъ за́повѣди: непокрове́н­ный же устна́ма остроптѣва́я запне́т­ся.
 • И́же хо́дитъ про́сто, хо́дитъ надѣ́яся: развраща́я же пути́ своя́, позна́нъ бу́детъ.
 • Намиза́яй о́комъ съ ле́стiю собира́етъ муже́мъ печа́ли: облича́яй же со дерзнове́нiемъ миротвори́тъ.
 • Исто́чникъ жи́зни въ руцѣ́ пра́веднаго: уста́ же нечести́ваго покры́етъ па́губа.
 • Не́нависть воз­двиза́етъ ра́спрю: всѣ́хъ же нелюбо­при́телныхъ покрыва́етъ любо­́вь.
 • И́же от­ усте́нъ про­изно́ситъ прему́дрость, жезло́мъ бiе́тъ му́жа безсерде́чна.
 • Прему́дрiи скры́ютъ чу́в­ст­во, уста́ же проде́рзаго при­­ближа́ют­ся сокруше́нiю.
 • Стяжа́нiе бога́тыхъ гра́дъ тве́рдъ, сокруше́нiе же нечести́выхъ нищета́.
 • Дѣла́ пра́ведныхъ живо́тъ творя́тъ, пло́дове же нечести́выхъ грѣхи́.
 • Пути́ жи́зни храни́тъ наказа́нiе: наказа́нiемъ же не обличе́ный заблужда́етъ.
 • Покрыва́ютъ вражду́ устнѣ́ пра́выя: износя́щiи же укори́зну безу́мнѣйшiи су́ть.
 • От многосло́вiя не избѣжи́ши грѣха́: щадя́ же устнѣ́, разу́менъ бу́деши.
 • Сребро́ разжже́ное язы́къ пра́веднаго: се́рдце же нечести́ваго исче́знетъ.
 • Устнѣ́ пра́ведныхъ вѣ́дятъ высо́кая: безу́мнiи же въ ску́дости скончава́ют­ся.
 • Благослове́нiе Госпо́дне на главѣ́ пра́веднаго, сiе́ обогаща́етъ, и не и́мать при­­ложи́тися ему́ печа́ль въ се́рдцы.
 • Смѣ́хомъ безу́мный твори́тъ зла́я: прему́дрость же му́жеви ражда́етъ ра́зумъ.
 • Въ поги́бели нечести́вый обно́сит­ся: жела́нiе же пра́веднаго прiя́тно.
 • Преходя́щей бу́ри, нечести́вый исчеза́етъ, пра́ведный же уклони́вся спаса́ет­ся во вѣ́ки.
 • Я́коже гро́здiе зеле́ное вре́дъ зубо́мъ и ды́мъ очи́ма, та́ко законопреступле́нiе творя́щымъ е́.
 • Стра́хъ Госпо́день при­­лага́етъ дни́: лѣ́та же нечести́выхъ ума́лят­ся.
 • Пребыва́етъ съ пра́ведными весе́лiе, упова́нiе же нечести́выхъ погиба́етъ.
 • Утвержде́нiе преподобному стра́хъ Госпо́день, сокруше́нiе же творя́щымъ зла́я.
 • Пра́ведникъ во вѣ́ки не поколе́блет­ся: нечести́вiи же не населя́тъ земли́.
 • Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ:
 • устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ют­ся.
 • Сы́нъ благоразу́мный послушли́въ отцу́, сы́нъ же непокорли́вый въ поги́бель.
 • От плодо́въ пра́вды снѣ́сть благі́й: ду́шы же беззако́н­ныхъ погиба́ютъ безвре́мен­но.
 • И́же храни́тъ своя́ уста́, соблюда́етъ свою́ ду́шу: проде́рзивый же устна́ма устраши́тъ себе́.
 • Въ по́хотехъ е́сть вся́къ пра́здный: ру́ки же му́же­с­т­вен­ныхъ въ при­­лѣжа́нiи.
 • Словесе́ непра́ведна ненави́дитъ пра́ведникъ: нечести́вый же стыди́т­ся и не воз­ъимѣ́тъ дерзнове́нiя.
 • Пра́вда храни́тъ незло́бивыя: нечести́выя же злы́ твори́тъ грѣ́хъ.
 • Су́ть богатя́ще себе́, ничесо́же иму́ще: и су́ть смиря́ющеся во мно́зѣ бога́т­ст­вѣ.
 • Избавле́нiе му́жа души́ свое́ ему́ бога́т­ст­во: ни́щiй же не терпи́тъ преще́нiя.
 • Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, свѣ́тъ же нечести́выхъ угаса́етъ:
 • ду́ши льсти́выя заблужда́ютъ во грѣсѣ́хъ, пра́веднiи же ще́дрятъ и ми́луютъ.
 • Злы́й съ досажде́нiемъ твори́тъ зла́я: себе́ же зна́ющiи прему́дри [су́ть].
 • Имѣ́нiе поспѣша́емо со беззако́нiемъ ума́лено быва́етъ, собира́яй же себѣ́ со благо­че́стiемъ изоби́л­ст­вовати бу́детъ: пра́ведный ще́дритъ и дае́тъ.
 • Лу́чше начина́яй помога́ти се́рдцемъ обѣща́ющаго и въ наде́жду веду́щаго: дре́во бо жи́зни жела́нiе до́брое.
 • И́же презира́етъ ве́щь, презрѣ́нъ бу́детъ от­ нея́: а боя́йся за́повѣди, се́й здра́в­ст­вуетъ.
 • Сы́ну лука́вому ничто́же е́сть бла́го: рабу́ же му́дру благопоспѣ́шна бу́дутъ дѣла́, и испра́вит­ся пу́ть его́.
 • Зако́нъ му́дрому исто́чникъ жи́зни: безу́мный же от­ сѣ́ти у́мретъ.
 • Ра́зумъ бла́гъ дае́тъ благода́ть: разумѣ́ти же зако́нъ, мы́сли е́сть благі́я: путiе́ же презира́ющихъ въ поги́бели.
 • Вся́къ хи́трый твори́тъ съ ра́зумомъ, безу́мный же простре́тъ свою́ зло́бу.
 • Ца́рь де́рзостенъ впаде́тъ во зла́я, вѣ́ст­никъ же му́дръ изба́витъ его́.
 • Нищету́ и безче́стiе отъ­е́млетъ наказа́нiе: храня́й же обличе́нiя просла́вит­ся.
 • Жела́нiя благо­чести́выхъ наслажда́ютъ ду́шу, дѣла́ же нечести́выхъ дале́че от­ ра́зума.
 • Ходя́й съ прему́дрыми прему́дръ бу́детъ, ходя́й же съ безу́мными позна́нъ бу́детъ.
 • Согрѣша́ющихъ пости́гнутъ зла́я, пра́ведныхъ же пости́гнутъ блага́я.
 • Бла́гъ му́жъ наслѣ́дитъ сы́ны сыно́въ: сокро́вищ­ст­вует­ся же пра́веднымъ бога́т­ст­во нечести́выхъ.
 • Пра́веднiи насладя́т­ся въ бога́т­ст­вѣ лѣ́та мно́га: непра́веднiи же поги́бнутъ вско́рѣ.
 • И́же щади́тъ же́злъ [сво́й], ненави́дитъ сы́на сво­его́: любя́й же наказу́етъ при­­лѣ́жно.
 • Пра́ведный яды́й насыща́етъ ду́шу свою́: ду́шы же нечести́выхъ ску́дны.
 • Я́коже устремле́нiе воды́, та́ко се́рдце царе́во въ руцѣ́ Бо́жiей: а́може а́ще восхо́щетъ обрати́ти, та́мо уклони́тъ е́.
 • Вся́къ му́жъ явля́ет­ся себѣ́ пра́веденъ: управля́етъ же сердца́ Госпо́дь.
 • Твори́ти пра́ведная и и́стин­ствовати уго́дна Бо́гу па́че, не́жели же́ртвъ кро́вь.
 • Велему́дрый во укори́знѣ дерзосе́рдъ, свѣти́ло же нечести́выхъ грѣси́.
 • Помышле́нiя тщали́ваго во изоби́лiи, и вся́къ неради́вый въ лише́нiи.
 • Дѣ́лаяй сокро́вища язы́комъ лжи́вымъ су́етная го́нитъ въ сѣ́ти сме́ртныя.
 • Всегуби́тел­ст­во на нечести́выя устремля́ет­ся: не хотя́тъ бо твори́ти пра́ведная.
 • Къ стро́потнымъ стро́потныя пути́ посыла́етъ Бо́гъ: чи́ста бо и пра́ва дѣла́ его́.
 • Лу́чше жи́ти во у́глѣ непокрове́н­нѣмъ, не́жели въ пова́плен­ныхъ съ непра́вдою и въ хра́минѣ о́бщей.
 • Душа́ нечести́ваго не поми́лует­ся ни от­ еди́наго от­ человѣ́ковъ.
 • Тщету́ прiе́млющу невоз­де́ржному, кова́рнѣйшiй бу́детъ незло́бивый, разумѣва́яй же му́дрый прiи́метъ ра́зумъ.
 • Разумѣва́етъ пра́ведный сердца́ нечести́выхъ и уничтожа́етъ нечести́выя въ злы́хъ.
 • И́же затыка́етъ ушеса́ своя́, е́же не послу́шати немощна́го, и то́й при­­зове́тъ, и не бу́детъ послу́шаяй его́.
 • Дая́нiе та́йно от­враща́етъ гнѣ́вы, щадя́й же даро́въ воз­двиза́етъ я́рость крѣ́пкую.
 • Весе́лiе пра́ведныхъ твори́ти су́дъ: преподо́бный же нечи́стъ у злодѣ́евъ.
 • Му́жъ заблужда́яй от­ пути́ пра́вды въ со́нмищи исполи́новъ почі́етъ.
 • Му́жъ ску́денъ лю́битъ весе́лiе, любя́й же вино́ и еле́й не обогати́т­ся.
 • Отре́бiе же пра́веднику беззако́н­никъ.
