Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Псалтирь

 
  • Аллилу́iа.
  • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́.
  • Кто́ воз­глаго́летъ си́лы Госпо́дни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ его́?
  • Блаже́ни храня́щiи су́дъ и творя́щiи пра́вду во вся́кое вре́мя.
  • Помяни́ на́съ, Го́споди, во благоволе́нiи люді́й тво­и́хъ, посѣти́ на́съ спасе́нiемъ тво­и́мъ,
  • ви́дѣти во бла́гости избра́н­ныя твоя́, воз­весели́тися въ весе́лiи язы́ка тво­его́, хвали́тися съ достоя́нiемъ тво­и́мъ.
  • Согрѣши́хомъ со отцы́ на́шими, беззако́н­новахомъ, непра́вдовахомъ:
  • отцы́ на́ши во Еги́птѣ не разумѣ́ша чуде́съ тво­и́хъ, ни помяну́ша мно́же­ст­ва ми́лости тво­ея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермно́е мо́ре.
  • И спасе́ и́хъ и́мене сво­его́ ра́ди, сказа́ти си́лу свою́:
  • и запрети́ чермно́му мо́рю, и изся́че: и наста́ви {преведе́} я́ въ бе́зднѣ я́ко въ пусты́ни.
  • И спасе́ я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и изба́ви я́ изъ руки́ враго́въ.
  • Покры́ вода́ стужа́ющыя и́мъ: ни еди́нъ от­ ни́хъ избы́сть.
  • И вѣ́роваша словеси́ его́ и воспѣ́ша хвалу́ его́.
  • Ускори́ша, забы́ша дѣла́ его́, не стерпѣ́ша совѣ́та его́:
  • и похотѣ́ша жела́нiю въ пусты́ни и искуси́ша Бо́га въ безво́днѣй.
  • И даде́ и́мъ проше́нiе и́хъ, посла́ сы́тость въ ду́шы и́хъ.
  • И прогнѣ́ваша Моисе́а въ стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня.
  • Отве́рзеся земля́ и пожре́ даѳа́на и покры́ на со́нмищи Авиро́на:
  • и разжже́ся о́гнь въ со́нмѣ и́хъ, пла́мень попали́ грѣ́шники.
  • И сотвори́ша телца́ въ Хори́вѣ и поклони́шася истука́н­ному:
  • и измѣни́ша сла́ву его́ въ подо́бiе телца́ яду́щаго траву́.
  • И забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́хъ, сотво́ршаго ве́лiя во Еги́птѣ,
  • чудеса́ въ земли́ Ха́мовѣ, стра́шная въ мо́ри чермнѣ́мъ.
  • И рече́ потреби́ти и́хъ, а́ще не бы́ Моисе́й избра́н­ный его́ ста́лъ въ сокруше́нiи предъ ни́мъ, воз­врати́ти я́рость его́, да не погуби́тъ и́хъ.
  • И уничижи́ша зе́млю жела́н­ную, не я́ша вѣ́ры словеси́ его́:
  • и поропта́ша въ селе́нiихъ сво­и́хъ, не услы́шаша гла́са Госпо́дня.
  • И воз­дви́же ру́ку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни,
  • и низложи́ти сѣ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́.
  • И при­­части́шася веельфего́ру и снѣдо́ша же́ртвы ме́ртвыхъ:
  • и раздражи́ша его́ въ начина́нiихъ сво­и́хъ, и умно́жися въ ни́хъ паде́нiе.
  • И ста́ Финее́съ и уми́лостиви, и преста́ сѣ́чь:
  • и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду, въ ро́дъ и ро́дъ до вѣ́ка.
  • И прогнѣ́ваша его́ на водѣ́ прерѣка́нiя, и озло́бленъ бы́сть Моисе́й и́хъ ра́ди:
  • я́ко преогорчи́ша ду́хъ его́ и ра́зн­ствова устна́ма сво­и́ма.
  • Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́мъ.
  • И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыко́ша дѣло́мъ и́хъ:
  • и порабо́таша истука́н­нымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ собла́знъ.
  • И пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бѣсово́мъ,
  • и пролiя́ша кро́вь непови́н­ную, кро́вь сыно́въ сво­и́хъ и дще́рей, я́же пожро́ша истука́н­нымъ ханаа́нскимъ: и убiе́на бы́сть земля́ и́хъ кровьми́
  • и оскверни́ся въ дѣ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начина́нiихъ сво­и́хъ.
  • И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе свое́:
  • и предаде́ я́ въ ру́ки враго́въ, и облада́ша и́ми ненави́дящiи и́хъ.
  • И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рука́ми и́хъ.
  • Мно́жицею изба́ви я́: ті́и же преогорчи́ша его́ совѣ́томъ сво­и́мъ, и смири́шася въ беззако́нiихъ сво­и́хъ.
  • И ви́дѣ Госпо́дь, внегда́ скорбѣ́ти и́мъ, внегда́ услы́шаше моле́нiе и́хъ:
  • и помяну́ завѣ́тъ сво́й, и раска́яся по мно́же­ст­ву ми́лости сво­ея́:
  • и даде́ я́ въ щедро́ты предъ всѣ́ми плѣни́в­шими я́.
  • Спаси́ ны, Го́споди, Бо́же на́шъ, и собери́ ны от­ язы́къ, исповѣ́датися и́мени тво­ему́ свято́му, хвали́тися во хвалѣ́ тво­е́й.
  • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: бу́ди, бу́ди.
  • Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
  • Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его?
  • Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
  • Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня спасением Твоим,
  • дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим.
  • Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
  • Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
  • Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое.
  • Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше;
  • и спас их от руки ненавидящего и избавил их от руки врага.
  • Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось.
  • И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему.
  • Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения;
  • увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой.
  • И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их.
  • И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню.
  • Разверзлась земля, и поглотила Дафана и покрыла скопище Авирона.
  • И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых.
  • Сделали тельца у Хорива и поклонились истукану;
  • и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву.
  • Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте,
  • дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного моря.
  • И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный Его, не стал пред Ним в расселине, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит [их].
  • И презрели они землю желанную, не верили слову Его;
  • и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.
  • И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне,
  • низложить племя их в народах и рассеять их по землям.
  • Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным,
  • и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва.
  • И восстал Финеес и произвел суд, – и остановилась язва.
  • И это вменено ему в праведность в роды и роды во веки.
  • И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них,
  • ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими.
  • Не истребили народов, о которых сказал им Господь,
  • но смешались с язычниками и научились делам их;
  • служили истуканам их, которые были для них сетью,
  • и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
  • проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась земля кровью;
  • оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими.
  • И воспылал гнев Господа на народ Его, и возгнушался Он наследием Своим
  • и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими.
  • Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их.
  • Много раз Он избавлял их; они же раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое.
  • Но Он призирал на скорбь их, когда слышал вопль их,
  • и вспоминал завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей;
  • и возбуждал к ним сострадание во всех, пленявших их.
  • Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою.
  • Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь народ: аминь! Аллилуия!
  • ALLELUIA. Confitemini Domino et invocate nomen eius, annuntiate inter gentes opera eius.
  • Cantate ei et psallite ei, meditamini in omnibus mirabilibus eius.
  • Laudamini in nomine sancto eius, laetetur cor quaerentium Dominum.
  • Quaerite Dominum et potentiam eius, quaerite faciem eius semper.
  • Mementote mirabilium eius, quae fecit, prodigia eius et iudicia oris eius,
  • semen Abraham, servi eius, filii Iacob, electi eius.
  • Ipse Dominus Deus noster; in universa terra iudicia eius.
  • Memor fuit in saeculum testamenti sui, verbi, quod mandavit in mille generationes,
  • quod disposuit cum Abraham, et iuramenti sui ad Isaac.
  • Et statuit illud Iacob in praeceptum et Israel in testamentum aeternum
  • dicens: «Tibi dabo terram Chanaan funiculum hereditatis vestrae».
  • Cum essent numero brevi, paucissimi et peregrini in ea,
  • et pertransirent de gente in gentem et de regno ad populum alterum,
  • non permisit hominem nocere eis et corripuit pro eis reges:
  • «Nolite tangere christos meos et in prophetis meis nolite malignari».
  • Et vocavit famem super terram et omne baculum panis contrivit.
  • Misit ante eos virum, in servum venumdatus est Ioseph.
  • Strinxerunt in compedibus pedes eius, in ferrum intravit collum eius,
  • donec veniret verbum eius, eloquium Domini purgaret eum.
  • Misit rex et solvit eum, princeps populorum, et dimisit eum;
  • constituit eum dominum domus suae et principem omnis possessionis suae,
  • ut erudiret principes eius sicut semetipsum et senes eius prudentiam doceret.
  • Et intravit Israel in Aegyptum, et Iacob peregrinus fuit in terra Cham.
  • Et auxit populum suum vehementer et confortavit eum super inimicos eius.
  • Convertit cor eorum, ut odirent populum eius et dolum facerent in servos eius.
  • Misit Moysen servum suum, Aaron, quem elegit.
  • Posuit in eis verba signorum suorum et prodigiorum in terra Cham.
  • Misit tenebras et obscuravit, et restiterunt sermonibus eius.
  • Convertit aquas eorum in sanguinem et occidit pisces eorum.
  • Edidit terra eorum ranas in penetralibus regum ipsorum.
  • Dixit, et venit coenomyia et scinifes in omnibus finibus eorum.
  • Posuit pluvias eorum grandinem, ignem comburentem in terra ipsorum.
  • Et percussit vineas eorum et ficulneas eorum et contrivit lignum finium eorum.
  • Dixit, et venit locusta et bruchus, cuius non erat numerus,
  • et comedit omne fenum in terra eorum et comedit fructum terrae eorum.
  • Et percussit omne primogenitum in terra eorum, primitias omnis roboris eorum.
  • Et eduxit eos cum argento et auro; et non erat in tribubus eorum infirmus.
  • Laetata est Aegyptus in profectione eorum, quia incubuit timor eorum super eos.
  • Expandit nubem in protectionem et ignem, ut luceret eis per noctem.
  • Petierunt, et venit coturnix, et pane caeli saturavit eos.
  • Dirupit petram, et fluxerunt aquae, abierunt in sicco flumina.
  • Quoniam memor fuit verbi sancti sui ad Abraham puerum suum.
  • Et eduxit populum suum in exsultatione, electos suos in laetitia.
  • Et dedit illis regiones gentium, et labores populorum possederunt,
  • ut custodiant iustificationes eius et leges eius servent. ALLELUIA.