Скрыть
101:9
101:11
101:13
101:15
101:16
101:18
101:19
101:20
101:29
102:0
103:0
103:23
103:31
103:34
104:0
104:44
104:45
Церковнославянский (рус)
Моли́тва ни́щаго, егда́ уны́етъ и предъ Го́сподемъ пролiе́тъ моле́нiе свое́.
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и во́пль мо́й къ тебѣ́ да прiи́детъ.
Не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ мене́: въ о́ньже а́ще де́нь скорблю́, при­­клони́ ко мнѣ́ у́хо твое́: въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя, ско́ро услы́ши мя́.
Я́ко изчезо́ша я́ко ды́мъ дні́е мо­и́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася.
Уя́звленъ бы́хъ я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ мо́й.
От гла́са воз­дыха́нiя мо­его́ при­­льпе́ ко́сть моя́ пло́ти мо­е́й.
Уподо́бихся нея́сыти пусты́н­нѣй, бы́хъ я́ко нощны́й вра́нъ на ны́рищи {на разва́линѣ}.
Бдѣ́хъ и бы́хъ я́ко пти́ца осо́бящаяся на здѣ́ {на кро́вѣ}.
Ве́сь де́нь поноша́ху ми́ врази́ мо­и́, и хва́лящiи мя́ мно́ю {на мя́} кленя́хуся.
Зане́ пе́пелъ я́ко хлѣ́бъ ядя́хъ и питiе́ мое́ съ пла́чемъ ра­ст­воря́хъ,
от­ лица́ гнѣ́ва тво­его́ и я́рости тво­ея́: я́ко воз­не́съ низве́рглъ мя́ еси́.
Дні́е мо­и́ я́ко сѣ́нь уклони́шася, и а́зъ я́ко сѣ́но изсхо́хъ.
Ты́ же, Го́споди, во вѣ́къ пребыва́еши, и па́мять твоя́ въ ро́дъ и ро́дъ.
Ты́ воскре́съ уще́дриши Сiо́на: я́ко вре́мя уще́дрити его́, я́ко прiи́де вре́мя.
Я́ко благоволи́ша раби́ тво­и́ ка́менiе {о ка́менiи} его́, и пе́рсть его́ уще́дрятъ.
И убоя́т­ся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси́ ца́рiе зе́мстiи сла́вы тво­ея́:
я́ко сози́ждетъ Госпо́дь Сiо́на и яви́т­ся во сла́вѣ сво­е́й.
Призрѣ́ на моли́тву смире́н­ныхъ и не уничижи́ моле́нiя и́хъ.
Да напи́шет­ся сiе́ въ ро́дъ и́нъ, и лю́дiе зи́ждемiи восхва́лятъ Го́спода:
я́ко при­­ни́че съ высоты́ святы́я сво­ея́, Госпо́дь съ небесе́ на зе́млю при­­зрѣ́,
услы́шати воз­дыха́нiе окова́н­ныхъ, разрѣши́ти сы́ны умерщвле́н­ныхъ:
воз­вѣсти́ти въ Сiо́нѣ и́мя Госпо́дне и хвалу́ его́ во Иерусали́мѣ,
внегда́ собра́тися лю́демъ вку́пѣ и царе́мъ, е́же рабо́тати Го́сподеви.
Отвѣща́ ему́ на пути́ крѣ́пости его́: умале́нiе дні́й мо­и́хъ воз­вѣсти́ ми:
не воз­веди́ мене́ во преполове́нiе дні́й мо­и́хъ: въ ро́дѣ родо́въ лѣ́та твоя́.
Въ нача́лѣхъ ты́, Го́споди, зе́млю основа́лъ еси́, и дѣла́ руку́ твое́ю су́ть небеса́.
Та́ поги́бнутъ, ты́ же пребыва́еши: и вся́ я́ко ри́за обетша́ютъ, и я́ко оде́жду свiе́ши я́, и измѣня́т­ся.
Ты́ же то́йжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ.
Сы́нове ра́бъ тво­и́хъ вселя́т­ся, и сѣ́мя и́хъ во вѣ́къ испра́вит­ся.
Псаломъ Давиду.
Благослови, душе моя, Господа, и вся внутрен­няя моя, имя святое его:
благослови, душе моя, Господа, и не забывай всѣхъ воз­даянiй его:
очищающаго вся беззаконiя твоя, изцѣляющаго вся недуги твоя,
избавляющаго от­ истлѣнiя животъ твой, вѣнчающаго тя милостiю и щедротами,
исполняющаго во благихъ желанiе твое: обновит­ся яко орля юность твоя.
Творяй милостыни Господь и судьбу всѣмъ обидимымъ.
Сказа пути своя Моисеови, сыновомъ Израилевымъ хотѣнiя своя.
Щедръ и милостивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ.
Не до конца прогнѣвает­ся, ниже во вѣкъ враждуетъ:
не по беззакониемъ нашымъ сотворилъ есть намъ, ниже по грѣхомъ нашымъ воз­далъ есть намъ.
Яко по высотѣ небеснѣй от­ земли, утвердилъ есть Господь милость свою на боящихся его:
елико от­стоятъ востоцы от­ западъ, удалилъ есть от­ насъ беззаконiя наша.
Якоже щедритъ отецъ сыны, ущедри Господь боящихся его.
Яко той позна созданiе на­ше, помяну, яко персть есмы.
Человѣкъ, яко трава дніе его, яко цвѣтъ селный, тако оцвѣтетъ:
яко духъ пройде въ немъ, и не будетъ, и не познаетъ ктому мѣста сво­его.
Милость же Господня от­ вѣка и до вѣка на боящихся его,
и правда его на сынѣхъ сыновъ, хранящихъ завѣтъ его и помнящихъ заповѣди его творити я.
Господь на небеси уготова престолъ свой, и цар­ст­во его всѣми обладаетъ.
Благословите Господа, вси ангели его, сильнiи крѣпостiю, творящiи слово его, услышати гласъ словесъ его.
Благословите Господа, вся силы его, слуги его, творящiи волю его.
Благословите Господа, вся дѣла его на всякомъ мѣстѣ Владыче­ст­ва его: благослови, душе моя, Господа.
Псаломъ Давиду, о мiрстѣмъ бытiи.
Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мой, воз­величил­ся еси зѣло: во исповѣданiе и въ велелѣпоту облекл­ся еси:
одѣяйся свѣтомъ яко ризою, простираяй небо яко кожу:
покрываяй водами превыспрен­няя своя, полагаяй облаки на восхожденiе свое, ходяй на крилу вѣтреню:
творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огнен­ный:
основаяй землю на тверди ея: не преклонит­ся въ вѣкъ вѣка.
Бездна яко риза одѣянiе ея, на горахъ станутъ воды:
от­ запрещенiя тво­его побѣгнутъ, от­ гласа грома тво­его убоят­ся.
Восходятъ горы, и низходятъ поля, въ мѣсто еже основалъ еси имъ.
Предѣлъ положилъ еси, егоже не прейдутъ, ниже обратят­ся покрыти землю.
Посылаяй источники въ дебрехъ, посредѣ горъ пройдутъ воды.
Напаяютъ вся звѣри селныя, ждутъ {воспрiимутъ} онагри въ жажду свою.
На тыхъ птицы небесныя при­­витаютъ: от­ среды каменiя дадятъ гласъ.
Напаяяй горы от­ превыспрен­нихъ сво­ихъ: от­ плода дѣлъ тво­ихъ насытит­ся земля.
Прозябаяй траву скотомъ, и злакъ на службу человѣкомъ, извести хлѣбъ от­ земли:
и вино веселитъ сердце человѣка, умастити лице елеемъ: и хлѣбъ сердце человѣка укрѣпитъ.
Насытят­ся древа поль­ская, кедри Ливанстiи, ихже еси насадилъ:
тамо птицы вогнѣздят­ся, еродіево жилище предводител­ст­вуетъ ими.
Горы высокiя еленемъ, камень при­­бѣжище заяцемъ.
Сотворилъ есть луну во времена: солнце позна западъ свой.
Положилъ еси тму, и бысть нощь, въ нейже пройдутъ вси звѣрiе дубравнiи,
скимни рыкающiи восхитити и взыскати от­ Бога пищу себѣ.
Возсiя солнце, и собрашася, и въ ложахъ сво­ихъ лягутъ.
Изыдетъ человѣкъ на дѣло свое и на дѣланiе свое до вечера.
Яко воз­величишася дѣла твоя, Господи: вся премудростiю сотворилъ еси: исполнися земля твари тво­ея.
Сiе море великое и простран­но­е: тамо гади, ихже нѣсть числа, животная малая съ великими:
тамо корабли преплаваютъ, змій сей, егоже создалъ еси ругатися ему.
Вся къ тебѣ чаютъ, дати пищу имъ во благо время.
Дав­шу тебѣ имъ, соберутъ: от­верзшу тебѣ руку, всяческая исполнят­ся благости:
от­вращшу же тебѣ лице, воз­мятут­ся: отъ­имеши духъ ихъ, и изчезнутъ и въ персть свою воз­вратят­ся:
послеши Духа тво­его, и созиждут­ся, и обновиши лице земли.
Буди слава Господня во вѣки: воз­веселит­ся Господь о дѣлѣхъ сво­ихъ:
при­­зираяй на землю и творяй ю трястися: при­­касаяйся горамъ, и дымят­ся.
Воспою Господеви въ животѣ мо­емъ, пою Богу мо­ему, дондеже есмь:
да усладит­ся ему бесѣда моя, азъ же воз­веселюся о Господѣ.
