Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, мо­е́й прему́дрости внима́й, къ мо­и́мъ же словесе́мъ при­­лага́й у́хо твое́,
 • да сохрани́ши мы́сль благу́ю: чу́в­ст­во же мо­и́хъ усте́нъ заповѣ́даетъ тебѣ́.
 • Не внима́й злѣ́й женѣ́: ме́дъ бо ка́плетъ от­ усте́нъ жены́ блудни́цы, я́же на вре́мя наслажда́етъ тво́й горта́нь:
 • послѣди́ же горча́е же́лчи обря́щеши, и изощре́н­ну па́че меча́ обою́ду о́стра:
 • безу́мiя бо но́зѣ низво́дятъ употребля́ющихъ ю́ со сме́ртiю во а́дъ, стопы́ же ея́ не утвержда́ют­ся:
 • на пути́ бо живо́тныя не нахо́дитъ, заблужде́н­на же тече́нiя ея́ и неблагоразу́мна.
 • Ны́нѣ у́бо, сы́не, послу́шай мене́ и не от­ринове́н­на сотвори́ моя́ словеса́:
 • дале́че от­ нея́ сотвори́ пу́ть тво́й и не при­­бли́жися ко две́ремъ домо́въ ея́,
 • да не преда́стъ ины́мъ живота́ тво­его́, и тво­его́ житiя́ неми́лостивымъ,
 • да не насы́тят­ся ині́и тво­ея́ крѣ́пости, тво­и́ же труды́ въ до́мы чужды́я вни́дутъ,
 • и раска́ешися на послѣ́докъ тво́й, егда́ истру́т­ся пло́ти тѣ́ла тво­его́, и рече́ши:
 • ка́ко воз­ненави́дѣхъ наказа́нiе, и от­ обличе́нiй уклони́ся се́рдце мое́?
 • не послу́шахъ гла́са наказу́ющаго мя́, и ко уча́щему мя́ не при­­лага́хъ у́ха мо­его́:
 • вма́лѣ бѣ́хъ во вся́цѣмъ злѣ́ посредѣ́ це́ркве и со́нмища.
 • Сы́не, пі́й во́ды от­ сво­и́хъ сосу́довъ и от­ тво­и́хъ кладенце́въ исто́чника:
 • да преизлива́ют­ся тебѣ́ во́ды от­ тво­его́ исто́чника, во твоя́ же пути́ да про­исхо́дятъ твоя́ во́ды.
 • Да бу́дутъ тебѣ́ еди́ному имѣ́нiя, и да никто́же чу́ждь при­­части́т­ся тебѣ́.
 • Исто́чникъ тво­ея́ воды́ да бу́детъ тебѣ́ тво́й, и весели́ся съ жено́ю, я́же от­ ю́ности тво­ея́:
 • еле́нь любве́ и жребя́ тво­и́хъ благода́тей да бесѣ́дуетъ тебѣ́, твоя́ же да предъи́детъ тебѣ́ и да бу́детъ съ тобо́ю во вся́ко вре́мя: въ дру́жбѣ бо сея́ спребыва́яй умно́женъ бу́деши.
 • Не мно́гъ бу́ди къ чужде́й, ниже́ объя́тъ бу́ди объя́тiи не тво­ея́:
 • предъ очи́ма бо су́ть Бо́жiима путiе́ му́жа, вся́ же тече́нiя его́ назира́етъ.
 • Законопреступле́нiя му́жа уловля́ютъ: плени́цами же сво­и́хъ грѣхо́въ кі́йждо затяза́ет­ся.
 • Се́й скончава́ет­ся съ ненака́зан­ными: от­ мно́же­ст­ва же сво­его́ житiя́ изве́ржет­ся и погиба́етъ за безу́мiе.
 • Сы́не, а́ще поручи́шися за тво­его́ дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́.
 • Сѣ́ть бо крѣпка́ му́жу сво­и́ устнѣ́, и плѣня́ет­ся устна́ми сво­и́хъ у́стъ.
 • Твори́, сы́не, я́же а́зъ заповѣ́дую ти́, и спаса́йся: и́деши бо въ ру́цѣ злы́хъ за тво­его́ дру́га: бу́ди не ослабѣва́я, поощря́й же и тво­его́ дру́га, его́же испоручи́лъ еси́.
 • Не да́ждь сна́ тво­и́ма очи́ма, ниже́ да воз­дре́млеши тво­и́ма вѣ́ждома,
 • да спасе́шися а́ки се́рна от­ тене́тъ и я́ко пти́ца от­ сѣ́ти.
