Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ его́?
 • Блаже́ни храня́щiи су́дъ и творя́щiи пра́вду во вся́кое вре́мя.
 • Помяни́ на́съ, Го́споди, во благоволе́нiи люді́й тво­и́хъ, посѣти́ на́съ спасе́нiемъ тво­и́мъ,
 • ви́дѣти во бла́гости избра́н­ныя твоя́, воз­весели́тися въ весе́лiи язы́ка тво­его́, хвали́тися съ достоя́нiемъ тво­и́мъ.
 • Согрѣши́хомъ со отцы́ на́шими, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
 • отцы́ на́ши во Еги́птѣ не разумѣ́ша чуде́съ тво­и́хъ, ни помяну́ша мно́же­ст­ва ми́лости тво­ея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермно́е мо́ре.
 • И спасе́ и́хъ и́мене сво­его́ ра́ди, сказа́ти си́лу свою́:
 • и запрети́ чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви {преведе́} я́ въ бе́зднѣ я́ко въ пусты́ни.
 • И спасе́ я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и изба́ви я́ изъ руки́ враго́въ.
 • Покры́ вода́ стужа́ющыя и́мъ: ни еди́нъ от­ ни́хъ избы́сть.
 • И вѣ́роваша словеси́ его́ и воспѣ́ша хвалу́ его́.
 • Ускори́ша, забы́ша дѣла́ его́, не стерпѣ́ша совѣ́та его́:
 • и похотѣ́ша жела́нiю въ пусты́ни и искуси́ша Бо́га въ безво́днѣй.
 • И даде́ и́мъ проше́нiе и́хъ, посла́ сы́тость въ ду́шы и́хъ.
 • И прогнѣ́ваша Моисе́а въ стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
 • Отве́рзеся земля́ и пожре́ даѳа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на:
 • и разжже́ся о́гнь въ со́нмѣ и́хъ, пла́мень попали́ грѣ́шники.
 • И сотвори́ша телца́ въ Хори́вѣ и поклони́шася истука́н­ному:
 • и измѣни́ша сла́ву его́ въ подо́бiе телца́ яду́щаго траву́.
 • И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́хъ, сотво́ршаго ве́лiя во Еги́птѣ,
 • чудеса́ въ земли́ Ха́мовѣ, стра́шная въ мо́ри чермнѣ́мъ.
 • И рече́ потреби́ти и́хъ, а́ще не бы́ Моисе́й избра́н­ный его́ ста́лъ въ сокруше́нiи предъ ни́мъ, воз­врати́ти я́рость его́, да не погуби́тъ и́хъ.
 • И уничижи́ша зе́млю жела́н­ную, не я́ша вѣ́ры словеси́ его́:
 • и поропта́ша въ селе́нiихъ сво­и́хъ, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
 • И воз­дви́же ру́ку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни,
 • и низложи́ти сѣ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́.
 • И при­­части́шася веельфего́ру и снѣдо́ша же́ртвы ме́ртвыхъ:
 • и раздражи́ша его́ въ начина́нiихъ сво­и́хъ, и умно́жися въ ни́хъ паде́нiе.
 • И ста́ Финее́съ и уми́лостиви, и преста́ сѣ́чь:
 • и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду, въ ро́дъ и ро́дъ до вѣ́ка.
 • И прогнѣ́ваша его́ на водѣ́ прерѣка́нiя, и озло́бленъ бы́сть Моисе́й и́хъ ра́ди:
 • я́ко преогорчи́ша ду́хъ его́ и ра́зн­ствова устна́ма сво­и́ма.
 • Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́мъ.
 • И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыко́ша дѣло́мъ и́хъ:
 • и порабо́таша истука́н­нымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ собла́знъ.
 • И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бѣсово́мъ,
 • и пролiя́ша кро́вь непови́н­ную, кро́вь сыно́въ сво­и́хъ и дще́рей, я́же пожро́ша истука́н­нымъ ханаа́нскимъ: и убiе́на бы́сть земля́ и́хъ кровьми́
 • и оскверни́ся въ дѣ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе свое́:
 • и предаде́ я́ въ ру́ки враго́въ, и облада́ша и́ми ненави́дящiи и́хъ.
 • И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рука́ми и́хъ.
 • Мно́жицею изба́ви я́: ті́и же преогорчи́ша его́ совѣ́томъ сво­и́мъ, и смири́шася въ беззако́нiихъ сво­и́хъ.
 • И ви́дѣ Госпо́дь, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, внегда́ услы́шаше моле́нiе и́хъ:
 • и помяну́ завѣ́тъ сво́й, и раска́яся по мно́же­ст­ву ми́лости сво­ея́:
 • и даде́ я́ въ щедро́ты предъ всѣ́ми плѣни́в­шими я́.
 • Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́шъ, и собери́ ны от­ язы́къ, исповѣ́датися и́мени тво­ему́ свято́му, хвали́тися во хвалѣ́ тво­е́й.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди, бу́ди.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Да реку́тъ изба́влен­нiи Го́сподемъ, и́хже изба́ви изъ руки́ врага́,
 • и от­ стра́нъ собра́ и́хъ, от­ восто́къ и за́падъ, и сѣ́вера и мо́ря:
 • заблуди́ша въ пусты́ни безво́днѣй, пути́ гра́да оби́телнаго не обрѣто́ша:
 • а́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́хъ въ ни́хъ изчезе́.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изба́ви я́:
 • и наста́ви я́ на пу́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ оби́телный.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко насы́тилъ е́сть ду́шу тщу́, и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́гъ:
 • сѣдя́щыя во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, окова́н­ныя нището́ю и желѣ́зомъ,
 • я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жiя, и совѣ́тъ вы́шняго раздражи́ша.
 • И смири́ся въ трудѣ́хъ се́рдце и́хъ, и изнемого́ша, и не бѣ́ помага́яй.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • и изведе́ я́ изъ тмы́ и сѣ́ни сме́ртныя, и у́зы и́хъ растерза́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко сокруши́ врата́ мѣ́дная, и вереи́ желѣ́зныя сломи́.
 • Воспрiя́тъ я́ от­ пути́ беззако́нiя и́хъ: беззако́нiй бо ра́ди сво­и́хъ смири́шася.
 • Вся́каго бра́шна воз­гнуша́ся душа́ и́хъ, и при­­бли́жишася до вра́тъ сме́ртныхъ.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • посла́ сло́во свое́, и изцѣли́ я́, и изба́ви я́ от­ растлѣ́нiй и́хъ.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • и да пожру́тъ ему́ же́ртву хвалы́ и да воз­вѣстя́тъ дѣла́ его́ въ ра́дости.
 • Сходя́щiи въ мо́ре въ корабле́хъ, творя́щiи дѣ́ланiя въ вода́хъ мно́гихъ,
 • ті́и ви́дѣша дѣла́ Госпо́дня и чудеса́ его́ во глубинѣ́.
 • Рече́, и ста́ ду́хъ бу́ренъ, и воз­несо́шася во́лны его́:
 • восхо́дятъ до небе́съ и низхо́дятъ до бе́зднъ: душа́ и́хъ въ злы́хъ та́яше:
 • смято́шася, подвиго́шася я́ко пiя́ный, и вся́ му́дрость и́хъ поглощена́ бы́сть.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изведе́ я́:
 • и повелѣ́ бу́ри, и ста́ въ тишину́, и умолко́ша во́лны его́.
 • И воз­весели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ въ при­­ста́нище хотѣ́нiя сво­его́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • да воз­несу́тъ его́ въ це́ркви людстѣ́й, и на сѣда́лищи ста́рецъ восхва́лятъ его́.
 • Положи́лъ е́сть рѣ́ки въ пусты́ню и исхо́диша водна́я въ жа́жду,
 • зе́млю плодоно́сную въ сла́ность, от­ зло́бы живу́щихъ на не́й.
 • Положи́лъ е́сть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
 • И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́телны:
 • и насѣ́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша пло́дъ жи́тенъ.
 • И благослови́ я́, и умно́жишася зѣло́: и скоты́ и́хъ не ума́ли.
 • И ума́лишася и озло́бишася от­ ско́рби зо́лъ и болѣ́зни:
 • излiя́ся уничиже́нiе на кня́зи и́хъ, и облазни́ {заблужда́ти сотвори́} я́ по непрохо́днѣй, а не по пути́.
 • И помо́же убо́гу от­ нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́че­ст­вiя.
 • У́зрятъ пра́вiи и воз­веселя́т­ся, и вся́кое беззако́нiе загради́тъ уста́ своя́.
 • Кто́ прему́дръ и сохрани́тъ сiя́? и уразумѣ́ютъ ми́лости Госпо́дни.
 • Пѣ́снь, псало́мъ Дави́ду.
 • Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́вѣ мо­е́й.
 • Воста́ни, сла́ва моя́, воста́ни, псалти́рю и гу́сли: воста́ну ра́но.
 • Исповѣ́мся тебѣ́ въ лю́дехъ, Го́споди, пою́ тебѣ́ во язы́цѣхъ:
 • я́ко ве́лiя верху́ небе́съ ми́лость твоя́ и до о́блакъ и́стина твоя́.
 • Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по все́й земли́ сла́ва твоя́,
 • я́ко да изба́вят­ся воз­лю́блен­нiи тво­и́: спаси́ десни́цею тво­е́ю и услы́ши мя́.
 • Бо́гъ воз­глаго́ла во святѣ́мъ сво­е́мъ: воз­несу́ся и раздѣлю́ Сики́му, и удо́ль селе́нiй размѣ́рю.
 • Мо́й е́сть Галаа́дъ, и мо́й е́сть Манассі́й, и Ефре́мъ заступле́нiе главы́ мо­ея́: Иу́да ца́рь мо́й,
 • Моа́въ коно́бъ упова́нiя мо­его́: на Идуме́ю наложу́ сапо́гъ мо́й: мнѣ́ иноплеме́н­ницы покори́шася.
 • Кто́ введе́тъ мя́ во гра́дъ огражде́нiя? или́ кто́ наста́витъ мя́ до Идуме́и?
 • Не ты́ ли, Бо́же, от­ри́нувый на́съ, и не изы́деши, Бо́же, въ си́лахъ на́шихъ?
 • Да́ждь на́мъ по́мощь от­ ско́рби: и су́етно спасе́нiе человѣ́ческо.
 • О Бо́зѣ сотвори́мъ си́лу, и то́й уничижи́тъ враги́ на́шя.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Бо́же, хвалы́ мо­ея́ не премолчи́:
 • я́ко уста́ грѣ́шнича и уста́ льсти́ваго на мя́ от­верзо́шася, глаго́лаша на мя́ язы́комъ льсти́вымъ,
 • и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя́, и бра́шася со мно́ю ту́не.
 • Вмѣ́сто е́же люби́ти мя́, оболга́ху мя́, а́зъ же моля́хся:
 • и положи́ша на мя́ зла́я за блага́я, и не́нависть за воз­любле́нiе мое́.
 • Поста́ви на него́ грѣ́шника, и дiа́волъ да ста́нетъ одесну́ю его́:
 • внегда́ суди́тися ему́, да изы́детъ осужде́нъ, и моли́тва его́ да бу́детъ въ грѣ́хъ.
 • Да бу́дутъ дні́е его́ ма́ли, и епи́скоп­ст­во его́ да прiи́метъ и́нъ:
 • да бу́дутъ сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́:
 • дви́жущеся да преселя́т­ся сы́нове его́ и воспро́сятъ, да изгна́ни бу́дутъ изъ домо́въ сво­и́хъ.
 • Да взы́щетъ заимода́вецъ вся́, ели́ка су́ть его́: и да восхи́тятъ чужді́и труды́ его́.
 • Да не бу́детъ ему́ засту́пника, ниже́ да бу́детъ ущедря́яй сироты́ его́:
 • да бу́дутъ ча́да его́ въ погубле́нiе, въ ро́дѣ еди́нѣмъ да потреби́т­ся и́мя его́.
 • Да воспомяне́т­ся беззако́нiе оте́цъ его́ предъ Го́сподемъ, и грѣ́хъ ма́тере его́ да не очи́стит­ся:
 • да бу́дутъ предъ Го́сподемъ вы́ну, и да потреби́т­ся от­ земли́ па́мять и́хъ:
 • зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ человѣ́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцемъ умертви́ти.
 • И воз­люби́ кля́тву, и прiи́детъ ему́: и не восхотѣ́ благослове́нiя, и удали́т­ся от­ него́.
 • И облече́ся въ кля́тву я́ко въ ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́ и я́ко еле́й въ ко́сти его́:
 • да бу́детъ ему́ я́ко ри́за, въ ню́же облачи́т­ся, и я́ко по́ясъ, и́мже вы́ну опоясу́ет­ся.
 • Сiе́ дѣ́ло оболга́ющихъ мя́ у Го́спода и глаго́лющихъ лука́вая на ду́шу мою́.
 • И ты́, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди тво­его́, я́ко бла́га ми́лость твоя́:
 • изба́ви мя́, я́ко ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ, и се́рдце мое́ смяте́ся вну́трь мене́.
 • Я́ко сѣ́нь, внегда́ уклони́тися е́й, отъ­я́хся: стрясо́хся я́ко пру́зи.
 • Колѣ́на моя́ изнемо́госта от­ поста́, и пло́ть моя́ измѣни́ся еле́а ра́ди.
 • И а́зъ бы́хъ поноше́нiе и́мъ: ви́дѣша мя́, покива́ша глава́ми сво­и́ми.
 • Помози́ ми, Го́споди Бо́же мо́й, и спаси́ мя по ми́лости тво­е́й:
 • и да разумѣ́ютъ, я́ко рука́ твоя́ сiя́, и ты́, Го́споди, сотвори́лъ еси́ ю́.
 • Проклену́тъ ті́и, и ты́ благослови́ши: востаю́щiи на мя́ да постыдя́т­ся, ра́бъ же тво́й воз­весели́т­ся.
 • Да облеку́т­ся оболга́ющiи мя́ въ срамоту́ и оде́ждут­ся я́ко оде́ждою студо́мъ сво­и́мъ.
 • Исповѣ́мся Го́сподеви зѣло́ усты́ мо­и́ми и посредѣ́ мно́гихъ восхвалю́ его́:
 • я́ко преста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от­ гоня́щихъ ду́шу мою́.
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
 • Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
 • Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,
 • дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
 • Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
 • Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
 • Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
 • Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше;
 • и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
 • Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
 • И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
 • Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
 • увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
 • И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
 • И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню.
 • Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
 • И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
 • Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
 • и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
 • Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
 • дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
 • И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит [их].
 • И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
 • и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
 • И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
 • низложить племя их в народах и рассеять их по землям.
 • Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
 • и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва.
 • И восстал Финеес и произвел суд, – и остановилась язва.
 • И это вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
 • И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
 • ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
 • Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
 • но смешались с язычниками и научились делам их;
 • служили истуканам их, которые были для них сетью,
 • и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
 • проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью;
 • оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
 • И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
 • и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
 • Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
 • Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
 • Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
 • и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
 • и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
 • Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
 • Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
 • Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
 • и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
 • Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города;
 • терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
 • и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
 • Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
 • ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
 • Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
 • Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
 • от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
 • Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
 • видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
 • Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
 • восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
 • они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
 • Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
 • И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!
 • Он превращает реки в пустыню и источники вод – в сушу,
 • землю плодородную – в солончатую, за нечестие живущих на ней.
 • Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в источники вод;
 • и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
 • засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
 • Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
 • Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, –
 • Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
 • Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
 • Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
 • Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
 • Песнь. Псалом Давида.
 • Готово сердце мое, Боже, [готово сердце мое]; буду петь и воспевать во славе моей.
 • Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
 • Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
 • ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
 • Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя,
 • дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь меня.
 • Бог сказал во святилище Своем: «восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю;
 • Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем – крепость главы Моей, Иуда – скипетр Мой,
 • Моав – умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею Филистимскою восклицать буду».
 • Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
 • Не Ты ли, Боже, Который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
 • Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
 • С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.
 • Боже хвалы моей! не премолчи,
 • ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым;
 • отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины;
 • за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь;
 • воздают мне за добро злом, за любовь мою – ненавистью.
 • Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его.
 • Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех;
 • да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой;
 • дети его да будут сиротами, и жена его – вдовою;
 • да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих;
 • да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его;
 • да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его;
 • да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде;
 • да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится;
 • да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле,
 • за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его;
 • возлюбил проклятие, – оно и придет на него; не восхотел благословения, – оно и удалится от него;
 • да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его;
 • да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается.
 • Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!
 • Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя; спаси меня,
 • ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне.
 • Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу.
 • Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука.
 • Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами [своими].
 • Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей,
 • да познают, что это – Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это.
 • Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой да возрадуется.
 • Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим.
 • И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его,
 • ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
 • 106:1 ¡Aleluya!

  ¡Alabad a Jehová, porque él es bueno,
  porque para siempre es su misericordia!
 • 106:2 ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová?
  ¿Quién contará sus alabanzas?
 • 106:3 ¡Bienaventurados los que guardan el derecho,
  los que hacen justicia en todo tiempo!

 • 106:4 Acuérdate de mí, Jehová,
  según tu benevolencia para con tu pueblo;
  visítame con tu salvación,
 • 106:5 para que yo vea el bien de tus escogidos,
  para que me goce en la alegría de tu nación
  y me gloríe con tu heredad.

 • 106:6 Pecamos nosotros, como nuestros padres;
  hicimos maldad, cometimos impiedad.
 • 106:7 Nuestros padres, en Egipto,
  no entendieron tus maravillas;
  no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias,
  sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo.
 • 106:8 Pero él los salvó por amor de su nombre,
  para hacer notorio su poder.
 • 106:9 Reprendió al Mar Rojo y lo secó,
  y los hizo ir por el abismo como por un desierto.
 • 106:10 Los salvó de manos del enemigo,
  y los rescató de manos del adversario.
 • 106:11 Cubrieron las aguas a sus enemigos;
  ¡no quedó ni uno de ellos!
 • 106:12 Entonces creyeron a sus palabras
  y cantaron su alabanza.

 • 106:13 Bien pronto olvidaron sus obras;
  no esperaron su consejo.
 • 106:14 Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto
  y tentaron a Dios en la soledad.
 • 106:15 Él les dio lo que pidieron,
  pero envió mortandad sobre ellos.

 • 106:16 Tuvieron envidia de Moisés en el campamento,
  y contra Aarón, el santo de Jehová.
 • 106:17 Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán,
  y cubrió la compañía de Abiram.
 • 106:18 Y se encendió fuego contra su grupo;
  ¡la llama quemó a los impíos!

 • 106:19 Hicieron un becerro en Horeb,
  se postraron ante una imagen de fundición.
 • 106:20 Así cambiaron su gloria
  por la imagen de un buey que come hierba.
 • 106:21 Olvidaron al Dios de su salvación,
  que había hecho grandezas en Egipto,
 • 106:22 maravillas en la tierra de Cam,
  cosas formidables en el Mar Rojo.
 • 106:23 Y los habría destruido
  de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él,
  a fin de apartar su indignación para que no los destruyera.

 • 106:24 Pero aborrecieron la tierra deseable,
  no creyeron a su palabra,
 • 106:25 antes, murmuraron en sus tiendas
  y no oyeron la voz de Jehová.
 • 106:26 Por tanto, alzó su mano contra ellos
  para abatirlos en el desierto,
 • 106:27 y humillar a su pueblo entre las naciones
  y esparcirlos por las tierras.

 • 106:28 Se unieron asimismo a Baal-peor
  y comieron los sacrificios a los dioses muertos.
 • 106:29 Provocaron la ira de Dios con sus obras
  y se desarrolló la mortandad entre ellos.
 • 106:30 Entonces se levantó Finees e hizo juicio,
  y se detuvo la plaga.
 • 106:31 Y le fue contado por justicia
  de generación en generación y para siempre.

 • 106:32 También lo irritaron en las aguas de Meriba;
  le fue mal a Moisés por causa de ellos,
 • 106:33 porque hicieron rebelar a su espíritu
  y habló precipitadamente con sus labios.
 • 106:34 No destruyeron a los pueblos
  que Jehová les dijo;
 • 106:35 al contrario, se mezclaron con las naciones,
  aprendieron sus obras
 • 106:36 y sirvieron a sus ídolos,
  los cuales fueron causa de su ruina.
 • 106:37 Sacrificaron sus hijos
  y sus hijas a los demonios,
 • 106:38 y derramaron la sangre inocente,
  la sangre de sus hijos y de sus hijas,
  a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán;
  y la tierra fue contaminada con sangre.
 • 106:39 Se contaminaron así con sus obras
  y se prostituyeron con sus hechos.

 • 106:40 Por tanto, se encendió contra su pueblo el furor de Jehová,
  y abominó su heredad;
 • 106:41 los entregó en poder de las naciones
  y se enseñorearon de ellos los que los detestaban.
 • 106:42 Sus enemigos los oprimieron
  y fueron quebrantados debajo de su mano.
 • 106:43 Muchas veces los libró,
  pero ellos se rebelaron contra su consejo
  y fueron humillados por su maldad.
 • 106:44 Con todo, él miraba cuando estaban en angustia,
  y oía su clamor;
 • 106:45 se acordaba de su pacto con ellos
  y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia.
 • 106:46 Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia
  todos los que los tenían cautivos.

 • 106:47 Sálvanos, Jehová, Dios nuestro,
  y recógenos de entre las naciones,
  para que alabemos tu santo nombre,
  para que nos gloriemos en tus alabanzas.

 • 106:48 ¡Bendito Jehová, Dios de Israel,
  desde la eternidad y hasta la eternidad!
  Diga todo el pueblo: «¡Amén!» «¡Aleluya!»

 • 107:1 Alabad a Jehová, porque él es bueno,
  porque para siempre es su misericordia.
 • 107:2 Díganlo los redimidos de Jehová,
  los que ha redimido del poder del enemigo
 • 107:3 y los ha congregado de las tierras,
  del oriente y del occidente,
  del norte y del sur.

 • 107:4 Anduvieron perdidos por el desierto,
  por soledad sin camino,
  sin hallar ciudad en donde vivir.
 • 107:5 Hambrientos y sedientos,
  su alma desfallecía en ellos.
 • 107:6     Entonces clamaron a Jehová en su angustia
      y los libró de sus aflicciones.
 • 107:7 Los dirigió por camino derecho,
  para que llegaran a ciudad habitable.
 • 107:8     ¡Alaben la misericordia de Jehová
      y sus maravillas para con los hijos de los hombres!,
 • 107:9 porque sacia al alma menesterosa,
  y llena de bien al alma hambrienta.

 • 107:10 Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte,
  aprisionados en aflicción y en hierros,
 • 107:11 por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová,
  y aborrecieron el consejo del Altísimo.
 • 107:12 Por eso con el trabajo quebrantó sus corazones;
  cayeron, y no hubo quien los ayudara.
 • 107:13     Luego que clamaron a Jehová en su angustia,
      los libró de sus aflicciones;
 • 107:14 los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte,
  y rompió sus prisiones.
 • 107:15     ¡Alaben la misericordia de Jehová
      y sus maravillas para con los hijos de los hombres!,
 • 107:16 porque quebrantó las puertas de bronce
  y desmenuzó los cerrojos de hierro.
 • 107:17 Fueron afligidos los insensatos
  a causa del camino de su rebelión
  y a causa de sus maldades;
 • 107:18 su alma rechazó todo alimento
  y llegaron hasta las puertas de la muerte.
 • 107:19     Pero clamaron a Jehová en su angustia
      y los libró de sus aflicciones.
 • 107:20 Envió su palabra y los sanó;
  los libró de su ruina.
 • 107:21     ¡Alaben la misericordia de Jehová
      y sus maravillas para con los hijos de los hombres!
 • 107:22 ¡Ofrezcan sacrificios de alabanza
  y publiquen sus obras con júbilo!

 • 107:23 Los que descienden al mar en naves
  y hacen negocio en las muchas aguas,
 • 107:24 ellos han visto las obras de Jehová
  y sus maravillas en las profundidades,
 • 107:25 porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso
  que encrespa sus olas.
 • 107:26 Suben a los cielos, descienden a los abismos;
  sus almas se derriten con el mal.
 • 107:27 Tiemblan y titubean como ebrios,
  y toda su ciencia es inútil.
 • 107:28     Entonces en su angustia claman a Jehová,
      y él los libra de sus aflicciones.
 • 107:29 Cambia la tempestad en sosiego
  y se apaciguan sus olas.
 • 107:30 Luego se alegran, porque se apaciguaron,
  y así los guía al puerto que deseaban.
 • 107:31     ¡Alaben la misericordia de Jehová
      y sus maravillas para con los hijos de los hombres!
 • 107:32 ¡Exáltenlo en la asamblea del pueblo,
  y en la reunión de ancianos lo alaben!

 • 107:33 Él convierte los ríos en desierto
  y los manantiales de las aguas en sequedales;
 • 107:34 la tierra fructífera en estéril,
  por la maldad de los que la habitan.
 • 107:35 Vuelve el desierto en estanques de aguas
  y la tierra seca en manantiales.
 • 107:36 Allí establece a los hambrientos
  y fundan ciudad donde vivir.
 • 107:37 Siembran campos y plantan viñas;
  rinden abundante fruto.
 • 107:38 Los bendice, y se multiplican en gran manera;
  y no disminuye su ganado.

 • 107:39 Luego son menoscabados y abatidos
  a causa de tiranía, de males y congojas.
 • 107:40 Él esparce menosprecio sobre los príncipes
  y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino.
 • 107:41 Levanta de la miseria al pobre
  y hace multiplicar las familias como a rebaños de ovejas.
 • 107:42 Véanlo los rectos y alégrense,
  y todos los malos cierren su boca.
 • 107:43 Quien sea sabio y guarde estas cosas,
  entenderá las misericordias de Jehová.

 • 108:1 Cántico. Salmo de David
 • 108:2 Mi corazón, Dios, está dispuesto;
  cantaré y entonaré salmos;
  ésta es mi gloria.
 • 108:3 ¡Despiértate, salterio y arpa;
  despertaré al alba!
 • 108:4 Te alabaré, Jehová, entre los pueblos;
  a ti cantaré salmos entre las naciones,
 • 108:5 porque más grande que los cielos es tu misericordia
  y hasta los cielos tu fidelidad.

 • 108:6 Exaltado seas, Dios, sobre los cielos,
  y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria.
 • 108:7 Para que sean librados tus amados,
  salva con tu diestra y respóndeme.

 • 108:8 Dios ha dicho en su santuario:
  «¡Yo me alegraré; repartiré a Siquem
  y mediré el valle de Sucot!
 • 108:9 Mío es Galaad, mío es Manasés
  y Efraín es la fortaleza de mi cabeza;
  Judá es mi legislador.
 • 108:10 Moab, la vasija para lavarme;
  sobre Edom echaré mi calzado;
  me regocijaré sobre Filistea.»

 • 108:11 ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada?
  ¿Quién me guiará hasta Edom?
 • 108:12 ¿No serás tú, Dios, que nos habías desechado
  y no salías, Dios, con nuestros ejércitos?
 • 108:13 Danos socorro contra el adversario,
  porque vana es la ayuda del hombre.
 • 108:14 En Dios haremos proezas
  y él hollará a nuestros enemigos. • Al músico principal. Salmo de David
 • 109:1 Dios de mi alabanza,
  no calles,
 • 109:2 porque boca de impío y boca de engañador
  se han abierto contra mí;
  han hablado de mí con lengua mentirosa.
 • 109:3 Con palabras de odio me han rodeado
  y pelearon contra mí sin causa.
 • 109:4 En pago de mi amor me han sido adversarios;
  pero yo oraba.
 • 109:5 Me devuelven mal por bien
  y odio por amor.

 • 109:6 Pon sobre él al impío
  y Satanás esté a su diestra.
 • 109:7 Cuando sea juzgado, salga culpable,
  y su oración sea para pecado.
 • 109:8 Sean pocos sus días,
  tome otro su oficio.
 • 109:9 Queden sus hijos huérfanos
  y su mujer viuda.
 • 109:10 Anden sus hijos vagabundos y mendiguen;
  procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares.
 • 109:11 Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene
  y extraños saqueen su trabajo.
 • 109:12 No tenga quien le haga misericordia
  ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos.
 • 109:13 ¡Su posteridad sea destruida;
  en la segunda generación sea borrado su nombre!
 • 109:14 Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres
  y el pecado de su madre no sea borrado.
 • 109:15 Estén siempre delante de Jehová
  y él corte de la tierra su memoria,
 • 109:16 por cuanto no se acordó de hacer misericordia,
  y persiguió al hombre afligido y menesteroso,
  al quebrantado de corazón, para darle muerte.
 • 109:17 Amó la maldición, y ésta le sobrevino;
  no quiso la bendición, ¡y ella se alejó de él!
 • 109:18 Se vistió de maldición como de su vestido;
  entró como agua en su interior
  y como aceite en sus huesos.
 • 109:19 Séale como vestido con que se cubra
  y en lugar de cinto con que se ciña siempre.

 • 109:20 Sea éste el pago de parte de Jehová a los que me calumnian
  y a los que hablan mal contra mi alma.
 • 109:21 Y tú, Jehová, Señor mío,
  favoréceme por amor de tu nombre;
  líbrame, porque es buena tu misericordia,
 • 109:22 porque yo estoy afligido y necesitado,
  y mi corazón está herido dentro de mí.
 • 109:23 Me voy como la sombra cuando declina;
  ¡soy sacudido como una langosta!
 • 109:24 Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno
  y mi carne desfallece por falta de gordura.
 • 109:25 Yo he sido para ellos objeto de oprobio;
  me miraban y, burlándose, meneaban su cabeza.

 • 109:26 ¡Ayúdame, Jehová, Dios mío!
  ¡Sálvame conforme a tu misericordia!
 • 109:27 Y entiendan que ésta es tu mano;
  que tú, Jehová, has hecho esto.
 • 109:28 Maldigan ellos, ¡pero bendice tú!
  Levántense, pero sean avergonzados, y que se regocije tu siervo.
 • 109:29 Sean vestidos de ignominia los que me calumnian;
  ¡sean cubiertos de confusión como con manto!

