Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви и при­­зыва́йте и́мя его́, воз­вѣсти́те во язы́цѣхъ дѣла́ его́:
 • воспо́йте ему́ и по́йте ему́, повѣ́дите вся́ чудеса́ его́.
 • Хвали́теся о и́мени святѣ́мъ его́: да воз­весели́т­ся се́рдце и́щущихъ Го́спода:
 • взыщи́те Го́спода и утверди́теся, взыщи́те лица́ его́ вы́ну.
 • Помяни́те чудеса́ его́, я́же сотвори́, чудеса́ его́ и судьбы́ у́стъ его́,
 • сѣ́мя Авраа́мле раби́ его́, сы́нове Иа́ковли избра́н­нiи его́.
 • То́й Госпо́дь Бо́гъ на́шъ: по все́й земли́ судьбы́ его́.
 • Помяну́ въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й, сло́во, е́же заповѣ́да въ ты́сящы родо́въ,
 • е́же завѣща́ Авраа́му, и кля́тву свою́ Исаа́ку:
 • и поста́ви ю́ Иа́кову въ повелѣ́нiе и Изра́илю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ,
 • глаго́ля: тебѣ́ да́мъ зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́нiя ва́­шего.
 • Внегда́ бы́ти и́мъ ма́лымъ число́мъ, малѣ́йшымъ и при­­ше́лцемъ въ не́й,
 • и преидо́ша от­ язы́ка въ язы́къ и от­ ца́р­ст­вiя въ лю́ди и́ны:
 • не оста́ви человѣ́ка оби́дѣти и́хъ и обличи́ о ни́хъ цари́:
 • не при­­каса́йтеся пома́зан­нымъ мо­и́мъ, и во проро́цѣхъ мо­и́хъ не лука́внуйте.
 • И при­­зва́ гла́дъ на зе́млю: вся́ко утвержде́нiе хлѣ́бное сотры́.
 • Посла́ предъ ни́ми человѣ́ка: въ раба́ про́данъ бы́сть Ио́сифъ.
 • Смири́ша во око́вахъ но́зѣ его́, желѣ́зо про́йде душа́ его́,
 • до́ндеже прiи́де сло́во его́: сло́во Госпо́дне разжже́ его́.
 • Посла́ ца́рь и разрѣши́ его́: кня́зь люді́й, и оста́ви {от­пусти́} его́.
 • Поста́ви его́ господи́на до́му сво­ему́ и кня́зя всему́ стяжа́нiю сво­ему́,
 • наказа́ти кня́зи его́ я́ко себе́ и ста́рцы его́ умудри́ти.
 • И вни́де Изра́иль во Еги́петъ, и Иа́ковъ при­­ше́л­ст­вова въ зе́млю Ха́мову.
 • И воз­расти́ лю́ди своя́ зѣло́ и укрѣпи́ я́ па́че враго́въ и́хъ.
 • Преврати́ се́рдце и́хъ воз­ненави́дѣти лю́ди его́, ле́сть сотвори́ти въ рабѣ́хъ его́.
 • Посла́ Моисе́а раба́ сво­его́, Ааро́на, его́же избра́ себѣ́:
 • положи́ въ ни́хъ словеса́ зна́менiй сво­и́хъ и чуде́съ сво­и́хъ въ земли́ Ха́мовѣ.
 • Посла́ тму́ и помрачи́, я́ко преогорчи́ша словеса́ его́.
 • Преложи́ во́ды и́хъ въ кро́вь и измори́ ры́бы и́хъ.
 • Воскипѣ́ земля́ и́хъ жа́бами въ сокро́вищницахъ царе́й и́хъ.
 • Рече́, и прiидо́ша пе́сiя му́хи и скни́пы во вся́ предѣ́лы и́хъ.
 • Положи́ дожди́ и́хъ гра́ды, о́гнь попаля́ющь въ земли́ и́хъ:
 • и порази́ виногра́ды и́хъ и смо́квы и́хъ, и сотры́ вся́кое дре́во предѣ́лъ и́хъ.
 • Рече́, и прiидо́ша пру́зи и гу́сеницы, и́мже не бѣ́ числа́,
 • и снѣдо́ша вся́ку траву́ въ земли́ и́хъ, и поядо́ша вся́къ пло́дъ земли́ и́хъ.
 • И порази́ вся́каго пе́рвенца въ земли́ и́хъ, нача́токъ вся́каго труда́ и́хъ:
 • и изведе́ я́ съ сребро́мъ и зла́томъ: и не бѣ́ въ колѣ́нѣхъ и́хъ боля́й.
 • Возвесели́ся Еги́петъ во исхожде́нiи и́хъ: я́ко нападе́ стра́хъ и́хъ на ня́.
 • Распростре́ о́блакъ въ покро́въ и́мъ, и о́гнь, е́же просвѣти́ти и́мъ но́щiю.
 • Проси́ша, и прiидо́ша кра́стели, и хлѣ́ба небе́снаго насы́ти я́:
 • разве́рзе ка́мень, и потеко́ша во́ды, потеко́ша въ безво́дныхъ рѣ́ки:
 • я́ко помяну́ сло́во свято́е свое́, е́же ко Авраа́му рабу́ сво­ему́.
 • И изведе́ лю́ди своя́ въ ра́дости и избра́н­ныя своя́ въ весе́лiи.
 • И даде́ и́мъ страны́ язы́къ, и труды́ люді́й наслѣ́доваша:
 • я́ко да сохраня́тъ оправда́нiя его́ и зако́на его́ взы́щутъ.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ его́?
 • Блаже́ни храня́щiи су́дъ и творя́щiи пра́вду во вся́кое вре́мя.
 • Помяни́ на́съ, Го́споди, во благоволе́нiи люді́й тво­и́хъ, посѣти́ на́съ спасе́нiемъ тво­и́мъ,
 • ви́дѣти во бла́гости избра́н­ныя твоя́, воз­весели́тися въ весе́лiи язы́ка тво­его́, хвали́тися съ достоя́нiемъ тво­и́мъ.
 • Согрѣши́хомъ со отцы́ на́шими, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
 • отцы́ на́ши во Еги́птѣ не разумѣ́ша чуде́съ тво­и́хъ, ни помяну́ша мно́же­ст­ва ми́лости тво­ея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермно́е мо́ре.
 • И спасе́ и́хъ и́мене сво­его́ ра́ди, сказа́ти си́лу свою́:
 • и запрети́ чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви {преведе́} я́ въ бе́зднѣ я́ко въ пусты́ни.
 • И спасе́ я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и изба́ви я́ изъ руки́ враго́въ.
 • Покры́ вода́ стужа́ющыя и́мъ: ни еди́нъ от­ ни́хъ избы́сть.
 • И вѣ́роваша словеси́ его́ и воспѣ́ша хвалу́ его́.
 • Ускори́ша, забы́ша дѣла́ его́, не стерпѣ́ша совѣ́та его́:
 • и похотѣ́ша жела́нiю въ пусты́ни и искуси́ша Бо́га въ безво́днѣй.
 • И даде́ и́мъ проше́нiе и́хъ, посла́ сы́тость въ ду́шы и́хъ.
 • И прогнѣ́ваша Моисе́а въ стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
 • Отве́рзеся земля́ и пожре́ даѳа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на:
 • и разжже́ся о́гнь въ со́нмѣ и́хъ, пла́мень попали́ грѣ́шники.
 • И сотвори́ша телца́ въ Хори́вѣ и поклони́шася истука́н­ному:
 • и измѣни́ша сла́ву его́ въ подо́бiе телца́ яду́щаго траву́.
 • И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́хъ, сотво́ршаго ве́лiя во Еги́птѣ,
 • чудеса́ въ земли́ Ха́мовѣ, стра́шная въ мо́ри чермнѣ́мъ.
 • И рече́ потреби́ти и́хъ, а́ще не бы́ Моисе́й избра́н­ный его́ ста́лъ въ сокруше́нiи предъ ни́мъ, воз­врати́ти я́рость его́, да не погуби́тъ и́хъ.
 • И уничижи́ша зе́млю жела́н­ную, не я́ша вѣ́ры словеси́ его́:
 • и поропта́ша въ селе́нiихъ сво­и́хъ, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
 • И воз­дви́же ру́ку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни,
 • и низложи́ти сѣ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́.
 • И при­­части́шася веельфего́ру и снѣдо́ша же́ртвы ме́ртвыхъ:
 • и раздражи́ша его́ въ начина́нiихъ сво­и́хъ, и умно́жися въ ни́хъ паде́нiе.
 • И ста́ Финее́съ и уми́лостиви, и преста́ сѣ́чь:
 • и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду, въ ро́дъ и ро́дъ до вѣ́ка.
 • И прогнѣ́ваша его́ на водѣ́ прерѣка́нiя, и озло́бленъ бы́сть Моисе́й и́хъ ра́ди:
 • я́ко преогорчи́ша ду́хъ его́ и ра́зн­ствова устна́ма сво­и́ма.
 • Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́мъ.
 • И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыко́ша дѣло́мъ и́хъ:
 • и порабо́таша истука́н­нымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ собла́знъ.
 • И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бѣсово́мъ,
 • и пролiя́ша кро́вь непови́н­ную, кро́вь сыно́въ сво­и́хъ и дще́рей, я́же пожро́ша истука́н­нымъ ханаа́нскимъ: и убiе́на бы́сть земля́ и́хъ кровьми́
 • и оскверни́ся въ дѣ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе свое́:
 • и предаде́ я́ въ ру́ки враго́въ, и облада́ша и́ми ненави́дящiи и́хъ.
 • И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рука́ми и́хъ.
 • Мно́жицею изба́ви я́: ті́и же преогорчи́ша его́ совѣ́томъ сво­и́мъ, и смири́шася въ беззако́нiихъ сво­и́хъ.
 • И ви́дѣ Госпо́дь, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, внегда́ услы́шаше моле́нiе и́хъ:
 • и помяну́ завѣ́тъ сво́й, и раска́яся по мно́же­ст­ву ми́лости сво­ея́:
 • и даде́ я́ въ щедро́ты предъ всѣ́ми плѣни́в­шими я́.
 • Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́шъ, и собери́ ны от­ язы́къ, исповѣ́датися и́мени тво­ему́ свято́му, хвали́тися во хвалѣ́ тво­е́й.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди, бу́ди.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Да реку́тъ изба́влен­нiи Го́сподемъ, и́хже изба́ви изъ руки́ врага́,
 • и от­ стра́нъ собра́ и́хъ, от­ восто́къ и за́падъ, и сѣ́вера и мо́ря:
 • заблуди́ша въ пусты́ни безво́днѣй, пути́ гра́да оби́телнаго не обрѣто́ша:
 • а́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́хъ въ ни́хъ изчезе́.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изба́ви я́:
 • и наста́ви я́ на пу́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ оби́телный.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко насы́тилъ е́сть ду́шу тщу́, и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́гъ:
 • сѣдя́щыя во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, окова́н­ныя нището́ю и желѣ́зомъ,
 • я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жiя, и совѣ́тъ вы́шняго раздражи́ша.
 • И смири́ся въ трудѣ́хъ се́рдце и́хъ, и изнемого́ша, и не бѣ́ помага́яй.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • и изведе́ я́ изъ тмы́ и сѣ́ни сме́ртныя, и у́зы и́хъ растерза́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко сокруши́ врата́ мѣ́дная, и вереи́ желѣ́зныя сломи́.
 • Воспрiя́тъ я́ от­ пути́ беззако́нiя и́хъ: беззако́нiй бо ра́ди сво­и́хъ смири́шася.
 • Вся́каго бра́шна воз­гнуша́ся душа́ и́хъ, и при­­бли́жишася до вра́тъ сме́ртныхъ.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • посла́ сло́во свое́, и изцѣли́ я́, и изба́ви я́ от­ растлѣ́нiй и́хъ.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • и да пожру́тъ ему́ же́ртву хвалы́ и да воз­вѣстя́тъ дѣла́ его́ въ ра́дости.
 • Сходя́щiи въ мо́ре въ корабле́хъ, творя́щiи дѣ́ланiя въ вода́хъ мно́гихъ,
 • ті́и ви́дѣша дѣла́ Госпо́дня и чудеса́ его́ во глубинѣ́.
 • Рече́, и ста́ ду́хъ бу́ренъ, и воз­несо́шася во́лны его́:
 • восхо́дятъ до небе́съ и низхо́дятъ до бе́зднъ: душа́ и́хъ въ злы́хъ та́яше:
 • смято́шася, подвиго́шася я́ко пiя́ный, и вся́ му́дрость и́хъ поглощена́ бы́сть.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изведе́ я́:
 • и повелѣ́ бу́ри, и ста́ въ тишину́, и умолко́ша во́лны его́.
 • И воз­весели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ въ при­­ста́нище хотѣ́нiя сво­его́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • да воз­несу́тъ его́ въ це́ркви людстѣ́й, и на сѣда́лищи ста́рецъ восхва́лятъ его́.
 • Положи́лъ е́сть рѣ́ки въ пусты́ню и исхо́диша водна́я въ жа́жду,
 • зе́млю плодоно́сную въ сла́ность, от­ зло́бы живу́щихъ на не́й.
 • Положи́лъ е́сть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
 • И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́телны:
 • и насѣ́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша пло́дъ жи́тенъ.
 • И благослови́ я́, и умно́жишася зѣло́: и скоты́ и́хъ не ума́ли.
 • И ума́лишася и озло́бишася от­ ско́рби зо́лъ и болѣ́зни:
 • излiя́ся уничиже́нiе на кня́зи и́хъ, и облазни́ {заблужда́ти сотвори́} я́ по непрохо́днѣй, а не по пути́.
 • И помо́же убо́гу от­ нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́че­ст­вiя.
 • У́зрятъ пра́вiи и воз­веселя́т­ся, и вся́кое беззако́нiе загради́тъ уста́ своя́.
 • Кто́ прему́дръ и сохрани́тъ сiя́? и уразумѣ́ютъ ми́лости Госпо́дни.
 • Аллилу́iа.
 • Во исхо́дѣ Изра́илевѣ от­ Еги́пта, до́му Иа́ковля изъ люді́й ва́рваръ,
 • бы́сть Иуде́а святы́ня его́, Изра́иль о́бласть его́.
 • Мо́ре ви́дѣ и побѣже́, Иорда́нъ воз­врати́ся вспя́ть:
 • го́ры взыгра́шася я́ко овни́, и хо́лми я́ко а́гнцы о́вчiи.
 • Что́ ти е́сть, мо́ре, я́ко побѣ́гло еси́, и тебѣ́, Иорда́не, я́ко воз­врати́л­ся еси́ вспя́ть:
 • го́ры, я́ко взыгра́стеся я́ко овни́, и хо́лми я́ко а́гнцы о́вчiи.
 • От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от­ лица́ Бо́га Иа́ковля:
 • обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несѣко́мый во исто́чники водны́я.
 • Не на́мъ, Го́споди, не на́мъ, но и́мени тво­ему́ да́ждь сла́ву о ми́лости тво­е́й и и́стинѣ тво­е́й:
 • да не когда́ реку́тъ язы́цы: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ?
 • Бо́гъ же на́шъ на небеси́ и на земли́, вся́ ели́ка восхотѣ́, сотвори́.
 • И́доли язы́къ сребро́ и зла́то, дѣла́ ру́къ человѣ́ческихъ:
 • уста́ и́мутъ, и не воз­глаго́лютъ: о́чи и́мутъ, и не у́зрятъ:
 • у́шы и́мутъ, и не услы́шатъ: но́здри и́мутъ, и не обоня́ютъ:
 • ру́цѣ и́мутъ, и не ося́жутъ: но́зѣ и́мутъ, и не по́йдутъ: не воз­глася́тъ горта́немъ сво­и́мъ.
 • Подо́бни и́мъ да бу́дутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ́ющiися на ня́.
 • До́мъ Изра́илевъ упова́ на Го́спода: помо́щникъ и защи́титель и́мъ е́сть.
 • До́мъ Ааро́нь упова́ на Го́спода: помо́щникъ и защи́титель и́мъ е́сть.
 • Боя́щiися Го́спода упова́ша на Го́спода: помо́щникъ и защи́титель и́мъ е́сть.
 • Госпо́дь помяну́въ ны́ благослови́лъ е́сть на́съ: благослови́лъ е́сть до́мъ Изра́илевъ, благослови́лъ е́сть до́мъ Ааро́нь,
 • благослови́лъ е́сть боя́щыяся Го́спода, ма́лыя съ вели́кими.
 • Да при­­ложи́тъ Госпо́дь на вы́, на вы́ и на сы́ны ва́шя:
 • благослове́ни вы́ Го́сподеви, сотво́ршему небо и зе́млю.
 • Не́бо небесе́ Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́мъ человѣ́ческимъ.
 • Не ме́ртвiи восхва́лятъ тя́, Го́споди, ниже́ вси́ низходя́щiи во а́дъ:
 • но мы́ живі́и благослови́мъ Го́спода от­ны́нѣ и до вѣ́ка.
 • Аллилу́iа.
 • Возлюби́хъ, я́ко услы́шитъ Госпо́дь гла́съ моле́нiя мо­его́,
 • я́ко при­­клони́ у́хо свое́ мнѣ́: и во дни́ моя́ при­­зову́.
 • Объя́ша мя́ болѣ́зни сме́ртныя, бѣды́ а́довы обрѣто́ша мя́: ско́рбь и болѣ́знь обрѣто́хъ
 • и и́мя Госпо́дне при­­зва́хъ: 4о, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́:
 • ми́лостивъ Госпо́дь и пра́веденъ, и Бо́гъ на́шъ ми́луетъ.
 • 5Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя.
 • 6Обрати́ся, душе́ моя́, въ поко́й тво́й, я́ко Госпо́дь благодѣ́й­ст­вова тя́:
 • 7я́ко изъя́тъ ду́шу мою́ от­ сме́рти, о́чи мо­и́ от­ сле́зъ и но́зѣ мо­и́ от­ поползнове́нiя.
 • 8Благо­угожду́ предъ Го́сподемъ во странѣ́ живы́хъ.
 • Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
 • воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его.
 • Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа.
 • Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда.
 • Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его,
 • вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его.
 • Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его.
 • Вечно помнит завет Свой, слово, [которое] заповедал в тысячу родов,
 • которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку,
 • и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
 • говоря: «тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия вашего».
 • Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней
 • и переходили от народа к народу, из царства к иному племени,
 • никому не позволял обижать их и возбранял о них царям:
 • «не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла».
 • И призвал голод на землю; всякий стебель хлебный истребил.
 • Послал пред ними человека: в рабы продан был Иосиф.
 • Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа его,
 • доколе исполнилось слово Его: слово Господне испытало его.
 • Послал царь, и разрешил его владетель народов и освободил его;
 • поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим,
 • чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости.
 • Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову.
 • И весьма размножил Бог народ Свой и сделал его сильнее врагов его.
 • Возбудил в сердце их ненависть против народа Его и ухищрение против рабов Его.
 • Послал Моисея, раба Своего, Аарона, которого избрал.
 • Они показали между ними слова знамений Его и чудеса [Его] в земле Хамовой.
 • Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову Его.
 • Преложил воду их в кровь, и уморил рыбу их.
 • Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их.
 • Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их.
 • Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их,
 • и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их.
 • Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа;
 • и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их.
 • И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их.
 • И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего.
 • Обрадовался Египет исшествию их; ибо страх от них напал на него.
 • Простер облако в покров [им] и огонь, чтобы светить [им] ночью.
 • Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их.
 • Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим,
 • ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему,
 • и вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии,
 • и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных,
 • чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы Его. Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
 • Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
 • Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,
 • дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
 • Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
 • Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
 • Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
 • Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше;
 • и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
 • Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
 • И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
 • Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
 • увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
 • И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
 • И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню.
 • Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
 • И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
 • Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
 • и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
 • Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
 • дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
 • И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит [их].
 • И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
 • и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
 • И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
 • низложить племя их в народах и рассеять их по землям.
 • Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
 • и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва.
 • И восстал Финеес и произвел суд, – и остановилась язва.
 • И это вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
 • И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
 • ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
 • Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
 • но смешались с язычниками и научились делам их;
 • служили истуканам их, которые были для них сетью,
 • и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
 • проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью;
 • оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
 • И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
 • и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
 • Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
 • Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
 • Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
 • и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
 • и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
 • Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
 • Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
 • Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
 • и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
 • Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города;
 • терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
 • и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
 • Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
 • ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
 • Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
 • Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
 • от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
 • Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
 • видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
 • Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
 • восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
 • они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
 • Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
 • И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!
 • Он превращает реки в пустыню и источники вод – в сушу,
 • землю плодородную – в солончатую, за нечестие живущих на ней.
 • Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в источники вод;
 • и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
 • засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
 • Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
 • Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, –
 • Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
 • Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
 • Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
 • Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
 • Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова – из народа иноплеменного,
 • Иуда сделался святынею Его, Израиль – владением Его.
 • Море увидело и побежало; Иордан обратился назад.
 • Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы.
 • Что с тобою, море, что ты побежало, и [с тобою], Иордан, что ты обратился назад?
 • Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы?
 • Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева,
 • превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.
 • Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей.
 • Для чего язычникам говорить: «где же Бог их»?
 • Бог наш на небесах [и на земле]; творит все, что хочет.
 • А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих.
 • Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;
 • есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют;
 • есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею.
 • Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них.
 • [Дом] Израилев! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
 • Дом Ааронов! уповай на Господа: Он наша помощь и щит.
 • Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит.
 • Господь помнит нас, благословляет [нас], благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов;
 • благословляет боящихся Господа, малых с великими.
 • Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим.
 • Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.
 • Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.
 • Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу;
 • но мы [живые] будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуия.
 • Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое;
 • приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать Его во все дни мои.
 • Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь.
 • Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою.
 • Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш.
 • Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне.
 • Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.
 • Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения.
 • Буду ходить пред лицем Господним на земле живых.