Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:5
4:6
4:11
4:12
4:13
4:15
4:20
4:21
4:24
4:28
4:29
Церковнославянский (рус)
Послу́шайте, дѣ́ти, наказа́нiя о́тча и внемли́те разумѣ́ти помышле́нiе,
да́ръ бо благі́й да́рую ва́мъ: мо­его́ зако́на не оставля́йте.
Сы́нъ бо бы́хъ и а́зъ отцу́ послушли́вый, и люби́мый предъ лице́мъ ма́тере,
и́же глаго́лаша и учи́ша мя́: да утвержда́ет­ся на́­ше сло́во въ тво­е́мъ се́рдцы: храни́ за́повѣди, не забыва́й:
стяжи́ прему́дрость, стяжи́ ра́зумъ: не забу́ди, ниже́ пре́зри рѣче́нiя мо­и́хъ у́стъ, ниже́ уклони́ся от­ глаго́лъ у́стъ мо­и́хъ.
Не оста́ви ея́, и и́мет­ся тебе́: воз­желѣ́й ея́, и соблюде́тъ тя́.
Нача́ло прему́дрости: стяжа́ти прему́дрость, и во все́мъ стяжа́нiи тво­е́мъ стяжи́ ра́зумъ.
Огради́ ю́, и воз­несе́тъ тя́: почти́ ю́, да тя́ объи́метъ,
да да́стъ главѣ́ тво­е́й вѣне́цъ благода́тей, вѣнце́мъ же сла́дости защи́титъ тя́.
Слы́ши, сы́не, и прiими́ моя́ словеса́, и умно́жат­ся лѣ́та живота́ тво­его́, да ти́ бу́дутъ мно́зи путiе́ житiя́.
Путе́мъ бо прему́дрости учу́ тя, наставля́ю же тебе́ на тече́нiя пра́вая:
а́ще бо хо́диши, не за́пнут­ся стопы́ твоя́: а́ще ли тече́ши, не утруди́шися.
Ими́ся мо­его́ наказа́нiя, не оста́ви, но сохрани́ е́ себѣ́ въ жи́знь твою́.
На пути́ нечести́выхъ не иди́, ниже́ воз­ревну́й путе́мъ законопресту́пныхъ.
На не́мже а́ще мѣ́стѣ во́я соберу́тъ, не иди́ та́мо: уклони́ся же от­ ни́хъ и измѣни́:
не у́снутъ бо, а́ще зла́ не сотворя́тъ: отъ­и́мет­ся со́нъ от­ ни́хъ, и не спя́тъ:
ті́и бо пита́ют­ся пи́щею нече́стiя, вино́мъ же законопресту́пнымъ упива́ют­ся.
Путі́е же пра́ведныхъ подо́бнѣ свѣ́ту свѣ́тят­ся: предхо́дятъ и просвѣща́ютъ, до́ндеже испра́вит­ся де́нь.
Путiе́ же нечести́выхъ те́мни: не вѣ́дятъ, ка́ко претыка́ют­ся.
Сы́не, мо­и́мъ глаго́ломъ внима́й, къ мо­и́мъ же словесе́мъ при­­лага́й у́хо твое́:
да не оскудѣ́ютъ ти́ исто́чницы тво­и́, храни́ я́ въ се́рдцы тво­е́мъ:
живо́тъ бо су́ть всѣ́мъ обрѣта́ющымъ я́ и все́й пло́ти и́хъ исцѣле́нiе.
Вся́цѣмъ хране́нiемъ блюди́ твое́ се́рдце: от­ си́хъ бо исхо́дища живота́.
Отими́ от­ себе́ стропти́ва уста́, и оби́дливы устнѣ́ дале́че от­ тебе́ от­ри́ни.
О́чи тво­и́ пра́во да зря́тъ, и вѣ́жди тво­и́ да помава́ютъ пра́ведная.
Пра́ва тече́нiя твори́ тво­и́ма нога́ма и пути́ твоя́ исправля́й.
Не уклони́ся ни на де́сно, ни на шу́е: от­врати́ же но́гу твою́ от­ пути́ зла́:
пути́ бо десны́я вѣ́сть Госпо́дь, развраще́ни же су́ть, и́же ошу́юю.
То́й же пра́ва сотвори́тъ тече́нiя твоя́, и хожде́нiя твоя́ въ ми́рѣ поспѣши́тъ.
1 «Главное — мудрость»: «высоко цени её, и она возвысит тебя»; 10 «не вступай на стезю нечестивых … ибо стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня»; 20 «больше всего хранимого храни сердце твое».
Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму,
потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей.
Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей,
и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи.
Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих.
Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя.
Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум.
Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней;
возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец.
Слушай, сын мой, и прими слова мои, – и умножатся тебе лета жизни.
Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым.
Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься.
Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя.
Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых;
оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо;
потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения;
ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения.
Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.
Путь же беззаконных – как тьма; они не знают, обо что споткнутся.
Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое;
да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего:
потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя.
Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою.
Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды.
Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла,
[потому что пути правые наблюдает Господь, а левые – испорчены.
Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит.]
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible