Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ его́?
 • Блаже́ни храня́щiи су́дъ и творя́щiи пра́вду во вся́кое вре́мя.
 • Помяни́ на́съ, Го́споди, во благоволе́нiи люді́й тво­и́хъ, посѣти́ на́съ спасе́нiемъ тво­и́мъ,
 • ви́дѣти во бла́гости избра́н­ныя твоя́, воз­весели́тися въ весе́лiи язы́ка тво­его́, хвали́тися съ достоя́нiемъ тво­и́мъ.
 • Согрѣши́хомъ со отцы́ на́шими, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
 • отцы́ на́ши во Еги́птѣ не разумѣ́ша чуде́съ тво­и́хъ, ни помяну́ша мно́же­ст­ва ми́лости тво­ея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермно́е мо́ре.
 • И спасе́ и́хъ и́мене сво­его́ ра́ди, сказа́ти си́лу свою́:
 • и запрети́ чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви {преведе́} я́ въ бе́зднѣ я́ко въ пусты́ни.
 • И спасе́ я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и изба́ви я́ изъ руки́ враго́въ.
 • Покры́ вода́ стужа́ющыя и́мъ: ни еди́нъ от­ ни́хъ избы́сть.
 • И вѣ́роваша словеси́ его́ и воспѣ́ша хвалу́ его́.
 • Ускори́ша, забы́ша дѣла́ его́, не стерпѣ́ша совѣ́та его́:
 • и похотѣ́ша жела́нiю въ пусты́ни и искуси́ша Бо́га въ безво́днѣй.
 • И даде́ и́мъ проше́нiе и́хъ, посла́ сы́тость въ ду́шы и́хъ.
 • И прогнѣ́ваша Моисе́а въ стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
 • Отве́рзеся земля́ и пожре́ даѳа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на:
 • и разжже́ся о́гнь въ со́нмѣ и́хъ, пла́мень попали́ грѣ́шники.
 • И сотвори́ша телца́ въ Хори́вѣ и поклони́шася истука́н­ному:
 • и измѣни́ша сла́ву его́ въ подо́бiе телца́ яду́щаго траву́.
 • И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́хъ, сотво́ршаго ве́лiя во Еги́птѣ,
 • чудеса́ въ земли́ Ха́мовѣ, стра́шная въ мо́ри чермнѣ́мъ.
 • И рече́ потреби́ти и́хъ, а́ще не бы́ Моисе́й избра́н­ный его́ ста́лъ въ сокруше́нiи предъ ни́мъ, воз­врати́ти я́рость его́, да не погуби́тъ и́хъ.
 • И уничижи́ша зе́млю жела́н­ную, не я́ша вѣ́ры словеси́ его́:
 • и поропта́ша въ селе́нiихъ сво­и́хъ, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
 • И воз­дви́же ру́ку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни,
 • и низложи́ти сѣ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́.
 • И при­­части́шася веельфего́ру и снѣдо́ша же́ртвы ме́ртвыхъ:
 • и раздражи́ша его́ въ начина́нiихъ сво­и́хъ, и умно́жися въ ни́хъ паде́нiе.
 • И ста́ Финее́съ и уми́лостиви, и преста́ сѣ́чь:
 • и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду, въ ро́дъ и ро́дъ до вѣ́ка.
 • И прогнѣ́ваша его́ на водѣ́ прерѣка́нiя, и озло́бленъ бы́сть Моисе́й и́хъ ра́ди:
 • я́ко преогорчи́ша ду́хъ его́ и ра́зн­ствова устна́ма сво­и́ма.
 • Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́мъ.
 • И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыко́ша дѣло́мъ и́хъ:
 • и порабо́таша истука́н­нымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ собла́знъ.
 • И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бѣсово́мъ,
 • и пролiя́ша кро́вь непови́н­ную, кро́вь сыно́въ сво­и́хъ и дще́рей, я́же пожро́ша истука́н­нымъ ханаа́нскимъ: и убiе́на бы́сть земля́ и́хъ кровьми́
 • и оскверни́ся въ дѣ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе свое́:
 • и предаде́ я́ въ ру́ки враго́въ, и облада́ша и́ми ненави́дящiи и́хъ.
 • И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рука́ми и́хъ.
 • Мно́жицею изба́ви я́: ті́и же преогорчи́ша его́ совѣ́томъ сво­и́мъ, и смири́шася въ беззако́нiихъ сво­и́хъ.
 • И ви́дѣ Госпо́дь, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, внегда́ услы́шаше моле́нiе и́хъ:
 • и помяну́ завѣ́тъ сво́й, и раска́яся по мно́же­ст­ву ми́лости сво­ея́:
 • и даде́ я́ въ щедро́ты предъ всѣ́ми плѣни́в­шими я́.
 • Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́шъ, и собери́ ны от­ язы́къ, исповѣ́датися и́мени тво­ему́ свято́му, хвали́тися во хвалѣ́ тво­е́й.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди, бу́ди.
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
 • Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
 • Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,
 • дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
 • Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
 • Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
 • Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
 • Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше;
 • и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
 • Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
 • И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
 • Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
 • увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
 • И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
 • И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню.
 • Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
 • И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
 • Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
 • и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
 • Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
 • дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
 • И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит [их].
 • И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
 • и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
 • И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
 • низложить племя их в народах и рассеять их по землям.
 • Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
 • и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва.
 • И восстал Финеес и произвел суд, – и остановилась язва.
 • И это вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
 • И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
 • ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
 • Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
 • но смешались с язычниками и научились делам их;
 • служили истуканам их, которые были для них сетью,
 • и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
 • проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью;
 • оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
 • И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
 • и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
 • Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
 • Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
 • Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
 • и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
 • и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
 • Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
 • Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия!
 • ადიდეთ უფალი. ქებით შემოსეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან მარადიულია წყალობა მისი.
 • ვის ძალუძს გამოთქვას უფლის სიძლიერე, სასმენელ-ქმნას მისი ქება-დიდება?
 • ნეტარ არიან სამართლის დამცველნი და სიმართლის მოქმედნი ყოველ ჟამს.
 • გამიხსენე, უფალო, შენი ხალხისადმი კეთილგანწყობილებისას, მომხედე შენმიერი შეწევნით.
 • რათა ვიხილო სიკეთე შენთა რჩეულთა, გავიხარო შენი ხალხის სიხარულით, დავიქადო შენს სამკვიდროსთან ერთად.
 • შევცოდეთ ჩვენს მამებთან ერთად, სიმრუდე და ბოროტება ჩავიდინეთ.
 • ჩვენმა მამებმა ეგვიპტეში ვერ შეიგნეს შენი სასწაულები, არ გაიხსენეს შენი მრავალი წყალობა და გაგიურჩდნენ ზღვაზე, მეწამულ ზღვაზე.
 • მაგრამ მან იხსნა თავისი სახელის გულისათვის, რათა გაეგოთ ძლიერება მისი.
 • და შეუტია მეწამულ ზღვას და დაშრა, და წაიყვანა ისინი უფსკრულებში, როგორც უდაბნოში.
 • და იხსნა მოძულის ხელიდან და გადაარჩინა მტრის ხელიდან.
 • წყალმა დაფარა მათი მტრები, ერთი მათგანიც არ გადარჩენილა.
 • და ირწმუნეს სიტყვანი მისნი, იმღერეს მისი ქება.
 • აჩქარდნენ, დაივიწყეს საქმენი მისნი, არ დაელოდნენ მის რჩევას.
 • და აჰყვნენ გულისთქმას უდაბნოში და გამოსცადეს ღმერთი უკაცრიელ ადგილას.
 • და შეუსრულა თხოვნა მათი და მოუვლინა სიმჭლევე მათ სულებს.
 • და შური აღეძრათ მოსეს მიმართ ბანაკში, უფლის წმიდანის აარონის მიმართ.
 • გაიპო მიწა და ჩაყლაპა დათანი, და დაფარა ხროვა აბირამისა.
 • და მოედო ცეცხლი მათ ხროვას, ალი მოეკიდა ბოროტებს.
 • გააკეთეს ხბო ხორებთან და თაყვანი სცეს კერპებს.
 • და გაცვალეს თავიანთი დიდება ბალახის მძოველ ხარის გამოსახულებაში.
 • დაივიწყეს ღმერთი, თავიანთი მხსნელი, დიდთა მოქმედი ეგვიპტეში.
 • საოცრებანი ხამის ქვეყანაში, საშინელებანი მეწამულ ზღვაზე.
 • დათქმული ჰქონდა მათი მოსპობა, რომ მოსე, მისი რჩეული, არ დამდგარიყო ნაპრალთან მის წინაშე, რათა გაებრუნებინა რისხვა მისი, და აღარ მოესრა ისინი.
 • მათ დაიწუნეს ქვეყანა სასურველი, აღარ ირწმუნეს ნათქვამი მისი.
 • დრტვინავდნენ თავიანთ ბანაკებში, არ უსმენდნენ უფლის ხმას.
 • მაშინ ზეაღმართა თავისი ხელი, რომ დაეხოცა ისინი უდაბნოში;
 • და გაეფანტა მათი ნაშიერი ხალხებში და განებნია ისინი ქვეყნებში.
 • დაუკავშირდნენ ბაყალ-ფეღორს და ჭამეს მკვდართა შესაწირავი.
 • განარისხეს თავიანთი მოქმედებით და თავს დაატყდათ მომსრველი სენი.
 • წამოდგა ფინხასი და ილოცა, და შეჩერდა მომსრველი სენი.
 • ჩაეთვალა მას მოწყალებად თაობიდან თაობამდე, სამარადჟამოდ.
 • გააჯავრეს მერიბის წყალზე და დაისაჯა მოსე მათ გამო.
 • რადგანაც სული გაუმწარეს და გამოთქვა თავისი ბაგეებით.
 • არ მოსპეს ხალხები, უფალმა რომ უთხრა მათ.
 • აირივნენ ხალხებში და შეისწავლეს მათი საქმეები.
 • ემსახურებოდნენ მათ კერპებს, რომლებიც მახედ გადიქცნენ მათთვის.
 • შესწირეს თავიანთი ძენი და ასულნი ეშმაკებს.
 • დაღვარეს სისხლი უცოდველი, თავიანთ ძეთა და ასულთა სისხლი, რომელიც შესწირეს ქანაანის კერპებს, და შეირყვნა ქვეყანა სისხლით.
 • შეიბილწნენ თავიანთი საქმეებით და იმრუშეს თავიანთი მოქმედებით.
 • მაშინ აღეგზნო რისხვა უფლისა თავის ხალხზე და შესძაგდა მას სამკვიდრო თვისი.
 • და ხელში ჩაუგდო ისინი ხალხებს და გაბატონდნენ მათზე მოძულენი მათი.
 • ავიწროებდნენ მათ მტრები და მოიდრიკნენ მათ ხელქვეით.
 • მრავალგზის იხსნა ისინი, მაგრამ ისინი აბრაზებდნენ საკუთარი ზრახვებით და მდაბლდებოდნენ ბრალით.
 • იხილა მათი გაჭირვება, როცა მოისმინა მათი ღაღადისი.
 • გაუხსენა აღთქმა თავისი და ანუგეშა თავისი მრავალმოწყალეობით.
 • აღვიძებდა მათდამი თანაგრძნობას ყველა მათი დამტყვევებლის წინაშე.
 • გვიხსენი, უფალო, ღმერთო ჩვენო, და გამოგვკრიბე ხალხთაგან, რათა ვადიდოთ შენი წმიდა სახელი, ვიამაყოთ შენი ქება-დიდებით.
 • კურთხეულ არს უფალი, ღმერთი ისრაელისა, ამიერიდან და უკუნისამდე! და თქვას მთელმა ხალხმა: ამინ! ადიდეთ უფალი!
 • Ҳалелуёҳ. Парвардигорро сипос гӯед, зеро ки некӯст; зеро ки меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Кист, ки қудрати Парвардигорро баён тавсиф намуда тавонад, тамоми ҳамду санои Ӯро бишнавонад?
 • Хушо касоне ки инсофро нигоҳ медоранд, ва ҳар вақт ростиро ба амал меоваранд!
 • Маро ба ёд ор, эй Парвардигор, бо ризомандие ки ба қавми Худ дорӣ; бо наҷоти Худ ба ман назар кун,
 • То ки хушбахтии баргузидагони Туро бинам, ба шодмонии халқи Ту шод шавам, бо мероси Ту фахр кунам.
 • Бо падарони Худ хато кардаем, гуноҳкор шудаем, ба бадкорӣ дода шудаем.
 • Падарони мо дар Миср корҳои аҷоиби Туро нафаҳмиданд, меҳру вафоҳои зиёди Туро ба ёд наоварданд, ва назди баҳр, назди баҳри Қулзум, ошӯб андохтанд.
 • Валекин ба хотири номи Худ онҳоро наҷот дод, то ки қудрати Худро маълум кунад.
 • Ва баҳри Қулзумро сарзаниш намуд, ва он хушк шуд; ва Ӯ онҳоро дар обҳои азим, чун дар хушкӣ, роҳбарӣ кард аз обҳои азим чун ба биёбон гузаронд.
 • Ва онҳоро аз дасти бадбин наҷот дод, ва аз дасти душман раҳо кард.
 • Ва об бадхоҳони онҳоро пӯшонд: Як нафар ҳам аз онҳо боқӣ намонд.
 • Ва ба суханони Ӯ бовар карданд, ҳамду санои Ӯро сароиданд.
 • Аммо ба зудӣ корҳои Ӯро фаромӯш карданд, машварати Ӯро нигарон нашуданд.
 • Ва дар бодия ба ҳавову ҳавас дода шуданд, ва Худоро дар биёбон озмуданд.
 • Ва дархосташонро ба онҳо дод, вале лоғарие бар ҷони онҳо фиристод.
 • Ва дар бошишгоҳ ба Мусо ҳасад бурданд, ва ба Ҳоруни поки Парвардигор.
 • Замин кафида, Дотонро фурӯ бурд, ва тӯдаи Абиромро пӯшонд.
 • Ва дар ҷамоаи онҳо оташ даргирифта, алангаи он бадкоронро сӯзонд.
 • Дар Ҳӯриб гӯсолае сохтанд, ва ба он бут саҷда карданд.
 • Ва ҷалоли худро иваз карданд ба сурати гове ки алаф мехӯрад.
 • Худои наҷотдиҳандаи худро фаромӯш карданд, ки корҳои бузург дар Миср карда буд,
 • Корҳои аҷоиб дар замини Ҳом, корҳои саҳмгин назди баҳри Қулзум.
 • Ва мехост онҳоро несту нобуд кунад, агар баргузидаи Ӯ Мусо пеши Ӯ дар рахнагоҳ намеистод, то ки ғазаби Ӯро аз ҳалокати онҳо баргардонад.
 • Ва аз замини дилпазир нафрат карданд: ба сухани Ӯ бовар накарданд.
 • Ва дар хаймаҳои худ ғур-ғур мекарданд; овози Парвардигорро намешуниданд.
 • Ва дасти Худро бар онҳо бардошт, то ки онҳоро дар биёбон афтонад,
 • Ва зурёташонро дар миёни халқҳо афтонад, ва онҳоро дар заминҳо пароканда кунад.
 • Ба Баал-Фаӯр часпиданд, ва қурбониҳои мурдагонро мехӯрданд.
 • Бо кирдорҳои худ ба хашм оварданд, ва бар онҳо вабо омад.
 • Ва Финҳос бархоста, доварӣ кард, ва он вабо аз байн рафт.
 • Ва ин барои ӯ росткорӣ ҳисоб карда шуд, аз насл ба насл то ҷовидон.
 • Ва назди оби Мерибо ба ғазаб оварданд, ва Мусо аз боиси онҳо ҷазо дид;
 • Зеро ки рӯҳи ӯро ба ҳаяҷон оварданд, ва бо лабонаш носазо гуфт.
 • Он қавмҳоро нест накарданд, ки Парвардигор ба онҳо гуфта буд,
 • Балки бо халқҳо омехта, корҳои онҳоро ёд мегирифтанд.
 • Ва бутҳои онҳоро парастиш мекарданд, ва онҳо барояшон доме буданд.
 • Ва писарони худ ва духтарони худро барои девҳо қурбонӣ мекарданд;
 • Ва хуни бегуноҳро мерехтанд, яъне хуни писарони худ ва духтарони худро, ки барои бутҳои Канъон қурбонӣ мекарданд, – ва замин аз хун нопок шуд.
 • Ва бо корҳои худ палид шуданд, ва бо кирдорҳои худ зинокор гардиданд.
 • Ва ғазаби Парвардигор бар қавми Ӯ аланга зад, ва аз мероси Худ нафрат кард,
 • Ва онҳоро ба дасти халқҳо супурд, ва бадкинонашон бар онҳо ҳукмфармо шуданд.
 • Ва душманонашон онҳоро ба танг меоварданд, ва зери дасти онҳо гардан мефуроварданд.
 • Чандин бор онҳоро раҳо кард, вале онҳо бо худсарии худ ошӯб меандохтанд, ва аз гуноҳи худ ба хорӣ меафтоданд.
 • Валекин дар тангии онҳо назар кард, вақте ки зории онҳоро шунид,
 • Ва паймони Худро барои онҳо ба ёд овард, ва аз рӯи меҳру вафоҳои зиёди Худ афсӯс хӯрд,
 • Ва ба онҳо дилсӯзии ҳамаи асиркунандагонашонро бахшид пеши ҳамаи асиркунандагонашон ҳурмат дод.
 • Моро наҷот деҳ, эй Парвардигор Худои мо, ва моро аз миёни халқҳо ҷамъ овар, то ки номи поки Туро сипос гӯем, бо ҳамду санои Ту фахр намоем.
 • Муборак аст Парвардигор Худои Исроил аз ҷовидон то ҷовидон! Ва тамоми қавм бигӯянд: «Омин». Ҳалелуёҳ!

 • 106:1 Алілуя!
  Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!
 • 106:2 Хто розкаже про велич Господню, розповість усю славу Його?
 • 106:3 Блаженні, хто держиться права, хто чинить правду кожного часу!
 • 106:4 Згадай мене, Господи, в ласці Своїй до народу Свого, відвідай мене спасінням Своїм,
 • 106:5 щоб побачити добре вибранців Твоїх, щоб я тішився радощами Твого народу, і хвалився зо спадком Твоїм!
 • 106:6 Ми згрішили з батьками своїми, скривили, неправдиве чинили…
 • 106:7 Не зважали на чуда Твої батьки наші в Єгипті, многоти Твоїх ласк не пригадували й бунтувались над морем, над морем Червоним.
 • 106:8 Та Він ради Ймення Свого їх спас, щоб виявити Свою силу.
 • 106:9 Він кликнув на море Червоне і висохло, і Він їх повів через морські глибини, немов по пустині!…
 • 106:10 і Він спас їх з руки неприятеля, визволив їх з руки ворога,
 • 106:11 і закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не зостався!
 • 106:12 Тоді то в слова Його ввірували, виспівували Йому славу.
 • 106:13 Та скоро забули вони Його чин, не чекали поради Його,
 • 106:14 і палали в пустині жаданням, і Бога в пустині ізнов випробовували,
 • 106:15 і Він їхнє жадання їм дав, але худість послав в їхню душу…
 • 106:16 Та Мойсею позаздрили в таборі, й Ааронові, святому Господньому.
 • 106:17 Розкрилась земля і Датана поглинула, Авіронові збори накрила,
 • 106:18 і огонь запалав на їхніх зборах, і полум́я те попалило безбожних…
 • 106:19 Зробили тельця на Хориві, і били поклони бовванові вилитому,
 • 106:20 і змінили вони свою славу на образ вола, що траву пожирає,
 • 106:21 забули про Бога, свого Спасителя, що велике в Єгипті вчинив,
 • 106:22 у землі Хамовій чуда, страшні речі над морем Червоним…
 • 106:23 і сказав Він понищити їх, коли б не Мойсей, вибранець Його, що став був у виломі перед обличчям Його відвернути Його гнів, щоб не шкодив!
 • 106:24 Погордили землею жаданою, не повірили слову Його,
 • 106:25 і ремствували по наметах своїх, неслухняні були до Господнього голосу.
 • 106:26 і Він підійняв Свою руку на них, щоб їх повалити в пустині,
 • 106:27 і щоб повалити їхнє потомство посеред народів, та щоб розпорошити їх по країнах!
 • 106:28 і служили Ваалові пеорському, й їли вони жертви мертвих,
 • 106:29 і ділами своїми розгнівали Бога, тому вдерлась зараза між них!
 • 106:30 і встав тоді Пінхас та й розсудив, і зараза затрималась,
 • 106:31 і йому пораховано в праведність це, з роду в рід аж навіки.
 • 106:32 і розгнівали Бога вони над водою Меріви, і через них стало зле для Мойсея,
 • 106:33 бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми…
 • 106:34 Вони не познищували тих народів, що Господь говорив їм про них,
 • 106:35 і помішались з поганами, та їхніх учинків навчились.
 • 106:36 і божищам їхнім служили, а ті пасткою стали для них…
 • 106:37 і приносили в жертву синів своїх, а дочок своїх демонам,
 • 106:38 і кров чисту лили, кров синів своїх і дочок своїх, що їх у жертву приносили божищам ханаанським.
  і через кривавий переступ земля посквернилась,
 • 106:39 і стали нечисті вони через учинки свої, і перелюб чинили ділами своїми…
 • 106:40 і проти народу Свого запалав гнів Господній, і спадок Його Йому став огидним,
 • 106:41 і віддав їх у руку народів, і їхні ненависники панували над ними,
 • 106:42 і їхні вороги їх гнобили, і вони впокорилися під їхню руку…
 • 106:43 Багато разів Він визволював їх, але вони вперті були своїм задумом, і пригноблено їх через їхню провину!
 • 106:44 Та побачив Він їхню тісноту, коли почув їхні благання,
 • 106:45 і Він пригадав їм Свого заповіта, і пожалував був за Своєю великою милістю,
 • 106:46 і збудив милосердя до них між усіма, що їх полонили!
 • 106:47 Спаси нас, о Господи, Боже наш, і нас позбирай з-між народів, щоб дякувати Йменню святому Твоєму, щоб Твоєю хвалитися славою!
 • 106:48 Благословенний Господь, Бог ізраїлів звіку й навіки!
  і ввесь народ нехай скаже: Амінь!
  Алілуя!