 • Лу́чше жи́ти въ земли́ пу́стѣ, не́же жи́ти съ жено́ю сварли́вою и язы́чною и гнѣвли́вою.
 • Сокро́вище вожделѣ́н­но почі́етъ во устѣ́хъ му́драго: безу́мнiи же му́жiе пожира́ютъ е́.
 • Пу́ть пра́вды и ми́лостыни обря́щетъ живо́тъ и сла́ву.
 • Во гра́ды крѣ́пки вни́де прему́дрый и разруши́ утвержде́нiе, на не́же надѣ́яшася нечести́вiи.
 • И́же храни́тъ своя́ уста́ и язы́къ, соблюда́етъ от­ печа́ли ду́шу свою́.
 • Проде́рзый и велича́вый и гордели́вый губи́тель нарица́ет­ся: а и́же памятозло́б­ст­вуетъ, беззако́ненъ.
 • По́хоти лѣни́ваго убива́ютъ: не про­изволя́ютъ бо ру́цѣ его́ твори́ти что́.
 • Нечести́вый жела́етъ ве́сь де́нь по́хоти злы́я, пра́ведный же ми́луетъ и ще́дритъ неща́дно.
 • Же́ртвы нечести́выхъ ме́рзость Го́сподеви: и́бо беззако́н­но при­­но́сятъ я́.
 • Свидѣ́тель ло́жный поги́бнетъ, му́жъ же послушли́въ сохраня́емь воз­глаго́летъ.
 • Нечести́въ му́жъ безсту́дно сто­и́тъ лице́мъ: пра́вый же са́мъ разумѣва́етъ пути́ своя́.
 • Нѣ́сть прему́дрости, нѣ́сть му́же­ст­ва, нѣ́сть совѣ́та у нечести́ваго.
 • Ко́нь уготовля́ет­ся на де́нь бра́ни: от­ Го́спода же по́мощь.
 • Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;
 • ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
 • Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего,
 • и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
 • Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
 • Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
 • Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:
 • это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
 • Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих,
 • и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином.
 • Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его;
 • ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.
 • Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, –
 • потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
 • она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.
 • Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава;
 • [из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке носит;]
 • пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.
 • Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
 • Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом;
 • Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою.
 • Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность,
 • и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей.
 • Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется.
 • Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда уснешь, – сон твой приятен будет.
 • Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет;
 • потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления.
 • Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.
 • Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что́ родит грядущий день.]
 • Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою.
 • Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.
 • Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его;
 • потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него общение.
 • Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет.
 • Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать.
 • Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие.
 • Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери.
 • Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти.
 • Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет.
 • Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает.
 • Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный.
 • Благословения – на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие.
 • Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет.
 • Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется.
 • Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан.
 • Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами преткнется.
 • Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие.
 • Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.
 • В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого – розга.
 • Мудрые сберегают знание, но уста глупого – близкая погибель.
 • Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их.
 • Труды праведного – к жизни, успех нечестивого – ко греху.
 • Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий обличение – блуждает.
 • Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп.
 • При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен.
 • Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество.
 • Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума.
 • Благословение Господне – оно обогащает и печали с собою не приносит.
 • Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость.
 • Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится.
 • Как проносится вихрь, так нет более нечестивого; а праведник – на вечном основании.
 • Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его.
 • Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся.
 • Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет.
 • Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие.
 • Праведник во веки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле.
 • Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется.
 • Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное.
 • Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения.
 • От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло.
 • Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда.
 • Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится.
 • Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя.
 • Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника.
 • Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много.
 • Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит.
 • Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает.
 • [Души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют.]
 • От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость.
 • Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его.
 • Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как древо жизни.
 • Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому воздается.
 • [У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой.]
 • Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
 • Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток.
 • Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет напоказ глупость.
 • Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение.
 • Нищета и посрамление отвергающему учение; а кто соблюдает наставление, будет в чести.
 • Желание исполнившееся – приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла.
 • Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится.
 • Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром.
 • Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного.
 • Много хлеба бывает и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка.
 • Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его.
 • Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.
 • Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его.
 • Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца.
 • Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва.
 • Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, – грех.
 • Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение.
 • Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти.
 • Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду.
 • Превратен путь человека развращенного; а кто чист, того действие прямо.
 • Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме.
 • Душа нечестивого желает зла: не найдет милости в глазах его и друг его.
 • Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым; и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание.
 • Праведник наблюдает за домом нечестивого: как повергаются нечестивые в несчастие.
 • Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, – и не будет услышан.
 • Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху – сильную ярость.
 • Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло.
 • Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов.
 • Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет.
 • Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного – лукавый.
 • Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою.
 • Вожделенное сокровище и тук – в доме мудрого; а глупый человек расточает их.
 • Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.
 • Мудрый входит в город сильных и ниспровергает крепость, на которую они надеялись.
 • Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою.
 • Надменный злодей – кощунник имя ему – действует в пылу гордости.
 • Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать;
 • всякий день он сильно алчет, а праведник дает и не жалеет.
 • Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее.
 • Лжесвидетель погибнет; а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда.
 • Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой.
 • Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу.
 • Коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа.