Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, мо­е́й прему́дрости внима́й, къ мо­и́мъ же словесе́мъ при­­лага́й у́хо твое́,
 • да сохрани́ши мы́сль благу́ю: чу́в­ст­во же мо­и́хъ усте́нъ заповѣ́даетъ тебѣ́.
 • Не внима́й злѣ́й женѣ́: ме́дъ бо ка́плетъ от­ усте́нъ жены́ блудни́цы, я́же на вре́мя наслажда́етъ тво́й горта́нь:
 • послѣди́ же горча́е же́лчи обря́щеши, и изощре́н­ну па́че меча́ обою́ду о́стра:
 • безу́мiя бо но́зѣ низво́дятъ употребля́ющихъ ю́ со сме́ртiю во а́дъ, стопы́ же ея́ не утвержда́ют­ся:
 • на пути́ бо живо́тныя не нахо́дитъ, заблужде́н­на же тече́нiя ея́ и неблагоразу́мна.
 • Ны́нѣ у́бо, сы́не, послу́шай мене́ и не от­ринове́н­на сотвори́ моя́ словеса́:
 • дале́че от­ нея́ сотвори́ пу́ть тво́й и не при­­бли́жися ко две́ремъ домо́въ ея́,
 • да не преда́стъ ины́мъ живота́ тво­его́, и тво­его́ житiя́ неми́лостивымъ,
 • да не насы́тят­ся ині́и тво­ея́ крѣ́пости, тво­и́ же труды́ въ до́мы чужды́я вни́дутъ,
 • и раска́ешися на послѣ́докъ тво́й, егда́ истру́т­ся пло́ти тѣ́ла тво­его́, и рече́ши:
 • ка́ко воз­ненави́дѣхъ наказа́нiе, и от­ обличе́нiй уклони́ся се́рдце мое́?
 • не послу́шахъ гла́са наказу́ющаго мя́, и ко уча́щему мя́ не при­­лага́хъ у́ха мо­его́:
 • вма́лѣ бѣ́хъ во вся́цѣмъ злѣ́ посредѣ́ це́ркве и со́нмища.
 • Сы́не, пі́й во́ды от­ сво­и́хъ сосу́довъ и от­ тво­и́хъ кладенце́въ исто́чника:
 • да преизлива́ют­ся тебѣ́ во́ды от­ тво­его́ исто́чника, во твоя́ же пути́ да про­исхо́дятъ твоя́ во́ды.
 • Да бу́дутъ тебѣ́ еди́ному имѣ́нiя, и да никто́же чу́ждь при­­части́т­ся тебѣ́.
 • Исто́чникъ тво­ея́ воды́ да бу́детъ тебѣ́ тво́й, и весели́ся съ жено́ю, я́же от­ ю́ности тво­ея́:
 • еле́нь любве́ и жребя́ тво­и́хъ благода́тей да бесѣ́дуетъ тебѣ́, твоя́ же да предъи́детъ тебѣ́ и да бу́детъ съ тобо́ю во вся́ко вре́мя: въ дру́жбѣ бо сея́ спребыва́яй умно́женъ бу́деши.
 • Не мно́гъ бу́ди къ чужде́й, ниже́ объя́тъ бу́ди объя́тiи не тво­ея́:
 • предъ очи́ма бо су́ть Бо́жiима путiе́ му́жа, вся́ же тече́нiя его́ назира́етъ.
 • Законопреступле́нiя му́жа уловля́ютъ: плени́цами же сво­и́хъ грѣхо́въ кі́йждо затяза́ет­ся.
 • Се́й скончава́ет­ся съ ненака́зан­ными: от­ мно́же­ст­ва же сво­его́ житiя́ изве́ржет­ся и погиба́етъ за безу́мiе.
 • Вины́ и́щетъ му́жъ хотя́ от­лучи́тися от­ друго́въ, на вся́ко же вре́мя поноси́мь бу́детъ.
 • Не тре́буетъ прему́дрости му́жъ скудо­у́менъ, зане́ па́че во́дит­ся безу́мiемъ.
 • Егда́ прiи́детъ нечести́вый во глубину́ зо́лъ, неради́тъ: нахо́дитъ же ему́ безче́стiе и поноше́нiе.
 • Вода́ глубока́ сло́во въ се́рдцы му́жа, рѣка́ же изска́чущи и исто́чникъ жи́зни.
 • Чуди́тися лицу́ нечести́ваго не добро́, ниже́ преподо́бно укланя́ти пра́ведное на судѣ́.
 • Устнѣ́ безу́мнаго при­­во́дятъ его́ на зло́, уста́ же его́ де́рзостная при­­зыва́ютъ сме́рть.
 • Уста́ безу́мнаго сокруше́нiе ему́, устнѣ́ же его́ сѣ́ть души́ его́.
 • Лѣни́выя низлага́етъ стра́хъ: ду́ши же муже́й жена́мъ подо́бныхъ вза́лчутъ.
 • Не исцѣля́яй себе́ во сво­и́хъ дѣ́лѣхъ бра́тъ е́сть погубля́ющему себе́ сама́го.
 • Изъ вели́че­ст­ва крѣ́пости и́мя Госпо́дне, къ нему́же при­­тека́юще пра́ведницы воз­но́сят­ся.
 • Имѣ́нiе бога́ту му́жу гра́дъ тве́рдъ, сла́ва же его́ вельми́ при­­сѣня́етъ.
 • Пре́жде сокруше́нiя воз­но́сит­ся се́рдце му́жу и пре́жде сла́вы смиря́ет­ся.
 • И́же от­вѣща́етъ сло́во пре́жде слы́шанiя, безу́мiе ему́ е́сть и поноше́нiе.
 • Гнѣ́въ му́жа укроща́етъ ра́бъ разу́мный: малоду́шна же человѣ́ка кто́ стерпи́тъ?
 • Се́рдце разу́мнаго стя́жетъ чу́в­ст­вiе, ушеса́ же му́дрыхъ и́щутъ смы́сла.
 • Дая́нiе человѣ́ка распространя́етъ его́ и съ си́льными посажда́етъ его́.
 • Пра́ведный себе́ сама́го оглаго́лникъ во первосло́вiи: егда́ же при­­ложи́тъ супоста́тъ, облича́ет­ся.
 • Прекосло́вiя утоля́етъ молчали́вый и во власте́хъ опредѣля́етъ.
 • Бра́тъ от­ бра́та помога́емь, я́ко гра́дъ тве́рдъ и высо́къ, укрѣпля́ет­ся же я́коже основа́ное ца́р­ст­во.
 • От плодо́въ у́стъ му́жъ насыща́етъ чре́во свое́, и от­ плодо́въ усте́нъ сво­и́хъ насы́тит­ся.
 • Сме́рть и живо́тъ въ руцѣ́ язы́ка: удержава́ющiи же его́ снѣдя́тъ плоды́ его́.
 • И́же обрѣ́те жену́ добру́, обрѣ́те благода́ть, прiя́лъ же е́сть от­ Го́спода тишину́.
 • И́же изгоня́етъ жену́ до́брую, изгоня́етъ блага́я: держа́й же прелюбо­дѣ́йцу безу́менъ и нечести́въ.
 • Съ моле́нiи глаго́летъ убо́гiй, бога́тый же от­вѣща́етъ же́стоко.
 • Му́жъ любо­́венъ къ дру́жбѣ, и е́сть дру́гъ при­­лѣпи́выйся па́че бра́та.
 • Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму моему,
 • чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. [Не внимай льстивой женщине;]
 • ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее;
 • но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый;
 • ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней.
 • Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их.
 • Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих.
 • Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее,
 • чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю;
 • чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома.
 • И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, –
 • и скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением,
 • и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим:
 • едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества!»
 • Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя.
 • Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки вод – по площадям;
 • пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою.
 • Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей,
 • любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно.
 • И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?
 • Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его.
 • Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится:
 • он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется.
 • Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
 • Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
 • С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение.
 • Слова уст человеческих – глубокие воды; источник мудрости – струящийся поток.
 • Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.
 • Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои.
 • Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его.
 • [Ленивого низлагает страх, а души женоподобные будут голодать.] 9Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность чрева.
 • 10Нерадивый в работе своей – брат расточителю.
 • 11Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен.
 • 12Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении.
 • 13Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе.
 • 14Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему.
 • 15Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может подкрепить его?
 • 16Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания.
 • 17Подарок у человека дает ему простор и до вельмож доведет его.
 • 18Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследывает его.
 • 19Жребий прекращает споры и решает между сильными.
 • 20Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам за́мка.
 • 21От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается.
 • 22Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.
 • 23Кто нашел [добрую] жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа.
 • [Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку – безумен и нечестив.]
 • С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо.
 • Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат.