Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́етъ и предъ Го́сподемъ пролiе́тъ моле́нiе свое́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и во́пль мо́й къ тебѣ́ да прiи́детъ.
 • Не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́: въ о́ньже а́ще де́нь скорблю́, при­­клони́ ко мнѣ́ у́хо твое́: въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́.
 • Я́ко изчезо́ша я́ко ды́мъ дні́е мо­и́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася.
 • Уя́звленъ бы́хъ я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ мо́й.
 • От гла́са воз­дыха́нiя мо­его́ при­­льпе́ ко́сть моя́ пло́ти мо­е́й.
 • Уподо́бихся нея́сыти пусты́н­нѣй, бы́хъ я́ко нощны́й вра́нъ на ны́рищи {на разва́линѣ}.
 • Бдѣ́хъ и бы́хъ я́ко пти́ца осо́бящаяся на здѣ́ {на кро́вѣ}.
 • Ве́сь де́нь поноша́ху ми́ врази́ мо­и́, и хва́лящiи мя́ мно́ю {на мя́} кленя́хуся.
 • Зане́ пе́пелъ я́ко хлѣ́бъ ядя́хъ и питiе́ мое́ съ пла́чемъ ра­ст­воря́хъ,
 • от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́ и я́рости тво­ея́: я́ко воз­не́съ низве́рглъ мя́ еси́.
 • Дні́е мо­и́ я́ко сѣ́нь уклони́шася, и а́зъ я́ко сѣ́но изсхо́хъ.
 • Ты́ же, Го́споди, во вѣ́къ пребыва́еши, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ.
 • Ты́ воскре́съ уще́дриши Сiо́на: я́ко вре́мя уще́дрити его́, я́ко прiи́де вре́мя.
 • Я́ко благоволи́ша раби́ тво­и́ ка́менiе {о ка́менiи} его́, и пе́рсть его́ уще́дрятъ.
 • И убоя́т­ся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси́ ца́рiе зе́мстiи сла́вы тво­ея́:
 • я́ко сози́ждетъ Госпо́дь Сiо́на и яви́т­ся во сла́вѣ сво­е́й.
 • Призрѣ́ на моли́тву смире́н­ныхъ и не уничижи́ моле́нiя и́хъ.
 • Да напи́шет­ся сiе́ въ ро́дъ и́нъ, и лю́дiе зи́ждемiи восхва́лятъ Го́спода:
 • я́ко при­­ни́че съ высоты́ святы́я сво­ея́, Госпо́дь съ небесе́ на зе́млю при­­зрѣ́,
 • услы́шати воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ, разрѣши́ти сы́ны умерщвле́н­ныхъ:
 • воз­вѣсти́ти въ Сiо́нѣ и́мя Госпо́дне и хвалу́ его́ во Иерусали́мѣ,
 • внегда́ собра́тися лю́демъ вку́пѣ и царе́мъ, е́же рабо́тати Го́сподеви.
 • Отвѣща́ ему́ на пути́ крѣ́пости его́: умале́нiе дні́й мо­и́хъ воз­вѣсти́ ми:
 • не воз­веди́ мене́ во преполове́нiе дні́й мо­и́хъ: въ ро́дѣ родо́въ лѣ́та твоя́.
 • Въ нача́лѣхъ ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ твое́ю су́ть небеса́.
 • Та́ поги́бнутъ, ты́ же пребыва́еши: и вся́ я́ко ри́за обетша́ютъ, и я́ко оде́жду свiе́ши я́, и измѣня́т­ся.
 • Ты́ же то́йжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ.
 • Сы́нове ра́бъ тво­и́хъ вселя́т­ся, и сѣ́мя и́хъ во вѣ́къ испра́вит­ся.
 • Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою.
 • Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе.
 • Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, [когда] воззову [к Тебе], скоро услышь меня;
 • ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня;
 • сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой;
 • от голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей.
 • Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах;
 • не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле.
 • Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною.
 • Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами,
 • от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня.
 • Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава.
 • Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.
 • Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, – ибо пришло время;
 • ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют.
 • И убоятся народы имени Господня, и все цари земные – славы Твоей.
 • Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей;
 • призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.
 • Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа,
 • ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю,
 • чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти,
 • дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его – в Иерусалиме,
 • когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу.
 • Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои.
 • Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов.
 • В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса – дело Твоих рук;
 • они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся;
 • но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся.
 • Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.
 • προ­σευχὴ τῷ πτωχῷ ὅταν ἀκηδια­́σῃ καὶ ἐναν­τίον κυρίου ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ
 • εἰσάκουσον κύριε τῆς προ­σευχῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου προ­̀ς σὲ ἐλθάτω
 • μὴ ἀπο­στρέψῃς τὸ προ­́σωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θλίβωμαι κλῖνον τὸ οὖς σου προ­́ς με ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπι­καλέσωμαί σε ταχὺ εἰσάκουσόν μου
 • ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μου καὶ τὰ ὀστᾶ μου ὡσεὶ φρύγιον συν­εφρύγησαν
 • ἐπλή­γη ὡσεὶ χόρτος καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου ὅτι ἐπελαθόμην τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου
 • ἀπο­̀ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου
 • ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ ἐγενήθην ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ
 • ἠγρύπνησα καὶ ἐγενήθην ὡσεὶ στρουθίον μονάζον ἐπι­̀ δώματι
 • ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου καὶ οἱ ἐπαινοῦν­τές με κατ᾿ ἐμοῦ ὤμνυον
 • ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων
 • ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς ὀργῆς σου καὶ τοῦ θυμοῦ σου ὅτι ἐπάρας κατέρραξάς με
 • αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ ἐκλίθησαν καὶ ἐγὼ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθην
 • σὺ δέ κύριε εἰς τὸν αἰῶνα μένεις καὶ τὸ μνημόσυν­όν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν
 • σὺ ἀναστὰς οἰκτιρήσεις τὴν Σιων ὅτι καιρὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι αὐτήν ὅτι ἥκει καιρός
 • ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰκτιρήσουσιν
 • καὶ φοβηθήσον­ται τὰ ἔθνη τὸ ὄνομα κυρίου καὶ πάν­τες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς τὴν δόξαν σου
 • ὅτι οἰκοδομήσει κύριος τὴν Σιων καὶ ὀφθή­σε­ται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ
 • ἐπέβλεψεν ἐπι­̀ τὴν προ­σευχὴν τῶν ταπεινῶν καὶ οὐκ ἐξουδένωσεν τὴν δέησιν αὐτῶν
 • γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν καὶ λαὸς ὁ κτιζό­με­νος αἰνέσει τὸν κύριον
 • ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπι­̀ τὴν γῆν ἐπέβλεψεν
 • τοῦ ἀκοῦσαι τὸν στεναγμὸν τῶν πεπεδημένων τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων
 • τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιων τὸ ὄνομα κυρίου καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν Ιερουσαλημ
 • ἐν τῷ συν­αχθῆναι λαοὺς ἐπι­̀ τὸ αὐτὸ καὶ βασιλείας τοῦ δουλεύ­ειν τῷ κυρίῳ
 • ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἰσχύος αὐτοῦ τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι
 • μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου
 • κατ᾿ ἀρχὰς σύ κύριε τὴν γῆν ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί
 • αὐτοὶ ἀπο­λοῦν­ται σὺ δὲ δια­μενεῖς καὶ πάν­τες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσον­ται καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεις αὐτούς καὶ ἀλλαγήσον­ται
 • σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν
 • οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατα­σκηνώσουσιν καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευθυνθή­σε­ται
 • 102:1 Молитва вбогого, коли він слабне та перед Господнім лицем виливає мову свою.
 • 102:2 Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе!
 • 102:3 Не ховай від мене обличчя Свого, в день недолі моєї схили Своє ухо до мене, в день благання озвися небавом до мене!
 • 102:4 Бо минають, як дим, мої дні, а кості мої немов висохли в огнищі…
 • 102:5 Як трава та побите та висохло серце моє, так що я забував їсти хліб свій…
 • 102:6 Від зойку стогнання мого прилипли до тіла мого мої кості…
 • 102:7 Уподобився я пеликанові пустині, я став, як той пугач руїн!
 • 102:8 Я безсонний, і став, немов пташка самотня на дасі…
 • 102:9 Увесь день ображають мене вороги мої, ті, хто з мене кепкує, заприсяглись проти мене!
 • 102:10 і попіл я їм, немов хліб, а напої свої із плачем перемішую,
 • 102:11 через гнів Твій та лютість Твою, бо підняв був мене Ти та й кинув мене…
 • 102:12 Мої дні як похилена тінь, а я сохну, немов та трава!
 • 102:13 А Ти, Господи, будеш повік пробувати, а пам́ять Твоя з роду в рід.
 • 102:14 Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшов речінець,
 • 102:15 бо раби Твої покохали й каміння його, і порох його полюбили!
 • 102:16 і будуть боятись народи Господнього Ймення, а всі земні царі слави Твоєї.
 • 102:17 Бо Господь побудує Сіона, появиться в славі Своїй.
 • 102:18 До молитви забутих звернеться Він, і молитви їхньої не осоромить.
 • 102:19 Запишеться це поколінню майбутньому, і народ, який створений буде, хвалитиме Господа,
 • 102:20 бо споглянув Він із високости святої Своєї, Господь зорив на землю з небес,
 • 102:21 щоб почути зідхання ув́язненого, щоб на смерть прирокованих визволити,
 • 102:22 щоб розповідати про Ймення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його,
 • 102:23 коли разом зберуться народи й держави служити Господеві.
 • 102:24 Мою силу в дорозі Він виснажив, дні мої скоротив…
 • 102:25 Я кажу: Боже мій, не бери Ти мене в половині днів моїх!
  Твої роки на вічні віки.
 • 102:26 Колись землю Ти був заклав, а небо то чин Твоїх рук,
 • 102:27 позникають вони, а Ти будеш стояти…
  і всі вони, як одежа, загинуть, Ти їх зміниш, немов те вбрання, і минуться вони…
 • 102:28 Ти ж Той Самий, а роки Твої не закінчаться!
 • 102:29 Сини Твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед обличчям Твоїм!
 • De David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice; C'est à toi, Éternel! que je chanterai.
 • Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon coeur, Au milieu de ma maison.
 • Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux; Je hais la conduite des pécheurs; Elle ne s'attachera point à moi.
 • Le coeur pervers s'éloignera de moi; Je ne veux pas connaître le méchant.
 • Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai; Celui qui a des regards hautains et un coeur enflé, je ne le supporterai pas.
 • J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, Pour qu'ils demeurent auprès de moi; Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur.
 • Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison; Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence.
 • Chaque matin j'anéantirai tous les méchants du pays, Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel Tous ceux qui commettent l'iniquité.