Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Сы́не, а́ще поручи́шися за тво­его́ дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́.
 • Сѣ́ть бо крѣпка́ му́жу сво­и́ устнѣ́, и плѣня́ет­ся устна́ми сво­и́хъ у́стъ.
 • Твори́, сы́не, я́же а́зъ заповѣ́дую ти́, и спаса́йся: и́деши бо въ ру́цѣ злы́хъ за тво­его́ дру́га: бу́ди не ослабѣва́я, поощря́й же и тво­его́ дру́га, его́же испоручи́лъ еси́.
 • Не да́ждь сна́ тво­и́ма очи́ма, ниже́ да воз­дре́млеши тво­и́ма вѣ́ждома,
 • да спасе́шися а́ки се́рна от­ тене́тъ и я́ко пти́ца от­ сѣ́ти.
 • Иди́ ко мра́вiю, о, лѣни́ве, и поревну́й ви́дѣвъ пути́ его́, и бу́ди о́наго мудрѣ́йшiй:
 • о́нъ бо, не су́щу ему́ земледѣ́лцу, ниже́ ну́дящаго его́ имѣ́яй, ниже́ подъ влады́кою сы́й,
 • гото́витъ въ жа́тву пи́щу и мно́гое въ лѣ́то твори́тъ угото́ванiе.
 • Или́ иди́ ко пчелѣ́ и увѣ́ждь, ко́ль дѣ́лателница е́сть, дѣ́ланiе же ко́ль честно́е твори́тъ:
 • ея́же трудо́въ ца́рiе и прості́и во здра́вiе употребля́ютъ, люби́ма же е́сть всѣ́ми и сла́вна:
 • а́ще си́лою и немощна́ су́щи, [но] прему́дростiю почте́на про­изведе́ся.
 • Доко́лѣ, о, лѣни́ве, лежи́ши? когда́ же от­ сна́ воста́неши?
 • Ма́ло у́бо спи́ши, ма́ло же сѣди́ши, ма́ло же дре́млеши, ма́ло же объе́млеши пе́рси рука́ма:
 • пото́мъ же на́йдетъ тебѣ́ а́ки зо́лъ пу́тникъ убо́же­с­т­во: ску́дость же а́ки благі́й тече́цъ.
 • А́ще же не лѣни́въ бу́деши, прiи́детъ я́ко исто́чникъ жа́тва твоя́, ску́дость же а́ки злы́й тече́цъ [от­ тебе́] от­бѣжи́тъ.
 • Му́жъ безу́менъ и законопресту́пный хо́дитъ въ пути́ не бла́ги:
 • то́й же намиза́етъ о́комъ и зна́менiе дае́тъ ного́ю, учи́тъ же помава́нiемъ пе́рстовъ.
 • Развраще́н­но же се́рдце куе́тъ зла́я: на вся́кое вре́мя таковы́й мяте́жы составля́етъ гра́ду.
 • Сего́ ра́ди внеза́пу при­­хо́дитъ ему́ поги́бель, разсѣче́нiе и сокруше́нiе неисцѣ́льное.
 • Я́ко ра́дует­ся о всѣ́хъ, и́хже ненави́дитъ Бо́гъ, сокруша́ет­ся же за нечистоту́ души́:
 • о́ко досади́теля, язы́къ непра́ведный, ру́цѣ пролива́ющя кро́вь пра́веднаго,
 • и се́рдце кую́щее мы́сли злы́, и но́зѣ тща́щыяся зло́ твори́ти потребя́т­ся.
 • Разжиза́етъ лжы́ свидѣ́тель непра́веденъ и насыла́етъ суды́ посредѣ́ бра́тiй.
 • Сы́не, храни́ зако́ны отца́ тво­его́ и не от­ри́ни наказа́нiя ма́тере тво­ея́:
 • навяжи́ же я́ на твою́ ду́шу при́сно и обяжи́ и́хъ о тво­е́й вы́и.
 • Егда́ хо́диши, води́ ю́, и съ тобо́ю да бу́детъ: егда́ же спи́ши, да храни́тъ тя́, да востаю́щу ти́ глаго́летъ съ тобо́ю.
 • Зане́ свѣти́лникъ за́повѣдь зако́на и свѣ́тъ, и пу́ть жи́зни, и обличе́нiе, и наказа́нiе,
 • е́же сохрани́ти тя́ от­ жены́ мужа́ты и от­ наважде́нiя язы́ка чужда́го.
 • Сы́не, да не побѣди́тъ тя́ добро́ты по́хоть, ниже́ уловле́нъ бу́ди тво­и́ма очи́ма, ниже́ да совосхи́тишися вѣ́ждами ея́.
 • Цѣна́ бо блудни́цы, ели́ка еди́наго хлѣ́ба: жена́ же муже́й честны́я ду́шы уловля́етъ.
 • Ввя́жетъ ли кто́ о́гнь въ нѣ́дра, ри́зъ же [сво­и́хъ] не сожже́тъ ли?
 • Или́ ходи́ти кто́ бу́детъ на у́глiехъ о́гнен­ныхъ, но́гъ же не сожже́тъ ли?
 • Та́ко в­ше́дый къ женѣ́ мужа́тѣй не безъ вины́ бу́детъ, ниже́ вся́къ при­­каса́йся е́й.
 • Не ди́вно, а́ще кто́ я́тъ бу́детъ крады́й: кра́детъ бо, да насы́титъ ду́шу свою́ а́лчущую:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, воз­да́стъ седмери́цею, и вся́ имѣ́нiя своя́ да́въ, изба́витъ себе́.
 • Прелюбо­дѣ́й же за ску́дость ума́ поги́бель души́ сво­е́й содѣва́етъ,
 • болѣ́зни же и безче́стiе понесе́тъ: поноше́нiе же его́ не загла́дит­ся во вѣ́къ:
 • испо́лнена бо ре́вности я́рость му́жа ея́: не пощади́тъ въ де́нь суда́,
 • не измѣни́тъ ни еди́ною цѣно́ю вражды́, ниже́ разрѣши́т­ся мно́гими дарми́.
 • Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, –
 • ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.
 • Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего твоего;
 • не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим;
 • спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова.
 • Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым.
 • Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя;
 • но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
 • [Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит;
 • ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна;
 • хотя силою она слаба, но мудростью почтена.]
 • Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего?
 • Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь:
 • и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник.
 • [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]
 • Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами,
 • мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими;
 • коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
 • Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит – без исцеления.
 • Вот шесть, что́ ненавидит Господь, даже семь, что́ мерзость душе Его:
 • глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,
 • сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,
 • лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями.
 • Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей;
 • навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою.
 • Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою:
 • ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни,
 • чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой.
 • Не пожелай красоты ее в сердце твоем, [да не уловлен будешь очами твоими,] и да не увлечет она тебя ресницами своими;
 • потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу.
 • Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?
 • Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?
 • То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины.
 • Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден;
 • но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего.
 • Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это:
 • побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится,
 • потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения,
 • не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров.
 • υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παρα­δώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ
 • παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια­ χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόμα­τος
 • ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐν­τέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν δια­̀ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυό­με­νος παρόξυν­ε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω
 • μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπι­νυστάξῃς σοῖς βλεφάροις
 • ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος
 • ἴθι προ­̀ς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος
 • ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχον­τος μηδὲ τὸν ἀναγκάζον­τα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν
 • ἑτοιμάζεται θέρους τὴν τροφὴν πολλήν τε ἐν τῷ ἀμήτῳ ποιεῖται τὴν παρα­́θεσιν
 • ἢ πορεύ­θητι προ­̀ς τὴν μέλισ­σαν καὶ μάθε ὡς ἐργάτις ἐστὶν τήν τε ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται
 • ἧς τοὺς πόνους βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται προ­̀ς ὑγίειαν προ­σφέρον­ται ποθεινὴ δέ ἐστιν πᾶσιν καὶ ἐπι­́δοξος
 • καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενής τὴν σοφίαν τιμήσασα προ­ήχθη
 • ἕως τίνος ὀκνηρέ κατα­́κεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ
 • ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη
 • εἶτ᾿ ἐμπαρα­γίνεταί σοι ὥσπερ κακὸς ὁδοιπόρος ἡ πενία καὶ ἡ ἔνδεια ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς
 • ἐὰν δὲ ἄοκνος ᾖς ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητός σου ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει
 • ἀνὴρ ἄφρων καὶ παρα­́νομος πορεύ­εται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
 • ὁ δ᾿ αὐτὸς ἐννεύ­ει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύ­μασιν δακτύλων
 • διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παν­τὶ καιρῷ ὁ τοι­οῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει
 • δια­̀ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ δια­κοπὴ καὶ συν­τριβὴ ἀνία­τος
 • ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συν­τρίβεται δὲ δι᾿ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς
 • ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσ­σα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου
 • καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπι­σπεύ­δον­τες κακοποιεῖν
 • ἐκκαίει ψεύ­δη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπι­πέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν
 • υἱέ φύλασ­σε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
 • ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπι­̀ σῇ ψυχῇ δια­̀ παν­τὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπι­̀ σῷ τραχήλῳ
 • ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς δ᾿ ἂν καθεύ­δῃς φυλασ­σέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι
 • ὅτι λύχνος ἐν­τολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία
 • τοῦ δια­φυλάσ­σειν σε ἀπο­̀ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπο­̀ δια­βολῆς γλώσ­σης ἀλλοτρίας
 • μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπι­θυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συν­αρπασθῇς ἀπο­̀ τῶν αὐτῆς βλεφάρων
 • τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύ­ει
 • ἀπο­δήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατα­καύσει
 • ἢ περιπατήσει τις ἐπ᾿ ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατα­καύσει
 • οὕτως ὁ εἰσελθὼν προ­̀ς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθή­σε­ται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτό­με­νος αὐτῆς
 • οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλή­σῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν
 • ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀπο­τείσει ἑπταπλάσια καὶ πάν­τα τὰ ὑπάρχον­τα αὐτοῦ δοὺς ῥύ­σε­ται ἑαυτόν
 • ὁ δὲ μοιχὸς δι᾿ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται
 • ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθή­σε­ται εἰς τὸν αἰῶνα
 • μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φεί­σε­ται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
 • οὐκ ἀν­ταλλάξε­ται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ δια­λυθῇ πολλῶν δώρων