Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́етъ и предъ Го́сподемъ пролiе́тъ моле́нiе свое́.
 • Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и во́пль мо́й къ тебѣ́ да прiи́детъ.
 • Не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́: въ о́ньже а́ще де́нь скорблю́, при­­клони́ ко мнѣ́ у́хо твое́: въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́.
 • Я́ко изчезо́ша я́ко ды́мъ дні́е мо­и́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася.
 • Уя́звленъ бы́хъ я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ мо́й.
 • От гла́са воз­дыха́нiя мо­его́ при­­льпе́ ко́сть моя́ пло́ти мо­е́й.
 • Уподо́бихся нея́сыти пусты́н­нѣй, бы́хъ я́ко нощны́й вра́нъ на ны́рищи {на разва́линѣ}.
 • Бдѣ́хъ и бы́хъ я́ко пти́ца осо́бящаяся на здѣ́ {на кро́вѣ}.
 • Ве́сь де́нь поноша́ху ми́ врази́ мо­и́, и хва́лящiи мя́ мно́ю {на мя́} кленя́хуся.
 • Зане́ пе́пелъ я́ко хлѣ́бъ ядя́хъ и питiе́ мое́ съ пла́чемъ ра­ст­воря́хъ,
 • от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́ и я́рости тво­ея́: я́ко воз­не́съ низве́рглъ мя́ еси́.
 • Дні́е мо­и́ я́ко сѣ́нь уклони́шася, и а́зъ я́ко сѣ́но изсхо́хъ.
 • Ты́ же, Го́споди, во вѣ́къ пребыва́еши, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ.
 • Ты́ воскре́съ уще́дриши Сiо́на: я́ко вре́мя уще́дрити его́, я́ко прiи́де вре́мя.
 • Я́ко благоволи́ша раби́ тво­и́ ка́менiе {о ка́менiи} его́, и пе́рсть его́ уще́дрятъ.
 • И убоя́т­ся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси́ ца́рiе зе́мстiи сла́вы тво­ея́:
 • я́ко сози́ждетъ Госпо́дь Сiо́на и яви́т­ся во сла́вѣ сво­е́й.
 • Призрѣ́ на моли́тву смире́н­ныхъ и не уничижи́ моле́нiя и́хъ.
 • Да напи́шет­ся сiе́ въ ро́дъ и́нъ, и лю́дiе зи́ждемiи восхва́лятъ Го́спода:
 • я́ко при­­ни́че съ высоты́ святы́я сво­ея́, Госпо́дь съ небесе́ на зе́млю при­­зрѣ́,
 • услы́шати воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ, разрѣши́ти сы́ны умерщвле́н­ныхъ:
 • воз­вѣсти́ти въ Сiо́нѣ и́мя Госпо́дне и хвалу́ его́ во Иерусали́мѣ,
 • внегда́ собра́тися лю́демъ вку́пѣ и царе́мъ, е́же рабо́тати Го́сподеви.
 • Отвѣща́ ему́ на пути́ крѣ́пости его́: умале́нiе дні́й мо­и́хъ воз­вѣсти́ ми:
 • не воз­веди́ мене́ во преполове́нiе дні́й мо­и́хъ: въ ро́дѣ родо́въ лѣ́та твоя́.
 • Въ нача́лѣхъ ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ твое́ю су́ть небеса́.
 • Та́ поги́бнутъ, ты́ же пребыва́еши: и вся́ я́ко ри́за обетша́ютъ, и я́ко оде́жду свiе́ши я́, и измѣня́т­ся.
 • Ты́ же то́йжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ.
 • Сы́нове ра́бъ тво­и́хъ вселя́т­ся, и сѣ́мя и́хъ во вѣ́къ испра́вит­ся.
 • Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою.
 • Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе.
 • Не скрывай лица Твоего от меня; в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, [когда] воззову [к Тебе], скоро услышь меня;
 • ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня;
 • сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой;
 • от голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей.
 • Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах;
 • не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле.
 • Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною.
 • Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами,
 • от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня.
 • Дни мои – как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава.
 • Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.
 • Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, – ибо пришло время;
 • ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют.
 • И убоятся народы имени Господня, и все цари земные – славы Твоей.
 • Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей;
 • призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их.
 • Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа,
 • ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю,
 • чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти,
 • дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его – в Иерусалиме,
 • когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу.
 • Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои.
 • Я сказал: Боже мой! не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов.
 • В начале Ты, [Господи,] основал землю, и небеса – дело Твоих рук;
 • они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся;
 • но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся.
 • Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.
 • Дуои мискин Ниёиши бечора, вақте ки ғамгин шуда, пеши Парвардигор андӯҳи худро изҳор мекунад.
 • Парвардигоро! Дуои Ниёиши маро бишнав, ва фарёди ман назди Ту бирасад.
 • Рӯи Худро аз ман пинҳон надор, дар рӯзи тангии ман гӯши Худро сӯи ман хам намо; рӯзе ки бихонам, маро ба зудӣ бишнав.
 • Зеро ки рӯзҳоям мисли дуд нест шудаанд, ва устухонҳоям мисли ҳезуми нимсӯз гардидаанд.
 • Дили ман мисли алафи офтобзадае хушкидааст, зеро ки хӯрдани нонамро фаромӯш мекунам.
 • Аз овози оҳу воҳи ман устухонам ба пӯстам часпидааст.
 • Ба мурғи саққо дар биёбон монанд шудаам; мисли буми харобазор гардидаам.
 • Шабзиндадорӣ мекунам ва Ҳамеша мисли мурғаке ҳастам, ки болои бом танҳо нишаста бошад.
 • Ҳар рӯз маро душманонам маломат таъна мекунанд; онҳое ки аз ман девонавор нафрат доранд, бо номи ман лаънат нафрин мекунанд.
 • Зеро ки хокистарро мисли нон хӯрдаам, ва нӯшокии худро бо ашк омехтаам,
 • Аз боиси хашми Ту ва ғазаби Ту; зеро ки маро боло бардоштаӣ ва сарнагун кардаӣ.
 • Рӯзҳоям мисли сояи шомгоҳ мебошанд; ва ман мисли алаф хушк шудаам.
 • Валекин Ту, эй Парвардигор, ҷовидона устувор пойдор ҳастӣ, ва зикри Ту аз насл ба насл аст.
 • Ту бархоста, бар Сион раҳм хоҳӣ кард; зеро вақти он аст, ки ба вай раҳм намоӣ, чунки мӯҳлат расидааст;
 • Зеро ки бандагони Ту ба сангҳои он муҳаббат доранд, ва хоки онро азиз медоранд.
 • Ва халқҳо аз номи Парвардигор хоҳанд тарсид, ва ҳамаи подшоҳони замин аз ҷалоли Ту.
 • Зеро ки Парвардигор Сионро бино кардааст; дар ҷалоли Худ зоҳир шудааст;
 • Ба дуои нотавонон аҳамият додааст, ва аз дуои онҳо нафрат накардааст.
 • Ин барои насли оянда навишта мешавад, ва қавме ки офарида хоҳад шуд, Парвардигорро ситоиш хоҳад кард.
 • Зеро ки Ӯ аз баландии афрози поки Худ мушоҳида кардааст: Парвардигор аз осмон ба замин назар андохтааст,
 • Барои он ки оҳу нолаи бандиро бишнавад, маҳкумони маргро аз банд озод кунад,
 • То ки номи Парвардигорро дар Сион ба забон оваранд, ва ҳамду санои Ӯро дар Уршалим,
 • Вақте ки қавмҳо бо ҳам ҷамъ шаванд, ва мамлакатҳо низ, то ки Парвардигорро парастиш намоянд.
 • Куввати маро дар роҳ фурӯ нишонд, рӯзҳоямро кӯтоҳ кард.
 • Гуфтам: «Эй Худои ман! Маро дар нисфи рӯзҳоям набар. Солҳои Ту аз насл ба насл мебошанд.
 • Дар замони куҳан заминро бунёд кардаӣ, ва осмон кори амали дастҳои Туст.
 • Онҳо нест хоҳанд шуд, валекин Ту пойдор устувор хоҳӣ буд; ва ҳамаашон мисли ҷомае ҷиғда-ҷиғда хоҳанд шуд, мисли пероҳане онҳоро хоҳӣ печонид; ва онҳо мубаддал дигаргун нобуд хоҳанд шуд.
 • Валекин Ту ҳамон ҳастӣ, ва солҳои Ту тамом нахоҳанд шуд.
 • Фарзандони бандагони Ту сокин хоҳанд шуд, ва зурёти онҳо пеши Ту барқарор хоҳанд буд».