 • Иди́ ко мра́вiю, о, лѣни́ве, и поревну́й ви́дѣвъ пути́ его́, и бу́ди о́наго мудрѣ́йшiй:
 • о́нъ бо, не су́щу ему́ земледѣ́лцу, ниже́ ну́дящаго его́ имѣ́яй, ниже́ подъ влады́кою сы́й,
 • гото́витъ въ жа́тву пи́щу и мно́гое въ лѣ́то твори́тъ угото́ванiе.
 • Или́ иди́ ко пчелѣ́ и увѣ́ждь, ко́ль дѣ́лателница е́сть, дѣ́ланiе же ко́ль честно́е твори́тъ:
 • ея́же трудо́въ ца́рiе и прості́и во здра́вiе употребля́ютъ, люби́ма же е́сть всѣ́ми и сла́вна:
 • а́ще си́лою и немощна́ су́щи, [но] прему́дростiю почте́на про­изведе́ся.
 • Доко́лѣ, о, лѣни́ве, лежи́ши? когда́ же от­ сна́ воста́неши?
 • Ма́ло у́бо спи́ши, ма́ло же сѣди́ши, ма́ло же дре́млеши, ма́ло же объе́млеши пе́рси рука́ма:
 • пото́мъ же на́йдетъ тебѣ́ а́ки зо́лъ пу́тникъ убо́же­с­т­во: ску́дость же а́ки благі́й тече́цъ.
 • А́ще же не лѣни́въ бу́деши, прiи́детъ я́ко исто́чникъ жа́тва твоя́, ску́дость же а́ки злы́й тече́цъ [от­ тебе́] от­бѣжи́тъ.
 • Му́жъ безу́менъ и законопресту́пный хо́дитъ въ пути́ не бла́ги:
 • то́й же намиза́етъ о́комъ и зна́менiе дае́тъ ного́ю, учи́тъ же помава́нiемъ пе́рстовъ.
 • Развраще́н­но же се́рдце куе́тъ зла́я: на вся́кое вре́мя таковы́й мяте́жы составля́етъ гра́ду.
 • Сего́ ра́ди внеза́пу при­­хо́дитъ ему́ поги́бель, разсѣче́нiе и сокруше́нiе неисцѣ́льное.
 • Я́ко ра́дует­ся о всѣ́хъ, и́хже ненави́дитъ Бо́гъ, сокруша́ет­ся же за нечистоту́ души́:
 • о́ко досади́теля, язы́къ непра́ведный, ру́цѣ пролива́ющя кро́вь пра́веднаго,
 • и се́рдце кую́щее мы́сли злы́, и но́зѣ тща́щыяся зло́ твори́ти потребя́т­ся.
 • Разжиза́етъ лжы́ свидѣ́тель непра́веденъ и насыла́етъ суды́ посредѣ́ бра́тiй.
 • Сы́не, храни́ зако́ны отца́ тво­его́ и не от­ри́ни наказа́нiя ма́тере тво­ея́:
 • навяжи́ же я́ на твою́ ду́шу при́сно и обяжи́ и́хъ о тво­е́й вы́и.
 • Егда́ хо́диши, води́ ю́, и съ тобо́ю да бу́детъ: егда́ же спи́ши, да храни́тъ тя́, да востаю́щу ти́ глаго́летъ съ тобо́ю.
 • Зане́ свѣти́лникъ за́повѣдь зако́на и свѣ́тъ, и пу́ть жи́зни, и обличе́нiе, и наказа́нiе,
 • е́же сохрани́ти тя́ от­ жены́ мужа́ты и от­ наважде́нiя язы́ка чужда́го.
 • Сы́не, да не побѣди́тъ тя́ добро́ты по́хоть, ниже́ уловле́нъ бу́ди тво­и́ма очи́ма, ниже́ да совосхи́тишися вѣ́ждами ея́.
 • Цѣна́ бо блудни́цы, ели́ка еди́наго хлѣ́ба: жена́ же муже́й честны́я ду́шы уловля́етъ.
 • Ввя́жетъ ли кто́ о́гнь въ нѣ́дра, ри́зъ же [сво­и́хъ] не сожже́тъ ли?
 • Или́ ходи́ти кто́ бу́детъ на у́глiехъ о́гнен­ныхъ, но́гъ же не сожже́тъ ли?
 • Та́ко в­ше́дый къ женѣ́ мужа́тѣй не безъ вины́ бу́детъ, ниже́ вся́къ при­­каса́йся е́й.
 • Не ди́вно, а́ще кто́ я́тъ бу́детъ крады́й: кра́детъ бо, да насы́титъ ду́шу свою́ а́лчущую:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, воз­да́стъ седмери́цею, и вся́ имѣ́нiя своя́ да́въ, изба́витъ себе́.
 • Прелюбо­дѣ́й же за ску́дость ума́ поги́бель души́ сво­е́й содѣва́етъ,
 • болѣ́зни же и безче́стiе понесе́тъ: поноше́нiе же его́ не загла́дит­ся во вѣ́къ:
 • испо́лнена бо ре́вности я́рость му́жа ея́: не пощади́тъ въ де́нь суда́,
 • не измѣни́тъ ни еди́ною цѣно́ю вражды́, ниже́ разрѣши́т­ся мно́гими дарми́.
 • Сы́не, храни́ моя́ словеса́, моя́ же за́повѣди скры́й у себе́.
 • Сы́не, чти́ Го́спода, и укрѣпи́шися: кромѣ́ же его́ не бо́йся ино́го.
 • Храни́ моя́ за́повѣди, и поживе́ши, словеса́ же моя́ я́ко зѣ́ницы о́чiю:
 • обложи́ же и́ми твоя́ пе́рсты, напиши́ же я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́.
 • Нарцы́ прему́дрость сестру́ тебѣ́ бы́ти, ра́зумъ же зна́емь сотвори́ тебѣ́,
 • да тя́ соблюде́тъ от­ жены́ чужді́я и лука́выя, а́ще тя́ словесы́ льсти́выми облага́ти на́чнетъ:
 • око́нцемъ бо изъ до́му сво­его́ на пути́ при­­ни́чущи,
 • его́же а́ще у́зритъ от­ безу́мныхъ ча́дъ ю́ношу скудо­у́мна,
 • проходя́щаго ми́мо у́гла въ распу́тiихъ до́му ея́
 • и глаго́лющаго въ те́мный ве́черъ, егда́ упоко­е́нiе бу́детъ нощно́е и мра́чно­е:
 • жена́ же сря́щетъ его́, зра́къ иму́щи прелюбо­дѣ́йничь, я́же твори́тъ ю́ныхъ пари́ти сердца́мъ: воскри́лена же е́сть и блу́дна,
 • въ дому́ же не почива́ютъ но́зѣ ея́:
 • вре́мя бо нѣ́кое внѣ́ глуми́т­ся, вре́мя же на распу́тiихъ при­­ вся́цѣмъ у́глѣ при­­сѣди́тъ:
 • пото́мъ е́мши лобза́етъ его́, безсту́днымъ же лице́мъ рече́тъ къ нему́:
 • же́ртва ми́рна ми́ е́сть, дне́сь воз­даю́ обѣ́ты моя́:
 • сего́ ра́ди изыдо́хъ въ срѣ́тенiе тебѣ́, жела́ющи лица́ тво­его́, обрѣто́хъ тя́:
 • простира́лами покры́хъ о́дръ мо́й, ковра́ми же сугу́быми постла́хъ, и́же от­ Еги́пта,
 • шафра́номъ посы́пахъ ло́же мое́ и до́мъ мо́й кори́цею:
 • прiиди́ и наслади́мся любве́ да́же до у́тра, гряди́ и поваля́емся въ по́хоти:
 • нѣ́сть бо му́жа мо­его́ въ дому́, отъи́де въ пу́ть дале́че,
 • дово́лно сребра́ взя́ съ собо́ю, по мно́гихъ дне́хъ воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й.
 • И прельсти́ его́ мно́гою бесѣ́дою, тене́тами же усте́нъ [въ блу́дъ] при­­влече́ его́.
 • О́нъ же а́бiе послѣ́дова е́й обюро́дѣвъ, и я́коже во́лъ на заколе́нiе веде́т­ся, и я́ко пе́съ на у́зы,
 • или́ я́ко еле́нь уя́звленъ стрѣло́ю въ я́тра: и спѣши́тъ я́ко пти́ца въ сѣ́ть, не вѣ́дый, я́ко на ду́шу свою́ тече́тъ.
 • Ны́нѣ у́бо, сы́не, послу́шай мене́ и внима́й глаго́ломъ у́стъ мо­и́хъ,
 • да не уклони́т­ся въ пути́ ея́ се́рдце твое́,
 • и да не прельсти́шися въ стезя́хъ ея́: мно́гихъ бо уязви́в­ши низве́рже, и безчи́слен­ни су́ть, и́хже уби́ла е́сть:
 • путiе́ а́довы до́мъ ея́, низводя́щiи въ сокро́вища сме́ртная.
 • Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму моему,
 • чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. [Не внимай льстивой женщине;]
 • ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее;
 • но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый;
 • ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней.
 • Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их.
 • Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих.
 • Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее,
 • чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю;
 • чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома.
 • И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, –
 • и скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением,
 • и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим:
 • едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества!»
 • Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя.
 • Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки вод – по площадям;
 • пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою.
 • Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей,
 • любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно.
 • И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?
 • Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его.
 • Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится:
 • он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется.
 • Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, –
 • ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.
 • Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего твоего;
 • не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим;
 • спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова.
 • Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым.
 • Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя;
 • но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
 • [Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит;
 • ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна;
 • хотя силою она слаба, но мудростью почтена.]
 • Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?
 • Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь:
 • и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник.
 • [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]
 • Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами,
 • мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;
 • коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
 • Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит – без исцеления.
 • Вот шесть, что́ ненавидит Господь, даже семь, что́ мерзость душе Его:
 • глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,
 • сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,
 • лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями.
 • Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей;
 • навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою.
 • Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою:
 • ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни,
 • чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой.
 • Не пожелай красоты ее в сердце твоем, [да не уловлен будешь очами твоими,] и да не увлечет она тебя ресницами своими;
 • потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу.
 • Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?
 • Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?
 • То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины.
 • Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден;
 • но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего.
 • Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это:
 • побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится,
 • потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения,
 • не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров.
 • Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя.
 • [Сын мой! чти Господа, – и укрепишься, и кроме Его не бойся никого.]
 • Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих.
 • Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего.
 • Скажи мудрости: «ты сестра моя!» и разум назови родным твоим,
 • чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои.
 • Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою,
 • и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу,
 • переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее,
 • в сумерки в вечер дня, в ночной темноте и во мраке.
 • И вот – навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем,
 • шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее:
 • то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы.
 • Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом говорила ему:
 • «мирная жертва у меня: сегодня я совершила обеты мои;
 • поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и – нашла тебя;
 • коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями Египетскими;
 • спальню мою надушила смирною, алоем и корицею;
 • зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью,
 • потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю дорогу;
 • кошелек серебра взял с собою; придет домой ко дню полнолуния».
 • Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им.
 • Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, [и как пес – на цепь,] и как олень – на выстрел,
 • доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они – на погибель ее.
 • Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих.
 • Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее,
 • потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею:
 • дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти.
 • 我 儿 , 要 留 心 我 智 慧 的 话 语 , 侧 耳 听 我 聪 明 的 言 词 。
 • 为 要 使 你 谨 守 谋 略 , 嘴 唇 保 存 知 识 。
 • 因 为 淫 妇 的 嘴 滴 下 蜂 蜜 , 他 的 口 比 油 更 滑 。
 • 至 终 却 苦 似 茵 ? ? , 快 如 两 刃 的 刀 。
 • 他 的 脚 , 下 入 死 地 。 他 脚 步 , 踏 住 阴 间 。
 • 以 致 他 找 不 着 生 命 平 坦 的 道 。 他 的 路 变 迁 不 定 , 自 己 还 不 知 道 。
 • 众 子 阿 , 现 在 要 听 从 我 , 不 可 离 弃 我 口 中 的 话 。
 • 你 所 行 的 道 要 离 他 远 , 不 可 就 近 他 的 房 门 。
 • 恐 怕 将 你 的 尊 荣 给 别 人 , 将 你 的 岁 月 给 残 忍 的 人 。
 • 恐 怕 外 人 满 得 你 的 力 量 , 你 劳 碌 得 来 的 , 归 入 外 人 的 家 。
 • 终 久 你 皮 肉 和 身 体 消 毁 , 你 就 悲 叹 ,
 • 说 , 我 怎 麽 恨 恶 训 诲 , 心 中 藐 视 责 备 ,
 • 也 不 听 从 我 师 父 的 话 , 又 不 侧 耳 听 那 教 训 我 的 人 。
 • 我 在 圣 会 里 , 几 乎 落 在 诸 般 恶 中 。
 • 你 要 喝 自 己 池 中 的 水 , 饮 自 己 井 里 的 活 水 。
 • 你 的 泉 源 岂 可 涨 溢 在 外 。 你 的 河 水 岂 可 流 在 街 上 。
 • 惟 独 归 你 一 人 , 不 可 与 外 人 同 用 。
 • 要 使 你 的 泉 源 蒙 福 。 要 喜 悦 你 幼 年 所 娶 的 妻 。
 • 他 如 可 爱 的 ? ? 鹿 , 可 喜 的 母 鹿 。 愿 他 的 胸 怀 , 使 你 时 时 知 足 。 他 的 爱 情 , 使 你 常 常 恋 慕 。
 • 我 儿 , 你 为 何 恋 慕 淫 妇 , 为 何 抱 外 女 的 胸 怀 。
 • 因 为 人 所 行 的 道 , 都 在 耶 和 华 眼 前 。 他 也 修 平 人 一 切 的 路 。
 • 恶 人 必 被 自 己 的 罪 孽 捉 住 。 他 必 被 自 己 的 罪 恶 如 绳 索 缠 绕 。
 • 他 因 不 受 训 诲 , 就 必 死 亡 。 又 因 愚 昧 过 甚 , 必 走 差 了 路 。
 • 我 儿 , 你 若 为 朋 友 作 保 , 替 外 人 击 掌 ,
 • 你 就 被 口 中 的 话 语 缠 住 , 被 嘴 里 的 言 语 捉 住 。
 • 我 儿 , 你 既 落 在 朋 友 手 中 , 就 当 这 样 行 , 才 可 救 自 己 。 你 要 自 卑 , 去 恳 求 你 的 朋 友 。
 • 不 要 容 你 的 眼 睛 睡 觉 , 不 要 容 你 的 眼 皮 打 盹 。
 • 要 救 自 己 , 如 鹿 脱 离 猎 户 的 手 , 如 鸟 脱 离 捕 鸟 人 的 手 。
 • 懒 惰 人 哪 , 你 去 察 看 蚂 蚁 的 动 作 , 就 可 得 智 慧 。
 • 蚂 蚁 没 有 元 帅 , 没 有 官 长 , 没 有 君 王 ,
 • 尚 且 在 夏 天 豫 备 食 物 , 在 收 割 时 聚 敛 粮 食 。
 • 懒 惰 人 哪 , 你 要 睡 到 几 时 呢 。 你 何 时 睡 醒 呢 。
 • 再 睡 片 时 , 打 盹 片 时 , 抱 着 手 躺 卧 片 时 ,
 • 你 的 贪 穷 就 必 如 强 盗 速 来 , 你 的 缺 乏 仿 佛 拿 兵 器 的 人 来 到 。
 • 无 赖 的 恶 徒 , 行 动 就 用 乖 僻 的 口 。
 • 用 眼 传 神 , 用 脚 示 意 , 用 指 点 划 。
 • 心 中 乖 僻 , 常 设 恶 谋 , 布 散 分 争 。
 • 所 以 灾 难 必 忽 然 临 到 他 身 。 他 必 顷 刻 败 坏 无 法 可 治 。
 • 耶 和 华 所 恨 恶 的 有 六 样 , 连 他 心 所 憎 恶 的 共 有 七 样 。
 • 就 是 高 傲 的 眼 , 撒 谎 的 舌 , 流 无 辜 人 血 的 手 ,
 • 图 谋 恶 计 的 心 , 飞 跑 行 恶 的 脚 ,
 • 吐 谎 言 的 假 见 证 , 并 弟 兄 中 布 散 分 争 的 人 。
 • 我 儿 , 要 谨 守 你 父 亲 的 诫 命 , 不 可 离 弃 你 母 亲 的 法 则 。 ( 或 作 指 教 )
 • 要 常 系 在 你 心 上 , 挂 在 你 项 上 。
 • 你 行 走 , 他 必 引 导 你 。 你 躺 卧 , 他 必 保 守 你 。 你 睡 醒 , 他 必 与 你 谈 论 。
 • 因 为 诫 命 是 灯 , 法 则 ( 或 作 指 教 ) 是 光 。 训 诲 的 责 备 是 生 命 的 道 。
 • 能 保 你 远 离 恶 妇 , 远 离 外 女 谄 媚 的 舌 头 。
 • 你 心 中 不 要 恋 慕 他 的 美 色 , 也 不 要 被 他 的 眼 皮 勾 引 。
 • 因 为 妓 女 能 使 人 只 剩 一 块 饼 , 淫 妇 猎 取 人 宝 贵 的 生 命 。
 • 人 若 怀 里 搋 火 , 衣 服 岂 能 不 烧 呢 。
 • 人 若 在 火 炭 上 走 , 脚 岂 能 不 烫 呢 。
 • 亲 近 邻 舍 之 妻 的 , 也 是 如 此 。 凡 挨 近 他 的 , 不 免 受 罚 。
 • 贼 因 饥 饿 偷 窃 充 饥 , 人 不 藐 视 他 。
 • 若 被 找 着 , 他 必 赔 还 七 倍 。 必 将 家 中 所 有 的 , 尽 都 偿 还 。
 • 与 妇 人 行 淫 的 , 便 是 无 知 , 行 这 事 的 , 必 丧 掉 生 命 。
 • 他 必 受 伤 损 , 必 被 凌 辱 。 他 的 羞 耻 不 得 涂 抹 。
 • 因 为 人 的 嫉 恨 , 成 了 烈 怒 。 报 仇 的 时 候 , 决 不 留 情 。
 • 什 麽 赎 价 , 他 都 不 顾 。 你 虽 送 许 多 礼 物 , 他 也 不 肯 干 休 。
 • 我 儿 , 你 要 遵 守 我 的 言 语 , 将 我 的 命 令 存 记 在 心 。
 • 遵 守 我 的 命 令 , 就 得 存 活 。 保 守 我 的 法 则 , ( 或 作 指 教 ) 好 像 保 守 眼 中 的 瞳 人 。
 • 系 在 你 指 头 上 , 刻 在 你 心 版 上 。
 • 对 智 慧 说 , 你 是 我 的 姊 妹 。 称 呼 聪 明 为 你 的 亲 人 。
 • 他 就 保 你 远 离 淫 妇 , 远 离 说 谄 媚 话 的 外 女 。
 • 我 曾 在 我 房 屋 的 窗 户 内 , 从 我 窗 棂 之 间 , 往 外 观 看 。
 • 见 愚 昧 人 内 , 少 年 人 中 , 分 明 有 一 个 无 知 的 少 年 人 ,
 • 从 街 上 经 过 , 走 近 淫 妇 的 巷 口 , 直 往 通 他 家 的 路 去 ,
 • 在 黄 昏 , 或 晚 上 , 或 半 夜 , 或 黑 暗 之 中 ,
 • 看 哪 , 有 一 个 妇 人 来 迎 接 他 , 是 妓 女 的 打 扮 , 有 诡 诈 的 心 思 。
 • 这 妇 人 喧 囔 不 守 约 束 , 在 家 里 停 不 住 脚 。
 • 有 时 在 街 市 上 , 有 时 在 宽 阔 处 , 或 在 各 巷 口 蹲 伏 。
 • 拉 住 那 少 年 人 , 与 他 亲 嘴 , 脸 无 羞 耻 对 他 说 ,
 • 平 安 祭 在 我 这 里 。 今 日 才 还 了 我 所 许 的 愿 。
 • 因 此 , 我 出 来 迎 接 你 , 恳 求 见 你 的 面 , 恰 巧 遇 见 了 你 。
 • 我 以 经 用 绣 花 毯 子 , 和 埃 及 线 织 的 花 纹 布 , 铺 了 我 的 床 。
 • 我 又 用 没 药 , 沉 香 , 桂 皮 , 薰 了 我 的 榻 。
 • 你 来 , 我 们 可 以 饱 享 爱 情 , 直 到 早 晨 。 我 们 可 以 彼 此 亲 爱 欢 乐 。
 • 因 为 我 丈 夫 不 在 家 , 出 门 行 远 路 。
 • 他 手 拿 银 囊 。 必 到 月 望 才 回 家 。
 • 淫 妇 用 许 多 巧 言 诱 他 随 从 , 用 谄 媚 的 嘴 逼 他 同 行 。
 • 少 年 人 立 刻 跟 随 他 , 好 像 牛 往 宰 杀 之 地 , 又 像 愚 昧 人 带 锁 链 , 去 受 刑 罚 。
 • 直 等 箭 穿 他 的 肝 , 如 同 雀 鸟 急 入 网 罗 , 却 不 知 是 自 丧 己 命 。
 • 众 子 阿 , 现 在 要 听 从 我 , 留 心 听 我 口 中 的 话 。
 • 你 的 心 , 不 可 偏 向 淫 妇 的 道 。 不 要 入 他 的 迷 途 。
 • 因 为 被 他 伤 害 仆 倒 的 不 少 。 被 他 杀 戳 的 而 且 甚 多 。
 • 他 的 家 是 在 阴 间 之 路 , 下 到 死 亡 之 宫 。