Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ его́?
 • Блаже́ни храня́щiи су́дъ и творя́щiи пра́вду во вся́кое вре́мя.
 • Помяни́ на́съ, Го́споди, во благоволе́нiи люді́й тво­и́хъ, посѣти́ на́съ спасе́нiемъ тво­и́мъ,
 • ви́дѣти во бла́гости избра́н­ныя твоя́, воз­весели́тися въ весе́лiи язы́ка тво­его́, хвали́тися съ достоя́нiемъ тво­и́мъ.
 • Согрѣши́хомъ со отцы́ на́шими, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
 • отцы́ на́ши во Еги́птѣ не разумѣ́ша чуде́съ тво­и́хъ, ни помяну́ша мно́же­ст­ва ми́лости тво­ея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермно́е мо́ре.
 • И спасе́ и́хъ и́мене сво­его́ ра́ди, сказа́ти си́лу свою́:
 • и запрети́ чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви {преведе́} я́ въ бе́зднѣ я́ко въ пусты́ни.
 • И спасе́ я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и изба́ви я́ изъ руки́ враго́въ.
 • Покры́ вода́ стужа́ющыя и́мъ: ни еди́нъ от­ ни́хъ избы́сть.
 • И вѣ́роваша словеси́ его́ и воспѣ́ша хвалу́ его́.
 • Ускори́ша, забы́ша дѣла́ его́, не стерпѣ́ша совѣ́та его́:
 • и похотѣ́ша жела́нiю въ пусты́ни и искуси́ша Бо́га въ безво́днѣй.
 • И даде́ и́мъ проше́нiе и́хъ, посла́ сы́тость въ ду́шы и́хъ.
 • И прогнѣ́ваша Моисе́а въ стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
 • Отве́рзеся земля́ и пожре́ даѳа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на:
 • и разжже́ся о́гнь въ со́нмѣ и́хъ, пла́мень попали́ грѣ́шники.
 • И сотвори́ша телца́ въ Хори́вѣ и поклони́шася истука́н­ному:
 • и измѣни́ша сла́ву его́ въ подо́бiе телца́ яду́щаго траву́.
 • И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́хъ, сотво́ршаго ве́лiя во Еги́птѣ,
 • чудеса́ въ земли́ Ха́мовѣ, стра́шная въ мо́ри чермнѣ́мъ.
 • И рече́ потреби́ти и́хъ, а́ще не бы́ Моисе́й избра́н­ный его́ ста́лъ въ сокруше́нiи предъ ни́мъ, воз­врати́ти я́рость его́, да не погуби́тъ и́хъ.
 • И уничижи́ша зе́млю жела́н­ную, не я́ша вѣ́ры словеси́ его́:
 • и поропта́ша въ селе́нiихъ сво­и́хъ, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
 • И воз­дви́же ру́ку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни,
 • и низложи́ти сѣ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́.
 • И при­­части́шася веельфего́ру и снѣдо́ша же́ртвы ме́ртвыхъ:
 • и раздражи́ша его́ въ начина́нiихъ сво­и́хъ, и умно́жися въ ни́хъ паде́нiе.
 • И ста́ Финее́съ и уми́лостиви, и преста́ сѣ́чь:
 • и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду, въ ро́дъ и ро́дъ до вѣ́ка.
 • И прогнѣ́ваша его́ на водѣ́ прерѣка́нiя, и озло́бленъ бы́сть Моисе́й и́хъ ра́ди:
 • я́ко преогорчи́ша ду́хъ его́ и ра́зн­ствова устна́ма сво­и́ма.
 • Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́мъ.
 • И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыко́ша дѣло́мъ и́хъ:
 • и порабо́таша истука́н­нымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ собла́знъ.
 • И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бѣсово́мъ,
 • и пролiя́ша кро́вь непови́н­ную, кро́вь сыно́въ сво­и́хъ и дще́рей, я́же пожро́ша истука́н­нымъ ханаа́нскимъ: и убiе́на бы́сть земля́ и́хъ кровьми́
 • и оскверни́ся въ дѣ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
 • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе свое́:
 • и предаде́ я́ въ ру́ки враго́въ, и облада́ша и́ми ненави́дящiи и́хъ.
 • И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рука́ми и́хъ.
 • Мно́жицею изба́ви я́: ті́и же преогорчи́ша его́ совѣ́томъ сво­и́мъ, и смири́шася въ беззако́нiихъ сво­и́хъ.
 • И ви́дѣ Госпо́дь, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, внегда́ услы́шаше моле́нiе и́хъ:
 • и помяну́ завѣ́тъ сво́й, и раска́яся по мно́же­ст­ву ми́лости сво­ея́:
 • и даде́ я́ въ щедро́ты предъ всѣ́ми плѣни́в­шими я́.
 • Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́шъ, и собери́ ны от­ язы́къ, исповѣ́датися и́мени тво­ему́ свято́му, хвали́тися во хвалѣ́ тво­е́й.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди, бу́ди.
 • Аллилу́iа.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
 • Да реку́тъ изба́влен­нiи Го́сподемъ, и́хже изба́ви изъ руки́ врага́,
 • и от­ стра́нъ собра́ и́хъ, от­ восто́къ и за́падъ, и сѣ́вера и мо́ря:
 • заблуди́ша въ пусты́ни безво́днѣй, пути́ гра́да оби́телнаго не обрѣто́ша:
 • а́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́хъ въ ни́хъ изчезе́.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изба́ви я́:
 • и наста́ви я́ на пу́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ оби́телный.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко насы́тилъ е́сть ду́шу тщу́, и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́гъ:
 • сѣдя́щыя во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, окова́н­ныя нището́ю и желѣ́зомъ,
 • я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жiя, и совѣ́тъ вы́шняго раздражи́ша.
 • И смири́ся въ трудѣ́хъ се́рдце и́хъ, и изнемого́ша, и не бѣ́ помага́яй.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • и изведе́ я́ изъ тмы́ и сѣ́ни сме́ртныя, и у́зы и́хъ растерза́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • я́ко сокруши́ врата́ мѣ́дная, и вереи́ желѣ́зныя сломи́.
 • Воспрiя́тъ я́ от­ пути́ беззако́нiя и́хъ: беззако́нiй бо ра́ди сво­и́хъ смири́шася.
 • Вся́каго бра́шна воз­гнуша́ся душа́ и́хъ, и при­­бли́жишася до вра́тъ сме́ртныхъ.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ спасе́ я́:
 • посла́ сло́во свое́, и изцѣли́ я́, и изба́ви я́ от­ растлѣ́нiй и́хъ.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • и да пожру́тъ ему́ же́ртву хвалы́ и да воз­вѣстя́тъ дѣла́ его́ въ ра́дости.
 • Сходя́щiи въ мо́ре въ корабле́хъ, творя́щiи дѣ́ланiя въ вода́хъ мно́гихъ,
 • ті́и ви́дѣша дѣла́ Госпо́дня и чудеса́ его́ во глубинѣ́.
 • Рече́, и ста́ ду́хъ бу́ренъ, и воз­несо́шася во́лны его́:
 • восхо́дятъ до небе́съ и низхо́дятъ до бе́зднъ: душа́ и́хъ въ злы́хъ та́яше:
 • смято́шася, подвиго́шася я́ко пiя́ный, и вся́ му́дрость и́хъ поглощена́ бы́сть.
 • И воз­зва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, и от­ ну́ждъ и́хъ изведе́ я́:
 • и повелѣ́ бу́ри, и ста́ въ тишину́, и умолко́ша во́лны его́.
 • И воз­весели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ въ при­­ста́нище хотѣ́нiя сво­его́.
 • Да исповѣ́дят­ся {да исповѣ́дятъ} Го́сподеви ми́лости его́ и чудеса́ его́ сыново́мъ человѣ́ческимъ:
 • да воз­несу́тъ его́ въ це́ркви людстѣ́й, и на сѣда́лищи ста́рецъ восхва́лятъ его́.
 • Положи́лъ е́сть рѣ́ки въ пусты́ню и исхо́диша водна́я въ жа́жду,
 • зе́млю плодоно́сную въ сла́ность, от­ зло́бы живу́щихъ на не́й.
 • Положи́лъ е́сть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я.
 • И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́телны:
 • и насѣ́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша пло́дъ жи́тенъ.
 • И благослови́ я́, и умно́жишася зѣло́: и скоты́ и́хъ не ума́ли.
 • И ума́лишася и озло́бишася от­ ско́рби зо́лъ и болѣ́зни:
 • излiя́ся уничиже́нiе на кня́зи и́хъ, и облазни́ {заблужда́ти сотвори́} я́ по непрохо́днѣй, а не по пути́.
 • И помо́же убо́гу от­ нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́че­ст­вiя.
 • У́зрятъ пра́вiи и воз­веселя́т­ся, и вся́кое беззако́нiе загради́тъ уста́ своя́.
 • Кто́ прему́дръ и сохрани́тъ сiя́? и уразумѣ́ютъ ми́лости Госпо́дни.
 • Пѣ́снь, псало́мъ Дави́ду.
 • Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́вѣ мо­е́й.
 • Воста́ни, сла́ва моя́, воста́ни, псалти́рю и гу́сли: воста́ну ра́но.
 • Исповѣ́мся тебѣ́ въ лю́дехъ, Го́споди, пою́ тебѣ́ во язы́цѣхъ:
 • я́ко ве́лiя верху́ небе́съ ми́лость твоя́ и до о́блакъ и́стина твоя́.
 • Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по все́й земли́ сла́ва твоя́,
 • я́ко да изба́вят­ся воз­лю́блен­нiи тво­и́: спаси́ десни́цею тво­е́ю и услы́ши мя́.
 • Бо́гъ воз­глаго́ла во святѣ́мъ сво­е́мъ: воз­несу́ся и раздѣлю́ Сики́му, и удо́ль селе́нiй размѣ́рю.
 • Мо́й е́сть Галаа́дъ, и мо́й е́сть Манассі́й, и Ефре́мъ заступле́нiе главы́ мо­ея́: Иу́да ца́рь мо́й,
 • Моа́въ коно́бъ упова́нiя мо­его́: на Идуме́ю наложу́ сапо́гъ мо́й: мнѣ́ иноплеме́н­ницы покори́шася.
 • Кто́ введе́тъ мя́ во гра́дъ огражде́нiя? или́ кто́ наста́витъ мя́ до Идуме́и?
 • Не ты́ ли, Бо́же, от­ри́нувый на́съ, и не изы́деши, Бо́же, въ си́лахъ на́шихъ?
 • Да́ждь на́мъ по́мощь от­ ско́рби: и су́етно спасе́нiе человѣ́ческо.
 • О Бо́зѣ сотвори́мъ си́лу, и то́й уничижи́тъ враги́ на́шя.
 • Въ коне́цъ, псало́мъ Дави́ду.
 • Бо́же, хвалы́ мо­ея́ не премолчи́:
 • я́ко уста́ грѣ́шнича и уста́ льсти́ваго на мя́ от­верзо́шася, глаго́лаша на мя́ язы́комъ льсти́вымъ,
 • и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя́, и бра́шася со мно́ю ту́не.
 • Вмѣ́сто е́же люби́ти мя́, оболга́ху мя́, а́зъ же моля́хся:
 • и положи́ша на мя́ зла́я за блага́я, и не́нависть за воз­любле́нiе мое́.
 • Поста́ви на него́ грѣ́шника, и дiа́волъ да ста́нетъ одесну́ю его́:
 • внегда́ суди́тися ему́, да изы́детъ осужде́нъ, и моли́тва его́ да бу́детъ въ грѣ́хъ.
 • Да бу́дутъ дні́е его́ ма́ли, и епи́скоп­ст­во его́ да прiи́метъ и́нъ:
 • да бу́дутъ сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́:
 • дви́жущеся да преселя́т­ся сы́нове его́ и воспро́сятъ, да изгна́ни бу́дутъ изъ домо́въ сво­и́хъ.
 • Да взы́щетъ заимода́вецъ вся́, ели́ка су́ть его́: и да восхи́тятъ чужді́и труды́ его́.
 • Да не бу́детъ ему́ засту́пника, ниже́ да бу́детъ ущедря́яй сироты́ его́:
 • да бу́дутъ ча́да его́ въ погубле́нiе, въ ро́дѣ еди́нѣмъ да потреби́т­ся и́мя его́.
 • Да воспомяне́т­ся беззако́нiе оте́цъ его́ предъ Го́сподемъ, и грѣ́хъ ма́тере его́ да не очи́стит­ся:
 • да бу́дутъ предъ Го́сподемъ вы́ну, и да потреби́т­ся от­ земли́ па́мять и́хъ:
 • зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ человѣ́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцемъ умертви́ти.
 • И воз­люби́ кля́тву, и прiи́детъ ему́: и не восхотѣ́ благослове́нiя, и удали́т­ся от­ него́.
 • И облече́ся въ кля́тву я́ко въ ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́ и я́ко еле́й въ ко́сти его́:
 • да бу́детъ ему́ я́ко ри́за, въ ню́же облачи́т­ся, и я́ко по́ясъ, и́мже вы́ну опоясу́ет­ся.
 • Сiе́ дѣ́ло оболга́ющихъ мя́ у Го́спода и глаго́лющихъ лука́вая на ду́шу мою́.
 • И ты́, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди тво­его́, я́ко бла́га ми́лость твоя́:
 • изба́ви мя́, я́ко ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ, и се́рдце мое́ смяте́ся вну́трь мене́.
 • Я́ко сѣ́нь, внегда́ уклони́тися е́й, отъ­я́хся: стрясо́хся я́ко пру́зи.
 • Колѣ́на моя́ изнемо́госта от­ поста́, и пло́ть моя́ измѣни́ся еле́а ра́ди.
 • И а́зъ бы́хъ поноше́нiе и́мъ: ви́дѣша мя́, покива́ша глава́ми сво­и́ми.
 • Помози́ ми, Го́споди Бо́же мо́й, и спаси́ мя по ми́лости тво­е́й:
 • и да разумѣ́ютъ, я́ко рука́ твоя́ сiя́, и ты́, Го́споди, сотвори́лъ еси́ ю́.
 • Проклену́тъ ті́и, и ты́ благослови́ши: востаю́щiи на мя́ да постыдя́т­ся, ра́бъ же тво́й воз­весели́т­ся.
 • Да облеку́т­ся оболга́ющiи мя́ въ срамоту́ и оде́ждут­ся я́ко оде́ждою студо́мъ сво­и́мъ.
 • Исповѣ́мся Го́сподеви зѣло́ усты́ мо­и́ми и посредѣ́ мно́гихъ восхвалю́ его́:
 • я́ко преста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от­ гоня́щихъ ду́шу мою́.
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
 • Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
 • Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
 • Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,
 • дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
 • Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
 • Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
 • Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
 • Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше;
 • и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
 • Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
 • И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
 • Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
 • увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
 • И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
 • И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню.
 • Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
 • И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
 • Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
 • и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
 • Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
 • дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
 • И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит [их].
 • И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
 • и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
 • И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
 • низложить племя их в народах и рассеять их по землям.
 • Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
 • и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва.
 • И восстал Финеес и произвел суд, – и остановилась язва.
 • И это вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
 • И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
 • ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
 • Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
 • но смешались с язычниками и научились делам их;
 • служили истуканам их, которые были для них сетью,
 • и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
 • проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью;
 • оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
 • И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
 • и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
 • Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
 • Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
 • Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
 • и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
 • и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
 • Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
 • Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия!
 • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
 • Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,
 • и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.
 • Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города;
 • терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,
 • и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
 • Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;
 • ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.
 • Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
 • ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
 • Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;
 • от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;
 • послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!
 • Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,
 • видят дела Господа и чудеса Его в пучине:
 • Он речет, – и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:
 • восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;
 • они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
 • Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
 • Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
 • И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
 • Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!
 • Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!
 • Он превращает реки в пустыню и источники вод – в сушу,
 • землю плодородную – в солончатую, за нечестие живущих на ней.
 • Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую – в источники вод;
 • и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;
 • засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.
 • Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.
 • Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, –
 • Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
 • Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.
 • Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.
 • Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.
 • Песнь. Псалом Давида.
 • Готово сердце мое, Боже, [готово сердце мое]; буду петь и воспевать во славе моей.
 • Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
 • Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племен,
 • ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
 • Будь превознесен выше небес, Боже; над всею землею да будет слава Твоя,
 • дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь меня.
 • Бог сказал во святилище Своем: «восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю;
 • Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем – крепость главы Моей, Иуда – скипетр Мой,
 • Моав – умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею Филистимскою восклицать буду».
 • Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?
 • Не Ты ли, Боже, Который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
 • Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
 • С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.
 • Боже хвалы моей! не премолчи,
 • ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым;
 • отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины;
 • за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь;
 • воздают мне за добро злом, за любовь мою – ненавистью.
 • Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его.
 • Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех;
 • да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой;
 • дети его да будут сиротами, и жена его – вдовою;
 • да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих;
 • да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его;
 • да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его;
 • да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде;
 • да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится;
 • да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле,
 • за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его;
 • возлюбил проклятие, – оно и придет на него; не восхотел благословения, – оно и удалится от него;
 • да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его;
 • да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается.
 • Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!
 • Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя; спаси меня,
 • ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне.
 • Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу.
 • Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука.
 • Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами [своими].
 • Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей,
 • да познают, что это – Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это.
 • Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой да возрадуется.
 • Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим.
 • И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его,
 • ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
 • 106:1הַלְלוּיָהּ
 • הוֹדוּ לַיהוָה כִּי־טוֹב; כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ׃
 • 106:2מִי, יְמַלֵּל גְּבוּרוֹת יְהוָה; יַשְׁמִיעַ, כָּל־תְּהִלָּתוֹ׃
 • 106:3אַשְׁרֵי שֹׁמְרֵי מִשְׁפָּט; עֹשֵׂה צְדָקָה בְכָל־עֵת׃
 • 106:4זָכְרֵנִי יְהוָה בִּרְצוֹן עַמֶּךָ; פָּקְדֵנִי, בִּישׁוּעָתֶךָ׃
 • 106:5לִרְאוֹת בְּטוֹבַת בְּחִירֶיךָ, לִשְׂמֹחַ בְּשִׂמְחַת גּוֹיֶךָ; לְהִתְהַלֵּל, עִם־נַחֲלָתֶךָ׃
 • 106:6חָטָאנוּ עִם־אֲבוֹתֵינוּ, הֶעֱוִינוּ הִרְשָׁעְנוּ׃
 • 106:7אֲבוֹתֵינוּ בְמִצְרַיִם לֹא־הִשְׂכִּילוּ נִפְלְאוֹתֶיךָ, לֹא זָכְרוּ אֶת־רֹב חֲסָדֶיךָ; וַיַּמְרוּ עַל־יָם בְּיַם־סוּף׃
 • 106:8וַיּוֹשִׁיעֵם לְמַעַן שְׁמוֹ; לְהוֹדִיעַ, אֶת־גְּבוּרָתוֹ׃
 • 106:9וַיִּגְעַר בְּיַם־סוּף וַיֶּחֱרָב; וַיּוֹלִיכֵם בַּתְּהֹמוֹת, כַּמִּדְבָּר׃
 • 106:10וַיּוֹשִׁיעֵם מִיַּד שׂוֹנֵא; וַיִּגְאָלֵם, מִיַּד אוֹיֵב׃
 • 106:11וַיְכַסּוּ־מַיִם צָרֵיהֶם; אֶחָד מֵהֶם, לֹא נוֹתָר׃
 • 106:12וַיַּאֲמִינוּ בִדְבָרָיו; יָשִׁירוּ, תְּהִלָּתוֹ׃
 • 106:13מִהֲרוּ שָׁכְחוּ מַעֲשָׂיו; לֹא־חִכּוּ, לַעֲצָתוֹ׃
 • 106:14וַיִּתְאַוּוּ תַאֲוָה בַּמִּדְבָּר; וַיְנַסּוּ־אֵל, בִּישִׁימוֹן׃
 • 106:15וַיִּתֵּן לָהֶם שֶׁאֱלָתָם; וַיְשַׁלַּח רָזוֹן בְּנַפְשָׁם׃
 • 106:16וַיְקַנְאוּ לְמֹשֶׁה בַּמַּחֲנֶה; לְאַהֲרֹן, קְדוֹשׁ יְהוָה׃
 • 106:17תִּפְתַּח־אֶרֶץ וַתִּבְלַע דָּתָן; וַתְּכַס, עַל־עֲדַת אֲבִירָם׃
 • 106:18וַתִּבְעַר־אֵשׁ בַּעֲדָתָם; לֶהָבָה, תְּלַהֵט רְשָׁעִים׃
 • 106:19יַעֲשׂוּ־עֵגֶל בְּחֹרֵב; וַיִּשְׁתַּחֲווּ, לְמַסֵּכָה׃
 • 106:20וַיָּמִירוּ אֶת־כְּבוֹדָם; בְּתַבְנִית שׁוֹר, אֹכֵל עֵשֶׂב׃
 • 106:21שָׁכְחוּ אֵל מוֹשִׁיעָם; עֹשֶׂה גְדֹלוֹת בְּמִצְרָיִם׃
 • 106:22נִפְלָאוֹת בְּאֶרֶץ חָם; נוֹרָאוֹת, עַל־יַם־סוּף׃
 • 106:23וַיֹּאמֶר, לְהַשְׁמִידָם לוּלֵי מֹשֶׁה בְחִירוֹ, עָמַד בַּפֶּרֶץ לְפָנָיו; לְהָשִׁיב חֲמָתוֹ, מֵהַשְׁחִית׃
 • 106:24וַיִּמְאֲסוּ בְּאֶרֶץ חֶמְדָּה; לֹא־הֶאֱמִינוּ, לִדְבָרוֹ׃
 • 106:25וַיֵּרָגְנוּ בְאָהֳלֵיהֶם; לֹא שָׁמְעוּ, בְּקוֹל יְהוָה׃
 • 106:26וַיִּשָּׂא יָדוֹ לָהֶם; לְהַפִּיל אוֹתָם, בַּמִּדְבָּר׃
 • 106:27וּלְהַפִּיל זַרְעָם בַּגּוֹיִם; וּלְזָרוֹתָם, בָּאֲרָצוֹת׃
 • 106:28וַיִּצָּמְדוּ לְבַעַל פְּעוֹר; וַיֹּאכְלוּ, זִבְחֵי מֵתִים׃
 • 106:29וַיַּכְעִיסוּ בְּמַעַלְלֵיהֶם; וַתִּפְרָץ־בָּם, מַגֵּפָה׃
 • 106:30וַיַּעֲמֹד פִּינְחָס וַיְפַלֵּל; וַתֵּעָצַר, הַמַּגֵּפָה׃
 • 106:31וַתֵּחָשֶׁב לוֹ לִצְדָקָה; לְדֹר וָדֹר, עַד־עוֹלָם׃
 • 106:32וַיַּקְצִיפוּ עַל־מֵי מְרִיבָה; וַיֵּרַע לְמֹשֶׁה, בַּעֲבוּרָם׃
 • 106:33כִּי־הִמְרוּ אֶת־רוּחוֹ; וַיְבַטֵּא, בִּשְׂפָתָיו׃
 • 106:34לֹא־הִשְׁמִידוּ אֶת־הָעַמִּים; אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה לָהֶם׃
 • 106:35וַיִּתְעָרְבוּ בַגּוֹיִם; וַיִּלְמְדוּ, מַעֲשֵׂיהֶם׃
 • 106:36וַיַּעַבְדוּ אֶת־עֲצַבֵּיהֶם; וַיִּהְיוּ לָהֶם לְמוֹקֵשׁ׃
 • 106:37וַיִּזְבְּחוּ אֶת־בְּנֵיהֶם וְאֶת־בְּנוֹתֵיהֶם, לַשֵּׁדִים׃
 • 106:38וַיִּשְׁפְּכוּ דָם נָקִי דַּם־בְּנֵיהֶם וּבְנוֹתֵיהֶם, אֲשֶׁר זִבְּחוּ לַעֲצַבֵּי כְנָעַן; וַתֶּחֱנַף הָאָרֶץ, בַּדָּמִים׃
 • 106:39וַיִּטְמְאוּ בְמַעֲשֵׂיהֶם; וַיִּזְנוּ, בְּמַעַלְלֵיהֶם׃
 • 106:40וַיִּחַר־אַף יְהוָה בְּעַמּוֹ; וַיְתָעֵב, אֶת־נַחֲלָתוֹ׃
 • 106:41וַיִּתְּנֵם בְּיַד־גּוֹיִם; וַיִּמְשְׁלוּ בָהֶם, שֹׂנְאֵיהֶם׃
 • 106:42וַיִּלְחָצוּם אוֹיְבֵיהֶם; וַיִּכָּנְעוּ, תַּחַת יָדָם׃
 • 106:43פְּעָמִים רַבּוֹת, יַצִּילֵם וְהֵמָּה יַמְרוּ בַעֲצָתָם; וַיָּמֹכּוּ, בַּעֲוֹנָם׃
 • 106:44וַיַּרְא בַּצַּר לָהֶם; בְּשָׁמְעוֹ, אֶת־רִנָּתָם׃
 • 106:45וַיִּזְכֹּר לָהֶם בְּרִיתוֹ; וַיִּנָּחֵם, כְּרֹב חַסְדּוֹ (חֲסָדָיו)׃
 • 106:46וַיִּתֵּן אוֹתָם לְרַחֲמִים; לִפְנֵי כָּל־שׁוֹבֵיהֶם׃
 • 106:47הוֹשִׁיעֵנוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, וְקַבְּצֵנוּ מִן־הַגּוֹיִם לְהֹדוֹת לְשֵׁם קָדְשֶׁךָ; לְהִשְׁתַּבֵּחַ, בִּתְהִלָּתֶךָ׃
 • 106:48בָּרוּךְ־יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל מִן־הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם, וְאָמַר כָּל־הָעָם אָמֵן, הַלְלוּ־יָהּ׃
 • 107:1הֹדוּ לַיהוָה כִּי־טוֹב; כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ׃
 • 107:2יֹאמְרוּ גְּאוּלֵי יְהוָה; אֲשֶׁר גְּאָלָם, מִיַּד־צָר׃
 • 107:3וּמֵאֲרָצוֹת, קִבְּצָם מִמִּזְרָח וּמִמַּעֲרָב; מִצָּפוֹן וּמִיָּם׃
 • 107:4תָּעוּ בַמִּדְבָּר בִּישִׁימוֹן דָּרֶךְ; עִיר מוֹשָׁב, לֹא מָצָאוּ׃
 • 107:5רְעֵבִים גַּם־צְמֵאִים; נַפְשָׁם, בָּהֶם תִּתְעַטָּף׃
 • 107:6וַיִּצְעֲקוּ אֶל־יְהוָה בַּצַּר לָהֶם; מִמְּצוּקוֹתֵיהֶם, יַצִּילֵם׃
 • 107:7וַיַּדְרִיכֵם בְּדֶרֶךְ יְשָׁרָה; לָלֶכֶת, אֶל־עִיר מוֹשָׁב׃
 • 107:8יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ; וְנִפְלְאוֹתָיו, לִבְנֵי אָדָם׃
 • 107:9כִּי־הִשְׂבִּיעַ נֶפֶשׁ שֹׁקֵקָה; וְנֶפֶשׁ רְעֵבָה מִלֵּא־טוֹב׃
 • 107:10יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת; אֲסִירֵי עֳנִי וּבַרְזֶל׃
 • 107:11כִּי־הִמְרוּ אִמְרֵי־אֵל; וַעֲצַת עֶלְיוֹן נָאָצוּ׃
 • 107:12וַיַּכְנַע בֶּעָמָל לִבָּם; כָּשְׁלוּ, וְאֵין עֹזֵר׃
 • 107:13וַיִּזְעֲקוּ אֶל־יְהוָה בַּצַּר לָהֶם; מִמְּצֻקוֹתֵיהֶם, יוֹשִׁיעֵם׃
 • 107:14יוֹצִיאֵם מֵחֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת; וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם יְנַתֵּק׃
 • 107:15יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ; וְנִפְלְאוֹתָיו, לִבְנֵי אָדָם׃
 • 107:16כִּי־שִׁבַּר דַּלְתוֹת נְחֹשֶׁת; וּבְרִיחֵי בַרְזֶל גִּדֵּעַ׃
 • 107:17אֱוִלִים מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם; וּמֵעֲוֹנֹתֵיהֶם, יִתְעַנּוּ׃
 • 107:18כָּל־אֹכֶל תְּתַעֵב נַפְשָׁם; וַיַּגִּיעוּ, עַד־שַׁעֲרֵי מָוֶת׃
 • 107:19וַיִּזְעֲקוּ אֶל־יְהוָה בַּצַּר לָהֶם; מִמְּצֻקוֹתֵיהֶם, יוֹשִׁיעֵם׃
 • 107:20יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וְיִרְפָּאֵם; וִימַלֵּט, מִשְּׁחִיתוֹתָם׃ נ
 • 107:21יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ; וְנִפְלְאוֹתָיו, לִבְנֵי אָדָם׃ נ
 • 107:22וְיִזְבְּחוּ זִבְחֵי תוֹדָה; וִיסַפְּרוּ מַעֲשָׂיו בְּרִנָּה׃ נ
 • 107:23יוֹרְדֵי הַיָּם בָּאֳנִיּוֹת; עֹשֵׂי מְלָאכָה, בְּמַיִם רַבִּים׃ נ
 • 107:24הֵמָּה רָאוּ מַעֲשֵׂי יְהוָה; וְנִפְלְאוֹתָיו, בִּמְצוּלָה׃ נ
 • 107:25וַיֹּאמֶר, וַיַּעֲמֵד רוּחַ סְעָרָה; וַתְּרוֹמֵם גַּלָּיו׃ נ
 • 107:26יַעֲלוּ שָׁמַיִם יֵרְדוּ תְהוֹמוֹת; נַפְשָׁם, בְּרָעָה תִתְמוֹגָג׃
 • 107:27יָחוֹגּוּ וְיָנוּעוּ כַּשִּׁכּוֹר; וְכָל־חָכְמָתָם, תִּתְבַּלָּע׃
 • 107:28וַיִּצְעֲקוּ אֶל־יְהוָה בַּצַּר לָהֶם; וּמִמְּצוּקֹתֵיהֶם, יוֹצִיאֵם׃
 • 107:29יָקֵם סְעָרָה לִדְמָמָה; וַיֶּחֱשׁוּ, גַּלֵּיהֶם׃
 • 107:30וַיִּשְׂמְחוּ כִי־יִשְׁתֹּקוּ; וַיַּנְחֵם, אֶל־מְחוֹז חֶפְצָם׃
 • 107:31יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ; וְנִפְלְאוֹתָיו, לִבְנֵי אָדָם׃
 • 107:32וִירֹמְמוּהוּ בִּקְהַל־עָם; וּבְמוֹשַׁב זְקֵנִים יְהַלְלוּהוּ׃
 • 107:33יָשֵׂם נְהָרוֹת לְמִדְבָּר; וּמֹצָאֵי מַיִם, לְצִמָּאוֹן׃
 • 107:34אֶרֶץ פְּרִי לִמְלֵחָה; מֵרָעַת, יֹשְׁבֵי בָהּ׃
 • 107:35יָשֵׂם מִדְבָּר לַאֲגַם־מַיִם; וְאֶרֶץ צִיָּה, לְמֹצָאֵי מָיִם׃
 • 107:36וַיּוֹשֶׁב שָׁם רְעֵבִים; וַיְכוֹנְנוּ, עִיר מוֹשָׁב׃
 • 107:37וַיִּזְרְעוּ שָׂדוֹת וַיִּטְּעוּ כְרָמִים; וַיַּעֲשׂוּ, פְּרִי תְבוּאָה׃
 • 107:38וַיְבָרֲכֵם וַיִּרְבּוּ מְאֹד; וּבְהֶמְתָּם, לֹא יַמְעִיט׃
 • 107:39וַיִּמְעֲטוּ וַיָּשֹׁחוּ; מֵעֹצֶר רָעָה וְיָגוֹן׃ נ
 • 107:40שֹׁפֵךְ בּוּז עַל־נְדִיבִים; וַיַּתְעֵם, בְּתֹהוּ לֹא־דָרֶךְ׃
 • 107:41וַיְשַׂגֵּב אֶבְיוֹן מֵעוֹנִי; וַיָּשֶׂם כַּצֹּאן, מִשְׁפָּחוֹת׃
 • 107:42יִרְאוּ יְשָׁרִים וְיִשְׂמָחוּ; וְכָל־עַוְלָה, קָפְצָה פִּיהָ׃
 • 107:43מִי־חָכָם וְיִשְׁמָר־אֵלֶּה; וְיִתְבּוֹנְנוּ, חַסְדֵי יְהוָה׃
 • 108:1שִׁיר מִזְמוֹר לְדָוִד׃
 • 108:2נָכוֹן לִבִּי אֱלֹהִים; אָשִׁירָה וַאֲזַמְּרָה, אַף־כְּבוֹדִי׃
 • 108:3עוּרָה הַנֵּבֶל וְכִנּוֹר, אָעִירָה שָּׁחַר׃
 • 108:4אוֹדְךָ בָעַמִּים יְהוָה; וַאֲזַמֶּרְךָ, בַּל־אֻמִּים׃
 • 108:5כִּי־גָדוֹל מֵעַל־שָׁמַיִם חַסְדֶּךָ; וְעַד־שְׁחָקִים אֲמִתֶּךָ׃
 • 108:6רוּמָה עַל־שָׁמַיִם אֱלֹהִים; וְעַל כָּל־הָאָרֶץ כְּבוֹדֶךָ׃
 • 108:7לְמַעַן יֵחָלְצוּן יְדִידֶיךָ; הוֹשִׁיעָה יְמִינְךָ וַעֲנֵנִי׃
 • 108:8אֱלֹהִים דִּבֶּר בְּקָדְשׁוֹ, אֶעְלֹזָה אֲחַלְּקָה שְׁכֶם; וְעֵמֶק סֻכּוֹת אֲמַדֵּד׃
 • 108:9לִי גִלְעָד לִי מְנַשֶּׁה, וְאֶפְרַיִם מָעוֹז רֹאשִׁי; יְהוּדָה, מְחֹקְקִי׃
 • 108:10מוֹאָב סִיר רַחְצִי, עַל־אֱדוֹם אַשְׁלִיךְ נַעֲלִי; עֲלֵי־פְלֶשֶׁת, אֶתְרוֹעָע׃
 • 108:11מִי יֹבִלֵנִי עִיר מִבְצָר; מִי נָחַנִי עַד־אֱדוֹם׃
 • 108:12הֲלֹא־אֱלֹהִים זְנַחְתָּנוּ; וְלֹא־תֵצֵא אֱלֹהִים, בְּצִבְאֹתֵינוּ׃
 • 108:13הָבָה־לָּנוּ עֶזְרָת מִצָּר; וְשָׁוְא, תְּשׁוּעַת אָדָם׃
 • 108:14בֵּאלֹהִים נַעֲשֶׂה־חָיִל; וְהוּא, יָבוּס צָרֵינוּ׃
 • 109:1לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד מִזְמוֹר;
 • אֱלֹהֵי תְהִלָּתִי, אַל־תֶּחֱרַשׁ׃
 • 109:2כִּי פִי רָשָׁע וּפִי־מִרְמָה עָלַי פָּתָחוּ; דִּבְּרוּ אִתִּי, לְשׁוֹן שָׁקֶר׃
 • 109:3וְדִבְרֵי שִׂנְאָה סְבָבוּנִי; וַיִּלָּחֲמוּנִי חִנָּם׃
 • 109:4תַּחַת־אַהֲבָתִי יִשְׂטְנוּנִי, וַאֲנִי תְפִלָּה׃
 • 109:5וַיָּשִׂימוּ עָלַי רָעָה תַּחַת טוֹבָה; וְשִׂנְאָה, תַּחַת אַהֲבָתִי׃
 • 109:6הַפְקֵד עָלָיו רָשָׁע; וְשָׂטָן, יַעֲמֹד עַל־יְמִינוֹ׃
 • 109:7בְּהִשָּׁפְטוֹ יֵצֵא רָשָׁע; וּתְפִלָּתוֹ, תִּהְיֶה לַחֲטָאָה׃
 • 109:8יִהְיוּ־יָמָיו מְעַטִּים; פְּקֻדָּתוֹ, יִקַּח אַחֵר׃
 • 109:9יִהְיוּ־בָנָיו יְתוֹמִים; וְאִשְׁתּוֹ אַלְמָנָה׃
 • 109:10וְנוֹעַ יָנוּעוּ בָנָיו וְשִׁאֵלוּ; וְדָרְשׁוּ, מֵחָרְבוֹתֵיהֶם׃
 • 109:11יְנַקֵּשׁ נוֹשֶׁה לְכָל־אֲשֶׁר־לוֹ; וְיָבֹזּוּ זָרִים יְגִיעוֹ׃
 • 109:12אַל־יְהִי־לוֹ מֹשֵׁךְ חָסֶד; וְאַל־יְהִי חוֹנֵן, לִיתוֹמָיו׃
 • 109:13יְהִי־אַחֲרִיתוֹ לְהַכְרִית; בְּדוֹר אַחֵר, יִמַּח שְׁמָם׃
 • 109:14יִזָּכֵר עֲוֹן אֲבֹתָיו אֶל־יְהוָה; וְחַטַּאת אִמּוֹ, אַל־תִּמָּח׃
 • 109:15יִהְיוּ נֶגֶד־יְהוָה תָּמִיד; וְיַכְרֵת מֵאֶרֶץ זִכְרָם׃
 • 109:16יַעַן, אֲשֶׁר לֹא זָכַר עֲשׂוֹת חָסֶד וַיִּרְדֹּף אִישׁ־עָנִי וְאֶבְיוֹן וְנִכְאֵה לֵבָב לְמוֹתֵת׃
 • 109:17וַיֶּאֱהַב קְלָלָה וַתְּבוֹאֵהוּ; וְלֹא־חָפֵץ בִּבְרָכָה, וַתִּרְחַק מִמֶּנּוּ׃
 • 109:18וַיִּלְבַּשׁ קְלָלָה, כְּמַדּוֹ וַתָּבֹא כַמַּיִם בְּקִרְבּוֹ; וְכַשֶּׁמֶן, בְּעַצְמוֹתָיו׃
 • 109:19תְּהִי־לוֹ כְּבֶגֶד יַעְטֶה; וּלְמֵזַח, תָּמִיד יַחְגְּרֶהָ׃
 • 109:20זֹאת פְּעֻלַּת שֹׂטְנַי מֵאֵת יְהוָה; וְהַדֹּבְרִים רָע, עַל־נַפְשִׁי׃
 • 109:21וְאַתָּה יְהוִה אֲדֹנָי, עֲשֵׂה־אִתִּי לְמַעַן שְׁמֶךָ; כִּי־טוֹב חַסְדְּךָ, הַצִּילֵנִי׃
 • 109:22כִּי־עָנִי וְאֶבְיוֹן אָנֹכִי; וְלִבִּי, חָלַל בְּקִרְבִּי׃
 • 109:23כְּצֵל־כִּנְטוֹתוֹ נֶהֱלָכְתִּי; נִנְעַרְתִּי, כָּאַרְבֶּה׃
 • 109:24בִּרְכַּי כָּשְׁלוּ מִצּוֹם; וּבְשָׂרִי, כָּחַשׁ מִשָּׁמֶן׃
 • 109:25וַאֲנִי הָיִיתִי חֶרְפָּה לָהֶם; יִרְאוּנִי, יְנִיעוּן רֹאשָׁם׃
 • 109:26עָזְרֵנִי יְהוָה אֱלֹהָי; הוֹשִׁיעֵנִי כְחַסְדֶּךָ׃
 • 109:27וְיֵדְעוּ כִּי־יָדְךָ זֹּאת; אַתָּה יְהוָה עֲשִׂיתָהּ׃
 • 109:28יְקַלְלוּ־הֵמָּה וְאַתָּה תְבָרֵךְ קָמוּ וַיֵּבֹשׁוּ, וְעַבְדְּךָ יִשְׂמָח׃
 • 109:29יִלְבְּשׁוּ שׂוֹטְנַי כְּלִמָּה; וְיַעֲטוּ כַמְעִיל בָּשְׁתָּם׃
 • 109:30אוֹדֶה יְהוָה מְאֹד בְּפִי; וּבְתוֹךְ רַבִּים אֲהַלְלֶנּוּ׃
 • 109:31כִּי־יַעֲמֹד לִימִין אֶבְיוֹן; לְהוֹשִׁיעַ, מִשֹּׁפְטֵי נַפְשׁוֹ׃
 • Ҳалелуёҳ. Парвардигорро сипос гӯед, зеро ки некӯст; зеро ки меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Кист, ки қудрати Парвардигорро баён тавсиф намуда тавонад, тамоми ҳамду санои Ӯро бишнавонад?
 • Хушо касоне ки инсофро нигоҳ медоранд, ва ҳар вақт ростиро ба амал меоваранд!
 • Маро ба ёд ор, эй Парвардигор, бо ризомандие ки ба қавми Худ дорӣ; бо наҷоти Худ ба ман назар кун,
 • То ки хушбахтии баргузидагони Туро бинам, ба шодмонии халқи Ту шод шавам, бо мероси Ту фахр кунам.
 • Бо падарони Худ хато кардаем, гуноҳкор шудаем, ба бадкорӣ дода шудаем.
 • Падарони мо дар Миср корҳои аҷоиби Туро нафаҳмиданд, меҳру вафоҳои зиёди Туро ба ёд наоварданд, ва назди баҳр, назди баҳри Қулзум, ошӯб андохтанд.
 • Валекин ба хотири номи Худ онҳоро наҷот дод, то ки қудрати Худро маълум кунад.
 • Ва баҳри Қулзумро сарзаниш намуд, ва он хушк шуд; ва Ӯ онҳоро дар обҳои азим, чун дар хушкӣ, роҳбарӣ кард аз обҳои азим чун ба биёбон гузаронд.
 • Ва онҳоро аз дасти бадбин наҷот дод, ва аз дасти душман раҳо кард.
 • Ва об бадхоҳони онҳоро пӯшонд: Як нафар ҳам аз онҳо боқӣ намонд.
 • Ва ба суханони Ӯ бовар карданд, ҳамду санои Ӯро сароиданд.
 • Аммо ба зудӣ корҳои Ӯро фаромӯш карданд, машварати Ӯро нигарон нашуданд.
 • Ва дар бодия ба ҳавову ҳавас дода шуданд, ва Худоро дар биёбон озмуданд.
 • Ва дархосташонро ба онҳо дод, вале лоғарие бар ҷони онҳо фиристод.
 • Ва дар бошишгоҳ ба Мусо ҳасад бурданд, ва ба Ҳоруни поки Парвардигор.
 • Замин кафида, Дотонро фурӯ бурд, ва тӯдаи Абиромро пӯшонд.
 • Ва дар ҷамоаи онҳо оташ даргирифта, алангаи он бадкоронро сӯзонд.
 • Дар Ҳӯриб гӯсолае сохтанд, ва ба он бут саҷда карданд.
 • Ва ҷалоли худро иваз карданд ба сурати гове ки алаф мехӯрад.
 • Худои наҷотдиҳандаи худро фаромӯш карданд, ки корҳои бузург дар Миср карда буд,
 • Корҳои аҷоиб дар замини Ҳом, корҳои саҳмгин назди баҳри Қулзум.
 • Ва мехост онҳоро несту нобуд кунад, агар баргузидаи Ӯ Мусо пеши Ӯ дар рахнагоҳ намеистод, то ки ғазаби Ӯро аз ҳалокати онҳо баргардонад.
 • Ва аз замини дилпазир нафрат карданд: ба сухани Ӯ бовар накарданд.
 • Ва дар хаймаҳои худ ғур-ғур мекарданд; овози Парвардигорро намешуниданд.
 • Ва дасти Худро бар онҳо бардошт, то ки онҳоро дар биёбон афтонад,
 • Ва зурёташонро дар миёни халқҳо афтонад, ва онҳоро дар заминҳо пароканда кунад.
 • Ба Баал-Фаӯр часпиданд, ва қурбониҳои мурдагонро мехӯрданд.
 • Бо кирдорҳои худ ба хашм оварданд, ва бар онҳо вабо омад.
 • Ва Финҳос бархоста, доварӣ кард, ва он вабо аз байн рафт.
 • Ва ин барои ӯ росткорӣ ҳисоб карда шуд, аз насл ба насл то ҷовидон.
 • Ва назди оби Мерибо ба ғазаб оварданд, ва Мусо аз боиси онҳо ҷазо дид;
 • Зеро ки рӯҳи ӯро ба ҳаяҷон оварданд, ва бо лабонаш носазо гуфт.
 • Он қавмҳоро нест накарданд, ки Парвардигор ба онҳо гуфта буд,
 • Балки бо халқҳо омехта, корҳои онҳоро ёд мегирифтанд.
 • Ва бутҳои онҳоро парастиш мекарданд, ва онҳо барояшон доме буданд.
 • Ва писарони худ ва духтарони худро барои девҳо қурбонӣ мекарданд;
 • Ва хуни бегуноҳро мерехтанд, яъне хуни писарони худ ва духтарони худро, ки барои бутҳои Канъон қурбонӣ мекарданд, – ва замин аз хун нопок шуд.
 • Ва бо корҳои худ палид шуданд, ва бо кирдорҳои худ зинокор гардиданд.
 • Ва ғазаби Парвардигор бар қавми Ӯ аланга зад, ва аз мероси Худ нафрат кард,
 • Ва онҳоро ба дасти халқҳо супурд, ва бадкинонашон бар онҳо ҳукмфармо шуданд.
 • Ва душманонашон онҳоро ба танг меоварданд, ва зери дасти онҳо гардан мефуроварданд.
 • Чандин бор онҳоро раҳо кард, вале онҳо бо худсарии худ ошӯб меандохтанд, ва аз гуноҳи худ ба хорӣ меафтоданд.
 • Валекин дар тангии онҳо назар кард, вақте ки зории онҳоро шунид,
 • Ва паймони Худро барои онҳо ба ёд овард, ва аз рӯи меҳру вафоҳои зиёди Худ афсӯс хӯрд,
 • Ва ба онҳо дилсӯзии ҳамаи асиркунандагонашонро бахшид пеши ҳамаи асиркунандагонашон ҳурмат дод.
 • Моро наҷот деҳ, эй Парвардигор Худои мо, ва моро аз миёни халқҳо ҷамъ овар, то ки номи поки Туро сипос гӯем, бо ҳамду санои Ту фахр намоем.
 • Муборак аст Парвардигор Худои Исроил аз ҷовидон то ҷовидон! Ва тамоми қавм бигӯянд: «Омин». Ҳалелуёҳ!

 • Парвардигорро сипос гӯед, зеро ки некӯст; зеро ки меҳру вафои Ӯ ҷовидонист.
 • Растагорони Парвардигор бигӯянд, ки онҳоро Ӯ аз дасти бадхоҳ раҳо кардааст;
 • Ва онҳоро аз мамлакатҳо ҷамъ овардааст: аз шарқ ва ғарб, аз шимол ва ҷануб.
 • Дар биёбон, дар роҳи бероҳа овора буданд; шаҳри аҳолинишине шаҳре барои сокиншавӣ намеёфтанд.
 • Гурусна ва ташна монданд, ҷонашон андарунашон аз ҳол рафт.
 • Вале дар тангии худ сӯи Парвардигор фарёд кашиданд; онҳоро аз мусибатҳошон бадбахтиҳошон раҳо кард.
 • Ва онҳоро ба роҳи рост андохт, то ки ба шаҳре барои сокиншавӣ шаҳри аҳолинишин равона шаванд.
 • Бигзор Парвардигорро барои меҳру вафои Ӯ сипос гӯянд, ва барои корҳои аҷоиби Ӯ аз баҳри банӣ одам!
 • Зеро ки ҷони ташнаро сер кардааст, ва ҷони гуруснаро аз нозу неъмат пур кардааст.
 • Дар торикӣ ва сояи марг менишастанд; бандиёни бадбахтӣ мусибат ва оҳан буданд.
 • Зеро ки ба суханони Худо беитоатӣ карданд, ва машварати Боломақомро хор диданд қарори Боломақомро рад карданд.
 • Ва дили онҳоро бо меҳнат фурӯ нишонд; пешпо хӯрданд, ва ёваре мададгоре ёре набуд.
 • Вале дар тангии худ сӯи Парвардигор фиғон карданд; ва Ӯ онҳоро аз мусибатҳошон мӯҳтоҷиҳошон бадбахтиҳошон наҷот дод.
 • Онҳоро аз торикӣ ва сояи марг берун овард, ва бандҳошонро барканд.
 • Бигзор Парвардигорро барои меҳру вафои Ӯ сипос гӯянд, ва барои корҳои аҷоиби Ӯ аз баҳри банӣ одам!
 • Зеро ки дарҳои мисинро шикастааст, ва ғалақаҳои танбаҳои оҳанинро пора кардааст.
 • Беақлон аз боиси роҳи ҷинояткоронаи худ ва аз боиси гуноҳҳои худ азоб мекашиданд.
 • Ҷони онҳо аз ҳар хӯрок нафрат дошт, ва ба дарвозаи марг расида буданд.
 • Вале дар тангии худ сӯи Парвардигор фиғон карданд; онҳоро аз мусибатҳошон бадбахтиҳошон наҷот дод.
 • Сухани Худро фиристод, ва онҳоро шифо бахшид, ва онҳоро аз гӯрҳошон халос кард.
 • Бигзор Парвардигорро барои меҳру вафои Ӯ ҳамд гӯянд, ва барои корҳои аҷоиби Ӯ аз баҳри банӣ одам!
 • Ва қурбониҳои шукрона забҳ кунанд бикушанд, ва корҳои Ӯро бо сурудхонӣ садои шодӣ васф нақл намоянд!
 • Касоне ки бо киштиҳо баҳр мепаймоянд ва дар обҳои бисёр кор мекунанд,
 • Онҳо корҳои Парвардигорро диданд, ва корҳои аҷоиби Ӯро дар жарфҳо қаърҳо:
 • Амр кард фармуд, ва боди тунде бархезонд, ва мавҷҳои онро бардошт.
 • Ба осмонҳо мебароварданд, ба обҳои азим мефуроварданд; ҷонашон дар бадбахтӣ мусибат ба ларза афтод.
 • Мисли мастон чарх мезаданд ва мекалавиданд, ва тамоми ҳикматашон саргум шуд.
 • Вале дар тангии худ сӯи Парвардигор фарёд кашиданд; ва онҳоро аз мусибатҳошон бадбахтиҳошон берун овард.
 • Тундбодро ба хомӯшӣ табдил дод, ва мавҷҳои онҳо ором шуданд.
 • Ва шод шуданд, ки хомӯш гардиданд; ва онҳоро ба ҷои дилхоҳашон бурда расонд.
 • Бигзор Парвардигорро барои меҳру вафои Ӯ сипос гӯянд, ва барои корҳои аҷоиби Ӯ аз баҳри банӣ одам!
 • Ва Ӯро дар ҷамъомади қавм болобардор кунанд, ва дар маҷлиси пирон Ӯро сипос гӯянд!
 • Дарёҳоро ба биёбон табдил медиҳад, ва чашмаҳои обро ба ташназамин,
 • Замини ҳосилхезро ба шӯрзамин, аз боиси бадии сокинони он.
 • Биёбонро ба кӯли об табдил медиҳад, ва замини хушкидаро ба чашмаҳои об.
 • Ва гуруснагонро дар он ҷо ҷойгир мекунад, ва шаҳри аҳолинишин шаҳре барои сокиншавӣ месозанд;
 • Ва саҳроҳоро кишт мекунанд, ва токзорҳо мешинонанд, ва онҳо ҳосили фаровон меоваранд.
 • Ва онҳоро баракат медиҳад, ва онҳо бағоят борвар мешаванд; ва чорпои онҳоро кам намекунад.
 • Вале камшумор мешаванд ва аз фишори бадӣ ва ғаму ғусса ба хорӣ меафтанд.
 • Шармандагиро Хориро бар мирон мерезад, ва онҳоро дар бодияи бероҳа сарсону саргардон овора мекунад.
 • Валекин камбағалро мискинро аз хорӣ боло мебардорад; ва хонаводаҳоро мисли рамаи гӯсфандон сершумор мегардонад.
 • Ростон инро дида, шод мешаванд; ва ҳамаи ноинсофон даҳони худро мебанданд.
 • Касе ки соҳиби ҳикмат аст, ба ин чизҳо диққат медиҳад; ва меҳру вафои Парвардигорро хоҳанд фаҳмид.

