Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • Тѣ́мже ты́ прему́дрость проповѣ́ждь, да ра́зумъ послу́шаетъ тебе́.
 • На высо́кихъ бо крае́хъ е́сть, посредѣ́ же сте́зь сто­и́тъ:
 • при­­ вратѣ́хъ бо си́льныхъ при­­сѣди́тъ, во вхо́дѣхъ же по­е́т­ся.
 • Ва́съ, о, человѣ́цы, молю́, и вдаю́ мо́й гла́съ сыно́мъ человѣ́ческимъ.
 • Уразумѣ́йте, незло́бивiи, кова́р­ст­во, ненака́зан­нiи же, при­­ложи́те се́рдце.
 • Послу́шайте мене́: честна́я бо реку́ и изнесу́ от­ усте́нъ пра́вая.
 • Я́ко и́стинѣ по­учи́т­ся горта́нь мо́й, ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя.
 • Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́н­но.
 • Вся́ пра́ва разумѣва́ющымъ, и пра́ва обрѣта́ющымъ ра́зумъ.
 • Прiими́те наказа́нiе, а не сребро́, и ра́зумъ па́че зла́та искуше́на: избира́йте же вѣ́дѣнiе па́че зла́та чи́ста.
 • Лу́чши бо прему́дрость ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ, вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
 • А́зъ прему́дрость всели́хъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ а́зъ при­­зва́хъ.
 • Стра́хъ Госпо́день ненави́дитъ непра́вды, досажде́нiя же и горды́ни, и пути́ лука́выхъ: воз­ненави́дѣхъ же а́зъ развраще́н­ныя пути́ злы́хъ.
 • Мо́й совѣ́тъ и утвержде́нiе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость.
 • Мно́ю ца́рiе ца́р­ст­вуютъ, и си́льнiи пи́шутъ пра́вду:
 • мно́ю вельмо́жи велича́ют­ся, и власти́тилiе мно́ю держа́тъ зе́млю.
 • А́зъ лю́бящыя мя́ люблю́, и́щущiи же мене́ обря́щутъ благода́ть.
 • Бога́т­ст­во и сла́ва моя́ е́сть, и стяжа́нiе мно́гихъ и пра́вда.
 • Лу́чше е́сть плоди́ти мене́, па́че зла́та и ка́менiя дра́га: мо­и́ же плоды́ лу́чше сребра́ избра́н­на.
 • Въ путе́хъ пра́вды хожду́ и посредѣ́ сте́зь оправда́нiя живу́,
 • да раздѣлю́ лю́бящымъ мя́ имѣ́нiе, и сокро́вища и́хъ испо́лню благи́хъ.
 • А́ще воз­вѣщу́ ва́мъ быва́ющая на вся́къ де́нь, помяну́, я́же от­ вѣ́ка, исчести́.
 • Госпо́дь созда́ мя {Евр.: стяжа́ мя.} нача́ло путі́й сво­и́хъ въ дѣла́ своя́,
 • пре́жде вѣ́къ основа́ мя, въ нача́лѣ, пре́жде не́же зе́млю сотвори́ти,
 • и пре́жде не́же бе́здны содѣ́лати, пре́жде не́же про­изы́ти исто́чникомъ во́дъ,
 • пре́жде не́же гора́мъ водрузи́тися, пре́жде же всѣ́хъ холмо́въ ражда́етъ мя́.
 • Госпо́дь сотвори́ страны́ и ненаселе́н­ныя, и концы́ населе́н­ныя поднебе́сныя.
 • Егда́ гото́вяше не́бо, съ ни́мъ бѣ́хъ, и егда́ от­луча́­ше престо́лъ сво́й на вѣ́трѣхъ,
 • и егда́ крѣ́пки творя́ше вы́шнiя о́блаки, и егда́ тве́рды полага́­ше исто́чники поднебе́сныя,
 • и егда́ полага́­ше мо́рю предѣ́лъ его́, да во́ды не ми́мо и́дутъ у́стъ его́, и крѣ́пка творя́ше основа́нiя земли́, бѣ́хъ при­­ не́мъ устроя́ющи.
 • А́зъ бѣ́хъ, о не́йже ра́довашеся, на вся́къ же де́нь веселя́хся предъ лице́мъ его́ на вся́ко вре́мя,
 • егда́ веселя́шеся вселе́н­ную соверши́въ, и веселя́шеся о сынѣ́хъ человѣ́ческихъ.
 • Ны́нѣ у́бо, сы́не, послу́шай мене́: и блаже́ни, и́же пути́ моя́ сохраня́тъ.
 • Услы́шите прему́дрость, и умудри́теся, и не от­мещи́те.
 • Блаже́нъ му́жъ, и́же послу́шаетъ мене́, и человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ, бдя́й при­­ мо­и́хъ две́рехъ при́сно, соблюда́яй пра́ги мо­и́хъ вхо́довъ:
 • исхо́ди бо мо­и́ исхо́ди живота́, и уготовля́ет­ся хотѣ́нiе от­ Го́спода:
 • согрѣша́ющiи же въ мя́ нече́­ст­вуютъ на своя́ ду́ши, и ненави́дящiи мя́ лю́бятъ сме́рть.
 • 智 慧 岂 不 呼 叫 , 聪 明 岂 不 发 声 。
 • 他 在 道 旁 高 处 的 顶 上 , 在 十 字 路 口 站 立 。
 • 在 城 门 旁 , 在 城 门 口 , 在 城 门 洞 , 大 声 说 ,
 • 众 人 哪 , 我 呼 叫 你 们 。 我 向 世 人 发 声 ,
 • 说 , 愚 昧 人 哪 , 你 们 要 会 悟 灵 明 。 愚 昧 人 哪 , 你 们 当 心 里 明 白 。
 • 你 们 当 听 , 因 我 要 说 极 美 的 话 。 我 张 嘴 要 论 正 直 的 事 。
 • 我 的 口 要 发 出 真 理 。 我 的 嘴 憎 恶 邪 恶 。
 • 我 口 中 的 言 语 , 都 是 公 义 , 并 无 弯 曲 乖 僻 。
 • 有 聪 明 的 以 为 明 显 , 得 知 识 的 以 为 正 直 。
 • 你 们 当 受 我 的 教 训 , 不 受 白 银 。 宁 得 知 识 , 胜 过 黄 金 。
 • 因 为 智 慧 比 珍 珠 ( 或 作 红 宝 石 ) 更 美 。 一 切 可 喜 爱 的 , 都 不 足 与 比 较 。
 • 我 智 慧 以 灵 明 为 居 所 , 又 寻 得 知 识 和 谋 略 。
 • 敬 畏 耶 和 华 , 在 乎 恨 恶 邪 恶 。 那 骄 傲 , 狂 妄 , 并 恶 道 , 以 及 乖 谬 的 口 , 都 为 我 所 恨 恶 。
 • 我 有 谋 略 , 和 真 知 识 。 我 乃 聪 明 。 我 有 能 力 。
 • 帝 王 藉 我 坐 国 位 。 君 王 藉 我 定 公 平 。
 • 王 子 和 首 领 , 世 上 一 切 的 审 判 官 , 都 是 藉 我 掌 权 。
 • 爱 我 的 , 我 也 爱 他 。 恳 切 寻 求 我 的 , 必 寻 得 见 。
 • 丰 富 尊 荣 在 我 。 恒 久 的 财 并 公 义 也 在 我 。
 • 我 的 果 实 胜 过 黄 金 。 强 如 精 金 , 我 的 出 产 超 乎 高 银 。
 • 我 在 公 义 道 上 走 , 在 公 平 的 路 上 中 行 。
 • 使 爱 我 的 承 受 货 财 , 并 充 满 他 们 的 府 库 。
 • 在 耶 和 华 造 化 的 起 头 , 在 太 初 创 造 万 物 之 先 , 就 有 了 我 。
 • 从 亘 古 , 从 太 初 , 未 有 世 界 以 前 , 我 已 被 立 。
 • 没 有 深 渊 , 没 有 大 水 的 泉 源 , 我 已 生 出 。
 • 大 山 未 曾 奠 定 , 小 山 未 有 之 先 , 我 已 生 出 。
 • 耶 和 华 还 没 有 创 造 大 地 , 和 田 野 , 并 世 上 的 土 质 , 我 已 生 出 。
 • 他 立 高 天 , 我 在 那 里 。 他 在 渊 面 的 周 围 , 划 出 圆 圈 ,
 • 上 使 穹 苍 坚 硬 , 下 使 渊 源 稳 固 ,
 • 为 沧 海 定 出 界 限 , 使 水 不 越 过 他 的 命 令 , 立 定 大 地 的 根 基 。
 • 那 时 , 我 在 他 那 里 为 工 师 , 日 日 为 他 所 喜 爱 , 常 常 在 他 面 前 踊 跃 ,
 • 踊 跃 在 他 为 人 豫 备 可 住 之 地 , 也 喜 悦 住 在 世 人 之 间 。
 • 众 子 阿 , 现 在 要 听 从 我 。 因 为 谨 守 我 道 的 , 便 为 有 福 。
 • 要 听 教 训 , 就 得 智 慧 , 不 可 弃 绝 。
 • 听 从 我 , 日 日 在 我 门 口 仰 望 , 在 我 门 框 旁 边 等 候 的 , 那 人 便 为 有 福 。
 • 因 为 寻 得 我 的 , 就 寻 得 生 命 , 也 必 蒙 耶 和 华 的 恩 惠 。
 • 得 罪 我 的 , 却 害 了 自 己 的 性 命 。 恨 恶 我 的 , 都 喜 爱 死 亡 。
 • Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?
 • Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях;
 • она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери:
 • «к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!
 • Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – разуму.
 • Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда;
 • ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих;
 • все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства;
 • все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание.
 • Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото;
 • потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею.
 • Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания.
 • Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу.
 • У меня совет и правда; я разум, у меня сила.
 • Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду;
 • мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли.
 • Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;
 • богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда;
 • плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра.
 • Я хожу по пути правды, по стезям правосудия,
 • чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю.
 • [Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века.]
 • Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;
 • от века я помазана, от начала, прежде бытия земли.
 • Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою.
 • Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов,
 • когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.
 • Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны,
 • когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны,
 • когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли:
 • тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время,
 • веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими.
 • Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои!
 • Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него.
 • Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!
 • потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа;
 • а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть».