Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Послу́шайте, дѣ́ти, наказа́нiя о́тча и внемли́те разумѣ́ти помышле́нiе,
 • да́ръ бо благі́й да́рую ва́мъ: мо­его́ зако́на не оставля́йте.
 • Сы́нъ бо бы́хъ и а́зъ отцу́ послушли́вый, и люби́мый предъ лице́мъ ма́тере,
 • и́же глаго́лаша и учи́ша мя́: да утвержда́ет­ся на́­ше сло́во въ тво­е́мъ се́рдцы: храни́ за́повѣди, не забыва́й:
 • стяжи́ прему́дрость, стяжи́ ра́зумъ: не забу́ди, ниже́ пре́зри рѣче́нiя мо­и́хъ у́стъ, ниже́ уклони́ся от­ глаго́лъ у́стъ мо­и́хъ.
 • Не оста́ви ея́, и и́мет­ся тебе́: воз­желѣ́й ея́, и соблюде́тъ тя́.
 • Нача́ло прему́дрости: стяжа́ти прему́дрость, и во все́мъ стяжа́нiи тво­е́мъ стяжи́ ра́зумъ.
 • Огради́ ю́, и воз­несе́тъ тя́: почти́ ю́, да тя́ объи́метъ,
 • да да́стъ главѣ́ тво­е́й вѣне́цъ благода́тей, вѣнце́мъ же сла́дости защи́титъ тя́.
 • Слы́ши, сы́не, и прiими́ моя́ словеса́, и умно́жат­ся лѣ́та живота́ тво­его́, да ти́ бу́дутъ мно́зи путiе́ житiя́.
 • Путе́мъ бо прему́дрости учу́ тя, наставля́ю же тебе́ на тече́нiя пра́вая:
 • а́ще бо хо́диши, не за́пнут­ся стопы́ твоя́: а́ще ли тече́ши, не утруди́шися.
 • Ими́ся мо­его́ наказа́нiя, не оста́ви, но сохрани́ е́ себѣ́ въ жи́знь твою́.
 • На пути́ нечести́выхъ не иди́, ниже́ воз­ревну́й путе́мъ законопресту́пныхъ.
 • На не́мже а́ще мѣ́стѣ во́я соберу́тъ, не иди́ та́мо: уклони́ся же от­ ни́хъ и измѣни́:
 • не у́снутъ бо, а́ще зла́ не сотворя́тъ: отъ­и́мет­ся со́нъ от­ ни́хъ, и не спя́тъ:
 • ті́и бо пита́ют­ся пи́щею нече́стiя, вино́мъ же законопресту́пнымъ упива́ют­ся.
 • Путі́е же пра́ведныхъ подо́бнѣ свѣ́ту свѣ́тят­ся: предхо́дятъ и просвѣща́ютъ, до́ндеже испра́вит­ся де́нь.
 • Путiе́ же нечести́выхъ те́мни: не вѣ́дятъ, ка́ко претыка́ют­ся.
 • Сы́не, мо­и́мъ глаго́ломъ внима́й, къ мо­и́мъ же словесе́мъ при­­лага́й у́хо твое́:
 • да не оскудѣ́ютъ ти́ исто́чницы тво­и́, храни́ я́ въ се́рдцы тво­е́мъ:
 • живо́тъ бо су́ть всѣ́мъ обрѣта́ющымъ я́ и все́й пло́ти и́хъ исцѣле́нiе.
 • Вся́цѣмъ хране́нiемъ блюди́ твое́ се́рдце: от­ си́хъ бо исхо́дища живота́.
 • Отими́ от­ себе́ стропти́ва уста́, и оби́дливы устнѣ́ дале́че от­ тебе́ от­ри́ни.
 • О́чи тво­и́ пра́во да зря́тъ, и вѣ́жди тво­и́ да помава́ютъ пра́ведная.
 • Пра́ва тече́нiя твори́ тво­и́ма нога́ма и пути́ твоя́ исправля́й.
 • Не уклони́ся ни на де́сно, ни на шу́е: от­врати́ же но́гу твою́ от­ пути́ зла́:
 • пути́ бо десны́я вѣ́сть Госпо́дь, развраще́ни же су́ть, и́же ошу́юю.
 • То́й же пра́ва сотвори́тъ тече́нiя твоя́, и хожде́нiя твоя́ въ ми́рѣ поспѣши́тъ.
 • Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму,
 • потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей.
 • Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей,
 • и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи.
 • Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих.
 • Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя.
 • Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум.
 • Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней;
 • возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец.
 • Слушай, сын мой, и прими слова мои, – и умножатся тебе лета жизни.
 • Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым.
 • Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься.
 • Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя.
 • Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых;
 • оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо;
 • потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения;
 • ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения.
 • Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.
 • Путь же беззаконных – как тьма; они не знают, обо что споткнутся.
 • Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое;
 • да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего:
 • потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.
 • Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
 • Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя.
 • Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою.
 • Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды.
 • Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла,
 • [потому что пути правые наблюдает Господь, а левые – испорчены.
 • Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит.]
 • ἀκούσατε παῖδες παιδείαν πατρὸς καὶ προ­σέχετε γνῶναι ἔννοιαν
 • δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν τὸν ἐμὸν νόμον μὴ ἐγκατα­λίπητε
 • υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κἀγὼ πατρὶ ὑπήκοος καὶ ἀγαπώ­με­νος ἐν προ­σώπῳ μητρός
 • οἳ ἔλεγον καὶ ἐδίδασκόν με ἐρειδέτω ὁ ἡμέτερος λόγος εἰς σὴν καρδίαν
 • φύλασ­σε ἐν­τολάς μὴ ἐπι­λάθῃ μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμοῦ στόμα­τος
 • μηδὲ ἐγκατα­λίπῃς αὐτήν καὶ ἀνθέξε­ταί σου ἐράσθητι αὐτῆς καὶ τηρήσει σε
 • περιχαράκωσον αὐτήν καὶ ὑψώσει σε τίμησον αὐτήν ἵνα σε περιλάβῃ
 • ἵνα δῷ τῇ σῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου
 • ἄκουε υἱέ καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους καὶ πλη­θυνθή­σε­ται ἔτη ζωῆς σου ἵνα σοι γένων­ται πολλαὶ ὁδοὶ βίου
 • ὁδοὺς γὰρ σοφίας διδάσκω σε ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς
 • ἐὰν γὰρ πορεύ­ῃ οὐ συγκλεισθή­σε­ταί σου τὰ δια­βήματα ἐὰν δὲ τρέχῃς οὐ κοπιάσεις
 • ἐπι­λαβοῦ ἐμῆς παιδείας μὴ ἀφῇς ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου
 • ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρα­νόμων
 • ἐν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύ­σωσιν μὴ ἐπέλθῃς ἐκεῖ ἔκκλινον δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ παρα­́λλαξον
 • οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν ἀφῄρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν καὶ οὐ κοιμῶν­ται
 • οἵδε γὰρ σιτοῦν­ται σῖτα ἀσεβείας οἴνῳ δὲ παρα­νόμῳ μεθύσκον­ται
 • αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν προ­πορεύ­ον­ται καὶ φωτίζουσιν ἕως κατορθώσῃ ἡ ἡμέρα
 • αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί οὐκ οἴδασιν πῶς προ­σκόπτουσιν
 • υἱέ ἐμῇ ῥήσει προ­́σεχε τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παρα­́βαλε σὸν οὖς
 • ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου φύλασ­σε αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ
 • ζωὴ γάρ ἐστιν τοῖς εὑρίσκουσιν αὐτὰς καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις
 • πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς
 • περίελε σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπο­̀ σοῦ ἄπωσαι
 • οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια
 • ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶν καὶ τὰς ὁδούς σου κατεύ­θυνε
 • μὴ ἐκκλίνῃς εἰς τὰ δεξιὰ μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά ἀπό­στρεψον δὲ σὸν πόδα ἀπο­̀ ὁδοῦ κακῆς
 • 27aὁδοὺς γὰρ τὰς ἐκ δεξιῶν οἶδεν ὁ θεός διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ ἐξ ἀριστερῶν
 • 27bαὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου τὰς δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνῃ προ­άξει