Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, а́ще поручи́шися за тво­его́ дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́.
 • Сѣ́ть бо крѣпка́ му́жу сво­и́ устнѣ́, и плѣня́ет­ся устна́ми сво­и́хъ у́стъ.
 • Твори́, сы́не, я́же а́зъ заповѣ́дую ти́, и спаса́йся: и́деши бо въ ру́цѣ злы́хъ за тво­его́ дру́га: бу́ди не ослабѣва́я, поощря́й же и тво­его́ дру́га, его́же испоручи́лъ еси́.
 • Не да́ждь сна́ тво­и́ма очи́ма, ниже́ да воз­дре́млеши тво­и́ма вѣ́ждома,
 • да спасе́шися а́ки се́рна от­ тене́тъ и я́ко пти́ца от­ сѣ́ти.
 • Иди́ ко мра́вiю, о, лѣни́ве, и поревну́й ви́дѣвъ пути́ его́, и бу́ди о́наго мудрѣ́йшiй:
 • о́нъ бо, не су́щу ему́ земледѣ́лцу, ниже́ ну́дящаго его́ имѣ́яй, ниже́ подъ влады́кою сы́й,
 • гото́витъ въ жа́тву пи́щу и мно́гое въ лѣ́то твори́тъ угото́ванiе.
 • Или́ иди́ ко пчелѣ́ и увѣ́ждь, ко́ль дѣ́лателница е́сть, дѣ́ланiе же ко́ль честно́е твори́тъ:
 • ея́же трудо́въ ца́рiе и прості́и во здра́вiе употребля́ютъ, люби́ма же е́сть всѣ́ми и сла́вна:
 • а́ще си́лою и немощна́ су́щи, [но] прему́дростiю почте́на про­изведе́ся.
 • Доко́лѣ, о, лѣни́ве, лежи́ши? когда́ же от­ сна́ воста́неши?
 • Ма́ло у́бо спи́ши, ма́ло же сѣди́ши, ма́ло же дре́млеши, ма́ло же объе́млеши пе́рси рука́ма:
 • пото́мъ же на́йдетъ тебѣ́ а́ки зо́лъ пу́тникъ убо́же­с­т­во: ску́дость же а́ки благі́й тече́цъ.
 • А́ще же не лѣни́въ бу́деши, прiи́детъ я́ко исто́чникъ жа́тва твоя́, ску́дость же а́ки злы́й тече́цъ [от­ тебе́] от­бѣжи́тъ.
 • Му́жъ безу́менъ и законопресту́пный хо́дитъ въ пути́ не бла́ги:
 • то́й же намиза́етъ о́комъ и зна́менiе дае́тъ ного́ю, учи́тъ же помава́нiемъ пе́рстовъ.
 • Развраще́н­но же се́рдце куе́тъ зла́я: на вся́кое вре́мя таковы́й мяте́жы составля́етъ гра́ду.
 • Сего́ ра́ди внеза́пу при­­хо́дитъ ему́ поги́бель, разсѣче́нiе и сокруше́нiе неисцѣ́льное.
 • Я́ко ра́дует­ся о всѣ́хъ, и́хже ненави́дитъ Бо́гъ, сокруша́ет­ся же за нечистоту́ души́:
 • о́ко досади́теля, язы́къ непра́ведный, ру́цѣ пролива́ющя кро́вь пра́веднаго,
 • и се́рдце кую́щее мы́сли злы́, и но́зѣ тща́щыяся зло́ твори́ти потребя́т­ся.
 • Разжиза́етъ лжы́ свидѣ́тель непра́веденъ и насыла́етъ суды́ посредѣ́ бра́тiй.
 • Сы́не, храни́ зако́ны отца́ тво­его́ и не от­ри́ни наказа́нiя ма́тере тво­ея́:
 • навяжи́ же я́ на твою́ ду́шу при́сно и обяжи́ и́хъ о тво­е́й вы́и.
 • Егда́ хо́диши, води́ ю́, и съ тобо́ю да бу́детъ: егда́ же спи́ши, да храни́тъ тя́, да востаю́щу ти́ глаго́летъ съ тобо́ю.
 • Зане́ свѣти́лникъ за́повѣдь зако́на и свѣ́тъ, и пу́ть жи́зни, и обличе́нiе, и наказа́нiе,
 • е́же сохрани́ти тя́ от­ жены́ мужа́ты и от­ наважде́нiя язы́ка чужда́го.
 • Сы́не, да не побѣди́тъ тя́ добро́ты по́хоть, ниже́ уловле́нъ бу́ди тво­и́ма очи́ма, ниже́ да совосхи́тишися вѣ́ждами ея́.
 • Цѣна́ бо блудни́цы, ели́ка еди́наго хлѣ́ба: жена́ же муже́й честны́я ду́шы уловля́етъ.
 • Ввя́жетъ ли кто́ о́гнь въ нѣ́дра, ри́зъ же [сво­и́хъ] не сожже́тъ ли?
 • Или́ ходи́ти кто́ бу́детъ на у́глiехъ о́гнен­ныхъ, но́гъ же не сожже́тъ ли?
 • Та́ко в­ше́дый къ женѣ́ мужа́тѣй не безъ вины́ бу́детъ, ниже́ вся́къ при­­каса́йся е́й.
 • Не ди́вно, а́ще кто́ я́тъ бу́детъ крады́й: кра́детъ бо, да насы́титъ ду́шу свою́ а́лчущую:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, воз­да́стъ седмери́цею, и вся́ имѣ́нiя своя́ да́въ, изба́витъ себе́.
 • Прелюбо­дѣ́й же за ску́дость ума́ поги́бель души́ сво­е́й содѣва́етъ,
 • болѣ́зни же и безче́стiе понесе́тъ: поноше́нiе же его́ не загла́дит­ся во вѣ́къ:
 • испо́лнена бо ре́вности я́рость му́жа ея́: не пощади́тъ въ де́нь суда́,
 • не измѣни́тъ ни еди́ною цѣно́ю вражды́, ниже́ разрѣши́т­ся мно́гими дарми́.
 • Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, –
 • ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.
 • Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего твоего;
 • не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим;
 • спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова.
 • Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым.
 • Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя;
 • но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
 • [Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит;
 • ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна;
 • хотя силою она слаба, но мудростью почтена.]
 • Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?
 • Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь:
 • и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник.
 • [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]
 • Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами,
 • мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;
 • коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
 • Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит – без исцеления.
 • Вот шесть, что́ ненавидит Господь, даже семь, что́ мерзость душе Его:
 • глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,
 • сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,
 • лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями.
 • Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей;
 • навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою.
 • Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою:
 • ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни,
 • чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой.
 • Не пожелай красоты ее в сердце твоем, [да не уловлен будешь очами твоими,] и да не увлечет она тебя ресницами своими;
 • потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу.
 • Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?
 • Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?
 • То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины.
 • Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден;
 • но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего.
 • Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это:
 • побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится,
 • потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения,
 • не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров.
 • Уулум! Эгерде жакыныња кепил болуп, башка бирљљ єчєн кол берсењ,
 • анда сен оозуњдан чыккан сљзєњ менен љзєњдє чырмап алдыњ, љз оозуњдан чыккан сљздљрєњ менен кармалдыњ.
 • Уулум, мындай кыл: љзєњдє куткар, анткени сен жакыныњдын колуна тєшєп калдыњ, бар, бутуна жыгыл, жакыныња жалынып-жалбар.
 • Кљзєњдє ирмебе, кирпик какпа.
 • Мергенчинин колунан кутулган жейрендей, кушчунун колунан кутулган куштай кутул.
 • Жалкоо, кумурскаларды кара, алардын иш-аракетин кљр, анан акылыња кел.