 • 109:30 Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca;
  en medio de la muchedumbre lo alabaré,
 • 109:31 porque él se pondrá a la diestra del pobre,
  para librar su alma de los que lo juzgan.


 • Аллилуия.
 • Исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо во век милость Его.
 • Кто поведает могущество Господне, во всеуслышание возвестит все хвалы Его?
 • Блаженны хранящие (правый) суд и творящие правду во всякое время!
 • Помяни нас, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети нас спасением Твоим,
 • Дабы видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим!
 • Согрешили мы с отцами нашими, беззаконновали, совершили неправду.
 • Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милости Твоей и огорчили (Тебя), входя в Чермное море.
 • Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать силу Свою,
 • И удержал Чермное море, и оно иссохло, и провел их по бездне, как по пустыне.
 • И спас их от руки ненавидящих и избавил их от руки врагов.
 • Покрыла вода притеснителей их: ни один из них не остался.
 • И поверили они слову Его и воспели хвалу Ему.
 • Но скоро забыли дела Его, не стерпели совета Его.
 • И предались чрезмерному желанию в пустыне и искушали Бога в безводной.
 • И Он исполнил просьбу их: послал пресыщение душам их.
 • И прогневали Моисея в стане, Аарона, священника Господня.
 • Разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла скопище Авирона.
 • И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил грешников.
 • И сделали тельца у Хорива, и поклонились истукану.
 • И променяли славу Его на подобие тельца, ядущего траву.
 • И забыли Бога, Спасителя своего, сотворившего великое в Египте,
 • Чудеса в земле Хамовой, страшное в море Чермном.
 • И изрек: «истребить их», если бы Моисей, избранник Его, не стал в сокрушении пред Ним, (моля) отвратить гнев Его, дабы не погубил их.
 • И уничижили землю желанную, не поверили слову Его.
 • И пороптали в шатрах своих, не послушались гласа Господня.
 • И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
 • И низложить племя их в народах и рассеять их по странам (земли).
 • И послужили Веелфегору, и ели жертвы мертвым.
 • И раздражали Его делами своими, и велика была у них язва.
 • Но восстал Финеес, и умилостивил (Его), и прекратилась язва.
 • И (это) вменилось ему в праведность, в род и род до века.
 • И прогневали Его при воде пререкания, и потерпел Моисей из-за них:
 • Ибо огорчили они дух его, и он погрешил устами своими.
 • Не истребили народов, о которых сказал им Господь.
 • И смешались с язычниками, и научились делам их.
 • И приносили в жертву сыновей своих и дочерей своих бесам.
 • И проливали кровь невинную, кровь сыновей и дочерей своих, которых они приносили в жертву истуканам Ханаанским, и убита была земля их кровью,
 • И осквернена была делами их. И блудодействовали они поступками своими.
 • И разгневался в ярости Господь на народ Свой, и возгнушался наследием Своим.
 • И предал их в руки врагов, и возобладали ими ненавидящие их.
 • И теснили их враги их, и смирились они под руками их.
 • Много раз Он избавлял их, они же огорчали Его упорством своим и были унижаемы за беззакония свои.
 • И видел Господь, когда они скорбели, и слышал моление их,
 • И вспомнил завет Свой и раскаялся по множеству милости Своей.
 • И преклонил к ним щедроты пред всеми пленившими их.
 • Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас из среды народов, исповедаться имени Твоему святому, хвалиться хвалою Твоею.
 • Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И да скажет весь народ: да будет, да будет.
 • Аллилуия.
 • Исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо во век милость Его.
 • (Так) пусть скажут избавленные Господом, которых Он избавил от руки врага,
 • И собрал их от стран: от востока и запада, и севера и моря.
 • Блуждали они в пустыне безводной, пути в обитаемый город не находили.
 • Но воззвали ко Господу в скорби своей, и Он избавил их от нужды их.
 • И повел их прямым путем, чтобы вошли в город обитаемый.
 • Да исповеданы будут Господу милости Его и чудеса Его - сынам человеческим!
 • Ибо Он напитал душу истощенную и душу алчущую насытил благами:
 • Сидящих во тьме и тени смертной, окованных нищетою и железом.
 • Так как они противились словам Божиим и совету Вышнего не покорялись,
 • То усмирено было трудами сердце их, и они изнемогли, и не было у них помощника.
 • Но воззвали ко Господу в скорби своей, и Он избавил их от нужд их.
 • И извел их из тьмы и тени смертной, и узы их растерзал.
 • Да исповеданы будут Господу милости Его и чудеса Его - сынам человеческим!
 • Ибо Он сокрушил врата медные и запоры железные сломил.
 • Взял их с пути беззакония их, ибо за беззакония свои они смирены были.
 • Всякой пищи возгнушалась душа их, и приблизились ко вратам смерти.
 • Но воззвали ко Господу в скорби своей, и Он избавил их от нужд их.
 • Послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от растления их.
 • Да исповеданы будут Господу милости Его и чудеса Его - сынам человеческим!
 • Да принесут Ему жертву хвалы и да возвестят о делах Его с радостью
 • Отправляющиеся на кораблях в море, имеющие дела на больших водах.
 • Они видели дела Господни и чудеса Его во глубине.
 • Он рек, - и поднялся бурный ветер, и вознеслись волны его:
 • Восходят до небес и нисходят до бездн, душа их истаевала в бедствиях.
 • Они трепетали и качались, как пьяный, и вся мудрость их пропала.
 • Но воззвали ко Господу в скорби своей, и Он извел их от нужд их.
 • И повелел буре, и настала тишина, и умолкли волны, поднятые ею.
 • И возвеселились они, что утихли они, и Он привел их в пристань, желаемую Им.
 • Да исповеданы будут Господу милости Его и чудеса Его - сынам человеческим!
 • Да превозносят Его в собрании народа, и в сонме старцев да восхвалят Его!
 • Он превращал реки в пустыню и источники вод - в землю жаждущую.
 • Землю плодоносную - в солончаковую, за злобу живущих на ней.
 • Он превращал пустыню в озера (много)водные и землю безводную - в источники вод.
 • И населил там алчущих, и они построили город для обитания,
 • И засевали поля, и насадили виноградники, и получили плод от растений.
 • И Он благословил их, и они весьма умножились, и скота их не умалял.
 • Но они умалились и стали бедствовать, вследствие страдания от зла и болезни.
 • Излилось уничижение на князей их, и Он оставил их блуждать в непроходимом (месте, где) нет пути.
 • И помог убогому (избавиться) от нищеты, и сделал колена (многочисленными), как овец.
 • Увидят праведные и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста свои.
 • Кто премудр и сохранит это? И уразумеют милости Господни.
 • Песнь. Псалом Давида.
 • Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славе моей.
 • Восстань, слава моя, восстаньте, псалтирь и гусли, восстану рано.
 • Буду исповедаться Тебе, Господи, среди народов, воспою Тебе среди племен.
 • Ибо велика, превыше небес, милость Твоя, и до облаков истина Твоя.
 • Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле (да будет) слава Твоя!
 • Да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня.
 • Бог изрек во святилище Своем: «превознесусь и разделю Сихем и долину жилищ размерю:
 • Мой - Галаад, и Мой - Манассия, Ефрем - защита главы Моей, Иуда - царь Мой,
 • Моав - сосуд надежды Моей, на Идумею поставлю сапог Мой. Мне иноплеменники покорились».
 • Кто введет меня в укрепленный город? Или кто доведет меня до Идумеи?
 • Не Ты ли, Боже, отринувший нас, и не Ты ли, Боже, (Который) не исходишь с силами нашими?
 • Дай нам помощь в скорби, ибо тщетно спасение человеческое.
 • При помощи Божией явим силу, и Он уничижит врагов наших.
 • В конец. Псалом Давида.
 • Боже! К хвале моей не будь безмолвен.
 • Ибо уста грешника и уста льстивого открылись против меня, наговорили на меня языком льстивым,
 • И словами ненависти окружили меня и вооружились на меня без вины (моей):
 • Вместо того, чтобы любить меня, они лгали на меня, а я молился,
 • И воздали мне злом за добро и ненавистью за любовь мою.
 • Поставь над ним грешника, и диавол да станет одесную его.
 • Когда будет судиться он, да выйдет осужденным, и молитва его да будет в грех.
 • Да будут дни его кратки, и достоинство его да приимет другой.
 • Да будут сыновья его сиротами и жена его вдовою.
 • Скитаясь, да переселяются сыновья его и просят, да будут изгнаны из домов своих.
 • Да взыщет заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят нажитое трудами его.
 • Да не будет у него заступника и да не будет щедрого для сирот его.
 • Да будут дети его истреблены, с одним родом да изгладится имя его.
 • Да будет вспомянуто беззаконие отцов его пред Господом, и грех матери его да не очистится.
 • Да будут они всегда пред Господом, и да будет истреблена с земли память их,
 • За то, что он не думал оказывать милость и преследовал человека бедного, и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить (его).
 • И возлюбил он проклятие - и оно постигнет его, и не восхотел благословения - и оно удалится от него.
 • И облекся он проклятием, как одеждою, и оно вошло, как вода, в утробу его и, как елей, в кости его.
 • Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым он всегда опоясывается.
 • Такова участь клевещущих на меня пред Господом и говорящих злое о душе моей.
 • Но Ты, Господи, Господи, сотвори со мною по имени Твоему, ибо блага милость Твоя:
 • Избавь меня, ибо я нищ и убог и сердце мое смущено во мне.
 • Как тень, когда уклоняется она, я исчез, был изгоняем, как саранча.
 • Колена мои изнемогли от поста, и тело мое изменилось от (лишения) елея.
 • И я стал посмешищем для них: они, видя меня, кивали головами своими.
 • Помоги мне, Господи, Боже мой, и спаси меня по милости Твоей.
 • И да уразумеют, что такова рука Твоя и Ты, Господи, соделал это.
 • Они проклянут, а Ты благословишь, восстающие на меня да постыдятся, а раб Твой возвеселится.
 • Да облекутся клевещущие на меня срамом, и покроются, как одеждою, стыдом своим.
 • А я буду громко исповедовать Господа устами своими и среди множества (людей) восхвалять Его,
 • Ибо Он стал одесную убогого, чтобы спасти от гонителей душу мою.