Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́етъ и предъ Го́сподемъ пролiе́тъ моле́нiе свое́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и во́пль мо́й къ тебѣ́ да прiи́детъ.
 • Не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́: въ о́ньже а́ще де́нь скорблю́, при­­клони́ ко мнѣ́ у́хо твое́: въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́.
 • Я́ко изчезо́ша я́ко ды́мъ дні́е мо­и́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася.
 • Уя́звленъ бы́хъ я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ мо́й.
 • От гла́са воз­дыха́нiя мо­его́ при­­льпе́ ко́сть моя́ пло́ти мо­е́й.
 • Уподо́бихся нея́сыти пусты́н­нѣй, бы́хъ я́ко нощны́й вра́нъ на ны́рищи {на разва́линѣ}.
 • Бдѣ́хъ и бы́хъ я́ко пти́ца осо́бящаяся на здѣ́ {на кро́вѣ}.
 • Ве́сь де́нь поноша́ху ми́ врази́ мо­и́, и хва́лящiи мя́ мно́ю {на мя́} кленя́хуся.
 • Зане́ пе́пелъ я́ко хлѣ́бъ ядя́хъ и питiе́ мое́ съ пла́чемъ ра­ст­воря́хъ,
 • от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́ и я́рости тво­ея́: я́ко воз­не́съ низве́рглъ мя́ еси́.
 • Дні́е мо­и́ я́ко сѣ́нь уклони́шася, и а́зъ я́ко сѣ́но изсхо́хъ.
 • Ты́ же, Го́споди, во вѣ́къ пребыва́еши, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ.
 • Ты́ воскре́съ уще́дриши Сiо́на: я́ко вре́мя уще́дрити его́, я́ко прiи́де вре́мя.
 • Я́ко благоволи́ша раби́ тво­и́ ка́менiе {о ка́менiи} его́, и пе́рсть его́ уще́дрятъ.
 • И убоя́т­ся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси́ ца́рiе зе́мстiи сла́вы тво­ея́:
 • я́ко сози́ждетъ Госпо́дь Сiо́на и яви́т­ся во сла́вѣ сво­е́й.
 • Призрѣ́ на моли́тву смире́н­ныхъ и не уничижи́ моле́нiя и́хъ.
 • Да напи́шет­ся сiе́ въ ро́дъ и́нъ, и лю́дiе зи́ждемiи восхва́лятъ Го́спода:
 • я́ко при­­ни́че съ высоты́ святы́я сво­ея́, Госпо́дь съ небесе́ на зе́млю при­­зрѣ́,
 • услы́шати воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ, разрѣши́ти сы́ны умерщвле́н­ныхъ:
 • воз­вѣсти́ти въ Сiо́нѣ и́мя Госпо́дне и хвалу́ его́ во Иерусали́мѣ,
 • внегда́ собра́тися лю́демъ вку́пѣ и царе́мъ, е́же рабо́тати Го́сподеви.
 • Отвѣща́ ему́ на пути́ крѣ́пости его́: умале́нiе дні́й мо­и́хъ воз­вѣсти́ ми:
 • не воз­веди́ мене́ во преполове́нiе дні́й мо­и́хъ: въ ро́дѣ родо́въ лѣ́та твоя́.
 • Въ нача́лѣхъ ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ твое́ю су́ть небеса́.
 • Та́ поги́бнутъ, ты́ же пребыва́еши: и вся́ я́ко ри́за обетша́ютъ, и я́ко оде́жду свiе́ши я́, и измѣня́т­ся.
 • Ты́ же то́йжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ.
 • Сы́нове ра́бъ тво­и́хъ вселя́т­ся, и сѣ́мя и́хъ во вѣ́къ испра́вит­ся.
 • Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою.
 • Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе.
 • Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, [когда] воззову [к Тебе], скоро услышь меня;
 • ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня;
 • сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой;
 • от голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей.
 • Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах;
 • не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле.
 • Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною.
 • Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами,
 • от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня.
 • Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава.
 • Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.
 • Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, – ибо пришло время;
 • ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют.
 • И убоятся народы имени Господня, и все цари земные – славы Твоей.
 • Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей;
 • призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.
 • Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа,
 • ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю,
 • чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти,
 • дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его – в Иерусалиме,
 • когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу.
 • Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои.
 • Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов.
 • В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса – дело Твоих рук;
 • они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся;
 • но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся.
 • Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.
 • 102:1 ( 困 苦 人 发 昏 的 时 候 , 在 耶 和 华 面 前 吐 露 苦 情 的 祷 告 ) 耶 和 华 阿 , 求 你 听 我 的 祷 告 , 容 我 的 呼 求 达 到 你 面 前 。
 • 102:2 我 在 急 难 的 日 子 , 求 你 向 我 侧 耳 , 不 要 向 我 掩 面 。 我 呼 求 的 日 子 , 求 你 快 快 应 允 我 。
 • 102:3 因 为 , 我 的 年 日 如 烟 云 消 灭 , 我 的 骨 头 , 如 火 把 烧 着 。
 • 102:4 我 的 心 被 伤 , 如 草 枯 乾 , 甚 至 我 忘 记 吃 饭 。
 • 102:5 因 我 唉 哼 的 声 音 , 我 的 肉 紧 贴 骨 头 。
 • 102:6 我 如 同 旷 野 的 鹈 鹕 。 我 好 像 荒 场 的 ? ? 鸟 。
 • 102:7 我 儆 醒 不 睡 。 我 像 房 顶 上 孤 单 的 麻 雀 。
 • 102:8 我 的 仇 敌 终 日 辱 骂 我 。 向 我 猖 狂 的 人 指 着 我 赌 咒 。
 • 102:9 我 吃 过 炉 灰 , 如 同 吃 饭 。 我 所 喝 的 与 眼 泪 搀 杂 。
 • 102:10 这 都 因 你 的 恼 恨 和 忿 怒 。 你 把 我 拾 起 来 , 又 把 我 摔 下 去 。
 • 102:11 我 的 年 日 , 如 日 偏 斜 。 我 也 如 草 枯 乾 。
 • 102:12 惟 你 耶 和 华 必 存 到 永 远 。 你 可 记 念 的 名 , 也 存 到 万 代 。
 • 102:13 你 必 起 来 怜 恤 锡 安 , 因 现 在 饲 可 怜 她 的 时 候 。 日 期 已 经 到 了 。
 • 102:14 你 的 仆 人 原 来 喜 悦 她 的 石 头 , 可 怜 她 的 尘 土 。
 • 102:15 列 国 要 敬 畏 耶 和 华 的 名 。 世 上 诸 王 都 敬 畏 你 的 荣 耀 。
 • 102:16 因 为 耶 和 华 建 造 了 锡 安 , 在 他 荣 耀 里 显 现 。
 • 102:17 他 垂 听 穷 人 的 祷 告 , 并 不 藐 视 他 们 的 祈 求 。
 • 102:18 这 必 为 后 代 的 人 记 下 。 将 来 受 造 的 民 , 要 赞 美 耶 和 华 。
 • 102:19 因 为 他 从 至 高 的 圣 所 垂 看 。 耶 和 华 从 天 向 地 观 察 。
 • 102:20 要 垂 听 被 囚 之 人 的 叹 息 。 要 释 放 将 要 死 的 人 。
 • 102:21 使 人 在 锡 安 传 扬 耶 和 华 的 名 , 在 耶 路 撒 冷 传 扬 赞 美 他 的 话 。
 • 102:22 就 是 在 万 民 和 列 国 聚 会 事 奉 耶 和 华 的 时 候 。
 • 102:23 他 使 我 的 力 量 , 中 道 衰 弱 , 使 我 的 年 日 短 少 。
 • 102:24 我 说 , 我 的 神 阿 , 不 要 使 我 中 年 去 世 。 你 的 年 数 世 世 无 穷 。
 • 102:25 你 起 初 立 了 地 的 根 基 。 天 也 是 你 手 所 造 的 。
 • 102:26 天 地 都 要 灭 没 , 你 却 要 长 存 。 天 地 都 要 如 外 衣 渐 渐 旧 了 。 你 要 将 天 地 如 里 衣 更 换 , 天 地 就 改 变 了 。
 • 102:27 惟 有 你 永 不 改 变 。 你 的 年 数 , 没 有 穷 尽 。
 • 102:28 你 仆 人 的 子 孙 要 长 存 。 他 们 的 后 裔 , 要 坚 立 在 你 面 前 。