 • Алардын башчысы да, кљзљмљлчєсє да, љкємдары да жок.
 • Бирок алар љздљрєнєн нанын жайында камдап алышат, љздљрєнєн азыгын оруу-жыюу маалында жыйнап алышат.
 • Жалкоо, качанга чейин уктай бересињ, качан ойгоносуњ?
 • Бир аз уктай турсањ, колуњду бооруња алып, єргєлљп, бир аз жата турсањ,
 • жакырлыгыњ жолоочудай, муктаждыгыњ каракчыдай кирип келет.
 • Анткор, мыйзамсыз адам жалган сєйлљйт.
 • Кљзєн кысат, буту менен сєйлљп, манжалары менен белги берет.
 • Анын жєрљгєндљ жєзє каралык, качан болбосун, ойлогону жамандык, арага чагым салат.
 • Ошон єчєн ал кєтєлбљгљн жерден љлљт, капыстан талкаланат, айыкпас дартка чалдыгат.
 • Тењир жек кљргљн алты нерсе, атєгєл, Анын жанына жийиркеничтєє болгон жети нерсе:
 • менменсинген кљздљр, жалган тил, жазыксыз адамдын канын тљккљн кол,
 • жамандык ойлогон жєрљк, кыянаттык кылганга тез чуркаган буттар,
 • жалган жалаа жапкан жалган кєбљ, бир туугандардын ортосуна от жаккандар.
 • Уулум! Атањдын осуяттарын сакта, энењдин акыл-насаатын четке какпа.
 • Аларды жєрљгєњљ тєбљлєккљ байлап ал, мойнуња тегерете байлап ал.
 • Жолго чыкканыњда, алар сени жетектейт, уктап жатканыњда кайтарат, ойгонгонуњда сени менен маектешет.
 • Анткени осуят – чырак, акыл-насаат – жарык, насыятты єйрљнєє – љмєргљ жол.
 • Алар сени бузулган аялдан, башка бирљљнєн аялынын жасакерленип сєйлљгљн сљзєнљн сактайт.
 • Жєрљгєњдљ анын сулуулугун каалаба, ал сени кирпиги менен љзєнљ тартып кетпесин.
 • Анткени бузулган аялдын айынан адам бир сындырым нанга жетпей калат, бирљљнєн аялы кымбат жанды торго тєшєрљт.
 • Ким кљйнљгєн кєйгєзбљй, отту колтугуна катып жєрљ алат?
 • Ким бутун кєйгєзбљй, кєйєп турган чоктун єстєнљн басып жєрљ алат?
 • Жакынынын аялына кирген адам ошондой болот, ага жакындаган адам кєнљљгљ батпай койбойт.
 • Курсагын тойгузуш єчєн, ачкалыктын айынан ууруга кирген кишини жек кљрєшпљйбє?
 • Ал кармалганда, жети эселеп тљлљп берет, єйєндљгє бардык мал-мєлкєн берет.
 • Ал эми бирљљнєн аялы менен ойноштук кылган адамдын акылы жок, мындай кылган адам љз жанын љлтєрљт.
 • Ал токмок да жейт, абийири да кетет, маскара болгону унутулбайт.
 • Анткени кызганчаактык – кєйљљсєнєн каары, ал љч алган кєнє аябайт.
 • Эч кандай кун кабыл албайт, канчалык белек берсењ да канагаттанбайт.
 • Мій сину, якщо поручився ти за свого ближнього, дав руку свою за чужого,
 • ти попався до пастки з-за слів своїх уст, схоплений ти із-за слів своїх уст!
 • Учини тоді це, сину мій, та рятуйсь, бо впав ти до рук свого ближнього: іди, впади в порох, і на ближніх своїх напирай,
 • не дай сну своїм очам, і дрімання повікам своїм,
 • рятуйся, як серна, з руки, і як птах із руки птахолова!
 • Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її й помудрій:
 • нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя;
 • вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу.
 • Аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зо сну свого встанеш?
 • Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати,
 • і прийде, немов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж!…
 • Людина нікчемна, чоловік злочинний, він ходить з лукавими устами,
 • він моргає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми,
 • в його серці лукавство виорює зло кожночасно, сварки розсіває,
 • тому нагло приходить погибіль його, буде раптом побитий і ліку нема!
 • Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його:
 • очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинну ллють,
 • серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе,
 • свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!
 • Стережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї!
 • Прив́яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй!
 • Вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а пробудишся мовити буде до тебе!
 • Бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога ж життя то навчальні картання,
 • щоб тебе стерегти від злосливої жінки, від облесливого язика чужинки.
 • Не жадай її вроди у серці своїм, і тебе хай не візьме своїми повіками,
 • бо вартість розпусної жінки то боханець хліба, а жінка заміжня вловлює душу цінну…
 • Чи візьме людина огонь на лоно своє, і одіж її не згорить?
 • Чи буде людина ходити по вугіллю розпаленому, і не попаляться ноги її?
 • Так і той, хто вчащає до жінки свого ближнього: не буде некараним кожен, хто доторкнеться до неї!
 • Не погорджують злодієм, якщо він украде, щоб рятувати життя своє, коли він голодує,
 • та як буде він знайдений, всемеро він відшкодує, віддасть все майно свого дому!
 • Хто чинить перелюб, не має той розуму, він знищує душу свою,
 • побої та сором він знайде, а ганьба його не зітреться,
 • бо заздрощі лютість мужчини, і не змилосердиться він у день помсти:
 • він не зверне уваги на жоден твій викуп, і не схоче, коли ти гостинця прибільшиш!
 • Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, Si tu t'es engagé pour autrui,
 • Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, Si tu es pris par les paroles de ta bouche,
 • Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain; Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui;
 • Ne donne ni sommeil à tes yeux, Ni assoupissement à tes paupières;
 • Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur.
 • Va vers la fourmi, paresseux; Considère ses voies, et deviens sage.
 • Elle n'a ni chef, Ni inspecteur, ni maître;
 • Elle prépare en été sa nourriture, Elle amasse pendant la moisson de quoi manger.
 • Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil?
 • Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir!...
 • Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes.
 • L'homme pervers, l'homme inique, Marche la fausseté dans la bouche;
 • Il cligne des yeux, parle du pied, Fait des signes avec les doigts;
 • La perversité est dans son coeur, Il médite le mal en tout temps, Il excite des querelles.
 • Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement; Il sera brisé tout d'un coup, et sans remède.
 • Il y a six choses que hait l'Éternel, Et même sept qu'il a en horreur;
 • Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang innocent,
 • Le coeur qui médite des projets iniques, Les pieds qui se hâtent de courir au mal,
 • Le faux témoin qui dit des mensonges, Et celui qui excite des querelles entre frères.
 • Mon fils, garde les préceptes de ton père, Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.
 • Lie-les constamment sur ton coeur, Attache-les à ton cou.
 • Ils te dirigeront dans ta marche, Ils te garderont sur ta couche, Ils te parleront à ton réveil.
 • Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie:
 • Ils te préserveront de la femme corrompue, De la langue doucereuse de l'étrangère.
 • Ne la convoite pas dans ton coeur pour sa beauté, Et ne te laisse pas séduire par ses paupières.
 • Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse.
 • Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, Sans que ses vêtements s'enflamment?
 • Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, Sans que ses pieds soient brûlés?
 • Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain: Quiconque la touche ne restera pas impuni.
 • On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe Pour satisfaire son appétit, quand il a faim;
 • Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison.
 • Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, Celui qui veut se perdre agit de la sorte;
 • Il n'aura que plaie et ignominie, Et son opprobre ne s'effacera point.
 • Car la jalousie met un homme en fureur, Et il est sans pitié au jour de la vengeance;
 • Il n'a égard à aucune rançon, Et il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons.