Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ его́?
 • Блаже́ни храня́щiи су́дъ и творя́щiи пра́вду во вся́кое вре́мя.
 • Помяни́ на́съ, Го́споди, во благоволе́нiи люді́й тво­и́хъ, посѣти́ на́съ спасе́нiемъ тво­и́мъ,
 • ви́дѣти во бла́гости избра́н­ныя твоя́, воз­весели́тися въ весе́лiи язы́ка тво­его́, хвали́тися съ достоя́нiемъ тво­и́мъ.
 • Согрѣши́хомъ со отцы́ на́шими, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
 • отцы́ на́ши во Еги́птѣ не разумѣ́ша чуде́съ тво­и́хъ, ни помяну́ша мно́же­ст­ва ми́лости тво­ея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермно́е мо́ре.
 • И спасе́ и́хъ и́мене сво­его́ ра́ди, сказа́ти си́лу свою́:
 • и запрети́ чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви {преведе́} я́ въ бе́зднѣ я́ко въ пусты́ни.
 • И спасе́ я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и изба́ви я́ изъ руки́ враго́въ.
 • Покры́ вода́ стужа́ющыя и́мъ: ни еди́нъ от­ ни́хъ избы́сть.
 • И вѣ́роваша словеси́ его́ и воспѣ́ша хвалу́ его́.
 • Ускори́ша, забы́ша дѣла́ его́, не стерпѣ́ша совѣ́та его́:
 • и похотѣ́ша жела́нiю въ пусты́ни и искуси́ша Бо́га въ безво́днѣй.
 • И даде́ и́мъ проше́нiе и́хъ, посла́ сы́тость въ ду́шы и́хъ.
 • И прогнѣ́ваша Моисе́а въ стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
 • Отве́рзеся земля́ и пожре́ даѳа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на:
 • и разжже́ся о́гнь въ со́нмѣ и́хъ, пла́мень попали́ грѣ́шники.
 • И сотвори́ша телца́ въ Хори́вѣ и поклони́шася истука́н­ному:
 • и измѣни́ша сла́ву его́ въ подо́бiе телца́ яду́щаго траву́.
 • И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́хъ, сотво́ршаго ве́лiя во Еги́птѣ,
 • чудеса́ въ земли́ Ха́мовѣ, стра́шная въ мо́ри чермнѣ́мъ.
 • И рече́ потреби́ти и́хъ, а́ще не бы́ Моисе́й избра́н­ный его́ ста́лъ въ сокруше́нiи предъ ни́мъ, воз­врати́ти я́рость его́, да не погуби́тъ и́хъ.
 • И уничижи́ша зе́млю жела́н­ную, не я́ша вѣ́ры словеси́ его́:
 • и поропта́ша въ селе́нiихъ сво­и́хъ, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
 • И воз­дви́же ру́ку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни,
 • и низложи́ти сѣ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́.
 • И при­­части́шася веельфего́ру и снѣдо́ша же́ртвы ме́ртвыхъ:
 • и раздражи́ша его́ въ начина́нiихъ сво­и́хъ, и умно́жися въ ни́хъ паде́нiе.
 • И ста́ Финее́съ и уми́лостиви, и преста́ сѣ́чь:
 • и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду, въ ро́дъ и ро́дъ до вѣ́ка.
 • И прогнѣ́ваша его́ на водѣ́ прерѣка́нiя, и озло́бленъ бы́сть Моисе́й и́хъ ра́ди:
 • я́ко преогорчи́ша ду́хъ его́ и ра́зн­ствова устна́ма сво­и́ма.
 • Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́мъ.
 • И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыко́ша дѣло́мъ и́хъ:
 • и порабо́таша истука́н­нымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ собла́знъ.
 • И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бѣсово́мъ,
 • и пролiя́ша кро́вь непови́н­ную, кро́вь сыно́въ сво­и́хъ и дще́рей, я́же пожро́ша истука́н­нымъ ханаа́нскимъ: и убiе́на бы́сть земля́ и́хъ кровьми́
 • и оскверни́ся въ дѣ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе свое́:
 • и предаде́ я́ въ ру́ки враго́въ, и облада́ша и́ми ненави́дящiи и́хъ.
 • И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рука́ми и́хъ.
 • Мно́жицею изба́ви я́: ті́и же преогорчи́ша его́ совѣ́томъ сво­и́мъ, и смири́шася въ беззако́нiихъ сво­и́хъ.
 • И ви́дѣ Госпо́дь, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, внегда́ услы́шаше моле́нiе и́хъ:
 • и помяну́ завѣ́тъ сво́й, и раска́яся по мно́же­ст­ву ми́лости сво­ея́:
 • и даде́ я́ въ щедро́ты предъ всѣ́ми плѣни́в­шими я́.
 • Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́шъ, и собери́ ны от­ язы́къ, исповѣ́датися и́мени тво­ему́ свято́му, хвали́тися во хвалѣ́ тво­е́й.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди, бу́ди.
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
 • Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
 • Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,
 • дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
 • Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
 • Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
 • Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
 • Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше;
 • и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
 • Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
 • И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
 • Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
 • увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
 • И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
 • И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню.
 • Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
 • И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
 • Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
 • и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
 • Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
 • дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
 • И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит [их].
 • И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
 • и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
 • И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
 • низложить племя их в народах и рассеять их по землям.
 • Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
 • и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва.
 • И восстал Финеес и произвел суд, – и остановилась язва.
 • И это вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
 • И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
 • ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
 • Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
 • но смешались с язычниками и научились делам их;
 • служили истуканам их, которые были для них сетью,
 • и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
 • проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью;
 • оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
 • И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
 • и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
 • Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
 • Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
 • Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
 • и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
 • и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
 • Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
 • Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия!
 • 106:1 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 要 称 谢 耶 和 华 , 因 他 本 为 善 。 他 的 慈 爱 永 远 长 存 。
 • 106:2 谁 能 传 说 耶 和 华 的 大 能 , 谁 能 表 明 他 一 切 的 美 德 。
 • 106:3 凡 遵 守 公 平 , 常 行 公 义 的 , 这 人 便 为 有 福 。
 • 106:4 耶 和 华 阿 , 你 用 恩 惠 待 你 的 百 姓 , 求 你 也 用 这 恩 惠 记 念 我 , 开 你 的 救 恩 眷 顾 我 ,
 • 106:5 使 我 见 你 选 民 的 福 , 乐 你 国 民 的 乐 , 与 你 的 产 业 一 同 夸 耀 。
 • 106:6 我 们 与 我 们 的 祖 宗 一 同 犯 罪 。 我 们 作 了 孽 , 行 了 恶 。
 • 106:7 我 们 的 祖 宗 在 埃 及 不 明 白 你 的 奇 事 , 不 记 念 你 丰 盛 的 慈 爱 , 反 倒 在 红 海 行 了 悖 逆 。
 • 106:8 然 而 , 他 因 自 己 的 名 拯 救 他 们 , 为 要 彰 显 他 的 大 能 。
 • 106:9 并 且 斥 责 红 海 , 海 便 乾 了 ; 他 带 领 他 们 经 过 深 处 , 如 同 经 过 旷 野 。
 • 106:10 他 拯 救 他 们 脱 离 恨 他 们 人 的 手 , 从 仇 敌 手 中 救 赎 他 们 。
 • 106:11 水 淹 没 他 们 的 敌 人 , 没 有 一 个 存 留 。
 • 106:12 那 时 , 他 们 才 信 了 他 的 话 , 歌 唱 赞 美 他 。
 • 106:13 等 不 多 时 , 他 们 就 忘 了 他 的 作 为 , 不 仰 望 他 的 指 教 ,
 • 106:14 反 倒 在 旷 野 大 起 欲 心 , 在 荒 地 试 探 神 。
 • 106:15 他 将 他 们 所 求 的 赐 给 他 们 , 却 使 他 们 的 心 灵 软 弱 。
 • 106:16 他 们 又 在 营 中 嫉 妒 摩 西 , 和 耶 和 华 的 圣 者 亚 伦 。
 • 106:17 地 裂 开 , 吞 下 大 坍 , 掩 盖 亚 比 兰 一 党 的 人 。
 • 106:18 有 火 在 他 们 的 党 中 发 起 , 有 火 焰 烧 毁 了 恶 人 。
 • 106:19 他 们 在 何 烈 山 造 了 牛 犊 , 叩 拜 铸 成 的 像 。
 • 106:20 如 此 将 他 们 荣 耀 的 主 , 换 为 吃 草 之 牛 的 像 。
 • 106:21 忘 了 神 他 们 的 救 主 。 他 曾 在 埃 及 行 大 事 。
 • 106:22 在 含 地 行 奇 事 , 在 红 海 行 可 畏 的 事 。
 • 106:23 所 以 , 他 说 要 灭 绝 他 们 。 若 非 有 他 所 拣 选 的 摩 西 站 在 当 中 ( 原 文 作 破 口 ) , 使 他 的 忿 怒 转 消 , 恐 怕 他 就 灭 绝 他 们 。
 • 106:24 他 们 又 藐 视 那 美 地 , 不 信 他 的 话 ,
 • 106:25 在 自 己 帐 棚 内 发 怨 言 , 不 听 耶 和 华 的 声 音 。
 • 106:26 所 以 , 他 对 他 们 起 誓 , 必 叫 他 们 倒 在 旷 野 ,
 • 106:27 叫 他 们 的 后 裔 倒 在 列 国 之 中 , 分 散 在 各 地 。
 • 106:28 他 们 又 与 巴 力 毗 珥 连 合 , 且 吃 了 祭 死 神 ( 或 作 人 ) 的 物 。
 • 106:29 他 们 这 样 行 , 惹 耶 和 华 发 怒 , 便 有 瘟 疫 流 行 在 他 们 中 间 。
 • 106:30 那 时 , 非 尼 哈 站 起 , 刑 罚 恶 人 , 瘟 疫 这 才 止 息 。
 • 106:31 那 就 算 为 他 的 义 , 世 世 代 代 , 直 到 永 远 。
 • 106:32 他 们 在 米 利 巴 水 又 叫 耶 和 华 发 怒 , 甚 至 摩 西 也 受 了 亏 损 。
 • 106:33 是 因 他 们 惹 动 他 的 灵 , 摩 西 ( 原 文 作 他 ) 用 嘴 说 了 急 躁 的 话 。
 • 106:34 他 们 不 照 耶 和 华 所 吩 咐 的 灭 绝 外 邦 人 ,
 • 106:35 反 与 他 们 混 杂 相 合 , 学 习 他 们 的 行 为 ,
 • 106:36 事 奉 他 们 的 偶 像 , 这 就 成 了 自 己 的 网 罗 。
 • 106:37 把 自 己 的 儿 女 祭 祀 鬼 魔 ,
 • 106:38 流 无 辜 人 的 血 , 就 是 自 己 儿 女 的 血 , 把 他 们 祭 祀 迦 南 的 偶 像 , 那 地 就 被 血 污 秽 了 。
 • 106:39 这 样 , 他 们 被 自 己 所 做 的 污 秽 了 , 在 行 为 上 犯 了 邪 淫 。
 • 106:40 所 以 , 耶 和 华 的 怒 气 , 向 他 的 百 姓 发 作 , 憎 恶 他 的 产 业 。
 • 106:41 将 他 们 交 在 外 邦 人 的 手 里 ; 恨 他 们 的 人 就 辖 制 他 们 。
 • 106:42 他 们 的 仇 敌 也 欺 压 他 们 , 他 们 就 伏 在 敌 人 手 下 。
 • 106:43 他 屡 次 搭 救 他 们 , 他 们 却 设 谋 背 逆 , 因 自 己 的 罪 孽 降 为 卑 下 。
 • 106:44 然 而 , 他 听 见 他 们 哀 告 的 时 候 , 就 眷 顾 他 们 的 急 难 。
 • 106:45 为 他 们 记 念 他 的 约 , 照 他 丰 盛 的 慈 爱 后 悔 。
 • 106:46 他 也 使 他 们 在 凡 掳 掠 他 们 的 人 面 前 蒙 怜 恤 。
 • 106:47 耶 和 华 我 们 的 神 阿 , 求 你 拯 救 我 们 , 从 外 邦 中 招 聚 我 们 , 我 们 好 称 赞 你 的 圣 名 , 以 赞 美 你 为 夸 胜 。
 • 106:48 耶 和 华 以 色 列 的 神 是 应 当 称 颂 的 , 从 亘 古 直 到 永 远 。 愿 众 民 都 说 , 阿 们 。 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。
 • Dankt dem HERRN! Macht seinen Namen überall bekannt;
  verkündet allen Völkern, was er getan hat!
 • Singt und spielt zu seiner Ehre,
  ruft euch seine Wunder ins Gedächtnis!
 • Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott!
  Seid voller Freude über ihn,
  ihr, die ihr nach ihm fragt!
 • Geht zum HERRN, denn er ist mächtig;
  sucht seine Nähe zu aller Zeit!
 • Erinnert euch an seine machtvollen Taten,
  an seine Wunder und Gerichtsurteile,
 • ihr Nachfahren seines Dieners Abraham,
  ihr Nachkommen Jakobs, ihr seine Erwählten!
 • Er ist unser Gott, er, der HERR,
  seine Herrschaft umschließt die ganze Welt.
 • Niemals vergisst er seinen Bund mit uns,
  sein Versprechen gilt tausend Generationen.
 • So hat er es Abraham zugesagt
  und es Isaak mit einem Schwur bestätigt.
 • So hat er es Jakob fest versprochen,
  als ewigen Bund mit Israel.
 • Er hat gesagt: »Ich gebe euch ganz Kanaan,
  ich teile es euch zu als Erbbesitz.«
 • Sie waren damals leicht zu zählen,
  nur eine Hand voll Leute waren sie,
  eingewanderte Fremde im Land.
 • Sie zogen von einem Volk zum andern,
  auf Wanderschaft in vieler Herren Länder.
 • Doch Gott ließ sie von niemand unterdrücken,
  ihretwegen warnte er die Herrscher:
 • »Hände weg von meinen berufenen Dienern!
  Krümmt meinen Propheten kein Haar!«
 • Als er den Hunger ins Land kommen ließ
  und kein Brot mehr zu finden war,
 • da schickte er ihnen jemand voraus:
  Josef wurde als Sklave verkauft.
 • Man zwängte seine Füße in eiserne Fesseln,
  ein eiserner Ring umschloss seinen Hals,
 • bis dann seine Voraussage sich erfüllte
  und das Wort des HERRN seine Unschuld erwies.
 • Der König befahl, seine Fesseln zu lösen;
  der Herrscher vieler Völker gab ihm die Freiheit.
 • Er vertraute ihm die Regierung an,
  die Verwaltung seines ganzen Eigentums,
 • damit er den Ministern Weisung erteilte
  und die königlichen Ratgeber Weisheit lehrte.
 • Dann kam Jakob nach Ägypten,
  Israel wurde Gast im Land der Nachkommen Hams.
 • Der HERR ließ das Volk sehr zahlreich werden
  und mächtiger als seine Unterdrücker.
 • So änderte er den Sinn der Ägypter:
  Sie begannen, die Israeliten zu hassen
  und Gottes Diener arglistig zu täuschen.
 • Er sandte Mose, seinen Vertrauten,
  und Aaron, den er ausgewählt hatte.
 • Sie vollbrachten die Wunder,
  die er angekündigt hatte,
  seine Machterweise im Land der Hamiten.
 • Er schickte die schwärzeste Finsternis –
  diesmal widersprachen Mose und Aaron ihm nicht.
 • Die Gewässer der Ägypter verwandelte er in Blut
  und ließ ihre Fische darin sterben.
 • Es wimmelte überall von Fröschen,
  sogar in den königlichen Gemächern.
 • Auf seinen Befehl kam das Ungeziefer,
  Schwärme von Mücken bedeckten Ägypten.
 • Statt Regen schickte er ihnen Hagel,
  im ganzen Land flammten Blitze.
 • Ihre Weinstöcke und Feigenbäume zerschlug er,
  er zerbrach alle Bäume in ihrem Gebiet.
 • Ein Befehl von ihm,
  und die Heuschrecken kamen
  in Riesenscharen ohne Zahl.
 • Die ließen keinen Grashalm stehen
  und fraßen alle Felder kahl.
 • Zuletzt erschlug er die Erstgeborenen,
  den Stolz der ägyptischen Familien.
 • Dann führte er die Seinen aus dem Land,
  beladen mit Schätzen von Silber und Gold;
  niemand aus ihren Stämmen blieb zurück.
 • Ganz Ägypten war froh über ihren Auszug,
  so groß war die Angst vor diesem Volk.
 • Durch eine Wolke schützte sie der HERR
  und Feuer erhellte für sie die Nacht.
 • Als sie ihn baten, ließ er Wachteln kommen,
  mit Brot vom Himmel machte er sie satt.
 • Er öffnete den Felsen und Wasser kam hervor,
  wie ein Strom ergoss es sich durch die Wüste.
 • Das tat er wegen seines heiligen Versprechens,
  das er seinem Diener Abraham gegeben hatte.
 • Als er sein erwähltes Volk befreite,
  da sangen und jubelten sie vor Freude.
 • Er gab ihnen die Länder anderer Völker,
  der Ertrag fremder Arbeit wurde ihr Besitz,
 • damit sie nun seinen Anordnungen folgen
  und seinen Weisungen gehorchen.

  Preist den HERRN – Halleluja!