 • Суруд. Таронаи Довуд.
 • Дилам устувор аст, эй Худо; суруд хоҳам хонд ва хоҳам сароид; рӯҳам низ.
 • Эй уд ва барбат, бедор шавед! Ман субҳидамро бедор хоҳам кард.
 • Туро, эй Парвардигор, дар миёни қавмҳо сипос хоҳам гуфт: ва Туро дар миёни қабилаҳо хоҳам сароид.
 • Зеро ки меҳру вафои Ту бузург аст то болои болотар аз осмонҳо, ва ростии Ту то абрҳост.
 • Бар осмонҳо баланд шав, эй Худо, ва ҷалоли Ту бар тамоми замин бод.
 • Барои он ки дӯстони Ту халосӣ ёбанд, бо дасти рости Худ наҷот деҳ, ва маро бишнав.
 • Худо дар покии Худ гуфтааст: «Хурсанд хоҳам шуд, Шакемро тақсим хоҳам кард, ва водии Суккӯтро чен хоҳам намуд.
 • Ҷилъод аз они Ман аст, Менашше аз они Ман; ва Эфроим хӯди Ман аст, Яҳудо чӯбдасти ҳукмронии Ман;
 • Мӯоб тоси шустушӯи Ман аст; бар Адӯм кафши Худро хоҳам партофт; бар замини Фалиштӣ фарёд хоҳам зад».
 • Кист, ки маро ба шаҳри қалъадор истеҳкомдор дарорад? Кист, ки маро ба Адӯм роҳнамо бошад роҳнамун намояд?
 • Оё на Ту, эй Худо, моро партофтаӣ, ва бо лашкарҳои мо, эй Худо, берун намеоӣ?
 • Ба мо аз дасти бадхоҳ ёварӣ намо, зеро ки мадади ёрии одамизод ҳеҷ аст.
 • Бо Худо зафар хоҳем ёфт, ва Ӯ бадхоҳони моро хоку туроб поймол хоҳад кард.

 • Барои сардори сарояндагон. Таронаи Довуд. Эй Худои ҳамду санои ман, хомӯш набош!
 • Зеро ки даҳони бадӣ ва даҳони дурӯғро макрро бар ман кушодаанд: бо забони дурӯғ фиреб ба ман сухан меронанд;
 • Ва бо суханони душманӣ маро иҳота менамоянд, ва бесабаб бо ман ҷанг мекунанд;
 • Ба ивази муҳаббати ман аз ман нафрат мекунанд маро таъқиб менамоянд, валекин ман дуогӯй;
 • Ба ивази некӣ ба ман бадӣ мекунанд, ва ба ивази муҳаббати ман – душманӣ.
 • Бадкореро бар ӯ таъин намо, ва бигзор айбдоркунанда шайтон ба дасти рости ӯ биистад.
 • Вақте ки ӯ ба мурофиа меояд, бигзор айбдор шуда барояд, ва дуои ӯ барои ӯ гуноҳ ҳисоб ёбад;
 • Умри ӯ кӯтоҳ шавад; ҷоҳу ҷалоли ӯро дигаре бигирад;
 • Фарзандони ӯ ятим монанд, ва занаш бева шавад;
 • Ва фарзандони ӯ дарбадар гашта, гадоӣ кунанд, ва аз харобазори худ дур афтода, мадад пурсанд;
 • Қарзхоҳ тамоми молу мулки ӯро забт кунад, ва бегонаҳо меҳнати ӯро толону тороҷ намоянд;
 • Касе набошад, ки ба ӯ меҳрубонӣ кунад, ва касе набошад, ки ба ятимони ӯ раҳм намояд;
 • Зурёти ӯ гирифтори ҳалокат гарданд: дар насли дигар номашон нобуд шавад;
 • Гуноҳи падарони ӯ назди Парвардигор зикр ёбад, ва хатои модари ӯ аз хотир наравад;
 • Бигзор ҳамеша пеши Парвардигор Дар мадди назари Парвардигор ҳамеша бошанд, ва Ӯ зикри ёдрасии онҳоро аз замин нест кунад,
 • Аз барои он ки ӯ меҳру вафо карданро дар ёд надошт, балки одами мискин бечора ва камбағал ва дилрешро таъқиб мекард, то ки ба мурдан расонад.
 • Ва лаънатро нафринро дӯст медошт, ва он ба сари ӯ омад; ва баракатро хоҳон набуд, ва он аз ӯ дур шуд.
 • Ва лаънатро мисли либоси худ дар бар кард, ва он мисли об андаруни ӯ дохил шуд, ва мисли равған дар устухонҳои ӯ.
 • Пас бигзор он барои ӯ мисли ҷомае бошад, ки ӯ пӯшида мегардад, ва мисли миёнбанде ки бо он ҳамеша камар мебандад.
 • Чунин аст подош аз ҷониби Парвардигор барои бадхоҳонам, ва барои онҳое ки бар ҷонам бадгӯӣ мекунанд!
 • Валекин Ту, эй Парвардигор Худо, ба хотири номи Худ бо ман амал намо, зеро меҳру вафои Ту некӯст; маро раҳоӣ деҳ.
 • Зеро ки ман мискин ва камбағал ҳастам, ва дилам андаруни ман реш-реш аст.
 • Мисли сояе ки нест мешавад, меравам; мисли малах ронда мешавам.
 • Зонуҳоям аз рӯзадорӣ суст шудаанд меларзанд, ва ҷисмам хароб шудааст ва чарбуе дар он нест ва ҷисмам бе равған монда, лоғар шудааст.
 • Ва ман назди онҳо нангин шудаам: маро дида, сари худро меҷунбонанд.
 • Маро мададгор ёр бош, эй Парвардигор Худои ман! Бо меҳру вафои Худ маро наҷот деҳ,
 • То бидонанд, ки ин дасти Туст, ва Ту, эй Парвардигор, инро кардаӣ.
 • Онҳо лаънат нафрин мехонанд, вале Ту баракат деҳ; бигзор онҳо бархоста, шарманда шаванд, вале бандаи Ту шод гардад.
 • Бадхоҳонам либоси расвоӣ дар бар кунанд, ва шармандагии худро мисли ҷомае бипӯшанд.
 • Парвардигорро бо забони худ сипоси зиёд хоҳам гуфт, ва дар миёни мардуми бисёр Ӯро сипос ситоиш хоҳам кард.
 • Зеро ки Ӯ ба дасти рости мискин камбағал меистад, то ӯро аз онҳое ки ҷонашро маҳкум кардан мехоҳанд, наҷот диҳад.

 • 106:1 Алілуя!
  Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!
 • 106:2 Хто розкаже про велич Господню, розповість усю славу Його?
 • 106:3 Блаженні, хто держиться права, хто чинить правду кожного часу!
 • 106:4 Згадай мене, Господи, в ласці Своїй до народу Свого, відвідай мене спасінням Своїм,
 • 106:5 щоб побачити добре вибранців Твоїх, щоб я тішився радощами Твого народу, і хвалився зо спадком Твоїм!
 • 106:6 Ми згрішили з батьками своїми, скривили, неправдиве чинили…
 • 106:7 Не зважали на чуда Твої батьки наші в Єгипті, многоти Твоїх ласк не пригадували й бунтувались над морем, над морем Червоним.
 • 106:8 Та Він ради Ймення Свого їх спас, щоб виявити Свою силу.
 • 106:9 Він кликнув на море Червоне і висохло, і Він їх повів через морські глибини, немов по пустині!…
 • 106:10 і Він спас їх з руки неприятеля, визволив їх з руки ворога,
 • 106:11 і закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не зостався!
 • 106:12 Тоді то в слова Його ввірували, виспівували Йому славу.
 • 106:13 Та скоро забули вони Його чин, не чекали поради Його,
 • 106:14 і палали в пустині жаданням, і Бога в пустині ізнов випробовували,
 • 106:15 і Він їхнє жадання їм дав, але худість послав в їхню душу…
 • 106:16 Та Мойсею позаздрили в таборі, й Ааронові, святому Господньому.
 • 106:17 Розкрилась земля і Датана поглинула, Авіронові збори накрила,
 • 106:18 і огонь запалав на їхніх зборах, і полум́я те попалило безбожних…
 • 106:19 Зробили тельця на Хориві, і били поклони бовванові вилитому,
 • 106:20 і змінили вони свою славу на образ вола, що траву пожирає,
 • 106:21 забули про Бога, свого Спасителя, що велике в Єгипті вчинив,
 • 106:22 у землі Хамовій чуда, страшні речі над морем Червоним…
 • 106:23 і сказав Він понищити їх, коли б не Мойсей, вибранець Його, що став був у виломі перед обличчям Його відвернути Його гнів, щоб не шкодив!
 • 106:24 Погордили землею жаданою, не повірили слову Його,
 • 106:25 і ремствували по наметах своїх, неслухняні були до Господнього голосу.
 • 106:26 і Він підійняв Свою руку на них, щоб їх повалити в пустині,
 • 106:27 і щоб повалити їхнє потомство посеред народів, та щоб розпорошити їх по країнах!
 • 106:28 і служили Ваалові пеорському, й їли вони жертви мертвих,
 • 106:29 і ділами своїми розгнівали Бога, тому вдерлась зараза між них!
 • 106:30 і встав тоді Пінхас та й розсудив, і зараза затрималась,
 • 106:31 і йому пораховано в праведність це, з роду в рід аж навіки.
 • 106:32 і розгнівали Бога вони над водою Меріви, і через них стало зле для Мойсея,
 • 106:33 бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми…
 • 106:34 Вони не познищували тих народів, що Господь говорив їм про них,
 • 106:35 і помішались з поганами, та їхніх учинків навчились.
 • 106:36 і божищам їхнім служили, а ті пасткою стали для них…
 • 106:37 і приносили в жертву синів своїх, а дочок своїх демонам,
 • 106:38 і кров чисту лили, кров синів своїх і дочок своїх, що їх у жертву приносили божищам ханаанським.
  і через кривавий переступ земля посквернилась,
 • 106:39 і стали нечисті вони через учинки свої, і перелюб чинили ділами своїми…
 • 106:40 і проти народу Свого запалав гнів Господній, і спадок Його Йому став огидним,
 • 106:41 і віддав їх у руку народів, і їхні ненависники панували над ними,
 • 106:42 і їхні вороги їх гнобили, і вони впокорилися під їхню руку…
 • 106:43 Багато разів Він визволював їх, але вони вперті були своїм задумом, і пригноблено їх через їхню провину!
 • 106:44 Та побачив Він їхню тісноту, коли почув їхні благання,
 • 106:45 і Він пригадав їм Свого заповіта, і пожалував був за Своєю великою милістю,
 • 106:46 і збудив милосердя до них між усіма, що їх полонили!
 • 106:47 Спаси нас, о Господи, Боже наш, і нас позбирай з-між народів, щоб дякувати Йменню святому Твоєму, щоб Твоєю хвалитися славою!
 • 106:48 Благословенний Господь, Бог ізраїлів звіку й навіки!
  і ввесь народ нехай скаже: Амінь!
  Алілуя!
 • 107:1 Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя!
 • 107:2 хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, що визволив їх з руки ворога,
 • 107:3 і з країв їх зібрав, від сходу й заходу, від півночі й моря!
 • 107:4 Блудили вони по пустині дорогою голою, осілого міста не знаходили,
 • 107:5 голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала…
 • 107:6 і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх!
 • 107:7 і Він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли.
 • 107:8 Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його, та за чуда Його синам людським,
 • 107:9 бо наситив Він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром!
 • 107:10 Ті, хто перебував був у темряві та в смертній тіні, то в́язні біди та заліза,
 • 107:11 бо вони спротивлялися Божим словам, і відкинули раду Всевишнього.
 • 107:12 Та Він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони і ніхто не поміг,
 • 107:13 і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх!
 • 107:14 і Він вивів їх з темряви й мороку, їхні ж кайдани сторощив.
 • 107:15 Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його, та за чуда Його синам людським,
 • 107:16 бо Він поламав мідні двері, і засуви залізні зрубав!
 • 107:17 Нерозумні страждали за грішну дорогу свою й за свої беззаконня.
 • 107:18 Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерти,
 • 107:19 і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх,
 • 107:20 Він послав Своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби!
 • 107:21 Нехай же подяку складуть Господеві за милість Його та за чуда Його синам людським,
 • 107:22 і хай жертви подяки приносять, і хай розповідають зо співом про чини Його!
 • 107:23 Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить зайняття своє на великій воді,
 • 107:24 вони бачили чини Господні та чуда Його в глибині!
 • 107:25 Він скаже і буря зривається, і підносяться хвилі Його,
 • 107:26 до неба вони підіймаються, до безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється!
 • 107:27 Вони крутяться й ходять вперед та назад, як п́яний, і вся їхня мудрість бентежиться!
 • 107:28 Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх!
 • 107:29 Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі,
 • 107:30 і раділи, що втихли вони, і Він їх привів до бажаної пристані.
 • 107:31 Нехай же подяку складуть Господеві за милість, та за чуда Його синам людським!
 • 107:32 Нехай величають Його на народньому зборі, і нехай вихваляють Його на засіданні старших!
 • 107:33 Він обертає річки в пустиню, а водні джерела на суходіл,
 • 107:34 плодючу землю на солончак через злобу мешканців її.
 • 107:35 Він пустиню обертає в водне болото, а землю суху в джерело,
 • 107:36 і голодних садовить Він там, а вони ставлять місто на мешкання,
 • 107:37 і поля засівають, і виноградники садять, і отримують плід урожаю!
 • 107:38 і благословляє Він їх, і сильно розмножуються, і одержують плід урожаю!
 • 107:39 Та змаліли вони й похилилися з утиску злого та з смутку.
 • 107:40 Виливає Він ганьбу на можних, і блудять вони без дороги в пустині,
 • 107:41 а вбогого Він підіймає з убозтва, і розмножує роди, немов ту отару.
 • 107:42 Це бачать правдиві й радіють, і закриває уста свої всяке безправ́я.
 • 107:43 Хто мудрий, той все це завважить, і познають вони милосердя Господнє!
 • 108:1 Пісня.
  Псалом Давидів.
 • 108:2 Моє серце зміцнилося, Боже, я буду співати та славити разом з своєю хвалою!
 • 108:3 Збудися ж ти, арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю!
 • 108:4 Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, і буду співати Тобі між племенами,
 • 108:5 бо більше від неба Твоє милосердя, а правда Твоя аж до хмар!
 • 108:6 Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усією землею!
 • 108:7 Щоб любі Твої були визволені, Своєю правицею допоможи й обізвися до нас!
 • 108:8 У святині Своїй Бог промовив: Нехай Я звеселюся, розділю Я Сихем, і долину Суккотську поміряю.
 • 108:9 Належить Мені Ґілеад, і Мені Манасія, а Єфрем охорона Моєї голови, Юда берло Моє.
 • 108:10 Моав то мідниця Мого миття, на Едом узуттям Своїм кину, над Филистеєю буду погукувати!
 • 108:11 Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене приведе?
 • 108:12 Хіба ж Ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже?
 • 108:13 Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч марнота!
 • 108:14 Ми мужність покажемо в Бозі, і Він потопче противників наших!
 • 109:1 Для дириґетна хору.
  Псалом Давидів.
  Боже слави моєї, не будь мовчазливий,
 • 109:2 бо мої вороги порозкривали на мене уста нечестиві та пельки лукаві, язиком неправдивим говорять зо мною!
 • 109:3 і вони оточили мене словами ненависти, і без причини на мене воюють,
 • 109:4 обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них,
 • 109:5 вони віддають мені злом за добро, і ненавистю за любов мою!
 • 109:6 Постав же над ним нечестивого, і по правиці його сатана нехай стане!
 • 109:7 Як буде судитись нехай вийде винним, молитва ж його бодай стала гріхом!
 • 109:8 Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере!
 • 109:9 Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою!
 • 109:10 і хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував!
 • 109:11 Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю!
 • 109:12 Щоб до нього ніхто милосердя не виявив, і бодай не було його сиротам милости!
 • 109:13 Щоб на знищення стали нащадки його, бодай було скреслене в другому роді ім́я їхнє!
 • 109:14 Беззаконня батьків його хай пам́ятається в Господа, і хай не стирається гріх його матері!
 • 109:15 Нехай будуть вони перед Господом завжди, а Він нехай вирве з землі їхню пам́ять,
 • 109:16 ворог бо не пам́ятав милосердя чинити, і напастував був людину убогу та бідну, та серцем засмучену, щоб убивати її!
 • 109:17 Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло!
  і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього!
 • 109:18 Зодягнув він прокляття, немов свою одіж, просякло воно, як вода, в його нутро, та в кості його, мов олива!
 • 109:19 Бодай воно стало йому за одежу, в яку зодягнеться, і за пояс, що завжди він ним підпережеться!
 • 109:20 Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло!
 • 109:21 А Ти Господи, Владико, зо мною зроби ради Ймення Свого, що добре Твоє милосердя, мене порятуй,
 • 109:22 бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі!…
 • 109:23 Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана я відкинений!
 • 109:24 Коліна мої знесилилися з посту, і вихудло тіло моє з недостачі оливи,
 • 109:25 і я став для них за посміховище, коли бачать мене, головою своєю хитають…
 • 109:26 Поможи мені, Господи, Боже мій, за Своїм милосердям спаси Ти мене!
 • 109:27 і нехай вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив!
 • 109:28 Нехай проклинають вони, Ти ж поблагослови!
  Вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а раб Твій радітиме!
 • 109:29 Хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату!
 • 109:30 Я устами своїми хвалитиму голосно Господа, і між багатьма Його славити буду,
 • 109:31 бо стоїть на правиці убогого Він для спасіння від тих, хто осуджує душу його!