Да изчезнутъ грѣшницы от­ земли, и беззакон­ницы, якоже не быти имъ. Благослови, душе моя, Господа.
Аллилу́iа.
Исповѣ́дайтеся Го́сподеви и при­­зыва́йте и́мя его́, воз­вѣсти́те во язы́цѣхъ дѣла́ его́:
воспо́йте ему́ и по́йте ему́, повѣ́дите вся́ чудеса́ его́.
Хвали́теся о и́мени святѣ́мъ его́: да воз­весели́т­ся се́рдце и́щущихъ Го́спода:
взыщи́те Го́спода и утверди́теся, взыщи́те лица́ его́ вы́ну.
Помяни́те чудеса́ его́, я́же сотвори́, чудеса́ его́ и судьбы́ у́стъ его́,
сѣ́мя Авраа́мле раби́ его́, сы́нове Иа́ковли избра́н­нiи его́.
То́й Госпо́дь Бо́гъ на́шъ: по все́й земли́ судьбы́ его́.
Помяну́ въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й, сло́во, е́же заповѣ́да въ ты́сящы родо́въ,
е́же завѣща́ Авраа́му, и кля́тву свою́ Исаа́ку:
и поста́ви ю́ Иа́кову въ повелѣ́нiе и Изра́илю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ,
глаго́ля: тебѣ́ да́мъ зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́нiя ва́­шего.
Внегда́ бы́ти и́мъ ма́лымъ число́мъ, малѣ́йшымъ и при­­ше́лцемъ въ не́й,
и преидо́ша от­ язы́ка въ язы́къ и от­ ца́р­ст­вiя въ лю́ди и́ны:
не оста́ви человѣ́ка оби́дѣти и́хъ и обличи́ о ни́хъ цари́:
не при­­каса́йтеся пома́зан­нымъ мо­и́мъ, и во проро́цѣхъ мо­и́хъ не лука́внуйте.
И при­­зва́ гла́дъ на зе́млю: вся́ко утвержде́нiе хлѣ́бное сотры́.
Посла́ предъ ни́ми человѣ́ка: въ раба́ про́данъ бы́сть Ио́сифъ.
Смири́ша во око́вахъ но́зѣ его́, желѣ́зо про́йде душа́ его́,
до́ндеже прiи́де сло́во его́: сло́во Госпо́дне разжже́ его́.
Посла́ ца́рь и разрѣши́ его́: кня́зь люді́й, и оста́ви {от­пусти́} его́.
Поста́ви его́ господи́на до́му сво­ему́ и кня́зя всему́ стяжа́нiю сво­ему́,
наказа́ти кня́зи его́ я́ко себе́ и ста́рцы его́ умудри́ти.
И вни́де Изра́иль во Еги́петъ, и Иа́ковъ при­­ше́л­ст­вова въ зе́млю Ха́мову.
И воз­расти́ лю́ди своя́ зѣло́ и укрѣпи́ я́ па́че враго́въ и́хъ.
Преврати́ се́рдце и́хъ воз­ненави́дѣти лю́ди его́, ле́сть сотвори́ти въ рабѣ́хъ его́.
Посла́ Моисе́а раба́ сво­его́, Ааро́на, его́же избра́ себѣ́:
положи́ въ ни́хъ словеса́ зна́менiй сво­и́хъ и чуде́съ сво­и́хъ въ земли́ Ха́мовѣ.
Посла́ тму́ и помрачи́, я́ко преогорчи́ша словеса́ его́.
Преложи́ во́ды и́хъ въ кро́вь и измори́ ры́бы и́хъ.
Воскипѣ́ земля́ и́хъ жа́бами въ сокро́вищницахъ царе́й и́хъ.
Рече́, и прiидо́ша пе́сiя му́хи и скни́пы во вся́ предѣ́лы и́хъ.
Положи́ дожди́ и́хъ гра́ды, о́гнь попаля́ющь въ земли́ и́хъ:
и порази́ виногра́ды и́хъ и смо́квы и́хъ, и сотры́ вся́кое дре́во предѣ́лъ и́хъ.
Рече́, и прiидо́ша пру́зи и гу́сеницы, и́мже не бѣ́ числа́,
и снѣдо́ша вся́ку траву́ въ земли́ и́хъ, и поядо́ша вся́къ пло́дъ земли́ и́хъ.
И порази́ вся́каго пе́рвенца въ земли́ и́хъ, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ:
и изведе́ я́ съ сребро́мъ и зла́томъ: и не бѣ́ въ колѣ́нѣхъ и́хъ боля́й.
Возвесели́ся Еги́петъ во исхожде́нiи и́хъ: я́ко нападе́ стра́хъ и́хъ на ня́.
Распростре́ о́блакъ въ покро́въ и́мъ, и о́гнь, е́же просвѣти́ти и́мъ но́щiю.